See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
19.12.1948
516 2026
+372 523 500
arvi.hamburg@ttu.ee
Eesti Inseneride Liidu president
Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees
TTÜ Kuratooriumi liige
WEC- Estonia juhatuse liige
Elektroenergeetika Seltsi aseesimees
Tallinna Tehnikakõrgkooli nõukoja esimees
Kolleegiumi liige ajakirjas INSENEERIA
Kolleegiumi liige ajakirjas OIL SHALE
Kehta Kutseharidus
keskuse nõukogu esimees
MKM Energeetikanõukogu liige
Eesti Rooma klubi liige

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool, Professor (1,00)
2007–2011   
Euroakadeemia, Professor (0,60)
2006–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, valitud külalisõppejõud (0,30)
01.01.2001–31.12.2011   
AS Eesti Gaas/nõunik
01.01.2000–31.12.2001   
EV Majandusministeerium/nõunik
01.01.1999–31.12.2000   
EV Majandusministeerium/asekantsler
01.01.1997–31.12.1999   
EV Majandusministeerium/ministri nõunik
01.01.1992–31.12.1997   
EV Majandusministeerium/asekantsler
01.01.1990–31.12.1992   
EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium/ministri asetäitja
01.01.1988–31.12.1990   
Eesti Energia/ peadirektori asetäitja
01.01.1986–31.12.1987   
Eesti Energiajärelvalve/peainsener
01.01.1982–31.12.1986   
Põhja Kõrgepingevõrgud/direktori asetätja
01.01.1975–31.12.1981   
Põhja Kõrgepingevõrgud/Rapla Elektrivõrgu juhataja
01.01.1967–31.12.1969   
Põhja Kõrgepingevõrgud/Rapla elektivõrgu insener
 
 
Haridustee
2007–2010   
Tallinna Tehnikaülikool/doktor
1999–2000   
Tallinna Tehnikaülikool/magister
1969–1974   
Tallinna Tehnikaülikool/elektriinsener
1964–1968   
Tallinna Polütehnikum/tehnik -elektrik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Ajakirja Oil Shale kollegiumi liige
2011−...   
Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu esimees
2011−...   
Tallinna Tehnikakõrgkooli Nõunike kogu esimees
2010−...   
Euroakadeemia professor
2010−...   
SA Archimedes TeaMe programmi nõunike kogu liige
2010−...   
Ajakirja Oil Schale kolleegiumi liige
2009−...   
EAS Energiatehnoloogia programmi nõukoja liige
2009−...   
MTÜ Eesti Tuumajaam nõukogu liige
2007−...   
Euroakademia ärijuhimise teaduskonna nõukogu liige
2006−...   
Eesti Inseneride Liidu president
2006−...   
Ajakirja Inseneeria kolleegiumi liige
1999−...   
MTÜ Eesti Klubi vanematekogu esimees
1998−...   
WEC Eesti Rahvuskomitee taasloomine ja WEC liikmelisuse taastamine. WEC-E juhatuse liige
1991−...   
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli nõukogu esimees
2011−2011   
TeaME almprogrammi TEEME avatud taotlusvooru zürii liige
2009−2011   
Noortre leiutajate konkusi žürii liige
2008−2013   
Volitatud elektriinsener
2007−2010   
Programmi Insener on Looja juht
2000−2000   
Energeetika Rahvusvahelise Arengu- ja Teadusuuringute programm aastani 2000 juht
1997−1998   
Kütuse- ja energiamaanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015 perspektiiviga kuni 2030 väljatöötamise juht
1997−1997   
Energiaturu Inspektsioon tööpõhimõtete väljatöötamine ja asutamine
1996−2010   
Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna Elektroenergeetika instituudi bakalaureuse- ja magistri kraadi kaitsmise komisjoni esimees
1995−1998   
EV Majandusministeeriumi Energeetikainstituudi nõukogu esimees
1995−1998   
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise assotsieerimislepingu energeetika töögrupi juht
1995−1997   
Energiaseaduse eelnõu koostamise töögrupi juht
1994−1999   
EV Majandusministeeriumi Energeetikanõukogu töö korraldus
1994−1997   
EL Phare programmi koordinaator
1993−1999   
Eesti TA ja Soome Tehnikateaduste Akadeemia energeetikateaduste arendusprojekti liige
1993−1999   
Tallinn Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna nõukogu liige
1992−2014   
Tallinna Polütehnikumi Nõukogu esimees
1991−1995   
Tööstus- ja Energeetikaministrit nõustava Energeetikateadlaste nõukogu töö juht
1991−1992   
Energeetika arengukava aastani 2030, Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee, Eesti Teaduste Akadeemia, elektroenergeetika alajaotuse juht
1991−1992   
Energiasäästu programmi energeetika peatüki juht koostamise
1991−1991   
Balti riikide elektrisüsteemi juhtimiskeskuse asutamine DC „Baltija“
1991−1991   
Balti energiastrateegia “Eesti, Läti, Leedu energiapoliitika väljatöötamine
1988−1990   
Energeetika arengukava aastani 2005, TTÜ loominguline kollektiiv “kW”, elektroenergeetika koordinaator
 
 
Loometöö
KOORDINEERIMINE
1. Rootsi energeetikakontserniga “Vattenfall” koostöölepingu koostamine, 1989.
2. Soome Tööstus- ja Kaubandusministeeriumi ja EV Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi koostööleping, 1991.
3. Riikliku Energeetikaamet asutamisdokumentide ettevalmistamine VV (16.09.1991 nr. 188).
4. Energeetikaettevõtete ületoomine NSVL keskministeeriumite alluvusest Eesti Vabariigi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi alluvusse (1990-1991).
5. Kütusblokaadi oludes Eesti vabariigi Kütusestaabi töö juhtimine (1991-1993).
6. Koostöölepped Rootsi, Taani, ja Vene Föderatsiooni ministeeriumitega,1992.
7. Eesti energeetika arengukava aastani 1995, EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, 1991.
8. Eesti energeetika arengukava aastani 2005, EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, 1992.
9. Maailmapanga 50 milj. dollari grandi ja laenuraha kasutamise koordineerimine katlakütuse hankeks ja lepingute sõlmimiseks kohalike omavalitsustega (1992-1993).
10. Kohaliku kütuse programmis Euroopa pankade laenuraha kasutamise koordineerimine.(1993-1995).
11. Balti MN Energeetika töörühma asutamine, 1994.
12. Euroopa Energia Harta allkirjastamise ettevalmistamine (1994).
13. MTÜ Eesti Elektroenergeetika Selts, aseesimees (1995 - …)
14. Riigiettevõtete Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi ümberkujundamise põhimõtete väljatöötamine (VV 12.01.1996).
15. MTÜ Eesti Gaasiliit juhatuse liige, AS Ecomatic nõukogu liige.
16. Eesti Energia, Eesti Vabariigi Valitsuse ja NRG vahelisele Ühiste Kavatsuste Protokolli ettevalmistamine ja allkirjutamine (Washington 1996. 28.märts).
17. Narva ja Läänemaa Elektrivõrgu erastamise ettevalmistamine koordineerimine (VV 19.12.1996).
18. Soojusettevõtete Tallinna Soojus ja Tartu Soojusvõrk munitsipaliseerimise ettevalmistamine (1996).
19. Eesti-Soome merekaabli ja “Baltic Ring” mõtte algatusest /Baltic Energy Conference Gdansk, 1994/ eeluuringute teostamiseni,1999.
20. Põhjamaade MN energeetika töörühma asutamine, 1995.
21. Maailma Mäekongressi liikmelisuse taastamine, 1996.
22. Põhjamaade MN ja Balti MN energeetika ühisprojektide käivitamine.
23. Kütuse ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava 2005 – 2015.
24. Eesti liitumise Euroopa Liiduga energiasektori sobivuse väljaselgitamine, “sõelumisprotsess” koordineerimine, 1998-2000.
25. Balti maade ühise elektrituru käivitamine, lepingute allkirjastamine, 1999.
26. Gümnaasiumite tehnoloogiavaldkonna valikainete õppekavade koostamine.
.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Arvi Hamburg, Valgetäht IV järk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika
 
 
Lisainfo
JUHENDAMISED

1. Andrii Tukai , Eest elamufondi energiatõhususe tõstmise viisid ja perspektiivid, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
2. Annely Eindok, Kõnekeskuste süsteem klienditeeninduses, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
3. Simon Robberts, ESTONIAN Energy STRATEGY TOWARDS THE EUROPEAN UNION POLICY PACKAGE ON CLIMATE CHANGE AND RENEWABLES: SCENARIO ANALYSIS, Master’s thesis, UNIVERSITY OF TARTU, Faculty of Social Science, Centre for Baltic Studies, 2010

Bakalaurese töö
1. Merlin Mišukova, Investeeringud ettevõtlusesse aastatel 2007-2009
2. Tanel Karimõisa, EAS-I TOETUSED ETTEVÕTJATELE
3. Kätlin Liimer, 1930- ndate ja 2000- ndate aastate majanduskriisi võrdlus, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
4. Julia Zatvornitskaja, Kuidas börsil raha teenida

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
6.7.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
6.2.
2009
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
1.3.
2002
3.4.
1999
3.5.
1999
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
6.6.
1995
3.4.
1993
3.5.
1990
6.7.
1990
3.09.2021
19.12.1948
516 2026
+372 523 500
arvi.hamburg@ttu.ee
President of Estonian Association of Engineers
Chairman of Energy Council in Estonian Academy of Sciences
Board member of the Governors Tallinn University of Technology
Board member of the WEC-Estonia
Vice-Chairman of Estonian Society for Electrical Power Engineering
Chairman of Advisory board in Tallinn College of Engineering
College Member in Magazine Inseneeria
College Member in Journal Oil Shale
Chairman of the Board of Kehtna Economic and Technological School
Member of the Energy Council Ministry of Economic Affairs and Communications

Career

Institutions and positions
01.02.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of Power Systems, Professor (1,00)
2007–2011   
Euroacademy, Professor (0,60)
2006–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Other staff (0,30)
01.01.2001–31.12.2011   
AS Esti Gaas/ adviser
01.01.2000–31.12.2001   
Other staff
01.01.1999–31.12.2000   
Other staff
01.01.1997–31.12.1999   
Other staff
01.01.1992–31.12.1997   
Other staff
01.01.1990–31.12.1992   
Other staff
01.01.1988–31.12.1990   
Other staff
01.01.1986–31.12.1987   
Other staff
01.01.1982–31.12.1986   
Other staff
01.01.1975–31.12.1981   
Other staff
01.01.1967–31.12.1969   
Other staff
 
 
Education
2007–2010   
Tallinna Tehnikaülikool/doktor
1999–2000   
Tallinna Tehnikaülikool/magister
1969–1974   
Tallinna Tehnikaülikool/elektriinsener
1964–1968   
Tallinna Polütehnikum/tehnik -elektrik
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Ajakirja Oil Shale kollegiumi liige
2011−...   
Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu esimees
2011−...   
Tallinna Tehnikakõrgkooli Nõunike kogu esimees
2010−...   
Euroakadeemia professor
2010−...   
SA Archimedes TeaMe programmi nõunike kogu liige
2010−...   
Ajakirja Oil Schale kolleegiumi liige
2009−...   
EAS Energiatehnoloogia programmi nõukoja liige
2009−...   
MTÜ Eesti Tuumajaam nõukogu liige
2007−...   
Euroakademia ärijuhimise teaduskonna nõukogu liige
2006−...   
Eesti Inseneride Liidu president
2006−...   
Ajakirja Inseneeria kolleegiumi liige
1999−...   
MTÜ Eesti Klubi vanematekogu esimees
1998−...   
WEC Eesti Rahvuskomitee taasloomine ja WEC liikmelisuse taastamine. WEC-E juhatuse liige
1991−...   
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli nõukogu esimees
2011−2011   
TeaME almprogrammi TEEME avatud taotlusvooru zürii liige
2009−2011   
Noortre leiutajate konkusi žürii liige
2008−2013   
Volitatud elektriinsener
2007−2010   
Programmi Insener on Looja juht
2000−2000   
Energeetika Rahvusvahelise Arengu- ja Teadusuuringute programm aastani 2000 juht
1997−1998   
Kütuse- ja energiamaanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015 perspektiiviga kuni 2030 väljatöötamise juht
1997−1997   
Energiaturu Inspektsioon tööpõhimõtete väljatöötamine ja asutamine
1996−2010   
Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna Elektroenergeetika instituudi bakalaureuse- ja magistri kraadi kaitsmise komisjoni esimees
1995−1998   
EV Majandusministeeriumi Energeetikainstituudi nõukogu esimees
1995−1998   
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise assotsieerimislepingu energeetika töögrupi juht
1995−1997   
Energiaseaduse eelnõu koostamise töögrupi juht
1994−1999   
EV Majandusministeeriumi Energeetikanõukogu töö korraldus
1994−1997   
EL Phare programmi koordinaator
1993−1999   
Eesti TA ja Soome Tehnikateaduste Akadeemia energeetikateaduste arendusprojekti liige
1993−1999   
Tallinn Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna nõukogu liige
1992−2014   
Tallinna Polütehnikumi Nõukogu esimees
1991−1995   
Tööstus- ja Energeetikaministrit nõustava Energeetikateadlaste nõukogu töö juht
1991−1992   
Energeetika arengukava aastani 2030, Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee, Eesti Teaduste Akadeemia, elektroenergeetika alajaotuse juht
1991−1992   
Energiasäästu programmi energeetika peatüki juht koostamise
1991−1991   
Balti riikide elektrisüsteemi juhtimiskeskuse asutamine DC „Baltija“
1991−1991   
Balti energiastrateegia “Eesti, Läti, Leedu energiapoliitika väljatöötamine
1988−1990   
Energeetika arengukava aastani 2005, TTÜ loominguline kollektiiv “kW”, elektroenergeetika koordinaator
 
 
Creative work
.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Arvi Hamburg, Valgetäht IV järk
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research
 
 
Additional information
JUHENDAMISED

1. Andrii Tukai , Eest elamufondi energiatõhususe tõstmise viisid ja perspektiivid, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
2. Annely Eindok, Kõnekeskuste süsteem klienditeeninduses, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
3. Simon Robberts, ESTONIAN Energy STRATEGY TOWARDS THE EUROPEAN UNION POLICY PACKAGE ON CLIMATE CHANGE AND RENEWABLES: SCENARIO ANALYSIS, Master’s thesis, UNIVERSITY OF TARTU, Faculty of Social Science, Centre for Baltic Studies, 2010

Bakalaurese töö
1. Merlin Mišukova, Investeeringud ettevõtlusesse aastatel 2007-2009
2. Tanel Karimõisa, EAS-I TOETUSED ETTEVÕTJATELE
3. Kätlin Liimer, 1930- ndate ja 2000- ndate aastate majanduskriisi võrdlus, Euroakadeemia , ärijuhtimise teaduskond, 2010
4. Julia Zatvornitskaja, Kuidas börsil raha teenida

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
6.7.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
6.2.
2009
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
1.3.
2002
3.4.
1999
3.5.
1999
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
6.6.
1995
3.4.
1993
3.5.
1990
6.7.
1990
3.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF6762Ebamääraste süsteemide teooria kasutamine energiasüsteemide optimeerimisel ja talitluskindluse hindamisel01.01.200631.12.2009Mati ValdmaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond46 771,05 EUR
MUUB49AEnergeetikateaduste sihtevalveerimisraporti soovituste elluviimine: “Targa võrgu arendus”01.04.201531.12.2016Argo RosinTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Energeetikateaduskonna dekanaat90 000,00 EUR
1.2.VEU17073Riskihinnangu analüüs gaasivõrgu tehnilisele abile01.02.201731.10.2017Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut24 242,00 EUR
MUUEUAB04-3Teadus- ja arendustööd - tehnoloogilise innovatsiooni põhitegur Eestis01.01.201331.12.2015Arno KöörnaEuroakadeemia11 500,00 EUR
MUUEUAB04Teadus- ja arendustööd – tehnoloogilise innovatsiooni põhitegur Eestis (majanduslik analüüs)01.01.201031.12.2012Arno KöörnaEuroakadeemia5 752,05 EUR
SFSF0142512s03Töökindel ja säästlik energeetika01.01.200331.12.2007Heiki TammojaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond133 255,80 EUR