This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
1.01.1951
737 4674
jaan.aarik@ut.ee
University of Tartu, Institute of Physics, W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu, Estonia

Career

Institutions and positions
01.09.2009–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Professor (1,00)
01.01.2008–31.08.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Senior Researcher (1,00)
01.01.2002–31.12.2007   
Institute of Physics, University of Tartu (researcher)
01.01.1997–31.12.1999   
Coherent Tutcore Ltd. (consultant)
01.01.1994–31.12.1997   
Tampere University of Technology (researcher)
01.01.1990–31.12.1992   
Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences (senior researcher)
01.01.1986–31.12.2001   
University of Tartu (engineer, senior researcher, head of division, researcher)
01.01.1974–31.12.1986   
Institute of Physics, Acad. Sci. Estonian SSR (junior researcher, senior researcher)
01.01.1971–31.12.1974   
Tartu State University (research assistant)
 
 
Education
1969–1974   
Tartu State University, physics (electronics), cum laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Member of the Council of the Institute of Physics of the University of Tartu
2017−2020   
Member of the Senat of the University of Tartu
2009−2012   
Member of Estonian Research Council
2008−2019   
Head of the Laboratory of Thin Film Technology
2007−2015   
Member of the Scientific Council of the Institute of Physics, University of Tartu
2003−2008   
Head of the Group of Thin Film Technolgy
 
 
Creative work
Research in the field of thin film technology, structural, optical and electrical properties of thin solid films and in processing technology and characterization of diode lasers and photodiodes.
Lecture courses "Technology of electronic devices", "Thin film technology (I)" and "Optoelectronic devices", "Optical and optoelectronic devices" for students of the University of Tartu.
 
 
Additional information
Teaching at the University of Tartu:
1993 - 2003 Lecture course "Technology of Electronic Devices"
1995 - 2009 Lecture course "Optoelectronics"
2002 - Lecture course "Thin Film Technology" (LOFY.02.013)
2010 - Lecture course "Optical and optoelectronic devices" (LOFY.01.023)
Other activities:
Reviewing of manuscripts for journals "Applied Physics Letters", "Applied Surface Science", "Electrochemical and Solid State Letters", "Journal of Applied Physics", "Journal of Materials Research", "Thin Solid Fims","Chemistry of Materials", "Journal of Vacuum Science and Technology", etc.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Jaan Aarik, Member of Estonian Academy of Sciences
2007, Jaan Aarik, State Prize of Estonian Republic in technology
2005, Jaan Aarik, Prize of Estonian Physical Society
1982, Jaan Aarik, State Prize of Estonian SSR in science and technology
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; SPECIFICATION: Atomic layer deposition and structural and optical properties of thin solid films
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
2.3.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
1.1.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.4.
1989
1.1.
1987
1.3.
1986
1.1.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1981
1.1.
1980
1.1.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
3.2.
1978
3.2.
1978
14.05.2021
1.01.1951
737 4674
jaan.aarik@ut.ee
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2009–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut, Professor (1,00)
01.01.2008–31.08.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2002–31.12.2007   
TÜ Füüsika Instituut (teadur)
01.01.1997–31.12.1999   
Coherent Tutcore Ltd. (konsultant)
01.01.1994–31.12.1997   
Tampere Tehnika Ülikool (teadur)
01.01.1990–31.12.1992   
Eesti TA Füüsika Instituut (vanemteadur)
01.01.1986–31.12.2001   
Tartu Ülikool (juhtiv insener, vanemteadur, sektorijuhataja, teadur)
01.01.1974–31.12.1986   
ENSV TA Füüsika Instituut (nooremteadur, vanemteadur)
01.01.1971–31.12.1974   
Tartu Riiklik Ülikool (laborant)
 
 
Haridustee
1969–1974   
Tartu Riiklik Ülikool, füüsika (elektroonika), cum laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi nõukogu liige
2017−2020   
Tartu Ülikooli senati liige
2009−2012   
Teaduskompetentsi Nõukogu liige
2008−2019   
Kiletehnoloogia labori juhataja
2007−2015   
Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2008   
Kiletehnoloogia töörühma juht
 
 
Loometöö
Teadusuuringud tahkisekilede tehnoloogia, tahkisekilede struktuuri, optiliste ja elektriliste omaduste ning dioodlaserite ja fotodioodide tehnoloogia ja karakteriseerimise alal.
Loengukursused "Elektroonikaseadmete tehnoloogia", "Kiletehnoloogia (I)" , "Optoelektroonikaseadmed", "Optika- ja optoelektroonikaseadmed" Tartu Ülikooli füüsika ja materjaliteaduse eriala üliõpilastele.
 
 
Lisainfo
Õppetöö Tartu Ülikoolis:
1993 - 2003 Loengukursus "Elektroonikaseadmete tehnoloogia"
1995 - 2009 Loengukursus "Optoelektroonika"
2002 - Loengukursus "Kiletehnoloogia" (LOFY.02.013)
2010 - Loengukursus "Optika- ja optoelektroonika seadmed" (LOFY.01.023)
Muu tegvus:
Käsikirjade retsenseerimine teadusajakirjadele "Applied Physics Letters", "Applied Surface Science", "Electrochemical and Solid State Letters", "Journal of Applied Physics", "Journal of Materials Research", "Thin Solid Films", "Chemistry of Materials", "Journal of Vacuum Science and Technology" jne.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Jaan Aarik, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
2007, Jaan Aarik, Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal
2005, Jaan Aarik, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
1982, Jaan Aarik, Eesti NSV riiklik preemia teaduse ja tehnika alal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; TÄPSUSTUS: Tahkisekilede aatomkihtsadestamine, struktuur ja optilised omadused

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
2.3.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
1.1.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.4.
1989
1.1.
1987
1.3.
1986
1.1.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1981
1.1.
1980
1.1.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
3.2.
1978
3.2.
1978
14.05.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 19 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.5.3.4.2.2.LLTFY17350Identification and reduction of energy conversion losses in low-cost solar cells09.03.201709.05.2020Jaan AarikUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics481 390,00 EUR
IUTIUT2-24Thin-film structures for nanoelectronic applications and functional coatings01.01.201331.12.2018Väino SammelselgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics2 688 000,00 EUR
TKTK117High-technology Materials for Sustainable Development01.01.201131.12.2015Enn LustUniversity of Tartu; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University2 870 086,58 EUR
MUUSLOFY12164T (3.2.1101.12-0026)Thin nanomaterial coating for functionalising and protection of metal surfaces01.07.201231.12.2014Väino SammelselgUniversity of Tartu406 915,50 EUR
ETFETF9088Non-isostructural epitaxial thin films: growth and structure characterization01.01.201231.12.2015Hugo MändarUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu54 825,60 EUR
IUTIUT20-54Namaterials - research and applications01.01.201431.12.2019Jaan AarikUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics432 000,00 EUR
ETFETF7845Nanodimensional metal-dielectric structures01.01.200931.12.2012Jaan AarikUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)65 680,38 EUR
SFSF0382149s02Nanostructured materials01.01.200231.12.2006Arnold RosentalUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu792 696,19 EUR
ETFETF6999Stimulation and control of optical processes in oxide nanomaterials: applications in photonics and sensorics01.01.200731.12.2010Ilmo SildosUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)61 030,00 EUR
MUUSLOFY10093EEntangled spin pairs in graphene (ENTS)01.06.201030.09.2013Jaan AarikUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu191 699,99 EUR
ETFETF5861Effect of Surface and Transition Layers on Atomic Layer Growth and Properties of Oxide Thin Films with Wide Energy Gap01.01.200431.12.2007Arnold RosentalUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu102 754,59 EUR
SFSF0180046s07Surface phenomena in solid state physics and technology01.01.200731.12.2012Väino SammelselgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu1 590 665,57 EUR
MUUSLOKT12180T (3.2.1101.12-0019)Functionalization of carbon nanomaterials: synthesis, characterization and application01.04.201231.03.2015Enn LustUniversity of Tartu438 035,50 EUR
PRGPRG753Resistive switching in artificially designed materials for data processing 01.01.202031.12.2024Kaupo KukliUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics514 250,00 EUR
MUULLTFY16082Consultations ja feasibility studies in surface passivation of GaAs p-i-n structures23.03.201619.05.2016Jaan AarikUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics5 000,00 EUR
MUUSLOFY12189T (2.1.1101.12-0006)Advanced material technologies for GaAs-based electronic devices01.07.201231.12.2014Jaan AarikUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)402 467,50 EUR
TKSLTKT16141T (TK141)Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics (TK141)01.01.201601.03.2023Enn LustUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology3 293 473,70 EUR
SFSF0382150s02Laser spectroscopy and applications of photosensitive materials01.01.200231.12.2006Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu629 082,36 EUR
ETFETF5864Spectroscopic investigation of thin metal-oxide films and fibres for novel applications01.01.200431.12.2006Ilmo SildosUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu44 393,03 EUR