This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
9.06.1957
+372 5101175
aguleivits@gmail.com

Career

Institutions and positions
20.03.2018–...   
Environmental Board, Adviser of the Nature Conservation Department (1,00)
01.10.2016–2018   
Environmental Board, Senior Specialis (1,00)
01.01.2014–30.09.2016   
Environmental Board, Nature Conservation Department, Senior Specialist (1,00)
2011–2013   
Environmental Board, Nature Conservation Department, Conservation Biologist (1,00)
01.01.2009–31.12.2010   
Other staff
2006–2009   
State Nature Conservation Centre, Pärnu-Viljandi Region, Deputy Director (1,00)
01.01.2006–31.12.2009   
State Nature Conservation Centre
01.01.1997–31.12.2005   
Nigula Nature Reserve Administration, Research Director
01.01.1991–31.12.1996   
Nigula Nature Reserve Administration, Researcher
01.01.1980–31.12.1990   
Kilingi-Nõmme Forest Managemant, Nigula state Nature Reserve, Researcher
 
 
Education
1975–1980   
Tartu State University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
Scientific Council of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), Scientific Councillor for Estonia

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B280 Animal ecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2013
1.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
3.5.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
3.5.
1997
1.1.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
3.2.
1993
3.2.
1993
5.2.
1993
3.2.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
1.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.3.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
5.2.
1989
1.3.
1988
3.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
6.3.
1988
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
5.1.
1987
3.4.
1986
5.2.
1986
5.2.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
3.2.
1985
5.2.
1983
3.4.
1982
1.12.2020
9.06.1957
+372 5101175
aguleivits@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
20.03.2018–...   
Keskkonnaamet, looduskaitse osakonna nõunik (1,00)
01.10.2016–2018   
Keskkonnaamet, liigikaitsebüroo elurikkuse peaspetsialist (1,00)
01.01.2014–30.09.2016   
Keskkonnaamet, looduskaitseosakonna elurikkuse peaspetsialist (1,00)
2011–2013   
Keskkonnaamet, looduskaitseosakonna looduskaitsebioloog (1,00)
01.01.2009–31.12.2010   
Keskkonnamet; Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsialist
01.01.2006–31.12.2009   
Riiklik Looduskaitsekeskus; Pärnu-Viljandi regiooni direktori asetäitja
01.01.1997–31.12.2005   
Nigula Looduskaitseala Administratsioon; teadusdirektor
01.01.1991–31.12.1996   
Nigula Looduskaitseala Administratsioon; teadur
01.01.1981–31.12.1994   
Pärnu Loodusmaja; õpetaja (0,1)
01.01.1980–31.12.1990   
Kilingi-Nõmme Näidismetsamajand, Nigula looduskaitseala; teadur
 
 
Haridustee
1998–1998   
Darwini Initsiatiivi soode bioloogilise mitmekesisuse kaitseks korraldatud treeningkursus “Sharing Expertise for the Conservation of Peatlands in Eastern Europe” Šotimaal (Stirlingi, Aberdeeni ja Dundee Ülikoolid, Scottish Natural Heritage)
1975–1980   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloog (looduslike ressursside kasutamise ja looduskaitse eriala)
1973–1975   
Viljandi 1. Keskkool, matemaatika-füüsika eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Life+ projekti "Soode kaitse ja taastamine" (LIFE14 NAT/EE/000126) juhtrühm, Keskkonnaameti esindaja
2015−...   
Eesti liikide punase nimestiku juhtrühma liige
2013−...   
Metsloomade rändliikide kaitse konventsioon teadusnõukogu, Eesti esindaja
2008−...   
Eesti Teaduste Akadeemia fülogeneetika-süstemaatika komisjon, liige
2003−...   
Eesti Märgalade Ühing, asutajaliige
1997−...   
International Mire Conservation Group, liige
1994−...   
Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni (Ramsari konventsiooni) Eesti rahvusliku komisjoni liige
1993−...   
European Bird Census Council, Eesti delegaat
1976−...   
Eesti Loodusuurijate Selts, liige
2011−2015   
Keskkonnaameti esindaja programmi "Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevus" (KESTA) nõukogus
2011−2015   
Keskkonnnaameti esindaja projekti "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik" (NATARC) nõukogus
2011−2015   
Keskkonnaameti esindaja LIFE+ projekti MARMONI „Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea” (Project no. LIFE09 NAT/LV/000238) seirenõukogus
2011−2013   
Keskkonnaameti esindaja Eesti-Läti piiriülese programmi projekti "Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia" (Green Corridors) projekti juhtkomitees
2011−2013   
Riikliku keskkonnaseire allprogrammi "Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire" koordineerimine
2010−2011   
Eesti Ornitoloogiaühingu seirekomisjoni liige
2009−2011   
Keskkonnaameti poolne koordinaator Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi projektis "Eesti soode looduskaitseline hindamine" ("Estonian Mires Inventory completion for maintaining biodiversity")
2006−2010   
Koguteose "Pärnumaa" toimetuskolleegiumi liige
2005−2009   
Saarde Vallavolikogu, arengukomisjoni esimees
2004−2005   
Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 4.2 projekt „Sooserva elupaikade taastamine Põhja-Liivima linnualal I etapp“, projektijuht
2003−2018   
Eesti Ornitoloogiaühingu linnuatlase töörühma liige
2001−2002   
Pärnu maakonna teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", looduskaitse töögrupi juht
2000−2000   
Phare projekt BMPF/071 "Kilingi-Nõmme Innovatsiooni ja Arenduskeskus", projektijuht
2000−2006   
Madalmaade valitsuse PIN MATRA fondi projekt "Integrated Wetland and Forest Management in the Transborder Area of North Livonia”, projekti taotluse ettevalmistaja ja koostaja ning projekti rakendustoimkonna liige
2000−2009   
Eesti Ornitoloogiaühingu teaduskomisjoni esimees
1999−2000   
Phare CREDO projekti 98-EE/LV-06-H-12 "Project for the development of the North Livonian Economic Area", projektijuht-koordinaator
1999−2001   
Wetland International Central European Peatland Project, Eesti poolne koordinaator
1997−2002   
Ajakirja "Hirundo" toimetuskolleegiumi liige
1995−1995   
Rahvusvaheline konverents "Bird Numbers 1995", Pärnu, korralduskomitee liige
1994−1999   
Kilingi-Nõmme Linnavolikogu, esimees
1994−2013   
Riikliku seire eluslooduse seireprogrammi projekti "Rabade ja madalsoode linnustik" projektijuht
1980−2013   
Pikaajalise lindude rände seire ja uuringute korraldamine Kabli ja Pulgoja linnujaamades koostöös rahvusvaheliste rändeuurimisvõrgustikega (Operatsioon Baltika, Acroproject, SE-Flyway, SEEN)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Agu Leivits, Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia ja looduskaitse kuldmärk
2011, Agu Leivits, Valgetähe orden, IV klass
2009, Agu Leivits, Keskkonnaameti kuldne teenetemärk ja tänukiri
2008, Agu Leivits, Eesti Ornitoloogiaühingu tänukiri
2006, Agu Leivits, Riikliku Looduskaitsekeskuse tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B280 Loomaökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2013
1.3.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
3.5.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
3.5.
1997
1.1.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
3.2.
1993
3.2.
1993
5.2.
1993
3.2.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
1.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.3.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
5.2.
1989
1.3.
1988
3.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
6.3.
1988
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
5.1.
1987
3.4.
1986
5.2.
1986
5.2.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
3.2.
1985
5.2.
1983
3.4.
1982
1.12.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 3 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0182645s04Evolutionary and ecological aspects of animal behaviour: theory and applications01.01.200431.12.2008Raivo MändUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography482 264,51 EUR
ETFETF6908THE HABITAT AND SEASONAL VARIATION OF BREEDING PATTERNS OF HOLE-NESTING PASSERINES IN A DECIDUOUS-CONIFEROUS FOREST SYSTEM OF THE NORTHERN TEMPERATE ZONE: LOOKING FOR CAUSES AND CONSEQUENCES01.01.200731.12.2010Raivo MändUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)54 053,92 EUR
ETFETF5489Creating ecological traps or improving breeding habitats? Human (conservational) activity and adequacy of habitat choice in birds in spatially heterogeneous environment01.01.200331.12.2006Raivo MändUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography50 777,43 EUR