This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
2.05.1947
9.01.2014

Career

Institutions and positions
1989, 1994, 1998, 2000, 2002 Visiting assistant professor, University of Fine Arts, Tallinn
2008–2013   
Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Contemporary Cultural Studies, Research Professor (1,00)
2005–2007   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Associate Professor (0,50)
2005–2007   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Senior Researcher (0,50)
01.01.1998–31.12.2005   
Associated professor, Tallinn Pedagogical University, department of sociology
01.01.1995–31.12.2005   
Senior researcher, coordinator of the CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), Institute for International and Social Studies and department of sociology, Tallinn University
01.01.1994–31.12.1997   
Associated professor, Tallinn Pedagogical University, department of social work
01.01.1989–31.12.1996   
Senior researcher, Institute for International and Social Studies, department of national relation
01.01.1975–31.12.1989   
Researcher, Institute of History, Estonian Academy of Sciences, department of history of culture
01.01.1975–31.12.1981   
lecturer, Tartu State University, department of philosophy
 
 
Education
2005–2006   
Helsinki University, PhD student
1967–1975   
Tartu State University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...   
Member, Collegium of Estonian Humanitarian Institute
1999−...   
Member of the Board, European Sociological Association, European Biographical Network
1995−...   
Head of the CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), Tallinn University
2000−2007   
Member, Master Committee on Sociology, Tallinn Pedagogical University
1999−2001   
Member, Scientific Board, Tallinn Pedagogical University
1997−2005   
Secretary, Scientific Board of the Institute for International and Social Studies
1994−1998   
Member, Master Committee on History of Culture, Tallinn Pedagogical University
1991−1999   
Member of the Board, Estonian Commission for UNESCO

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Aili Aarelaid-Tart, The best scientific book-publication in Tallinn University in 2006
2002, Aili Aarelaid-Tart, Annual price from TPU for the best peer-reviewed article in social sciencies
1993, Aili Aarelaid-Tart, For the best publication in English
1992, Aili Aarelaid-Tart, Estonian Writers’ Union annual reward in the field of children literature: member of the team compiling the new textbook “History of Estonia”
1992, Aili Aarelaid-Tart, Stipent from the Väino Tanner foundation for the research of the voluntary association as a part of civil society in Estonia in 1940-1991
1989, Aili Aarelaid-Tart, Annual awards for the best article in social problems, daily “Rahva Hääl”
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S213 Social structures ; SPECIFICATION: fields and mechanisms of rapid cultural changes; biological and social determination of human time as a central stuctural composition of any society
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: 1) Theoretical problems of biographical method 2) National identities in Estonia 3) Estonian culture as semiosphere (semiotical approach) 4) Cultural voluntary activity 5) Theories of culture
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
 
 
Additional information
Ph.D St.Petersburgh University, 1978;

Ph.D at the Helsinki University social policy department "Cultural Trauma and Life Stories" (supervisor professor J.P.Roos) will be defended in December 2006.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.1.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
2.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
4.1.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
4.1.
1993
5.2.
1993
2.2.
1992
3.1.
1992
3.3.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
1.3.
1989
4.1.
1989
1.3.
1983
2.2.
1982
1.3.
1980
1.3.
1980
1.3.
1979
1.3.
1978
1.2.
1977
1.3.
1977
19.06.2021
2.05.1947
9.01.2014

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1989, 1994, 1998, 2000, 2002 külalisdotsent, Kunstiakadeemia, Tallinn
2008–2013   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, Juhtivteadur (1,00)
2005–2007   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond, Dotsent (0,50)
2005–2007   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
01.01.1998–31.12.2005   
dotsent, Tallinna Ülikool, sotsioloogia osakond
01.01.1995–31.12.2005   
vanemteadur, Nüüdiskultuuri keskuse koordinaator, sotsiaalantropoloogia osakonna juhataja, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
01.01.1994–31.12.1997   
dotsent, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö osakond
01.01.1989–31.12.1996   
vanemteadur, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute instituut, rahvussuhete osakond
01.01.1975–31.12.1989   
teadur, Ajaloo Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia, kultuuriajaloo osakond
01.01.1975–31.12.1981   
lektor, Tartu Ülikool, filosoofia osakond
 
 
Haridustee
2005–2006   
Helsinki Ülikool, Sotsiaalteaduskond, sotsiaalpoliitika doktorantuur
1967–1975   
Tartu Riiklik Ülikool, ajaoloo osakond, filosoofia aspirantuur
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...   
EHI kolleegiumi liige
1999−...   
Member of the Board, Euroopa Sotsioloogiline Assotsiatsioon, Euroopa eluloouurimise võrgustik
1995−...   
Nüüdiskultuuri uurimiskeskuse juhataja, Tallinna Ülikool
2000−2007   
liige, sotsioloogia magistrikaitsmiskomisjon, Tallinna Ülikool
1999−2001   
Tallinna Pedagoogikaülikooli teadusnõukogu liige
1997−2005   
teadussekretär, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi nõukogu
1994−1998   
liige, kultuuriajaloo magistrikaitsmiskomisjon, Tallinna Ülikool
1991−1999   
nõukogu liige, UNESCO Eesti Rahvuskomisjon

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Aili Aarelaid-Tart, Tallinna Ülikooli parim monograafia 2006. aastal
2002, Aili Aarelaid-Tart, "Valgetähe" medal
2002, Aili Aarelaid-Tart, Tallinna Pedagoogikaülikooli aastapreemia eelretsenseeritavas ajakirjas ilmunud artikli eest sotsiaalteadustes
1993, Aili Aarelaid-Tart, Parima ingliskeelese publikatsiooni eest välismaal, TA initsiatiiv
1992, Aili Aarelaid-Tart, Eesti Kirjanike Liidu aastauhind õpperaamatu "Eesti ajalugu" autorite kollektiivile
1992, Aili Aarelaid-Tart, Väino Tanner Säätio stipendium Eestis tegutsenud seltside kui tsiviilühiskonna osa uurimiseks
1989, Aili Aarelaid-Tart, "Rahva Hääl”-e aastaauhinnad parima sotsiaalseid probleeme käsitleva artikli eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S213 Sotsiaalstruktuuride uuringud; TÄPSUSTUS: järskude kultuurimuutuste väljad ja mehhanismid; inimliku aja kui sotsiaalse põhistruktuuri olemus ja seos homo sapiensi bioloogilise determinatsiooniga
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: 1) Eluloolise meetodi teoreetilised probleemid 2) Rahvuslikud identiteedid Eestis 3) Eesti kultuur kui semiosfäär (semiootiline lähenemine) 4) Vabatahtlikud kultuuriseltsid 5) Kultuuritrauma teooriad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: 1) biographical method; 2) national identities in Estonia; 3) Estonian Culture as semiosphere; 4)voluntary associations, 5)theory of cultural trauma
 
 
Lisainfo
Doktoritöö Helsingi Ülikooli sotsiaalpoliitika osakonnas "Cultural Trauma and Life Stories" (juhendaja professor J.P.Roos) kaitsmisel detsembris 2006.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.1.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
2.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
4.1.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
4.1.
1993
5.2.
1993
2.2.
1992
3.1.
1992
3.3.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
1.3.
1989
4.1.
1989
1.3.
1983
2.2.
1982
1.3.
1980
1.3.
1980
1.3.
1979
1.3.
1978
1.2.
1977
1.3.
1977
19.06.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF5950Cultural trauma of the 1990s, its historical parallels and coping strategies01.01.200431.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinn University, Institute of International and Social Studies22 857,82 EUR
ETFETF9130Human time and generational consciousness01.01.201230.06.2016Raili NuginTallinn University, School of Humanities38 400,00 EUR
SFSF0132116As02Factor of culture and sustainable development of Estonia in global risk society01.01.200231.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinn University, Faculty of Social Sciences150 575,85 EUR
IUTIUT3-2Culturescapes in transformation: towards an integrated theory of meaning making01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinn University, School of Humanities639 000,00 EUR
TKRFLAJTIPPCentre of Excellence in Cultural Theory01.02.200831.08.2015Valter LangUniversity of Tartu4 801 937,80 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Partial covering of self financing for project Centre of Excellence in Cultural Theory01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinn University, The Estonian Institute of Humanities18 232,00 EUR
ETFETF7030Narratives of departure from cultural trauma 1991-2006 in Estonia01.01.200731.12.2011Aili Aarelaid-TartTallinn University, The Estonian Institute of Humanities; Tallinn University, Faculty of Social Sciences41 831,95 EUR
SFSF0130008s07The second wave of cultural changes in re-independent Estonia01.01.200731.12.2012Aili Aarelaid-TartTallinn University, The Estonian Institute of Humanities; Tallinn University, Faculty of Social Sciences578 406,26 EUR