This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
14.08.1952
61 99 724
aino.ugaste@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Professor (1,00)
2009–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Professor (1,00)
2004–2009   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Õpetajahariduse osakond, Eelkoolipedagoogika õppetool, Ass. Professor (1,00)
01.01.1990–31.12.2004   
Tallinn Pedagogical University, associate professor at the Department of Early Childhood Education
01.01.1978–31.12.1990   
Tallinn Pedagogical Institute , lecturer
 
 
Education
2014–...   
Advanced training in Finland, Sweden, Norway, Spain, Greece and participated in the international conferences in Australia, Italy, Ireland, Greece, Lithuania
1977 Tallinn Pedagogical Institute
1982-1986. Post-gradute courses at the Research Institute of Preschool Education of the Academy of Sciences of the USSR
1987 Defence of doctoral thesis
2005 Defence of doctoral thesis at the University of Jyväskylä
1990–2014   
Advanced training in USA, Russia, Germany, Finland and participated in the international conferences (France, Austria, Germany, Norway, Belgium).
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
Member of editorial board of Estonian Journal of Education
2007−...   
Member of editoral board of journal Early Child Development and Care
Member of Estoanian Academic Pedagogical Society
2017−2020   
Member of European Early Childhood Education Research Association (EECERA )

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Aino Ugaste, I prize in 2018 in the national competition of the works of educational sciences in the category of scientific works and articles published in the foreign language for the work “Beliefs about teaching held by student teachers and school–based teacher educators“ (together with K. Uibu, A. Salo and H.Rasku-Puttonen).
2018, Aino Ugaste, In 2018 a thank-you letter from the Tallinn Department of Education for being involved in the organizing of the festival of modern learning iduEDU.
2017, Aino Ugaste, Letter of thanks from Tallinn University as Maire Tuul’s doctoral thesis “ Preschool teachers’ view on curricula and children’s learning and the assessment of the teachers’ teaching activity in the context of child-centred education“ was awarded the I prize at universities competition of students’ scientific works of Tallinn University in the academic year 2016/2017 in the area of social sciences in the category of doctoral theses
2016, Aino Ugaste, I have received letters of commendation from the Ministry of Education and Science and Tallinn University for promoting early childhood education.
2000, Aino Ugaste, Awards of Estonian Academic Pedagogical Society, Ministry of Education and Tallinn University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education
 
 
Additional information
Candidate degree in Educational Sciences

Doctor of Education
The Research Institute of Preschool Education of the Academy of Scineces of the USSR 1987

Jyväskylä Ülikool 2005

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
2.3.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
5.2.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.6.
2001
3.09.2020
14.08.1952
61 99 724
aino.ugaste@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Professor (1,00)
2009–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Professor (1,00)
2004–2009   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Õpetajahariduse osakond, Eelkoolipedagoogika õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.1990–31.12.2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, eelkoolipedagoogika õppetooli dotsent
01.01.1978–31.12.1990   
Tallinna Pedagoogiline Instituut , õppejõud
 
 
Haridustee
2014–...   
Olen täiendanud ennast Soomes, Rootsis, Norras, Hispaanias, Kreekas ja olen osalenud rahvusvahelistel konverentsidel Austraalias, Itaalias, Iirimaal, Kreekas, Leedus, Rootsis.
1977a. E.Vilde nim. Talllinna Pedagoogiline Instituut
1982-1986.aspirantuur Moskvas NSVL PTA Koolieelse Kasvatuse Teadusliku Uurimise Instituudi juures
1987a. omistati pedagoogikakandidaadi kraad
2005.a doktoritöö kaitsmine Soomes Jyväskylä Ülikooli juures
1990–2014   
Olen täiendanud ennast Venemaal, Ameerikas, Saksamaal, Soomes ning osalenud rahvuvahelistel konverentsidel Prantsusmaal, Austrias, Saksamaal, Norras, Belgias.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...   
Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Toimetuskolleegioumi liige
2007−...   
International Children's Play Council (ICCP) nõukogu liige
Ajakirja Early Child Development and Care toimetuskolleegiumi liige
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige
2017−2020   
European Early Childhood Education Research Association (EECERA ) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Aino Ugaste, I preemia 2018.a kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil võõrkeeles publitseeritud teadustööde ja artiklite kategoorias töö „Beliefs about teaching held by student teachers and school–based teacher educators “ eest (kaasautorid K. Uibu, A. Salo ja H.Rasku-Puttonen).
2018, Aino Ugaste, 2018.a.Tallinna Haridusameti tänukiri moodsa õppimise festivali iduEDU korraldamisel kaasalöömise eest.
2017, Aino Ugaste, Tallinna Ülikooli tänukirja Maire Tuule doktoritöö „ Preschool teachers’ view on curricula and children’s learning and the assessment of the teachers’ teaching activity in the context of child-centred education“ oli premeeritud Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde 2016/2017. õppeaasta üleülikoolilisel konkursil sotsiaalteaduste valdkonnas doktoritööde kategoorias I kohaga.
2016, Aino Ugaste, Olen saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna Ülikooli aukirju alushariduse valdkonna edendamise eest .
2000, Aino Ugaste, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Eesti Vabariigi haridusministeeriumi aukirjad, autasud magistri- ja üliõpilastööde juhendamise eest.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
 
 
Lisainfo
Pedagoogikakandidaat
NSVL Pedagoogika Teaduste Akadeemia Koolieelse Kasvatuse Teadusliku Uurimise Instituut 1987

Kasvatusteaduste doktor
Jyväskylä Ülikool 2005

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
2.3.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
5.2.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.6.
2001
3.09.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 21 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0130111s08Changes in the attitudes and lifestyles of Estonian population in 1985-2013: horizontal stratification01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinn University, Institute of International and Social Studies387 289,25 EUR
MUUF/1913 (TLÜ teaduskomisjoni istungi protokoll nr.14 29.04.2013 )Publishing the journal "Eesti Haridusteaduste Ajakiri"01.01.201315.05.2016Aino UgasteTallinn University, Institute of Educational Sciences7 500,00 EUR
MUUTA, 20807 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Estonian and Finnish early childhood teachers' professional development10.06.200710.06.2008Aino UgasteTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences2 556,47 EUR
MUUTA1016 (TLÜ HTI uuringufondi komisjoni otsus 1/03.03.2016 ja 2/17.03.2017)EU Horizont 2020 projekti „Inclusion and Admittance of Children from Refugee and Asylum-Seeking Families to Educational Institutions: Multi-perspective study of participation in Educational Systems" taotluse ettevalmistamine 03.05.201631.10.2017Aino UgasteTallinn University, School of Educational Sciences3 750,00 EUR
MUUTAR18171A Tallinn University expert service for organization of educational festival "IduEdu 2019" 26.11.201831.12.2019Eve EisenschmidtTallinn University, School of Educational Sciences29 000,00 EUR
MUUTT/11211Harku Valla koolieelsete lasteasutuste kasvukeskkonna kvaliteedi uuring05.12.201130.04.2012Tiia ÕunTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences1 848,00 EUR
MUUF/2818 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7. 05. 2012 )Preparatory allowance for IUT application "Regulations in education and the dynamics of boundaries in lifelong learning process: activation, maintenance, bridging, crossing and dissolution"01.05.201231.12.2012Ellu SaarTallinn University, Institute of International and Social Studies10 000,00 EUR
1.2.2.; MUU MÕA18078 Language Immersion and Teacher Training for Multicultural Kindergarten 2018 15.05.201801.10.2019Tiia ÕunTallinn University, School of Educational Sciences9 000,00 EUR
1.2.2.4.MÕA19077 Language Immersion and Teacher Training for Multicultural Kindergarten 2019 15.05.201901.10.2020Tiia ÕunTallinn University, School of Educational Sciences9 000,00 EUR
MUUTA/7610 (Leping nr 30.2-10.2/1471)The analysis of theoretical foundations and applicability of national pre- school and general education curricula as evaluated by interested parties01.09.201030.09.2014Rain MikserTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences146 565,77 EUR
MUUAU3911 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 21.03.2011 nr.5)Preschool teachers view on childrenś learning and participation01.03.201131.12.2011Aino UgasteTallinn University, Institute of Educational Sciences2 000,00 EUR
MUUTA/3712Mängu võimalused: teadusuuringute rakendusi hariduspoliitikas ja praktikas05.04.201230.01.2013Aino UgasteTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences4 376,00 EUR
MUUTAU17008 International Early Learning (for Child Well-being) Study 2016-2019 21.11.201631.12.2020Tiia ÕunTallinn University, School of Educational Sciences0,00 EUR
MUUTKA18129 (5.1-4/18/847)Professional Teacher of Estonian Language in Russian Speaking Group01.09.201830.01.2019Tiia ÕunTallinn University, School of Educational Sciences100 218,00 EUR
1.1.7.1.TRU19125 Professional Teacher of Estonian Language in Russian Speaking Group 01.07.201915.12.2019Tiia ÕunTallinn University, School of Educational Sciences62 884,00 EUR (total financing 62 884,00 EUR)
MUUNSVHI16281The development of teacher education competence centre Pedagogicum in the University of Tartu01.04.201630.09.2018Anzori BarkalajaUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education1 399 948,50 EUR
1.1.7.2.; MUUTRU18084A (Käsundusleping 15.06.18)Tallinn University expert service for organization of educational festival. 18.04.201820.10.2018Eve EisenschmidtTallinn University, School of Educational Sciences21 666,66 EUR
1.1.7.4.1.TF1415 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TU Center of Excellence in Educational Innovation 01.05.201531.12.2020Timo Tobias LeyTallinn University, School of Educational Sciences138 000,00 EUR
MUUAU/910 (No 30.2-10.2/120)Teachers' professional development and supporting01.01.201031.12.2013Leida TaltsTallinn University; Tallinn University, Haapsalu College ; Tallinn University, Institute of Educational Sciences; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences; Tallinn University, Language Centre136 611,15 EUR
IUTIUT18-2Teachers' professionality and professionalism in changing context01.01.201431.12.2019Ivor GoodsonTallinn University, School of Educational Sciences498 000,00 EUR
SFSF0130027s11The learner in the education system and labour market: inequality as shaping and being shaped by the external and internal boundaries01.01.201131.12.2014Rein VöörmannTallinn University, Institute of International and Social Studies160 540,00 EUR