This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
26.04.1978
7 370 212
ivovaaks@nooruse.ee
completed one year military service in Võru (Kuperjanov's Infantry Batallion) as radio-operator of a Company Commanding Officer.

B-category driving licence and experience since March, 2005

Career

Institutions and positions
01.09.2001–...   
Tartu Health Care College, IT senior specialist (1,00)
 
 
Education
1999–2001   
Tartu Service School (Computer networks and databases)
1984–1996   
Tartu Tamme High School
8.05.2018
26.04.1978
7 370 212
ivovaaks@nooruse.ee
Läbitud aastane kohustuslik kaitseväe ajateenistus Võrus Kuperjanovi Üksik-Jalaväe Pataljonis kompaniiülema sideoperaatori/radistina ajavahemikul november 1997-1998

B-kategooria juhiload ja sõidustaaž alates 2005. aasta märtsist

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2001–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, IT-peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2001   
Tartu Teeninduskool (Arvutivõrgud ja andmebaasid)
1984–1996   
Tartu Tamme Gümnaasium
8.05.2018