See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
16.01.1966
620 2506
jaak.jaaku@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, insener (1,00)
01.05.2007–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, insener (1,00)
01.07.2005–31.12.2006   
Stainless Surface Technology OÜ, töökeskkonnaspetsialist (1,00)
01.09.2003–01.09.2005   
Viljandi Paalalinna Gümnaasium, Keemia ja loodusteaduste õpetaja (1,00)
01.01.2002–01.09.2003   
OÜ AA Aqua, mikrobioloog (1,00)
01.01.1997–01.03.2001   
AS Viljandi Veevärk, vanemlaborant (1,00)
01.08.1991–31.12.1994   
Viljandimaa Tervisekaitsetalilitus, arst-laborant (1,00)
01.07.1987–30.07.1987   
Looduskaitse Selts, vameminstruktor (1,00)
01.08.1984–31.08.1984   
Ajaleht "Tee Kommunismile" toimetus, sekretär-masinakirjutaja (1,00)

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
 
 
Lisainfo
17.10.1999, B kategooria autojuhi luba
4.11.2015 Täiendõppe erakool "Kariner" tunnistus nr 15652, 25 tunnine koolitus "Joogivee uuringut teostavale proovivõtjale" (vee omadused, proovide võtmine põhjaveest, veevõrgust ja mahutitest, standardid ja õigusaktid, proovide transportimine ja konserveerimine, joogivee analüüside tegemine proovivõtukohal, vee valiteedi muutumine veevõrgus, veevärgi tehniline lahendus, vee töötlemise meetodid ja protsessid")
04.11.2015 Atesteeritud joogivee proovide võtja, tunnistus nr 648, kehtiv kuni 04.11.2020 (Sotsiaalministeerium)
21.10.2015 5 tunnine koolituskursus veeuuringuid teostavale proovivõtjale (veeuuringute tingimusi sätestavad õigusaktid, proovi võtmise metoodikad, ohutusnõuded, dokumenteerimine)tunnistus nr T-595/15, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, EKUK

21.10.2015 veeproovivõtja atesteerimise tunnistus nr 1323715, kehtiv kuni 20.10.2019
29.07.2012 ELKS diplom: 2 päevane koolitus "Sissejuhatus looduslike vooluvete elustikuga seotud problemaaikasse"
10.11.2011 Veeproovivõtja 5 tunnine täienduskoolitus, tunnistus nr T389/11 (proovivõtumeetodite uued nõuded ja arengusuunad)
10.11.2011 Atesteerimistunnistus nr 1000/11: proovide võtmine reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest ja heit- ning reoveest (kehtiv kuni 09.11.2015);
7.11.2008 tunnistus nr 49129 "Mõõtemääramatuse hindamine keemilises analüüsis", 8 tundi, Tartu Ülikooli Avatud ülikooli katsekoda.
15.05.2008 Atesteerimistunnistus nr 621/08: proovide võtmine reoveesettest, pinnaveest,põhjaveest ja heit- ning reoveest (kehtiv kuni 14.05.2012)
2006 Innopolis Konsultatsioonid AS ja Keskkonnaministeeriumi 48 tunnine koolitus "Seadusandlusest, koostööst ja rahastamisest keskkonnaühendustele".
2004 Tallinna pedagoogikaülikooli täiendõppekeskuse kursus "koolipedagoogika"(160 tundi, tunnistus nr 1247)
2003 SELF II OÜ "Kaasamise koolitus" (Tunnistus nr. 2003/372)
2003 Ökorühmade juhtide juhendajate koolitus - REC
2001 AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse KEA Erakooli " Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursus" tunnistus nr 193/ Viljandi, 24 tundi)
2001 AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse KEA Erakooli "Väikeettevõtja kursus" (tunnistus nr 282)
2000 Eesti Akrediteerimiskeskus "standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuded ja atesteerimine"

1997 Veeproovi võtmise metoodika alane koolitus ja atesteerimine , 4 tundi, Tallinn
1996 160 tunnine täienduskoolituskursus veespetsialistidele (Taanis)
1988 Ühiskondlike looduskaitsjate koolitus Soomes (160 tundi, juh. Arvo Iital)
1977-1981 Viljandi koolinoorte Looduskaitse Rahvaülikool
27.06.2018
16.01.1966
620 2506
jaak.jaaku@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, engineer (1,00)
01.05.2007–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , engineer (1,00)
01.07.2005–31.12.2006   
Stainless Surface Technology Ltd, specialist on the safety of occupational environment (1,00)
01.09.2003–01.09.2005   
Secondary School named Paalalinna in Viljandi, teacher in chemistry and science (1,00)
01.01.2002–01.09.2003   
AA Aqua Ltd, microbiologist (1,00)
01.01.1997–01.03.2001   
Viljandi Waterworks, senior chemical analyst (1,00)
01.08.1991–31.12.1994   
Health Care Board of Viljandi County, chemical analyst (1,00)
01.07.1987–30.07.1987   
Society of Nature Conservation, senior specialist (1,00)
01.08.1984–31.08.1984   
Editorial office of the newspaper "Road to Communism", assistant and typewriter (1,00)

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control
 
 
Additional information
17.10.1999 Drivers licence of B category
4.11.2015 Complementary courses on drinking water treatment and analyses by private school "Kariner", 25 hours, Certificate No 15652.
04.11.2015 Attestation certificate issued by the Ministry of Social Affairs, No 648 for sampling of drinking water, valid until 04.11.2020
21.10.2015 %-hrs training course for water sampling specialists (legislation on water studies, methodologies of water sampling, safety requirements, recording of data), certificate No T-595/15, by Estonian Centre for Environmental Studies, EKUK
21.10.2015 Attestation certificate No 1323715 for water sampling, valid until 20.10.2019
29.07.2012 Diploma for 2 days training course "Introduction to problems related to biota in natural flowing waterbodies" by the Society of Nature Conservation
10.11.2011 5 hours training course for the specialists of water sampling (new requirements and trends in water sampling). certificate NO T389/11
10.11.2011 Attestation certificate No 1000/11 for water sampling from wastewater treatment sludge, surface waterbodies, ground water and wastewater. (valid until 09.11.2015)
7.11.2008 Certificate No 49129 "assessment of uncertainty of measurements in chemical analyses", by complementary training centre of Tartu University
15.05.2008 Attestation certificate No 621/08: Sampling from wastewater treatment sludge, surface water, ground water and waste water (Valid until 14.05.2012)
2006 48 hour training course by Innopolis Consultations Ltd and Ministry of the Environment " About legislation, cooperation and financing for environmental NGOs"
2004 160 hours training course by the centre for complementary studies of Tallinn Pedagogical University "Pedagocis in the School", certificate No 1247)
2003 Training by SELF II ltd "Public participation in decision-making" (certificate No 2003/372)
2003 Training for the leaders of Ecogroups by the Regional Environmental Centre, REC
2001 24 hours training course held in Viljandi, by private school of Central Estonian Development Centre (KEA) for specialists in occupational environment, certificate No 193
2001 Training course by Private School of Central Estonian Development Centre (KEA on "Small enterpreneurship", certificate No 282.
2000 Training by the Accreditation Centre "Requirements and attestation of the standard EVS-EN ISO/IEC 17025"
1997 Training course (4 hours) and attestation for water sampling (held in Tallinn)
1996 160-hours complementary training course for water specialists in Denmark
1988 160 hours training course for voluntary nature protection activists, held in Finland, trainer Arvo Iital
1977-1981 Nature Protection Highschool for Viljandi Schoolchildren

Completed projects

27.06.2018

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUVIR522GAUJA-KOIVA Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused01.07.201131.10.2013Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool64 320,23 EUR
MUUKIK14150Mustoja valgala veekvaliteedi , reostuskoormuse ja sademevee äravoolu uuring01.11.201431.03.2016Karin PachelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool67 567,22 EUR
MUULEP17012Pinnavee kontrollseire Ojamaa põlevkivikaevanduse võimaliku mõju hindamiseks 2017. ja 2018. aastal09.02.201710.01.2019Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut11 771,20 EUR
MUUVFP616Sademevee seire ja korraldus Läänemere valgalal (BalticFlows)01.10.201330.09.2016Karin PachelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool51 413,00 EUR
MUUKIK16069Sademeveekanalisatsioonist ja Pirita jõest Tallinna lahte kanduva reostuskoormuse analüüs rakendades automaatset sensortehnoloogiat ja tavaseiret13.10.201630.09.2018Karin PachelTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut109 036,80 EUR