See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
24.02.1940
7313536
raimo.kolli@emu.ee
Põllumajandusteaduste kandidaat (mullateaduses) VAK Moskva -17.12.1971; Bioloogiadoktor (mullateadus) VAK Moskva - 24.02.1989; Dotsendi kutsetunnistus (mullateaduse ja agrokeemia ala) VAK Moskva 04.07.1979; professori kutsetunnistus (mullateaduse ja agrokeemia alal) NSVL Rahvahariduse riigikomitee, Moskva - 04.07.1991.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, peaspetsialist (0,25)
2005–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Emeriitprofessor
2008–2009   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Erakorraline vanemteadur (0,25)
2005–2005   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Professor (1,00)
2005–2007   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Vanemteadur (0,50)
1991–2004   
EPMÜ Mullateaduse ja agrokeemia Instuuut, Professor (1,00)
01.01.1980–31.12.1982   
Ginea RV Kankani Polutehnilise Instituudi oppejoud-ekspert
01.01.1967–31.12.1991   
EPA Mullateaduse ja agrokeemia kateedris aspirant, van.õpetaja, dots kt., dots, prof.kt, van.teadur
01.01.1963–31.12.1967   
RPI Eesti Põllumajandusprojekt, mullastiku uurija (insener ja vaneminsener)
 
 
Haridustee
1996–1996   
Rockefelleri fondi ja Roberto Cellimemoriaalfondi toetusel taiendamine Itaalias Bellagios
1993–1993   
USA Wisconsini Ülikooli Mullateaduse kateedris (Madison) Fulbrighti vahetusprogrammi raames - taiendamine
1984–1986   
EPA doktorant-van.teadur
1978–1979   
Moskva Veterinaaria Akadeemia - Prantsuse keele erialakursus
1967–1970   
EPA aspirant
1958–1963   
EPA Agronoomiateaduskond, õpetatud agronoom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−2012   
Eesti-Poola TA vaheline projekt: Orgaanilise aine (turbad) lagunemise kineetika turvasmuldades. Eesti poolne vastutav täitja.
2007−2009   
Eesti -Poola ühisprojekti: Mulla orgaanilise aine koostis kui mulla ja ökosüsteemi funktsioneerimise indikaator. Eesti poolne juhendaja
2005−2007   
Projekt EU18443 (juh. V. Loide): Selgitada võimalusi dolomiidijahu kasutamiseks magneesium väetisena. täitja-teadur.
2004−2006   
FR6 EC leping no GOCE-CT-2004-505582-KASSA: Eesti poolne täitja
2003−2007   
SF teema: "Eesti mullad: omadused, ökoloogia, seisundi hindamine, säästlik kasutamine, taksonoomia" , teema juht.
2002−2005   
ETF granti Nr. 4991 "Eesti postlitogeensete mineraalmuldade orgaanilise süsiniku aastakäibe ja akumulatsiooni seaduspärasused" grandihoidja.
2002−2006   
Poola -Eesti ühisprojekt Intensiivse põllumajanduse ja maakasutuse poolt tekitatud muutused mulla orgaanilises aines. Eesti poolne juhendaja ja vastutav täitja.
1998−2001   
ETF granti Nr. 3539 "Keskkonnaseisundit determineerivate muldkatte karakteristikute pedoökoloogiline analüüs" vastutav täitja
1998−2002   
SF teema"Muldkatte seisundi ja arengu pedoökoloogilised parameetrid ning nende rakendamine muldade loodushoidlikul kasutamisel ja mullataksonoomias" vastutav täitja
1996−1997   
SF teadusteema "Muldade fütoproduktiivsuse, biogeokeemilise aineringe ja huumusseisundi kvantitatiivsed ja morfomeetrilised parametrid metsa-, põllu- ja rohumaaökosüsteemides ning nende rakendamine maakasutuse planeerimisel ja muldade taksonoomia, va
1994−2004   
EPMÜ mullateaduse ja agrokeemia instituudi juhataja
1994−1995   
Vastutav täitja BF teemale. Põllu- ja looduslike alade muldade fütoproduktiivsuse ja huumusseisundi pedoökoloogiline analüüs
1994−1997   
ETF granti Nr. 190 "Muldade fütoproduktiivsuse ja huumusseisundi pedoökoloogiline analüüs looduslikes ja kultuurökosüsteemides" vastutav täitja
1994−1996   
Eesti-Ameerika koostööprojektis "Muldade klassifitseerimine ja maade hindamine Balti riikides" , Eesti poolne koordineerija ja kogumiku koostsja
1993−1996   
ETF geo-bioteaduste ekspertkomisjoni liige
1992−2004   
EPMÜ Põllumajandus- ja loodusteaduse magistrinõukogu esimees
1992−1994   
EPMÜ mullateaduse ja agrokeemia instituudi õppetooli juhataja
1991−2005   
EPMÜ Loodusteaduste doktorinõukogu ning Põllumajandusteaduste ja majandusteaduse doktorinõukogu liige;
1987−1990   
EPA Agronoomiatk., teadusprodekaan
 
 
Loometöö
NJF seminari No. 401. Põhja-Baltimaade põllumajanduse fosfori majandus - produktiivsuse ja keskkonnakaitse sobitamine, korralduskomitee liige Baltimaade osas
NJF seminari Nr. 387 Jaheda parasvöötme regiooni muldade süsinikuvarude säilitamine ja hoidmine, korralduskomitee liige.
Sept 2006, Norra
ESSC 2005.a.RV konverentsi "Muldade kaitse Pohjamaades" korralduskomisjoni esimees.
Juhtis EMU Mullamuuseumi arendamist ja renoveerimist (1994-2007);
Oli ajakirja Archives of Agronomy and Soil Science" erivaljaande "Soil Conservation in Nordic Countries - Contributions of the Conference of the ESSC in May 2005Tartu, Estonia, kaastoimetaja
UNDP / GEF Capacity Development Initiative raames projekti "Capacity Development Needs of Estonia to address Land Degradation Issues" täitmine koos vastava aruande koostemisega. 2000 aasta suvel.
 
 
Lisainfo
Kuulub Eesti Teadlaste Liitu (alates 1989), Akadeemilisse Põllumajandusteaduse Seltsi (alates 1989, 1990-95 eestseisuses), Eesti Agronoomide Seltsi (alates 1992), Rahvusvahelisse Mullateadlaste Seltsi (alates 1993), Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Ühingsse (NJF, alates 1994), Euroopa Mullakaitse Seltsi (ESSC, alates 1998 ja nõukogusse al. 2000), Mulla ja Veekaitse Ülemaailmsesse Assotsiatsiooni (2003.a. Eesti esindajana); on alates 2004.a. Rahvusvahelise Turbaseltsi (IPS) III komisjoni liige; EV Valitsuse Säästva Arengu Komisjoni liige (1996-99), ETF Geo-bioteaduste ekspertkomisjoni liige (1993-1996.a.).

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Raimo Kõlli, EPMU teenetemedal
1990, Raimo Kõlli, ENSV Pollumajandusministeeriumi aukiri
1989, Raimo Kõlli, ENSV Pollumajandusministeeriumi aukiri
1979, Raimo Kõlli, Eesti NSV Metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumi aukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: muldade futoproduktiivsus ning biogeokeemilised aineringed; mulla orgaaniline aine ja huumusseisundi pedo-ökoloogilised aspektid; muldkatte koosseis ja kasutussobivus; muldade klassifitseerimine ja konverteerimine RV tuntud süsteemidesse; muldade saastumine ja kaitse
 
 
Lisainfo
P.-m. teaduste kandidaadi kraad (mullateaduse erialal) - Moskva V. V. Dokutšajevi-nim. Mullainstituut, 1971. a.

Bioloogiadoktori kraad (mullateaduse erialal)- Novosibirski Mullateaduse ja Agrokeemia Instituut, 1989.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.3.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.2.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.4.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
6.1.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.4.
2007
6.4.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
2.1.
2006
2.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
4.1.
2006
4.1.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.8.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.3.
2003
5.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.6.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.3.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
1.3.
1999
2.4.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.3.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
4.2.
1998
5.2.
1998
6.1.
1998
6.1.
1998
6.1.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
1.3.
1997
3.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
1.3.
1996
3.2.
1996
3.4.
1996
3.4.
1996
4.2.
1996
5.2.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
1.1.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.4.
1995
3.5.
1995
3.5.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
4.2.
1994
5.2.
1994
6.2.
1994
6.2.
1993
6.2.
1993
6.2.
1993
6.2.
1993
6.2.
1993
1.1.
1992
6.3.
1992
6.3.
1992
1.1.
1991
1.2.
1991
1.2.
1991
3.1.
1991
3.2.
1991
3.4.
1991
3.4.
1991
5.2.
1991
6.2.
1991
6.2.
1991
6.2.
1991
1.3.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
5.2.
1990
6.3.
1990
3.2.
1989
3.2.
1989
3.2.
1989
5.2.
1989
6.1.
1989
6.1.
1989
6.2.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
1.1.
1988
2.3.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.3.
1988
3.4.
1988
3.4.
1988
3.4.
1988
5.2.
1988
6.2.
1988
6.3.
1988
6.6.
1988
3.2.
1987
3.4.
1987
5.2.
1987
6.6.
1987
6.6.
1987
1.1.
1986
3.2.
1986
3.2.
1986
3.4.
1986
3.4.
1986
3.4.
1986
3.4.
1986
6.3.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
3.2.
1985
5.2.
1985
6.2.
1985
6.3.
1985
3.2.
1984
3.2.
1984
6.3.
1984
6.3.
1984
6.3.
1984
6.3.
1984
6.3.
1984
6.3.
1984
3.4.
1983
5.2.
1983
5.2.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.3.
1983
6.6.
1983
3.2.
1982
3.2.
1982
3.5.
1982
3.5.
1982
1.1.
1981
5.2.
1981
1.1.
1980
3.2.
1980
3.2.
1980
3.2.
1980
3.2.
1980
3.4.
1980
3.4.
1980
5.2.
1980
6.2.
1980
6.6.
1980
3.4.
1979
5.2.
1979
6.3.
1979
6.3.
1979
3.2.
1978
3.2.
1978
5.2.
1978
5.2.
1978
5.2.
1978
1.1.
1977
1.1.
1977
1.3.
1977
3.2.
1977
3.2.
1977
5.2.
1977
5.2.
1977
3.2.
1976
5.1.
1976
5.2.
1976
6.3.
1975
6.3.
1975
3.2.
1974
3.2.
1974
4.2.
1974
4.2.
1974
6.3.
1974
6.3.
1974
6.3.
1974
6.3.
1973
3.2.
1972
5.2.
1972
5.2.
1972
6.2.
1972
2.3.
1971
3.2.
1971
3.4.
1971
3.4.
1971
3.4.
1971
3.2.
1970
3.2.
1970
3.2.
1970
3.2.
1970
3.2.
1970
3.4.
1970
3.4.
1970
5.2.
1970
3.2.
1969
5.2.
1968
5.2.
1968
25.05.2020
24.02.1940
7313536
raimo.kolli@emu.ee
Candidate of Agricultural Science (soil science) VAK Moskva -17.12.1971; Doctor of Biology (soil science) VAK Moskva - 24.02.1989; Docent (of soil science and agrochemistry) VAK Moskva 04.07.1979; Full Professor (in soil sciencel) State Committee of Public Education, USSR, Moskva - 04.07.1991.

Career

Institutions and positions
2009–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, main specialist (0,25)
2005–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Professor emeritus
2008–2009   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Extraordinary Senior Researcher (0,25)
2005–2005   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Professor (1,00)
2005–2007   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Senior Researcher (0,50)
1991–2004   
Estonian Agricultural University, Professor (1,00)
01.01.1980–31.12.1982   
Lecturer and expert of soil science, Kankan Polytechnical Institute, Guinea
01.01.1967–31.12.1991   
Senior Lecturer (1970-77), Deputy Docent (Associate Professor 1977-79), Docent (Associate Professor; 1979-89), Deputy Professor (1989-91) at the Department of Soil Science and Agrochemistry, EAU.
01.01.1963–31.12.1967   
Engineer (1963-65) and Senior Engineer (1965-67) of the Soil Survey Department, State Design Institute;
 
 
Education
1996–1996   
Rockefeller Foundation`s Study and Conference Centre in Bellagio, Italy
1993–1993   
Fulbright Scholarship at the University of Wisconsin-Madison, USA;
1984–1986   
doctoral scholarship at the Department of Soil Science and Agrochemistry, EAU;
1978–1979   
French language courses, Moscow
1967–1970   
post-graduate scholarship at the Department of Soil Science and Agrochemistry, EAU;
1958–1963   
Estonian Agricultural University (EAU), Faculty of Agronomy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−2012   
Estonian-Polish research project ( under auspice of Estonian and Polish AS): Organic matter (peats) decomposition kinetics in Histosols. Project leader from Estonian side.
2007−2009   
Estonian-Polish research project: Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity. Estonian side supervisor.
2005−2007   
Elucidation of possibilities to use the dolomite powder as magnesium fertilizer, EU18443. researcher
2004−2006   
FR6 EC contract no GOCE-CT-2004-505582-KASSA: SSA Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture; partner from Estonia, EMU.
2003−2007   
arget fin project: "Soils of Estonia: properties, ecology, evaluation of status, sustainable management, taxonomy, SF0172613s03. supervisor.
2002−2005   
Peculiarities of soil organic carbon annual circulation and sequestration in Estonian postlithogenic mineral soils, ETF grant nr. 4991. supervisor.
2002−2006   
Polish-Estonian joint research project: Soil organic matter changes caused by intensive agriculture and land use. Estonian side supervisor.
1998−2001   
ESF grant No. 3539 - Pedoecological analysis of soil cover characteristics for environmental issues, supervisor.
1998−2002   
Pedoecological parameters of soil cover status and development and their application in sustainable land use and soil taxonomy. No. EPMÜ 0170116S98. supervisor.
1996−1997   
Target-financed project No. 0301 – Quantitative and morphological parameters of soil phytoproductivity, biogeochemical turnover and humus status and their application in land use planning and soil taxonomy, supervisor.
1994−2004   
Head of the Department of Soil Science and Agrochemistry, EAU
1994−1995   
Responsible of project: Pedo-ecological analysis of phytoproductivity and humus status of arable and native ecosystems
1994−1997   
ESF grant No. 190 - Pedoecgical analysis of phytoproductivity and humus status of soils in natural and cultural ecosystems; supervisor.
1994−1996   
Estonian – USA joint project, financed by USDA - Soil classification and land evaluation in Baltic republics (co-ordinator from Estonia).
1993−1996   
Member of the expert committee of ESF for geological and biological sciences (1993-96)
1992−2004   
Chairman of the M.Sc. Council for agricultural and natural sciences of EAU
1992−1994   
Head of the Chair of Soil Science and Agrochemistry, EAU
1991−2005   
Member of two university doctoral (D.Sc.) Councils: (1) ecology and natural sciences , (2) agriculture and economy ;
1987−1990   
Vice-Dean of the Faculty of Agronomy EAA
 
 
Creative work
Member of Organizing Committee NJF semimar No. 401. Phosphorus management in Nordic-Baltic agriculture - reconciling productivity and environment protection, as representative from Baltic countries
Member of Organizing Committee NJF semimar No. 387. Preserving and storing carbon in soils of cool temoerate regions.
Norway, 2006.
Organiser of ESSC Conference "Soil Conservation issues in Nordic countries", Tartu, 2005.
Manager and renovation organiser of Soil Museum in EMU;1994-2007
Co-editor of special issue of scientific journal "Archives of Agronomy and Soil Science" "Soil Conservation in Nordic Countries - Contributions of the Conference of the ESSC in May 2005, Tartu, Estonia
In th framework of UNDP / GEF Capacity Development Initiative program fullfilling the project "Capacity Development Needs of Estonia to address Land Degradation Issues" with composing concerned to project Report, 21 pp. Tartu, 2000.
 
 
Additional information
Member of the Committee for Sustainable Development of Estonian Government (1996-99); Member of the Academic Agricultural Society (1989, Member of Board 1990-95), Union of Estonian Scientists (1989), Estonian Society of Agronomy (1992), International Society of Soil Science (1993), Scandinavian Association of Agricultural Scientists (1995), European Society for Soil Conservation (1998; from 2000 Council Member), National Geographic Society (2000) and World Association of Soil and Water Conservation (2003).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Raimo Kõlli, Medal of EAU
1990, Raimo Kõlli, State Honour Sertificate of the Ministry of Agriculture ESSR
1989, Raimo Kõlli, State Honour Certificate of the Ministry of Agriculture ESSR
1979, Raimo Kõlli, State Honour Certificate of the Ministry of Forestry and Nature conservation
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: Phytoproductivity of soils and biogeochemical cycling; pedo-ecological aspects of soil organic matter and humus status; suitability and composition of soil cover; classification of soils and harmonization it with international systems; contamination and protection of soils
 
 
Additional information
Cand. Sc. (approx. PhD.) in agriculture
D.Sc. in biology
V.V.Dokuchaev Soil Science Institute (Moscow, 1971);
Institute of Soil Science and Agrochemistry (Novosibirsk, 1989),

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.3.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013