This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
7.11.1954
620 2835
53016322
hans.luik@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–15.07.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Virumaa College, Senior Researcher (0,30)
01.03.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Polymer Materials, Laboratory of Oil Shale and Renewables Research , Head of the Laboratory
01.03.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Polymer Materials, Laboratory of Oil Shale and Renewables Research , Senior Researcher (1,00)
2005–28.02.2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Oil Shale Technology, Laboratory for Oil Shale Research, Senior Researcher (1,00)
2005–28.02.2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Oil Shale Technology, Laboratory for Oil Shale Research, Head of the Laboratory
01.01.2001–31.12.2004   
Institute of Oil Shale at Tallinn Technical University - Head of the Department ; Senior Researcher
01.01.1981–31.12.2000   
Institute of Chemistry at Academy of Sciences, Institute of Chemistry at Tallinn Technical University - Head of Department (1994-2000), Senior Researcher (1990-1994), Researcher (1987-1990), Junior Researcher (1981-1987) (1,00)
 
 
Education
1981–1985   
Institute of Chemistry at Tallinn University of Technology, postgraduate studies
1973–1978   
Higher education, graduated from Tallinn Technical University, specialized on the processes of chemical technology and cybernetics
1970–1973   
Gustav Adolf Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
A member of the Scientific Council of the Department of Polymer Materials
2012−2013   
International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, 10-13 June 2013, a member of the Scientific Advisory Board
2012−2012   
Lectureship course on oil shale chemistry in University of Tehran, Iran
2008−2009   
International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, 8-11 June 2009, a member of the Scientific Advisory Board
2008−2009   
A member of the Scientific Council ot the Faculty of Chemical and Materials Technology
2001−2009   
A member of the Scientific Council of the Institute of Oil Shale;
2000−2004   
A co-ordinator of "US-Estonian science and technology co-operation on oil shale research and utilization" of sub-theme
1994−2000   
A member of the Scientific Council of the Institute of Chemistry (1994-2000)
 
 
Creative work
Reviewer of scientific manuscripts for the journals Fuel, Fuel Processing Technology,Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Journal of Hazardeous Materials, Oil Shale, Energy & Fuel..

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Hans Luik, Membership in European Association of Organic Geochemists
2014, Hans Luik, Letter of thanks of TTU
2012, Hans Luik, Commendation Spent Shaler, USA
2004, Hans Luik, Letter of thanks of TTU
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: T350 Chemical technology and engineering
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIFICATION: Thermal and thermochemical destruction and conversion of the high molecular organic matter originated from natural and technological materials of different degree of metamorphism
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
Ph.D., dissertation work "Thermal destruction of the organic matter of oil shales using liquefaction, hydrogenation and pyrolysis methods"
Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Chemistry, 1987
Report on R&D activity (2005-2015):
Projects:
1) New technologies of thermochemical processing of oil shale and blended fuels (SF0140028s09, 2009-2014), principal investigator;
2) Fundamentals to oil shale maximum upgrading (National R&D program AR12004, 2012-2015), principal investigator;
3) Liquefaction of the organic matter of dictyonema oil shale with supercritical solvents and reagents (ETF9331, 2012-2015), Grant holder;
4) Fundamentals of thermochemical coprocessing of fossil and renewable fuels and organic wastes (SF0142722s06, 2006-2008, principal investigator);
5) Disposal and upgrading of the oil shale wastes by fluid- and gas-phase extraction in chemically active media (ETF5673, 2004-2007, Grant holder);
6) Optimisation of the conversion processes of high molecular organic matter: products chemical composition, qualities and upgrading (SF0351762As01, 2001-2005, principal investigator).

ETIS (Estonian Research InformationSystem) involves references to 90 publications of H. Luik (by 2005-2015).
H. Luik has participated in the work of 18 international conferences with 36 presentations.
International cooperation: Ege University (Turkey), Geological Survey of Denmark and Greenland (Denmark), Paul Scherrer Institute (Switzerland), Frontier Laboratories (Koriyama, Japan), University of Bologna (Italy), Hiroshima University (Japan), Georg-August-University (Goettingen, Germany), VTT Technical Research Centre of Finland (Espoo, Finland), Kielce University (Poland), J. Bunger Associated (USA).
Hans Luik was invited in 2012 to keep a lectureship course on oil shale chemistry in University of Tehran, Iran.
International cooperation with Kielce University (Poland), J. Bunger Associated (USA)

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.5.
2005
1.1.
2004
3.5.
2004
1.1.
2002
1.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
5.2.
1998
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
3.06.2020
7.11.1954
620 2835
53016322
hans.luik@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–15.07.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Virumaa kolledž, Vanemteadur (0,30)
01.03.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Polümeermaterjalide instituut, Põlevkivi ja taastuvkütuste teaduslaboratoorium, laboratooriumi juhataja
01.03.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Polümeermaterjalide instituut, Põlevkivi ja taastuvkütuste teaduslaboratoorium, Vanemteadur (1,00)
2005–28.02.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Põlevkivi instituut, Põlevkivide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (1,00)
2005–28.02.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Põlevkivi instituut, Põlevkivide teaduslaboratoorium, juhataja
01.01.2001–31.12.2004   
TTÜ Põlevkivi Instituut, laboratooriumijuhataja ; Vanemteadur
01.01.1981–31.12.2000   
Institute of Chemistry at Academy of Sciences, TTÜ Keemia Instituut: osakonna juhataja (1994–2000), vanemteadur (1990–2000), teadur (1987–1990), nooremteadur (1981–1987) (1,00)
 
 
Haridustee
1981–1985   
TTÜ Keemia Instituut, aspirantuur
1973–1978   
Kõrgem, Tallinna Tehnikaülikool, keemiatööstuse põhiprotsessid ja keemiaküberneetika, keemiatehnoloogiainsener
1970–1973   
Gustav Adolf Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
TTÜ Polümeermaterjalide Instituudi nõukogu liige
2012−2013   
Rahvusvaheline Põlevkivi Sümpoosium, Tallinn, Eesti, 10.-13. juuni 2013, Teadusliku Kolleegiumi liige
2012−2012   
Loengukursus põlevkivi keemiast Teherani Ülikoolis Iraanis
2008−2009   
Rahvusvaheline Põlevkivi Sümpoosium, Tallinn, Eesti, 8.-11. juuni 2009, Teadusliku Kolleegiumi liige.
2008−2009   
TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige
2001−2009   
TTÜ Põlevkivi Instituudi nõukogu liige;
2000−2004   
USA-Eesti koostöö projekti "Põlevkivi uurimine ja kasutamine" alateema koordinaator
1994−2000   
TTÜ Keemia Instituudi nõukogu liige (1994-2000);
 
 
Loometöö
Retsensent ajakirjadele Fuel, Fuel Processing Technology, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Journal of Hazardeous Materials, Oil Shale, Energy & Fuels..

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Hans Luik, Euroopa Orgaanilise Geokeemia Assotsiatsiooni liige
2014, Hans Luik, TTÜ tänukiri
2012, Hans Luik, Tunnuskiri Spent Shaler, USA
2004, Hans Luik, TTÜ tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: Erineva metamorfismiastmega kõrgmolekulaarset orgaanilist ainet sisaldavate looduslike ja tehnogeensete materjalide termiline ja termokeemiline destruktsioon ning konversioon, õlide vääristamine ja keemiline modifitseerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika
 
 
Lisainfo
Keemiakandidaat, dissertatsiooni teema "Põlevkivide orgaanilise aine termiline destruktsioon vedeldamise, hüdrogenisatsiooni ja pürolüüsi meetoditel"
ENSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituut, 1987
Teadustegevuse aruanne 2005-2015:
H. Luik on juhtinud järgmisi teadusprojekte:
1) Põlevkivi ja kütuste segude termokeemilise töötlemise uued tehnoloogiad (SF0140028s09, 2009-2014, teadusteema juht);
2) Põlevkivi maksimaalse vääristamise alused (Üleülikooliline projekt AR12004, 2012-2015, projekti juht);
3) Diktüoneema põlevkivi orgaanilise aine vedeldamine superkriitiliste lahustite ja reagentidega ( ETF9331, 2012-2015, grandi hoidja);
4) Fossiil- ja taastuvkütuste ning orgaaniliste jäätmete termokeemilise koostöötlemise alused (SF0142722s06, 2006-2008, projekti juht);
5) Põlevkivijäätmete kahjutustamine ja vääristamine fluid- ja gaasifaasilisel ekstraktsioonil keemiliselt aktiivses keskkonnas (ETF5673, 2004-2007, grandi hoidja);
6) Kõrgmolekulaarse orgaanilise aine konversatsiooniprotsesside optimeerimine: produktide keemiline koostis, omadused ja vääristamine (SF0351762As01, 2001-2005, projekti juht).

ETIS-es on esitatud viited 90 publikatsioonile (avaldatud 2005-2015).
H. Luik on osalenud 18 rahvusvahelise teaduskonverentsi töös 36 ettekandega.
Rahvusvaheline koostöö: Ege Ülikool (Türgi), Taani ja Gröönimaa Geoloogiakeskus (Taani), Paul Scherrer'i instituut (Šveits), Frontier Laboratories (Koriyama, Jaapan), Bologna Ülikool (Itaalia), Hiroshima Ülikool (Jaapan), Göttingeni Georg Augusti Ülkool (Saksamaa), Soome Tehnikauurimise Keskus Espoos (VTT) Kielce Ülikool (Poola), J. Bunger Associated (USA).
2012. a. pidas H. Luik loengukursuse põlevkivi keemiast Teherani Ülikoolis Iraanis.

Rahvusvaheline koostöö Kielce Ülikooliga (Poola), J. Bunger Associated (USA)

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.5.
2005
1.1.
2004
3.5.
2004
1.1.
2002
1.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
5.2.
1998
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
3.06.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF9331Liquefaction of the organic matter of dictyonema oil shale with supercritical solvents and reagents01.01.201231.12.2015Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology28 320,00 EUR
SFSF0142722s06Fundamentals of thermochemical co-processing of fossil and renewable fuels and organic wastes01.01.200631.12.2008Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology244 462,05 EUR
SFSF0351762As01Optimisation of the conversion processes of high molecular organic matter: products chemical composition, qualities and upgrading01.01.200131.12.2005Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology192 533,84 EUR
SFSF0140028s09New technologies of thermochemical processing of oil shale and blended fuels01.01.200931.12.2014Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology512 305,18 EUR
MUUAR12004Fundamentals to oil shale maximum upgrading.01.01.201230.06.2015Hans LuikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Polymer Materials, Laboratory of Oil Shale and Renewables Research 459 480,00 EUR
ETFETF5673Disposal and upgrading of the oil shale wastes by fluid- and gas-phase extraction in chemically active media01.01.200431.12.2007Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology25 134,57 EUR
APSF0140028s09APModernization of small-scale research infrastructure within the research theme SF0140028s09 01.01.201031.12.2011Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology49 483,59 EUR
APSF0140028s09AP13Modernization of small-scale research infrastructure within the research theme SF0140028s0901.01.201331.12.2014Hans LuikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology27 835,00 EUR