This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
16.04.1939
6397991
5016879
ulo.jaaksoo@cyber.ee

Career

Institutions and positions
1997–...   
Cybernetica AS, Chairman of the management board (1,00)
01.01.1989–31.12.1997   
Institute of Cybernetics, director
01.01.1985–31.12.1988   
Tallinn University of Technology, professor (0,5)
01.01.1984–31.12.1989   
Institute of Cybernetics, research director
01.01.1979–31.12.1984   
Computer Desing Bureau, head of department
01.01.1961–31.12.1970   
Institute of Cybernetics, engineer, jurnior researcher, senior researcher
 
 
Education
1985–...   
Professor
1982–...   
Doctor of Sciences
1969–...   
Candidate of technical sciences
1957–1962   
Tallinn University of Technology, automation and telematics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
Kosmosepoliitika töögrupi liige
2005−...   
EAS tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonna hindamiskomisjoni esimees
2002−...   
Innovatsioonipoliitika komisjoni liige
2000−...   
Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige
1989−...   
Informaatikanõukogu liige
2005−2006   
European Security Research Programme, member of the advisory board
2002−2005   
Eesti esindaja NATO Teaduskomitees
2002−2006   
Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
1999−2000   
Eesti Telekomi nõukogu esimees
1998−2005   
Kaitseministeeriumi teadusnõukogu liige
1994−2004   
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige
1993−1996   
IFAC, policy committee vice chairman
1993−2001   
Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige
1993−1995   
Eesti Teadusfondi nõukogu liige
1990−1994   
Vice President of the Estonian Academy of Sciences

Qualifications

Honours & awards
2004, Ülo Jaaksoo, Order of White Star III class
1999, Ülo Jaaksoo, Medal of the Estonian Academy of Sciences
1986, Ülo Jaaksoo, Member of the Estonian Academy of Sciences
1986, Ülo Jaaksoo, Award of the Council of Ministers of the Soviet Estonia
1967, Ülo Jaaksoo, Award of the Soviet Estonia
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIFICATION: Control of Dynamic Systems
 
 
8.05.2018
16.04.1939
6397991
5016879
ulo.jaaksoo@cyber.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–...   
Cybernetica AS, Juhatatuse esimees (1,00)
01.01.1989–31.12.1997   
Küberneetika Instituut, direktor
01.01.1985–31.12.1988   
Tallinna Tehnikaülikool, professor (0,5)
01.01.1984–31.12.1989   
Küberneetika Instituut, teadusdirektor
01.01.1979–31.12.1984   
Arvutustehnika erikonstrueerimisbüroo, osakonnajuhataja
01.01.1961–31.12.1970   
Küberneetika Instiuut, insener, nooremteadur,vanemteadur
 
 
Haridustee
1985–...   
Professor
1982–...   
Tehnikateaduste doktor
1969–...   
Tehnikakandidaat
1957–1962   
Tallinna Tehnikaülikool, automaatika ja telemehaanika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Kosmosepoliitika töögrupi liige
2005−...   
EAS tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonna hindamiskomisjoni esimees
2002−...   
Innovatsioonipoliitika komisjoni liige
2000−...   
Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige
1989−...   
Informaatikanõukogu liige
2005−2006   
Euroopa turvauuringute programmi konsultatiivnõukogu liige
2002−2005   
Eesti esindaja NATO Teaduskomitees
2002−2006   
Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
1999−2000   
Eesti Telekomi nõukogu esimees
1998−2005   
Kaitseministeeriumi teadusnõukogu liige
1994−2004   
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige
1993−1996   
Rahvusvahelise Automaajuhtimise Föderatsiooni poliitikakomitee aseesimees
1993−2001   
Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige
1993−1995   
Eesti Teadusfondi nõukogu liige
1990−1994   
Eesti Teaduste Akadeemia asepresident
 
 
Lisainfo
Eesti Teaduste Akadeemia medal 1999
Valgetähe III klassi teenetemärk 2004

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Ülo Jaaksoo, Valgetähe III klassi teenetemärk
1999, Ülo Jaaksoo, Eesti Teaduste Akadeemia medal
1986, Ülo Jaaksoo, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
1986, Ülo Jaaksoo, Eesti NSV Ministrite Nõukogu preemia
1967, Ülo Jaaksoo, Nõukogude Eesti Preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; TÄPSUSTUS: Dünaamiliste süsteemide juhtimine
8.05.2018

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 9 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
Nelja mehe kõnelused : Küberneetika Instituut 50 [küsitlenud Rein Veskimäe]Aben, Hillar; Penjam, Jaan; Jaaksoo, Ülo; Salupere, Andrus2010Horisont6.3.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Predictive control on observation base (in Russian)Jaaksoo, Ü.; Nurges, Ü; Soone, S.1991Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics1.2.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Laguerre state equations of a multivariable discrete time systemNurges, U.; Jaaksoo, U.1982Control Science and Technology for the Progress of Society. Proceedings of the Eighth Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control 19823.1.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Laguerre's state equations for multivariable discrete-time systems (in Russian)Nurges, Ü.; Jaaksoo, Ü.1981Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika1.2.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Машинное проектирование систем многосвязного регулированияЯаксоо, Ю., Нургес, Ю.1979Автоматизация проектирования систем автоматического и автоматизированного управления : (Труды Второго всесоюз. науч.-техн. совещания)3.4.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Comments on "Approximate linear realizations of given dimension via Ho's algorithm"Jaaksoo, Ulo; Nurges, Ulo1975IEEE Transactions on Automatic Control1.1.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
On the canonical representation of some linear systems (in Russian)Nurges, Ü.; Jaaksoo, Ü.1975Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika1.2.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
Reduction of multiple input/multiple output linear dynamical systems (in Russian)Nurges, Ü.; Jaaksoo, Ü.1975Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika1.2.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT
On the minimal realization of a varying-dimensional linear system (in Russian)Jaaksoo, Ü.; Nurges, Ü.1972Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika1.2.Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT