This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
731 3412
marko.kass@emu.ee
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=J5ePs0gAAAAJ

Career

Institutions and positions
01.09.2020–...   
Scotland's Rural College, Postdoctoral research fellow (1,00)
01.11.2019–...   
Ecole d'Ingénieurs de PURPAN, Visiting Professor of Animal Welfare (0,10)
01.09.2019–...   
BioCC LLC, Senior Research Fellow (0,10)
01.07.2019–30.08.2020   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science, Chair of Animal Nutrition, Associate Professor (1,00)
01.06.2016–30.06.2019   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (0,50)
01.09.2015–31.05.2016   
Swedish University of Agricultural Science, Department of Agricultural Research for Northern Sweden, postdoctoral research fellow (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Estonian University of Life Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2011–31.08.2013   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2009–31.08.2011   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (0,10)
01.01.2008–30.06.2019   
Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products LLC, research fellow (0,50)
01.09.2007–31.08.2009   
Estonian University of Life Sciences, Extraordinary Researcher (1,00)
2004–2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,75)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, member of scientific council
2016−...   
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekavade "Loomakasvatus" (396; 449) õppekava komisjoni esimees alates 2018, liige aastast 2016
2013−...   
Agraarteadus : Journal of Agricultural Science, member of editorial board
2012−...   
Reviewer for following journals Journal of Animal and Feed Sciences; Livestock Science; Journal of the Science of Food and Agriculture; Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research; Agronomy Research; Agraarteadus-Journal of Agricultural Science, Journal of Applied Animal Research; Antioxidants;Animals
2008−...   
Estonian Academic Agricultural Society, member (since 2010 board member, since 2015 President)
2014−2020   
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi bakalaureusetööde (loomakasvatuse eriala) kaitsmiskomisjoni liige (komisjoni esimees 2017-2020)
2014−2016   
Eesti Maaülikooli arengukava aastateks 2016-2020, arengukava töörühma liige
2011−2012   
Research Council of Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, member (representative of students)
 
 
Additional information
ÜhendPiP – MAK 2014-2020 teadmussiirde pikaajaline programm, loomakasvatuse nõukogu liige, alates 2021
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, meat committee, non-permanent member, since year 2020
CowSignals® Master Trainer, training between June 5.-8. 2018 in CowSignals training center, Holland
Eesti Maaülikooli bakalaureuse ja magistriõppe kraadide kaitsmise korra ning lõputöö/lõpueksami kaitsmise tingimuste välja töötava töörühma liige; jaan 2014 - august 2017
Member on organizing committee of the annual scientific conference "Healty Animal, Healthy Food", since 2012, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science (Estonian University of Life Science); head of the committe since 2013; editor in chief of proceedings
Science ambassador in the national project Year of Science in 2011-2012 (coordinated by Archimedes Foundation and Ministry of Education and Research of Republic of Estonia)
Volunteer in students’ science project Science Alive (since 2013 the coordinator) in Estonian University of Life Sciences; popular science project
International Club of Estonian University of Life Sciences (co-founder), member of organizing committee between 2011-2015
Foundation MÜ (Forest University) board member since 2007, editor in chief of yearbook; non-govermental organization

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Marko Kass, Dimedium Mission Award 2020, together with David Arney
2019, Marko Kass, Lecturer of the Year in Rural Studies (Rural Development Foundation)
2018, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia (City of Tartu)
2014, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2008, Marko Kass, Scholarship of Kerima GrowHow
2007, Marko Kass, Scholarship of DeLaval
2006, Marko Kass, Study scholarship of Anu Ait LLC
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIFICATION: metabolism of ruminants, feeds and their quality, research methods of metabolism
 
 
Additional information
Training of High Education Evaluation Expert (19.-20. January 2017) by Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education
Completed training in Swedish Legislation, ethics and animal use (Certificate issued 12/2/2016); Swedish University of Agricultural Sciences

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
4.2.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.5.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
6.3.
2020
6.8.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.5.
2019
4.2.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
4.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
2.4.
2016
2.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
3.5.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
4.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.5.
2010
4.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
2.3.
2007
1.2.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005
28.09.2021
731 3412
marko.kass@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2020–...   
Scotland's Rural College, järeldoktor (1,00)
01.11.2019–...   
Ecole d'Ingénieurs de PURPAN, looma heaolu külalisprofessor (0,10)
01.09.2019–...   
BioCC OÜ, Vanemteadur (0,10)
01.07.2019–30.08.2020   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmisteaduse õppetool, Põllumajandusloomade toitumisfüsioloogia ja söötmisteaduse dotsent (1,00)
01.06.2016–30.06.2019   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
01.09.2015–31.05.2016   
Rootsi Põllumajandusülikool, Järeldoktor (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Eesti Maaülikool, Lektor (0,50)
01.09.2011–31.08.2013   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Lektor (0,50)
01.09.2009–31.08.2011   
Eesti Maaülikool, Teadur (0,10)
01.01.2008–30.06.2019   
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ, Teadur (0,50)
01.09.2007–31.08.2009   
Eesti Maaülikool, Erakorraline teadur (1,00)
2004–2006   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vanemlaborant (0,75)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, teadusnõukoja liige
2016−...   
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekavade "Loomakasvatus" (396; 449) õppekava komisjoni esimees alates 2018, liige aastast 2016
2013−...   
Teadusajakiri Agraarteadus: Journal of Agricultural Science, tegevtoimetuse liige
2012−...   
Retsensent väljaannetele Journal of Animal and Feed Sciences; Livestock Science; Journal of the Science of Food and Agriculture; Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research; Agronomy Research; Agraarteadus-Journal of Agricultural Science, Journal of Applied Animal Research; Antioxidants;Animals
2008−...   
Akadeemiline Põllumajanduse Selts, liige (alates 2010 eestseisuse liige, alates 2015 president)
2014−2020   
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi bakalaureusetööde (loomakasvatuse eriala) kaitsmiskomisjoni liige (komisjoni esimees 2017-2020)
2014−2016   
Eesti Maaülikooli arengukava aastateks 2016-2020, arengukava töörühma liige
2011−2012   
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, teadusnõukogu liige
 
 
Lisainfo
ÜhendPiP – MAK 2014-2020 teadmussiirde pikaajaline programm, loomakasvatuse nõukogu liige, alates 2021
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, lihatoimkonna mitte-alaline liige. Alates 2020. a.
CowSignals® Master Trainer, koolitus 5.-8.06.2018 CowSignals treeningkeskus, Holland
Eesti Maaülikooli bakalaureuse ja magistriõppe kraadide kaitsmise korra ning lõputöö/lõpueksami kaitsmise tingimuste välja töötava töörühma liige; jaan 2014 - august 2017
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi iga-aastase konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldustoimkonna liige aastast 2012 (korraldustoimkonna juht aastast 2013); konverentsi kogumiku peatoimetaja
SA Archimedese ja Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koordineeritava suurprojekti Teadusaasta Eesti Maaülikooli üks esindajatest (Teadusaasta saadik). Teadusaasta koondab enda alla Eestis toimuvad loodus- ja täppisteadusi populariseerivad sündmused 2011/2012 õppeaasta jooksul.
Vabatahtlik ja projekti koordinaator Eesti Maaülikooli doktorantide algatuses „Elus teadus“, mille eesmärgiks on tutvustada noortele läbi praktilise tegevuse teadust ja tuua seejuures välja teaduse rakendused igapäevaelus (2011-2014).
Eesti Maaülikooli International Club, idee autor ning asutaja liige; toimkonna liige 2011-2015 (välisüliõpilaste ühendus)
SA MÜ (Metsaülikool) juhatuse liige 2007-2009, SA nõukogu liige alates 2009; Metsaülikooli kogumiku peatoimetaja alates 2007

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Marko Kass, Dimediumi Missioonipreemia 2020, koos David Arney'ga
2019, Marko Kass, Parim maamajanduseriala õppejõud (Maaelu Edendamise Sihtasutus)
2018, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia (Tartu linn)
2014, Marko Kass, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2008, Marko Kass, Kemira GrowHow stipendium
2007, Marko Kass, DeLaval OÜ stipendium
2006, Marko Kass, Anu Ait OÜ õppestipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; TÄPSUSTUS: mäletsejaliste metabolism, söödad ja nende kvaliteet, metabolismi uurimise metoodikad
 
 
Lisainfo
Läbinud EKKA kahepäevase kõrghariduse hindamisekspertide koolituse (19.-20.01.2017) Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur
Completed training in Swedish Legislation, ethics and animal use (Certificate issued 12/2/2016); Swedish University of Agricultural Sciences

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
4.2.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.5.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
6.3.
2020
6.8.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.5.
2019
4.2.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
4.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
2.4.
2016
2.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
3.5.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
4.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.5.
2010
4.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
2.3.
2007
1.2.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005
28.09.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 21 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.2.3.4.8V150052VLVSData Driven Dairy Decisions 4 Farmers01.03.201628.02.2019David ArneyEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences48 928,00 EUR
2.1.8-2/T9084VLVLSustainable nutritional strategies to produce compositionally designed milk to promote human health01.07.200930.06.2013Olav Kärt; Meelis OtsEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences896 360,87 EUR
MUU8-2/T8134VLVL (31)Sustainable nutritional strategies to produce compositionally designed milk to promote human health01.07.200810.07.2009Olav KärtEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences271 496,68 EUR
MUU8-2/T15097VLVSDevelopment of feed rations for horses based on hemp seed cake06.04.201531.08.2015Meelis OtsEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences3 200,00 EUR
1.1.9.; MUUF170013VLVV (611016780151)Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" korraldamine06.01.201705.01.2019Riho GrossEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences15 120,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences9 540,00 EUR
1.1.9.; MUUF170014VLVV (611016780152)Konverentsi ettekannete ja postrite kogumik "Terve loom ja tervislik toit 2017“06.01.201705.01.2019Riho GrossEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences3 591,60 EUR
PUTJDPUTJD968Behavioural and social biomarkers for disease detection in calves01.09.202031.08.2022Marko KassEstonian University of Life Sciences65 980,00 EUR
3.1.T210136VLST (Käsundusleping nr 1)Käsiraamatu „Ohutu sööda tootmise hea tava juhend“ koostamine 02.02.202130.09.2021Meelis OtsEstonian University of Life Sciences27 650,00 EUR
MUU8-2/T11154VLVS (517313-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-JPCR)Environment protection through development and application of sustainable Agriculture Technologies15.10.201114.10.2014David ArneyEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Nutrition31 100,00 EUR
ETFETF5419PREPARTUM AND POSTPARTUM FEEDING OF DAIRY COWS01.01.200331.12.2006Olav KärtEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences55 351,41 EUR
2.1.8-2/T5014VLVLPiima rasvhappelise koostise disainimine16.02.200530.06.2008Olav KärtEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences298 872,60 EUR
IUTIUT8-1Fertility and health in dairy cattle01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences1 638 000,00 EUR
RESTARESTA28Valorization of cereal and oil seed crops01.02.202131.07.2023Evelin LoitEstonian University of Life Sciences458 100,00 EUR
1.1.5.2.8-2/L15122VLVS (EU48686)HEALTHY FOOD01.07.201531.12.2022Meelis OtsEstonian University of Life Sciences0,00 EUR
MUUEU30002Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus01.07.200930.06.2015Ene TammsaarBioCC LLC9 707 571,00 EUR
MUUT180016VLSTToitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel 01.07.201830.06.2022Meelis OtsEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences323 628,00 EUR
1.1.5.2.1.2.L180127VLTQ; L180128VLSTUudsete teaduspõhiste kanepitoodete arendus01.05.201831.05.2019Ivi Jõudu; Piia Pääso; Meelis OtsEstonian University of Life Sciences16 661,15 EUR
1.1.3.4.2.; 1.2.3.6.T180095VLST (124)Innovative and sustainable grazing-based dairy systems integrating cows and young stock 01.03.201831.12.2021Ragnar LemingEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences109 000,00 EUR
SFSF0170165s08Cattle health and welfare - aspects of precision livestock farming01.01.200831.12.2012Toivo JärvisEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences663 217,11 EUR
MUU8-2/T15091VLVSAnimal welfare-associated risks for dairy cattle in Estonian uninsulated loose housing systems01.09.201530.11.2016David ArneyEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences25 500,00 EUR