See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.01.1955
+372 7 313 313
+372 51 76 801
eda.merisalu@emu.ee
Haridus
1992 – Kaunase Meditsiiniakadeemia, meditsiiniteaduste doktor, patofüsioloogia (neuroendokrinoloogia).
1980 – 1985 TRÜ Arstiteaduskond, spordimeditsiin, ravi-rehabilitatsiooniarst.
1974 – 1977 TRÜ Kehakultuuriteaduskond, suusatamise osakond, treener-õpetaja.
1963 – 1974 Elva Keskkool
Teenistuskäik
1976 – 1977 TRÜ Kehakultuuri teaduskond, suusaspordi kateedri laborant.
1977 – 1980 Rakvere Laste- ja Noorte Spordikooli treener, Rakvere III Keskkooli õpetaja
1980 – 1982 TRÜ Arstiteaduskond, spordimeditsiini üliõpilane; 0,5 kohta üldrühmade kehalise kasvatuse õppejõud TRÜ Kehakultuuriteaduskonnas.
1985 – 1990 TRÜ Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi (ÜMPI) Elutegevuse hormonaalse regulatsiooni labor, vanemlaborant.
1986 – 1987 lapsehoolduspuhkus.
1990 – 1993 TÜ ÜMPI Adaptatsiooni ja antropoloogia labori teadur.
1993 – 1995 lapsehoolduspuhkus.
1995 – 1996 TÜ Tervishoiu instituut, keskkonna- ja töötervise õppetooli assistent.
1996 – 1999 TÜ Tervishoiu instituut, keskkonna- ja töötervise õppetooli erakorraline dotsent
1999 – 2014 TÜ Tervishoiu instituudi keskkonna- ja töötervishoiu dotsent.
2014 – 2017 Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, töötehnoloogia ja ergonoomika dotsent
2017 - Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, ergonoomika ja töötehnologia professor
Admistratiivne kogemus
• Retsensent rahvusvaheliste ajakirjade juures: Journal of Clinical Health Promotion, BMC Musculoskeletal Disorders, BMC Public Health and Agronomy Research.
• Töötervishoiu ekspert Euroopa Komisjoni juures (2011-2014). Koostatud 2 maa ülevaate raportit: 1) kutsehaiguste diagnoosimine Eestis ja 2) Eesti töötervishoiu poliitika ja strateegia 2007-2012.
• Töötervishoiu- ja tööohutuse Balti mere 16. koostöövõrgustiku aastaaruande-nõupidamise korraldaja. Teadusettekannete sessiooni koordinaator: Tervishoiutöötajate kutseriskid ja nende ennetamine. Tartu, 30.09.-01.10.2010.
• Ekspert (2009–2010) Ernst & Young Baltic AS projekti juures „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevate kulude analüüs“
• EMÜ ergonoomika magistriõppe programmijuht.
* EMÜ ergonoomika magistriõppe vastuvõtu- ja kaitsmiskomisjoni liige.
• Töötervishoiuarst-residentide vastuvõtu- ja lõpueksami komisjoni liige.
• Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi (ETTAS) juhatuse liige.
• Rahvusvahelise Töötervishoiu Komisjoni (International Committee of Occupational health, ICOH)liige ja rahvussekretär.
• Eesti Ergonoomika Seltsi(ErgoEst) liige
• Tervist edendavate haiglate (TEH) nõukogu liige.

Projektide juhtimine
1. Euroopa Sotsiaalfondi projekt "Design of internationally competitive study programmes promoting the development of the national economy of Latvia in the University of Latvia" under Agreement No 8.2.1.0/18/ A/015), 8.10.2021. Koostööleping doktoriõppe programmi väljatöötamiseks „Human Factor, Occupational Safety and Health“. Periood: 10.10.2021-01.09.2022. Projektijuht: prof. Henrijs Kalkis, Läti Ülikool. Partner: Eesti Maaülikool. Eksperdid: prof Eda Merisalu, Märt Reinvee.
2. Sotsiaalministeeriumi riigihange nr. 234741 „Käsitlusjuhendid töötervishoiuarstidele”, 16.08.2021-17.09.2022. Lepingu partner: Eesti Töötervishoiuarstide Selts (ETTAS). Töö teostajad: Karin Sarapuu, Evelyn Aaviksoo, Tiia Piho, Anneli Einroos, Ülle Lahe, Merlin Aadussoo, Eda Merisalu.
3. ILO projekt: Töötervishoiuspetsialistide vajaduse hindamine ja ressursside strateegiline arendamine. 2018-2019. Pilootprojekt. ILO koordinaator: Claude Donald Loiselle. Eesti projektijuht: E. Merisalu
4. OMEGA-NET: COST CA16216. Euroopa kutsekohortide ühtlustamine ja koordineerimine. 01.01.2017–23.04.2022. Projektijuht: Dr Sivesind Mehlum, I., Norway. Eesti koordinaator: Merisalu, E.
5. SACURIMA projekt: COST CA16123. Ohutuskultuur ja riskijuhtimine põllumajanduses. 01.01.2017–23.10.2021. Projektijuht: Dr Rautiainen, R., Soome. Teadusjuht: Leppälä, J. Eesti koordinaator: Merisalu, E.
6. EU projekt RfS:2016/380168. Kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste ning uute riskide parem ennetamine, identifitseerimine ja raporteermine põhjamaades. Projekti koordinator: Margaux Verhaeghe, Ungari. (2758 €) Projekti ekspert: Merisalu, E.
7. Riigi Kinnisvaraameti (RKAS) projekt 8T160061TIFT. Ruumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele. (01.01.2016–30.06.2017). (12332 €) Projektijuht: Sirge, T. Projekti koordinaator: Merisalu, E.
8. Eesti-Saksa koostööprojekt 8-2/T15080TIFT. Baltisch-Deutschen Hochschulkontors Projekt (17.07.-15.12.2015): Kulturelle Unterschiede in der subjektiven Gesundheit, Stress und Burnout zwischen estnischen und deutschen Medizinstudierenden. Eesti ja Saksa arstiüliõpilaste subjektiivse tervise, stressi ja läbipõlemise kultuurilised erinevused. (1675 €) Projektijuht: Eda Merisalu
9. KM ja Eesti KV ühisprojekt 2012-2016 (LARTH12146): Riskide hindamine ja juhtimine tegevväelaste hulgas. (356 490 €) Projektijuht: Orru, H. Teadusjuht: Merisalu, E.
10. Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) võrgustiku liikmeshaiglate välishindamine, valdkonnas „Tervise edendamise rakendamine haiglas". (3090 €) Audiitorid: Põlluste, K., Merisalu, E.
11. Euroopa töötervishoiu ja –ohutuse strateegia (2007–2012) raport Euroopa Komisjonile ning SM Tööhõive, sotsiaalpoliitika ja kaasamise juhtkonnale. Eesti raport 2012. Projektijuht: COWI A/S, Taani. (1500 €) Eesti ekspert: Merisalu, E.
12. European Workplace and Alcohol (EWA): Euroopa töökoht ja alkohol (2011–2012). Projektijuht: Segura, L., Hispaania. (1500 €) Projekti alakoordinaator: Kauppinen, K., Soome. Projektitäitja: Merisalu, E.
13. VC/2010/0395: Kutsehaiguste süsteem Euroopa Liidu liikmesmaades ja EFTA/EEA maades tulenevalt Euroopa Komisjoni soovituslikust dokumendist 2003/670/EC, mis puudutab kutsehaiguste loetelu ja vastavate andmete kogumist (2011). (1500 €) Projekti koordinaatorid: Merisalu, E., Pille, V.
14. VC/20110510: Euroopa Komisjoni SM Tööhõive, sotsiaalpoliitika ja kaasamise juhtkonnale – Töötervishoiu ja –ohutuse Euroopa strateegia 2007–2012. COWI AS, Taani. (2000 €) Konsultant: E. Merisalu
15. Leonardo da Vinci Ühiskonna Kutseõppe Tegevusprogramm: Tervise raporteermine koolitusprojekt (Nov. 2010–2012) Projektijuht: Veloudaki, A., Ennetusmeditsiini, Keskkonna- ja Töötervishoiu Instituut – Prolepsis, Kreeka. (6000 €) Eesti koordinaator: Merisalu E.
16. Arvutiseeritud kognitiiv-käitumusliku teraapia arendus ja testimine. 01.02.-15.03.2010. Kood: TÜ Innovatsiooni fond. (6 391,16 €) Projektijuht: Merisalu E.
17. CUPID 2008–2011: Töövõimeteuse kultuurilised ja psühhosotsiaalsed aspektid. Ref. nr. CF/03/05. COLT rahastus. (21 maad) (3500 €) Projektijuht: prof. David Coggon. Southamptoni Ülikool, UK. Eesti koordinaator: Merisalu, E.
18. Eesti-Saksa koostööprojekt Greifswaldi Ülikooliga 2008-2009: Eesti, Saksa ja Poola üliõpilaste isikliku elu erisused: stressitaju, elu eesmärgipärasus ja ja läbipõlemine. (4000 €) Projekti koordinator prof. Ulrich Wiesmann. Eesti koordinator: Merisalu E.
19. Eesti Haigekassa poolt finantseeritud projekt (2009): Tervise edendamine koolieelsetes õppeasutustes. Lasteaiaõpetajate tööstress ja tervis. Koordinaator: Merisalu, E. Teostaja: Taavet, T., TÜ Tervishoiu instituudi rahvatervise magistriõppe üliõpilane.
20. Eesti KM projekt 2008-2009 (SARTH.08.179). Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis. (70 961,3 €) Projektijuht: Merisalu, E.
21.COST A34: Heaolu soolised aspektid: töö, pereelu ja ühiskonna poliitika integreerimine 2005–2009. Projektijuht: prof. Bodeiras, C., Barcelona Ülikooli Geograafia ja ajaloo teaduskond, Kaasaegse ajaloo instituut (15 maad). Eesti koordinaator: Merisalu E.
22. Leonardo da Vinci Ühiskonna Kutseõppe Tegevusprogramm: Erialase haridusstandardi arendamine, kvaliteedi kriteeriumid ja ohutu asbestitöö koolituspakett (2005–2007) (nr. 2005 – LV 04/B/F/PP -172.015) (9 riiki). Projektijuht: Vanadzins, I., latvia. Eesti koordinator: Merisalu, E.
23. EU Põhjamaade Ehitus- ja Puidutööliste Föderatsiooni Ametiühingu projekt. Sotsiaaldialoog ja Töötervishoid ning Tööohutus baltimaades ja Poolas (2004-2006). Eesti koordinator: Merisalu, E.
I faas (2004-2005): Töötervishoid ja –ohutus ehitus-, metsandus- ja puidutööstuses. Epidemioloogia ja intervjuu-uuring. Eesti, Läti, Leedu ja Poola
II faas (2005-2006). Koolitus ja sekkumine töökohtadel ehituses, metsa- ja puidutööstuses Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.
24. Rahvatervise Arendusnõukogu (RTAN) tervisedenduse projekt (2001): Tööstressi juhtimine inimteenindavates ametites (haridus, meditsiin). Projektijuht: Merisalu, E.
25. Rahvatervise Arendusnõukogu (RTAN) tervisedenduse projekt nr. 254. (1999-2000) Tööstressi juhtimine Eesti üldhariduskoolides. Projektijuht: Merisalu, E. Aastapreemia, 2000.
26. Norra Teadusnõukogu stipendium (1998-2000): Tööstress Eesti ja Norra õpetajate hulgas: võrdlusuuring. Projektijuht: Merisalu, E.
27. Eesti Teadusfondi (ETF) Grant nr. 2969. (1997-2000) Eesti õpetajate psühho-sotsiaalne töökeskkond ja tervis. Projektijuht: Merisalu, E.
Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, ergonoomika (1,00)
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut, Biomajandustehnoloogiate õppetool, professor (1,00)
01.09.2014–...   
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, ergonoomika ja töötehnoloogia dotsent (1,00)
01.09.2009–31.08.2014   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, töötervishoiu dotsent (1,00)
2009–2014   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.2004–31.08.2009   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.1997–01.09.2009   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Dotsent (1,00)
1997–2006   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Dotsent (1,00)
1995–1997   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Assistent (1,00)
1985–1995   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1973–...   
1973 Elva Keskkool, 1977 TÜ Kehakultuuriteaduskond; 1985 TÜ Arstiteaduskond, Spordimeditsiini osakond, arst; 1995 meditsiinidoktor, Kaunase Meditsiini Akadeemia, Leedu
 
 
Teadusorganisatsiooniline & -administratiivne tegevus
2013−2015   
Rahvusvaheline Töötervishoiu Komitee (ICOH), Eesti sekretär
1997−2017   
Töötervishoiuarst-residentide õppeprogrammi väljatöötamine ja kohandamine Euroopa standardile (2003-2005); Töötervishoiuarst-residentide üldjuhendamine 1900-2005; 2006-2017 töötervishoiuarst-residentide õpprtsüklite "Töötervishoiu teooria" ja "Töötervishoiu praktika" läbiviimine. 2014-2017 ergonoomika õppeprogrammi juht Eesti Maaülikooli Tehnika instituudis, FT ja ergonoomika osakonnas. Perioodil 1997-2017 juhtinud ja koordineerinud kokku 24 rahvusvahelist ja Eesti-sisest projekti; Keskkonna- ja töötervishoiu õppetooli hoidja 2005-2014; Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi FT ja ergonoomika osakonna juhataja 2015-2017..
 
 
Loometöö
Perioodil 1991-2017 publitseeritud kokku 208 publikatsiooni: ISI Web Sci 1.1 artikleid –26, ISI Web Sci 1.2 artikleid – 12, artikleid teistes rahvusvahelistes ajakirjades – 5; artiklid kohalikes ajakirjades – 13; Kokku täismahus teadusartikleid – 56. Monograafiaid - 8, õppevahendeid - 16, toimetatud konverentsi kogumikke – 2, projektiraporteid – 12, konverentsiteese ja ettekandeid - 104, ajaleheartikleid - 10; Press: 7 raadio- ja 2 TV-intervjuud..
 
 
Lisainfo
1995-2017 juhendatud : 3 doktoritööd; 25 magistritööd, 13 bakalaureusetööd, 10 diplomitööd ja 5 kursusetööd. Kokku juhendatud 56 teadustööd. Juhendamisel: 4 doktoritööd ja 6 magistritööd.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad & tunnustused
2016, Eda Merisalu, Haridus ja Teadusministeeriumi tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil magistriõppe astmes I preemia pälvinud konkursitöö juhendamise eest – K. Hiir „Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi“ terviseuuringute valdkonnas.
1999, Eda Merisalu, SM RTAN aastapreemia projekti eest “Stressi juhtimine Eesti üldhariduskoolides”
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS VALDKOND: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: Töötervishoid
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; CERCS VALDKOND: B690 Töötervishoid; TÄPSUSTUS: Töötervishoid, Tööstressi ja läbipõlemise uuringud teenindavates ametites; Terviseriskide hindamine töö- ja elukeskkonnas., Töötervishoid, ergonoomika
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS VALDKOND: T500 Tööohutustehnoloogia ; TÄPSUSTUS: Ergonoomika
 
 
Lisainfo
2018 - Haridus ja Teadusministeeriumi tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil magistriõppe astmes I preemia pälvinud konkursitöö juhendamise eest – A. Enn „Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses“ terviseuuringute valdkonnas.
2016 - Haridus ja Teadusministeeriumi tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil magistriõppe astmes I preemia pälvinud konkursitöö juhendamise eest – K. Hiir „Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi“ terviseuuringute valdkonnas.
2016 – Sotsiaalministeeriumi aastapreemia K. Hiirele juhendatud magistritöö eest – „Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi“ – SM teemadel üliõpilaste teadustööde konkursil.
2005 – Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustus juhendatud magistritöö eest – Monika Jürgenson „Plii toime neurogeneesile ja käitumisele: eksperimentaaluuring“, diplom Bio- ja keskkonna-teaduste valdkonnas.
1999 – III preemia Eesti üliõpilaste teadustööde konkursil bakalaureusetööde hulgas juhendatud uurimuse eest – Merle Varik „Ülemõdede tööstress ja tervis“.
1998 – III preemia TÜ Arstiteaduskonna aastakonverentsil esitatud uurimistöö eest: Kristina Kohv – „Kiirgusosakonna töötajate terviseriskid“ (juhendaja E. Merisalu).
1997 – III preemia TÜ Arstiteaduskonna üliõpilaste konverentsil esitatud uurimistöö eest – Pille Saar „Tööstress õdede hulgas“ (juhendaja E. Merisalu).

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
2.5.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.3.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1999
6.4.
1999
1.3.
1998
2.2.
1998
4.2.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994
5.2.
1994
2.3.
1992
6.2.
1992
16.09.2022
6.01.1955
+372 7 313 313
+372 51 76 801
eda.merisalu@emu.ee
Educational history
1973 Elva Secondary School,
1977 Faculty of Physical Education, University of Tartu; teacher of physical education, ski trainer,
1985 Faculty of Medicine, University of Tartu, MD.
1995 Kaunas Medical Academy, Lithuania – Diploma of Doctor of Medical Sciences, pathophysiology (neuroendocrinology).
The title of doctoral thesis: Hormonal response to brain injury in man. Tartu, 1992, 186 pp (Engl)
The title of autoreferate: Dynamics of hormonal changes in patients with brain injury. Tartu, 1992, 32 pp (Russ)
Employment and professional experience
1974 – 1977 studies in the Department of Physical Education, University of Tartu
1977 – 1980 ski-trainer of the Rakvere Children Sport School and teacher of physical education in the Rakvere 3rd Secondary School
1980 – 1985 studies in the Department of Sport Medicine, Faculty of Medicine, University of Tartu
1985 – 1990 laboratory assistant, Department of General and Molecular Pathology, University of Tartu
1991 – 1995 reaseacher, Department of General and Molecular Pathology, University of Tartu
1995 – 1997 assistant-lecturer, Department of Public Health, University of Tartu
1997 – 2014 associate professor, Department of Public Health, University of Tartu
2014 – 2017 associate professor, Department of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences
2017 - professor of ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences.
Administrative experience
Reviewer of international research journals:
- BMC Musculoskeletal Disorders
- BMC Public Health
- Journal of Clinical Health Promotion
- Agronomy Research
- Eesti Arst
• Expert on Occupational Health, National Health Board, Ministry of Social Affairs.
• Expert in European Commission (2011-2014). National reports: 1) Diagnostics of occupational diseases in Estonia, and 2) Politics and strategy of occupational health in Estonia 2007-2012.
• Member of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety. Organising of the 16th Annual Meeting in Tartu, 30.09.-01.10.2010.
• Expert of Occupational Health. Ernst & Young Baltic AS; Cost-effectiveness of implementation of Occupational Health in Estonian enterprises, 2009-2010.
• Expert of employees, representative of Estonian Trade Union Committee. Social Dialogue: Stress at Work. ETUC, Brussel, 2003-2006.
Project leading
1. The European Social Fund Project "Design of internationally competitive study programmes promoting the development of the national economy of Latvia in the University of Latvia" under Agreement No 8.2.1.0/18/ A/015). Cooperation Contract on the implementation of „Human Factor, Occupational Safety and Health“ doctoral programme. Programme preparation period: 08.10.2021-01.09.2022. Project leader: prof. Henrijs Kalkis, University of Latvia. Partner: Estonian University of Life Sciences. Project experts: prof Eda Merisalu, Märt Reinvee.
2. Social Ministry Project No. 234741 „Guidelines for OH physicians”, 16.08.2021-17.09.2022. Project partner: Estonian Society of OHP (ETTAS). Experts: Karin Sarapuu, Evelyn Aaviksoo, Tiia Piho, Anneli Einroos, Ülle Lahe, Merlin Aadussoo, Eda Merisalu.
3.Enhancing national capacities in strategic OH&S workforce planning and development. ILO, 2018-2019. ILO Co-ordinator: Claude Donald Loiselle; National project leader: E. Merisalu
4. EU COST project CA16122: OMEGA-NET. Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts. 01.10.2017–23.10.2020. Project managers: Dr Ingrid Sivesind Mehlum, Norway. Country coordinator: E. Merisalu.
5. EU COST project CA16123: SACURIMA. Safety Culture and Risk Management in Agriculture. 01.01.2017–23.10.2020. Project managers: Dr Risto Rautiainen and Jarkko Leppälä, Finland. Country coordinator: E. Merisalu.
6. EU project RfS:2016/380168. Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks in NDPHS countries. International coordinator: Margaux Verhaeghe, Hungary. (2758 €) Local coordinator: E. Merisalu.
7. RKAS project 8T160061TIFT. Room lighting conditions influence to human work productivity. (01.01.2016- 30.06.2017). (12332 €) Project leader: Triinu Sirge. Research advisor: Eda Merisalu.
8. 8-2/T15080TIFT. Baltisch-Deutschen Hochschulkontors Projekt (17.07.-15.12.2015): Kulturelle Unterschiede in der subjektiven Gesundheit, Stress und Burnout zwischen estnischen und deutschen Medizinstudierenden. Cultural differences of subjective mental health, stress and burnout of Estonian and German medical students. (1675 €) Project leader: Eda Merisalu
9. National Defence Ministry study 2012-2016 (LARTH12146): Risk assessment and risk management among military personnel. Estonian Defence Ministry and Estonian Defence Forces. (356 490 €) Project leader: Hans Orru; Research manager: Merisalu E.
10. Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) võrgustiku liikmeshaiglate välishindamine, valdkonnas „Tervise edendamise rakendamine haiglas". (3 090 €) Audiitorid: Põlluste, K., Merisalu, E.
11. European Strategy for Safety and Health at Work (2007-2012) for the European Commission, DG for Employment, Social Policies and Inclusion. National Report 2012. Project manager: COWI, Denmark. (1500 €) Country coordinator: Merisalu E.
10. EWA: European Workplace and Alcohol (2011-2012). Project manager: Lidia Segura (Hispaania). (1500 €) Sub-coordination: Kauppinen K, Merisalu E.
11. VC/2010/0395: Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects (2011). (1500 €) Country coordinators: Merisalu E, Pille V.
12. VC/20110510: European Commission, DG Employment, Social Affairs and lnclusion - the evaluation of the European Strategy on Health and Safety at Work 2007-2012. Sub-contract with COWI AS, Denmark. (2000 €) Short-term consultant: E. Merisalu
13. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: Health Reporting Training Project (Nov. 2010-2012) Project Leader Afroditi Veloudaki, Institute of Preventive Medicine, Environmental & Occupational Health – Prolepsis, Greece. (6000 €) Country coordinator: Merisalu E., Kiivet, R.
14. Arvutiseeritud kognitiiv-käitumusliku teraapia arendus ja testimine. 01.02.-15.03.2010. Kood: TÜ Innovatsiooni fond. (6 391,16 €) Projektijuht: Merisalu E.
15. CUPID 2008-2011: Cultural and psychosocial influences on disability. Reference nr. CF/03/05. International study of the prevalence of musculo-skeletal diseases among nurses, office workers and guardianships. The COLT Foundation: Southampton University, 2008-2011. (19 countries) (3500 €) Project leader prof. David Coggon. Country coorinator: Merisalu E.
16. Joint project funded by Greifswald University 2008-2009: Cultural differences in subjective life: stress perception, sense of purpose of life and burnout in Estonian, Polish and German College students. (4000 €) Project coordinator prof. Ulrich Wiesmann. Country coordinator: Merisalu E.
17. Project of the Defence Ministry SARTH.08.179. (2008-2009) Work environment and health of military personnel. (70 961,3 €) Project leader: Merisalu E.
18. COST A34: Gender and well-being: integration between work, family and public policies 2005-2009. Department of Contemporary History Faculty of Geography and History University of Barcelona, prof. Christina Bodeiras. (15 Europ countries) Country coordinator: Merisalu E.
19. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of professional educational standard, quality criteria and training tools package on safe work with asbestos 2005-2007 (no. 2005 – LV 04/B/F/PP -172.015) (9 riiki). Project leader: I. Vanadzins, latvia. Country coordinator: Merisalu E.
20. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of Occupational Health and Safety (OH&S) training program 2004-2006 LV/04/B/F/PP-172.012. (4 riiki). Project Leader dr Ivars Vanadzins. Country coordinator: Merisalu E.
21. ETUC project of Implementation of the framework agreement on work-related stress. 2005-2006. Country coordinator: Merisalu, E. (16 European countries)
22. ETUC project of Implementation of the framework agreement on work-related stress. 2005-2006. Country coordinator: Merisalu, E. (16 European countries)
23. EU Project on the Nordic Federation of Construction and Woodworking Trade Unions. Social dialogue and Occupational Health and Safety (OH&S) in the Baltic States and Poland (2004-2006). Country coordinator: Merisalu, E.
- I phase (2004-2005): OH&S in construction, forestry and woodworking industries. Epidemiology and an interview study. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland
- II phase (2005-2006). Training and intervention at the work places of construction, forestry and woodworking industries. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
24. RTAN Health Promotion project 2001: Work stress management among human service occupations (education, medicine). Project manager: Merisalu, E.
25. RTAN Health Promotion Project no. 254. (1999-2000) Work stress management in the Estonian comprehensive schools. Project manager Merisalu E. Annual Prize 2000.
26. Scholarship of Norwegian Scientific Council (1998-2000) Work stress among Estonian and Norwegian teachers: a comparison study. Project manager: Merisalu, E.
27. Estonian Scientific Foundation Grant no. 2969. (1997-2000) Psychosocial work environment and health among Estonian teachers. Project manager: Merisalu, E.

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Professor on ergonomics (1,00)
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Engineering, Chair of Biosystems Engineering, Professor (1,00)
01.09.2014–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate professor, ergonomics and work technolgy (1,00)
01.09.2009–31.08.2014   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Associate Professor in Occupational Health (1,00)
2009–2014   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Chair of Environmental and Occupational Health, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.2004–31.08.2009   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Associate Professor (1,00)
01.09.1997–01.09.2009   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Associate Professor (1,00)
1997–2006   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Associate Professor (1,00)
1995–1997   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Assistant (1,00)
1985–1995   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Researcher (1,00)
 
 
Education
1973–...   
1973 Elva Secondary School; 1977 Department of Physical Education, trainer-theacher; University of Tartu; 1985 Department of Sport Medicine, Faculty of Medicine, University of Tartu, MD; 1992/1995 Doctor of Medical Sciences (pathophysiology), Kaunas Medical Academy, Lithuania.
 
 
R&D related managerial & administrative work
2013−2015   
ICOH, International Commission of Occupational Health, secretary of Estonia
1997−2017   
Completing of the training program for the Occupational Health Physician (OHP) residents' and adapting it to the European standard in 2003-2005; Coordinator of postgraduate training of Occupational Health physicians in Estonia 1000-2005; 2006-2017 supervising of the training cycles for OHP physician-residents "Theory of Occupational Health" and "Practice of Occupational Health". 1. 2014-2017. Responsible for development of the Master training program on Ergonomics. Dept of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences. In total 24 international and local projects have managed and coordinated in 1997-2017. Head of the Chair of Env&Occ Health 2005-2014. Head of the Department of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences.
 
 
Creative work
In 1991-2017 in total 208 publications: ISI Web Sci 1.1 articles –26, ISI Web Sci 1.2 – 11, the articles in the other international journals – 5; the articles in the local journals – 13; Research articles in total – 54.
Monographies - 8, teaching aids - 16, editoring of conference abstract books – 2, the project reports and drafts – 12, conference abstracts and presentations - 103, the articles in the national newspapers - 10; Press: 7 radio-interviews, 2 TV-interviews.
.
 
 
Additional information
In total supervised 56 research works: 3 Doktoral thesis (under supervision 4), 25 Master thesis (under supervision 6), 13 Bachelor thesis, 10 Diploma works, 5 course works.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Eda Merisalu, Certificate of the Ministry of Science and Education for the supervised Master Thesis on Health Sciences: Kadi Hiir - Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators (MSc)- the 1st prize.
1999, Eda Merisalu, Annual Prize of the Board of Public Health Development, Min Soc Affairs for leading the project “Work stress management in the Estonian comprehensive schools”, 2000
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS RESEARCH FIELD: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: Occupational Health
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine; CERCS RESEARCH FIELD: B690 Occupational health, industrial medicine ; SPECIFICATION: Occupational Health, Studies on work stress and burnout among service personnel; Health impact assessment in living and work environment., Occupational health, ergonomics
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS RESEARCH FIELD: T500 Safety technology ; SPECIFICATION: Ergonomics
 
 
Additional information
2018 - first prize of the Ministry of Education and Sciences for supervision of the master thesis - A. Enn "Prevalence and dynamics of work accidents in Estonian agriculture" in the field of health studies.
2018 - first prize of the Ministry of Education and Sciences for supervision of the master thesis - K. Hiir "Prevalence of musculoskeletal disorders, functional staus and work ability before and after intervention among sewing machine operators", in the field of health research studies.
2016 – the prize of the Ministry of Social Affairs for the supervised Master Thesis: Kadi Hiir - Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators (MSc);
2005 – Diploma of the Ministry of Education and Science for the Master Thesis on Biology, Environmental and Medical sciences: Monika Jürgenson – Effect of lead exposure on the behaviour and neurogenesis in the brain: an experimental study (MPH) (Co-supervisor);
1999 - 3rd prize of Estonian Republic for the Scientific Papers of Bachelor Thesis:
Merle Varik – Work stress and health among head nurses (Bach Nurs Sci) (Supervisor)
1998 - 3rd prize in the Scientific Students’ Conference of the Faculty of Medicine, University of Tartu: Kristina Kohv – Health risks in the Radiation Departments (Bach Nurs Sci) (Supervisor);
1997 - 3rd prize in the Student Scientific Conference of the Faculty of Medicine, University of Tartu: Pille Saar – Work stress among nurses (Bach Nurs Sci) (Supervisor).

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
2.5.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.3.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1999
6.4.
1999
1.3.
1998
2.2.
1998
4.2.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994
5.2.
1994
2.3.
1992
6.2.
1992
16.09.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine
MUULARTHArvutiseeritud kognitiiv-käitumusliku teraapia arendus ja testimine (Innovatsiooniosak)01.02.201001.06.2010Eda MerisaluTartu Ülikool6 391,16 EUR
MUUV170044TIFT (480/2016 )Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks01.01.201701.01.2018Eda MerisaluEesti Maaülikool, Tehnikainstituut0,00 EUR
1.2.6VX210023TIBT (Agreement No 8.2.1.0/18/A/015)Design of internationally competitive study programmes promoting the development of the national economy of Latvia in the University of Latvia08.10.202101.06.2023Eda MerisaluEesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Biomajandustehnoloogiate õppetool0,00 EUR
MUULARSK12178Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) võrgustiku liikmeshaiglate välishindamine, valdkonnas „Tervise edendamise rakendamine haiglas"08.10.201229.11.2012Kaja PõllusteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Sisekliinik3 090,00 EUR
MUULARTH12146Kaadrikaitseväelaste terviseriskide hindamine ja juhtimine01.09.201219.12.2016Hans OrruTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut; Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut356 490,00 EUR
MUUSARTH08159Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis01.01.200811.05.2009Eda MerisaluTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut70 961,30 EUR
1.2.2.1.2.V180179TIBT (Action CA16216)Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts 26.10.201825.10.2021Eda MerisaluEesti Maaülikool, Tehnikainstituut0,00 EUR
1.1.L220017MIBT (6.4-2.1/219ML)Päästetöötajate eri- ja kaitseriietuse ergonoomilise katse loomine ja testimine 12.07.202215.09.2022Märt ReinveeEesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut, Biomajandustehnoloogiate õppetool1 745,00 EUR
MUU8T160061TIFTRuumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele01.01.201630.06.2017Triinu SirgeEesti Maaülikool, Tehnikainstituut12 332,00 EUR
1.2.2.1.2.V170045TIFT (CA16123)Safety Culture and Risk Management in Agriculture 17.03.201716.03.2021Eda MerisaluEesti Maaülikool, Tehnikainstituut0,00 EUR
MUU8-2/T15080TIFTSubjektiivse vaimse tervise, stressi ja läbipõlemise kultuurilised erinevused Eesti ja Saksa meditsiiniüliõpilastel20.07.201515.12.2015Eda MerisaluEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut1 675,00 EUR