This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
15.02.1947
7 313 120
7 313 119
siim.maasikamae@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2012–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Associate Professor (1,00)
01.09.2003–31.08.2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (1,00)
01.09.1997–31.08.2003   
Estonian University of Life Sciences, Associate Professor (1,00)
01.09.1994–31.08.1997   
Estonian University of Life Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.1992–31.08.1994   
Estonian University of Life Sciences, Assistant (1,00)
01.03.1990–31.08.1992   
Estonian University of Life Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.1988–01.03.1990   
Estonian University of Life Sciences, Senior Teacher (1,00)
01.01.1987–01.01.1988   
Estonian University of Life Sciences, Administrator (1,00)
01.06.1978–01.01.1987   
Estonian University of Life Sciences, Senior Researcher (1,00)
01.02.1976–01.06.1978   
Estonian University of Life Sciences, Assistant (1,00)
01.09.1975–01.02.1976   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
 
 
Education
1972–1975   
Estonian Agricultural Academy, post graduate student
1965–1970   
Estonian Agricultural Academy, student
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−2016   
Estonian University of Life Sciences, head of geomatics department
2000−2004   
Estonian University of Life Sciences, dean of Faculty of Rural Engineering
1997−2000   
Estonian Agricultural University, vice dean of Faculty of Rural Engineering

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS CLASSIFICATION: S240 Town and country planning
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T260 Physical planning ; SPECIFICATION: (Land management, land use planning, land administration, implementation of geoinformatics in land management)
 
 

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.07.2020
15.02.1947
7 313 120
7 313 119
siim.maasikamae@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Dotsent (1,00)
01.09.2003–31.08.2012   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (1,00)
01.09.1997–31.08.2003   
Eesti Maaülikool, Dotsent (1,00)
01.09.1994–31.08.1997   
Eesti Maaülikool, Lektor (1,00)
01.09.1992–31.08.1994   
Eesti Maaülikool, Assistent (1,00)
01.03.1990–31.08.1992   
Eesti Maaülikool, Dotsent (1,00)
01.01.1988–01.03.1990   
Eesti Maaülikool, Vanemõpetaja (1,00)
01.01.1987–01.01.1988   
Eesti Maaülikool, Administratiivtöötaja (1,00)
01.06.1978–01.01.1987   
Eesti Maaülikool, Vanemteadur (1,00)
01.02.1976–01.06.1978   
Eesti Maaülikool, Assistent (1,00)
01.09.1975–01.02.1976   
Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1972–1975   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, aspirant
1965–1970   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, üliõpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−2016   
Eesti Maaülikool, geomaatika osakonna juhataja
2000−2004   
Eesti Maaülikool, maainseneri teaduskonna dekaan
1997−2000   
Eesti Põllumajandusülikool, maainseneri teaduskonna prodekaan
 
 
Lisainfo
Aastatel 2012-2018 läbiviidud õppetöö (õpetatud ained)
Geoinformaatika alused (MI.1723) 4 EAP
Geoinfosüsteemid (MI.0471) 3 EAP
Maakasutuse planeerimise põhikursus (MI.0043) 3 EAP
Maakorralduse projekt (MI:1724) 3 EAP
Maakorralduslik planeerimine (MI.0578) 3 EAP
Maakataster ja maainfosüsteemid I (MI.1719) 4 EAP
Maakataster ja maainfosüsteemid II (MI.0829) 3 EAP
Regionaalplaneerimine (MI.0944) 3 EAP
Planeerimise meetodid (MI.1716) 2 EAP
Planeerimise teooria (MI.0449) 2 EAP

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S240 Linna ja maa planeerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T260 Territoriaalne planeerimine; TÄPSUSTUS: (Maakorraldus, maakasutuse planeerimine, maade administreerimine, geoinformaatika kasutamine maakorralduses)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.07.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 7 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU8-2/T13003MIGOThe impact of land-related decisions on the use of land, forest and water resources01.01.201331.12.2016Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics314 048,00 EUR
MUU8-2/T12069MIGOMaatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 202024.04.201230.04.2013Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics39 734,71 EUR
MUU8-2/T13153MIGOMetoodiliste soovituste ja ettepanekute koostamine väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks maakonnaplaneeringute koostamisel Põlva, Valga ja Võru maakondade tingimustes ning sellega seonduvate näidisülesannete lahendamine09.12.201328.02.2014Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics3 966,66 EUR
1.2.2.1.2.V180217MIGX (COST Action CA17125)Public Value Capture of Increasing Property Values 27.08.201826.08.2022Evelin JürgensonEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Geomatics0,00 EUR
2.1.L200044MSMJ (2-1/20/2020)Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest 16.07.202030.10.2022Ants-Hannes ViiraEstonian University of Life Sciences83 333,33 EUR
MUU8-2/T13152MIGOAssessment of valuable arable land05.12.201328.02.2014Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics2 000,00 EUR
MUU8-2/T14036MIGOAssesment of valuable arable land17.03.201415.06.2014Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics4 166,66 EUR