Vanemad uudised  


Teadusfoorumil „TeadusEST 2019“ räägitakse teaduseetikast ja teaduse rahastamisest


22.11.2019       Priit Tuvike

  • IMG_6249.JPG
10. detsembril 2019 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses järjekorras juba neljas teadusfoorum TeadusEST. Osalejate tagasisidet ning aktuaalseid rahvusvahe¬lisi ja Eesti-siseseid arenguid arvestades on sel korral teemaks „Teadus. Eetika. Raha“.

Loe lähemalt....

Uuendatud farmaatsiaterminoloogia pandi kaante vahele


22.11.2019       Priit Tuvike

  • farmaatsiaterminoloogia.png
Farmaatsia- ja meditsiiniterminoloogia ühtne mõistmine on lisaks erialainimestele oluline ka tavakodanikule, kes puutub nendega kokku arsti või apteekri juures ja ka ravimite infolehte lugedes. Kuna sarnaseid ravimeid kasutatakse üle Euroopa, on teadmised terminoloogiast kasulikud ka näiteks välismaal ravimeid ostes. Tartu Ülikooli ja Ravimiameti koostöös on valminud farmaatsiaterminoloogia uus täiendatud raamat, mis aitab farmaatsiaterminoloogias paremini orienteeruda.

Loe lähemalt....

Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ain Kallis


20.11.2019       Priit Tuvike

  • Ain Kallis.jpg
Täna anti Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ üle 2019. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.

Loe lähemalt....

Sügiskool „Dialoogid keskkonnaga“ 21.-22. novembril Pühajärvel


20.11.2019       Anne Ostrak

21.-22. novembril 2019. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel humanitaarteaduste doktorantidele suunatud iga-aastane rahvusvaheline sügiskool, mis seekord kannab pealkirja „Dialoogid keskkonnaga“.

Loe lähemalt....

Euroopa Komisjon valis TalTechi teadlaste ühisprojekti üheks oma teadusgrantide edulooks


18.11.2019       Kersti Vähi

  • hazak_pilt2.jpg
Euroopa Komisjon on valinud Tallinna tehnikaülikooli majandus- ja õigusteadlaste juhitava Horizon 2020 projekti IKID “Institutsioonid teadmistepõhise arengu saavutamiseks: majanduslikud ja regulatiivsed aspektid Kagu-Aasia üleminekumajandustes” (Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies) üheks oma teadusprojektide edulooks.

Loe lähemalt....

Kaasamisüritusel tutvustatakse uut Euroopa teaduse raamprogrammi


18.11.2019       Marika Meltsas

Homme, 19. novembril toimub Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotel`is kaasamisüritus, kus saab kaasa rääkida Euroopa Liidu 2021. aastast algava teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont elluviimisega seotud teemadel.

Üritus on mõeldud eelkõige aktiivselt raamprogrammiga seotud teadlastele ja teaduskorraldajatele ülikoolidest, teadus- ja arendustegevusega seotud asutustest, erasektorist ja ministeeriumitest. Kuulata saab Euroopa Komisjoni ekspertide temaatilisi ettekandeid. Ürituse põhirõhk saab olema aga ühistel aktiivsetel aruteludel, mille käigus on oodatud ettepanekud ja ideed programmiga seotud protsesside (taotlemine, hindamine, aruandlus, jms) tõhustamiseks ja lihtsustamiseks. Koos otsitakse viise uue progra...

Loe lähemalt....

Postimehe Fondi Noor-Eesti grandiprogrammi avaüritus Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis 21. novembril


13.11.2019       Priit Tuvike

  • 1SI08NOV19E16.jpg
Postimehe Fond hakkab välja andma Noor-Eesti teadusgrante, panustades aastas Eesti rahvuse, keele ja kultuuri hüvanguks kuni 900 000 eurot. Selle avaüritus toimub Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis 21. novembril kell 16.00. Täpsem päevakava ja registreerimine lehel https://woobox.com/tqk48p

Loe lähemalt....

Enam kui 400 lapseootel naise uurimine andis kinnitust kodumaisele loote kromosoomhaiguste testi kvaliteedile


12.11.2019       Priit Tuvike

Eesti teadlased koostöös naistearstidega avaldasid ajakirjas Prenatal Diagnosis teadusartikli, mis kinnitab, et ema vereproovipõhine loote kromosoomanalüüs NIPTIFY tuvastab loote kromosoomhaigused peaaegu 100-protsendiliselt. Tallinnas ja Tartus tehtud uuringu käigus leiti üles kõik Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri kromosoomhaiguse riskiga looted.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikooli doktoritöös välja arendatud digikaksik on robotijuhtimise uus tase


12.11.2019       Kersti Vähi

  • Pilt_otto.jpg
Hiljuti kaitses Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudis Vladimir Kuts doktoritööd "Novel Digital Twin Development Methodology for the Robot Cell Connectivity in a Smart Industry Environment" ("Uudne digitaalsete kaksikute arendusmetoodika robottootmisrakkude sidustamiseks targa tööstuse keskkonnas").

Loe lähemalt....

Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi arendusgrantide rahastusettepaneku kaheks aastaks


08.11.2019       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu kinnitas möödunud nädalal toimunud koosolekul arendusgrandi taotluste hinded ja pingerea ning tegi ettepaneku anda sel ja järgmisel aastal välja kokku kaheksa arendusgranti kogumahus 800 tuhat eurot. Ettepanek on anda mõlemal aastal välja neli granti.


Loe lähemalt....

Kutse seminarile „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“


07.11.2019       Marika Meltsas

Kui kindlal pinnal püsib Eesti akadeemiliste töötajate järelkasv? Milline on rahulolu töökeskkonnaga, kuidas tajutakse töö olemust ja ees seisvaid muutusi? Millisena nähakse oma karjääri mõne aasta pärast? Need on vaid mõned olulised küsimused, mis said vastuse äsja valminud uuringus „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“.
Kustume teid uuringu tulemusi tutvustavale seminarile 29. novembril algusega kell 10.30 Tartu Lydia hotelli konverentsisaalis (Ülikooli 14).

Loe lähemalt....

Rahvusvaheline seminar „Open Access – Plans and Choices“ keskendub teadusinfo ligipääsu võimalustele


05.11.2019       Marika Meltsas

TÜ raamatukogu koos DataCite Eesti konsortsiumiga korraldab 6. novembril Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis (W. Struve 1) rahvusvahelise seminari „Open Access – Plans and Choices“ („Avatud juurdepääs – plaanid ja valikud“).
Seminari eesmärk on jätkata dialoogi teadlaste, rahastajate ja teadustöö kirjastajate vahel, et arutleda avatud juurdepääsu regulatsioonide viimaste arengute ja plaan S stsenaariumi üle, rääkida teadusinfo kättesaadavusega seotud valikutest Eestis ning tuua esile parimaid avatud teaduse põhimõtete juurutamise praktikaid.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
05.11.2019      
Kehavälisel viljastamisel tekkivad kromosoomimuutused ei ohusta tulevast last   Biomeditsiini valdkonna tippajakirjas Nature Medicine ilmus Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste juhtimisel valminud artikkel, mis näitab, et kehavälise viljastamise käigus tekkinud geneetiliselt muteerunud rakuliinid ei kandu üle lapsele.
Loe lähemalt....
18.11.2019       https://www.etag.ee/?p=51204
Kaasamisüritusel tutvustatakse uut Euroopa teaduse raamprogrammi  

Homme, 19. novembril toimub Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotel`is kaasamisüritus, kus saab kaasa rääkida Euroopa Liidu 2021. aastast algava teadusuuringute ja...

The post Kaasamisüritusel tutvustatakse uut Euroopa teaduse ...
Loe lähemalt....


04.11.2019      
Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustas granditaotluste valdkondlikud pingeread   Möödunud nädala neljapäeval ja reedel arutas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu personaalsete uurimistoetuste 2019. aasta vooru taotlusi ning moodustas neist valdkondlikud pingeread. Ühtlasi kinnitas hindamisnõukogu arendusgrandi taotluste pingerea ning arutas uurimistoetuste taotlemise tingimusi ja korraldust järgmisel aastal. Seoses taotluste arvu pideva suurenemisega pidas hindamisnõukogu vajalikuks järgmisel aastal personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru alustada senisest kuu aega varem ehk 1. märtsil 2020, et tagada piisav aeg kõigile taotlustele parimate retsensentide leidmiseks.
Loe lähemalt....
19.11.2019       https://www.etag.ee/?p=51218
Konverentsil arutatakse teaduskommunikatsiooni tuleviku üle  

Homme, 20. novembril Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ keskendutakse teaduskommunikatsiooni rollile Eesti ühiskonna arengus. Konverents...

The post Konverentsil a ...
Loe lähemalt....


01.11.2019      
Doktoritöö tulemused panustavad seemendusdooside tippkvaliteeti    Sugupullide soojätkamismaterjali kvaliteet sõltub nii looma vanusest, aga ka näiteks aastaajast, selgub vastsest doktoritööst.
Loe lähemalt....
20.11.2019       https://www.etag.ee/?p=51250
Nanomeditsiini teemaline 11. rahvusvaheline ühiskonkurss  

EuroNanoMed (ENM) on 2008. aastal riiklike teadust rahastavate organisatsioonide ning ministeeriumide poolt asutatud nanomeditsiini teemaline ERA-NET. Võrgustiku üheks tegevuseks on...

The post Nanomeditsiini teemaline 11. rahvusvaheline ...
Loe lähemalt....


29.10.2019      
TalTech immunoloogide välja töötatud antikeha hõlbustab valgete vereliblede jälgimist   Rahuvsvaheliselt immunoloogide uurimisrühmalt ilmus väljaandes Frontiers in Immunology artikkel „Human Peripheral Blood Eosinophils Express High Levels of the Purinergic Receptor P2X4“ (Inimese perifeerse vere eosinofiilid ekspresseerivad palju purinegilist retseptorit P2X4).
Loe lähemalt....
20.11.2019       https://www.etag.ee/?p=51275
Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ain Kallis  

Täna anti Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ üle 2019. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Tiiu...

The post Eesti teaduse populariseerimise elutööp ...
Loe lähemalt....