This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
keit@areserv.ee

Career

Education
1998–2000   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology - MSc
1993–1998   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology - BSc

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology; SPECIFICATION: Perception (vision)
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology
8.05.2018
5205706
keit@areserv.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1999–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia osakond, lepinguline lektor (1,00)
2003–2004   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse taju ja teadvuse uurimisrühma teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2006   
Riigimetsa Majandamise Keskus, konsultant
2000–2002   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia osakond, avatud ülikooli koordinaator (1,00)
1990–1993   
Eesti Teaduste Akadeemia, Assistent (1,00)
01.01.1989–31.12.1990   
Pirgu Arenduskeskus, andmetöötleja
 
 
Haridustee
1998–2000   
Tartu Ülikool, psühholoogia MSc
1993–1998   
Tartu Ülikool, psühholoogia BSc

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia; TÄPSUSTUS: taju-uuringud (nägemine)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia
8.05.2018