This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
aleksei.kelli@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head
01.09.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
Ministry of Justice of Estonia, Head of an Expert Group on the Codification of the Intellectual Property Law
01.03.2011–31.12.2011   
Uppsala University, Uppsala University, Guest Researcher (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.01.2010–01.04.2010   
Columbia University, Visiting Intellectual Property Scholar, Kernochan Center for Law, Media and the Arts, Columbia Law School, NYC, USA (1,00)
01.09.2006–31.08.2010   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.09.2006–31.08.2010   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer of Intellectual Property (1,00)
13.02.2006–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Lecturer extraordinarius (1,00)
2006–2010   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Legal History, Lecturer (1,00)
01.02.2005–12.02.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant (1,00)
01.09.2004–31.01.2005   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant extraordinarius (1,00)
2003–2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Chair of Intellectual Property, Research assistant (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Chair of Legal Committee of CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...   
Member of the Editorial Board of scientific journal “International Comparative Jurisprudence”
2015−2016   
Development aid project (No 174-2015-A) "Improvement of regulatory and institutional framework of academia- industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine." Budget: 70 000 eur.
2012−2016   
CLARIN ERIC Legal Issues Committee

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S124 Patents, copyrights, trademarks ; SPECIFICATION: Intellectual property, innovation, knowledge-based economy, IP management, legal aspects of digital language resources
 
 
Additional information
Member of a copyright committee formed at the Ministry of Culture which inter alia resolves disputes related to copyright and related rights by way of conciliation of the parties (2009-current)
Estonian national correspondent of patent cases. Kluwer Law International (2007-2013)
Member of professional qualifications committee of the Estonian Lawyers Association awarding professional qualifications (2008-2014)
Member of an expert group convened by the Ministry of Culture drafting the new Copyright Act (2009-2012)
Member of Team of Specialists on Intellectual Property organized by United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Acting as a reviewer for the following academic journals: TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.2.
2020
1.2.
2020
1.3.
2020
1.3.
2020
2.5.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.4.
2020
3.4.
2020
4.2.
2020
6.8.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
2.10.2020
aleksei.kelli@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi õiguse professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
Justiitsministeerium, Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupi juht
01.03.2011–31.12.2011   
Uppsala Ülikool, Uppsala Ülikool, külalisteadur (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.01.2010–01.04.2010   
Columbia Ülikool, Columbia University, külalisteadur (1,00)
01.09.2006–31.08.2010   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2006–31.08.2010   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi õiguse lektor (1,00)
13.02.2006–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline lektor (1,00)
2006–2010   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool, Lektor (1,00)
01.02.2005–12.02.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse assistent (1,00)
01.09.2004–31.01.2005   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline assistent (1,00)
2003–2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Intellektuaalse omandi õppetool, Assistent (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
CLARIN ERIC õiguskommitee esimees (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...   
Teadusajakirja "International Comparative Jurisprudence" toimetuskolleegiumi liige
2015−2016   
Arengukoostööprojekt (nr 174-2015-A) „Teadusasutuste ja ettevõtluse vahelise teadmussiirde regulatiivse ja institutsioonilise raamistiku täiustamine ning teadmussiirde rakendusoskuste arendamine edendamaks teadmistepõhist majandust Ukrainas.“ Eelarve: 70 000 eur.
2012−2016   
CLARIN ERIC õiguskomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S124 Patendid, autoriõigus, kaubamärgid; TÄPSUSTUS: Intellektuaalne omand, innovatsioon, teadmistepõhine majandus, intellektuaalse omandi juhtimine, digitaalsete keeleressursside õiguslikud küsimused
 
 
Lisainfo
Autoriõiguse komisjoni liige (2009-)
Kluwer Law International Eesti patendikaasuste korrespondent (2007-2013)
Eesti Juristide Liidu õigusnõustaja kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjoni liige (2008-2014)
Autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige (2009-2012)
Ekspertgruppi liige Team of Specialists on Intellectual Property organiseeritud United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Retsensent ajakirjadele TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.2.
2020
1.2.
2020
1.3.
2020
1.3.
2020
2.5.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.4.
2020
3.4.
2020
4.2.
2020
6.8.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
2.10.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
RITA4SSVOI16317T (RITA4/002)Open science in Estonia and Europe: legal and economic approach01.09.201631.12.2017Aleksei KelliUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law35 000,00 EUR
IUTIUT20-65Center of Estonian Language Resources01.01.201431.12.2015Kadri ViderUniversity of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science36 000,00 EUR
EKTEKT10Center of Estonian Language Resources01.01.201131.12.2014Kadri ViderUniversity of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science182 448,00 EUR
IUTIUT49-1Center of Estonian Language Resource01.01.201631.12.2021Kadri ViderUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science90 000,00 EUR
EKTEKT69Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201531.12.2017Kadri ViderUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science175 000,00 EUR
MUULMJMJ15044The analysis of implementation of Estonian Research, Development and Innovation (RD&I) Strategy 2007-201325.03.201531.08.2015Kadri UkrainskiUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office25 100,00 EUR
SFSF0182740s06Estonian Legal Space in Global Legal Space01.01.200631.12.2011Raul NaritsUniversity of Tartu, Faculty of Law232 418,32 EUR
MUUSMJCV08270I-PUP - the intellectual property based business models of innovative enterprises07.11.200815.12.2009Tõnis MetsUniversity of Tartu34 220,21 EUR
1.2.3.4.MSVOI19317RInnovation by developing a European Procurer Networking for security research services01.05.201930.04.2024Mari Ann SimovartUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law62 750,00 EUR
MUUMP2OG05006RIntellectual Property Knowledge Network01.03.200531.05.2006Heiki PisukeUniversity of Tartu97 440,21 EUR
MUUSMJCV11061T (1.2.0103.11-0005)Research and innovation policy monitoring program working package 101.01.201131.08.2015Tõnis MetsUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration75 687,45 EUR
MUULSVOI19471 (hange 210306)Description and status of traditional coastal fisheries and maritime values ​​in historical and future terms09.07.201908.03.2020Aleksei KelliUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law16 000,00 EUR
MUUMMJCV06217Training of Intellectual Property exploitation agents01.10.200630.09.2008Urmas VarblaneUniversity of Tartu23 782,99 EUR
RITA4SSVOI17507T (RITA4/010)Protection and use of industrial property in Estonia: economic and legal perspectives01.11.201731.12.2018Aleksei KelliUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law45 000,00 EUR
MUUMMJJV06025RUnderstanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union01.03.200631.12.2008Urmas VarblaneUniversity of Tartu65 858,08 EUR