This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
17.03.1971
6409417
sirjev@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, Head of Studies, School of Natural Sciences and Health (1,00)
01.09.2014–31.08.2015   
Tallinn University, project leader in health sciences (1,00)
04.01.2011–30.07.2014   
Estonian Health Insurance Fund, Health Care Department, head of the unit (1,00)
01.09.2005–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science, Assistant (0,25)
01.02.2002–31.03.2011   
Estonian Health Insurance Fund, Health Care Department, senior specialist (health promotion and disease prevention) (1,00)
01.09.1996–31.01.2002   
Ministry of Social Affairs, Public Health Department, senior specialist (nutrition and physical activity) (1,00)
01.08.1994–30.08.1995   
Tallinn University of Technology , Department of Food Processing, engineer (1,00)
 
 
Education
2002–2008   
Tallinn University of Technology: Doctor of Philosophy (Chemical and Material Technology) at 12th December 2008
1995–1998   
University of Kuopio, Master of Public Health Programme, Master of Public Health (1998) Master Degree thesis: The Adults Nutrition Survey in Estonia.
1989–1998   
Tallinn University of Technology: Bachelor degree at 1994 (Food Engineering and Product Development), Master of Science at 1998 (Food Engineering and Product
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−2019   
Member of the working group for clinical guideline "Lifestyle councelling for reduction of overweight"
2017−2019   
Chairman of the professional standards of health promotion specialist
2016−2020   
Member of the commission of occupational qualification standards in healthcare
2016−2020   
Member of the board of Estonian Union of Health Promotion
2015−2019   
Chairman of the commission of professional standards of nutrition councellor and nutrition therapist
2014−2016   
Member of the secretariat for clinical guideline “Approach to the bariatric patient”
2012−2014   
Member of the working group for clinical guideline “Prevention of pressure ulcers”
2012−2016   
Member of the working group updating Estonian nutrition recommendations and food-based dietary guidelines
2010−2014   
Member of subcommittees of National Health Strategy (child health and development of healt care system)
2006−2006   
Coordinator of the working out recommendations for national food aid for time of crisis and disasters
2006−2008   
Member of Committee of National Development Plan of Estonian Food (Ministry of Agriculture)
2006−2009   
Member of Committee of National Strategy for Prevention Cardio-vascular Diseases (Ministry of Social Affairs)
2005−2006   
Coordinator of the project of working out new Estonian nutrition recommendations and food- based dietary guidelines (published in 2006).
2000−2001   
Coordinator of development of Estonian Healthy Nutrition Action Plan
1997−1998   
Project leader of the Estonian food- based dietary guidelines (published in 1998)
1997−2003   
WHO Nutrition Counterpart of Estonia in years 1997-2003.
1996−2005   
Coordinator in several international food consumption surveys: Baltic Nutrition Survey (1997) and NorBaGreen survey (2002)
 
 
Additional information
Member of the Academic Female Choir of Tallinn University of Technology since 1989, president of the choir in years 1994-1995 and 2001-2003;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS CLASSIFICATION: B680 Public health, epidemiology ; SPECIFICATION: The validity, reproducibility and international comparability of food consumption surveys in Estonia. The evaluation of health promotion and disease prevention projects/programs (including evaluation of health related campaign and materials) to knowledge, health behavious patterns and to the public health indicators of Estonian population.
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
6.7.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.2.
2016
3.3.
2015
3.3.
2015
6.2.
2014
3.4.
2012
1.2.
2010
1.3.
2009
6.4.
2009
2.3.
2008
6.4.
2008
1.3.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
3.3.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
3.5.
2004
6.6.
2004
1.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
5.2.
1999
6.7.
1998
6.6.
1997
30.08.2019
17.03.1971
6409417
sirjev@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinn University, Õppejuht, loodus- ja terviseteaduste instituut (1,00)
01.09.2014–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, projektijuht tervise valdkonnas (1,00)
04.01.2011–30.07.2014   
Eesti Haigekassa, tervishoiuosakonna talituse juht (1,00)
01.09.2005–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Toiduainete instituut, Toiduteaduse õppetool, Assistent (0,25)
01.02.2002–31.03.2011   
Eesti Haigekassa, tervishoiuosakond, peaspetsialist (tervise edendamine, haiguste ennetamine) (1,00)
01.09.1996–31.01.2002   
Sotsiaalministeerium, Rahvatervise osakond, peaspetsialist (toitumine ja kehaline aktiivsus) (1,00)
01.08.1994–30.08.1995   
Tallinna Tehnikaülikool, Toiduainete Instituut, insener (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, keemia- ja materjalitehnoloogia, filosoofiadoktor, dokumendi nr. OB 000071, välja antud 12.12.2008 Tallinnas
1995–1998   
Kuopio Ülikool, rahvatervise magister, Master of Public Health Programme, dokument välja antud 02.09.1998 Kuopios, Soomes
1989–1998   
Tallinna Tehnikaülikool toiduainete töötlemise õppesuund, loodusteaduse magister, dokumendi nr. CB 000178, välja antud 12.06.1998 Tallinnas
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−2019   
"Eluviisi nõustamine ülekaalulisuse vähendamiseks" töörühma juht
2017−2019   
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees
2016−2020   
Tervishoiu kutsenõukogu liige
2016−2020   
Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige
2015−2019   
Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees
2014−2016   
"Bariaatrilise patsiendi käsitlus" sekretariaadi liige
2012−2014   
"Lamatiste ennetamine ja ravi" ravijuhendi töörühma liige
2012−2016   
Eesti toitumis- ja toidusoovituste uuendamise töörühma liige
2010−2014   
Rahvastiku tervise arengukava laste tervise ja tervisesüsteemi arendamise alatöörühmade liige
2006−2006   
Koordinaator riikliku toiduvaru soovituste väljatöötamisel häda- ja kriisiolukorraks
2006−2008   
Arengukava "Eesti Toit" nõukogu liige (Põllumajandusministeerum)
2006−2009   
Riikliku südame- veresoonkonna haiguste ennetamise riikliku strateegia juhtkomitee liige (Sotsiaalministeerium)
2005−2006   
Eesti uute toitumis-ja toidusoovituste väljatöötamise projekti koordinaator (avaldatud 2006)
2000−2001   
Eesti Tervisliku Toitumise Tegevuskava väljatöötamise koordinaator
1997−1998   
Eesti toidusoovituste koostamise projekti juht (publitseeritud 1998)
1997−2003   
WHO Eesti ametlik koordinaator toitumise valdkonnas.
1996−2005   
Baltimaade täiskasvanud elanikkonna toitumise uuringu koordinaator. “NoBaGreen” projekti (Põhjamaade ja Baltimaade puu- ja köögiviljade, leiva ja kala tarbimisharjumuste uuring) koordinaator
 
 
Lisainfo
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori liige alates aastast 1989, koori president aastatel 1994-1995 ja 2001-2003;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS KLASSIFIKAATOR: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; TÄPSUSTUS: Toidu tarbimise uuringute valiidsus, reprodutseeritavus Eestis ning andmete rahvusvaheline võrreldavus. Tervisealaste sekkumiste (tervise edendamise ja haiguste ennetamise projektid, s.h. tervisealaste teavituskampaaniate ja materjalide osas) tulemuslikkuse ja mõju hindamine elanike teadlikkusele, tervisekäitumisele ja Eesti rahvastiku tervisealastele indikaatoritele.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.7.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.2.
2016
3.3.
2015
3.3.
2015
6.2.
2014
3.4.
2012
1.2.
2010
1.3.
2009
6.4.
2009
2.3.
2008
6.4.
2008
1.3.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
3.3.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
3.5.
2004
6.6.
2004
1.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
6.4.
2001
6.4.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
5.2.
1999
6.7.
1998
6.6.
1997
30.08.2019

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 39 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
Perception of Health and Health BehaviourAbuladze, Liili; Kunder, Nele; Lang, Katrin; Vaask, Sirje20186.7.Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies
Associations between self-rated health and health behaviour among older adults in Estonia: a cross-sectional analysisAbuladze, L., Kunder, N., Lang, K., Vaask, S.2017BMJ Open1.1.Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies;
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015Pitsi, T.; Zilmer, M.; Vaask, S.; Nurk, E.; Kuu, S.; Maser, M.; Lõhmus, K.; Ehala-Aleksejev, K.; Raukas, R.; Sooba, E; Villa, I; Parts, L.; Lindsaar, M.; Sammel, A.; Radin, M.; Einberg, O.; Simm-Pärle, P.; Lamp, H.; Hiis, T.; Rajasalu, P. ... Potisepp, S.20172.5.National Institute for Health Development;
University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health;
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology;
Tallinn Health Care College
Tervisehinnang ja tervisekäitumine.Kunder, N.; Abuladze, L.; Vaask, S.; Lang, K.2016Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks.3.2.Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies
TERVISE EDENDAMINE JA SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISE ENNETAMINE JUHEND KOGUKONDADE TERVISEPROJEKTIDE PLANEERIMISEKSMedar,Marju; Alas, Maie; Kaal,Esta; Leek-Ambur, Hele; Leino, Mare; Mitendorf, Airi; Sisask,Merike; Soonik,Mart; Tampere,Kaja; Vaask, Sirje; Värnik Airi20153.3.Tallinn University, Institute of Social Work;
Tallinn University, School of Governance, Law and Society
TERVISE EDENDAMINE JA SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISE ENNETAMINE JUHEND KOGUKONDADE TERVISEPROJEKTIDE PLANEERIMISEKSMedar, Marju; Alas,Maie; Kaal,Esta; Leek-Ambur, Hele; Leino, Mare; Mitendorf, Airi; Sisask, Merike; Soonik,Mart; Tampere, Kaja; Vaask, Sirje; Värnik, Airi20153.3.
Kliiniliste auditite käsiraamatRaid, U.; Alop, J.; Habicht, T.; Kirss, Ü.; Mathiesen, M.; Mesikepp, A.; Ojasalu, A.; Truhanov, A.; Vaask, S.; Murruste, M.20146.2.Estonian Health Insurance Fund
Consumption of fish by Estonian coastal fishermen and their exposure to dioxinsPitsi, T.; Vaask, S.;Jõeleht, A.; Roots, O.; Koitmaa, E.2012Abstract Book3.4.Estonian Environmental Research Centre;
Tallinn University of Technology ;
Ministry of Agriculture;
National Institute for Health Development;
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science
Potential to promote healthy eating in Baltic workplacesVaask, S.; Pitsi, T.2010International Journal of Workplace Health Management1.2.Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science;
National Institute for Health Development
Emakakaelavähi sõeluuringu korraldus ja tulemused EestisVaask, S.; Raud, T.2009Eesti Arst1.3.University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Chair of Obstetrics and Gynaecology
Laste ja noorte toidusoovitusedMaser, Mai; Järviste, Antonina; Einberg, Ülle; Sapatšuk, Irina; Vaask, Sirje; Vihalemm, Tiiu; Villa, Inga20096.4.University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Chair of Health Promotion;
University of Tartu, Faculty of Medicine;
Tallinn University of Technology
The Comparability, Reproducibility and Validity of Estonian Food Consumption SurveysVaask, S.20082.3.Tallinn University of Technology ;
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science
Eakate inimeste toitumine ja kehaline aktiivsus. Toitumis- ja toidusoovitusedMaser, M.; Kiisk, L.; Oona, M.; Sooba, E.; Vaask, S.; Vihalem, T.20086.4.University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Chair of Polyclinic and Family Medicine;
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Chair of Polyclinic and Family Medicine;
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Chair of Polyclinic and Family Medicine;
East Tallinn Central Hospital;
Tallinn University of Technology
Rinnavähi sõeluuringu programmi hindamise tulemusedAaviksoo, Ain; Lai, Taavi; Vaask, Sirje2007Eesti Arst1.3.University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health;
Praxis Centre for Policy Studies
Valmisid alkoholiteemalised filmid ja õpetajaraamatVaask, Sirje2007Õpetajate Leht6.6.Estonian Health Insurance Fund
Rohkem tähelepanu toitumiseleVaask, S.; Liebert, T.; Maser, M.; Pappel, K.; Pitsi, T.; Saava, M.; Sooba, E.; Vihalemm, T.; Villa, I.2006Eesti Arst1.3.Tallinn University of Technology ;
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health;
East Tallinn Central Hospital
Eesti toitumis- ja toidusoovitused / Tervise Arengu Instituut, Eesti Toitumisteaduse Selts ; [koostajad Sirje Vaask, Tiiu Liebert, Mai Maser, Kaie Pappel, Tagli Pitsi, Merileid Saava, Eve Sooba, Tiiu Vihalemm, Inga Villa] Vaask, Sirje; Liebert, Tiiu; Maser, Mai; Pappel, Kaie; Pitsi, Tagli, Saava, Merileid; Sooba, Eve; Vihalemm, Tiiu, Villa, Inga20063.3.Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Keemia õppetool;
East Tallinn Central Hospital;
Tallinn University of Technology
Ravikindlustuse eelarvest 2005. a. finantseeritud haiguste ennetamise ja tervise edendamise projektide aruandedVaask, S. (toim.)20064.2.Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science
Eestis läbiviidud toidutarbimise uuringute rahvusvaheline võrreldavus, valiidsus ja reprodutseeritavusVaask, S.2006Toiduõpetus TTÜ-s 1956-2006.Teaduskonverents "Tootearendus ja koostöö teaduselt-tootmisele"5.2.Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing
Eesti toitumis- ja toidusoovitusedVaask, S.; Liebert, T.; Maser, M.; Pappel, K.; Pitsi, T.; Sooba, E.; Vihalemm, T.; Villa, I.20066.4.Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing;
East Tallinn Central Hospital
Miks sa ennast lõhud?Vaask, Sirje2006Õpetajate Leht6.6.Estonian Health Insurance Fund
The international comparability, reproducibility and validity of Estonian food consumption surveysVaask, S.2005Food and Nutrition3.2.Tallinn University of Technology ;
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Food Processing, Chair of Food Science
Koolitervishoiuteenuse regulatsioon on uuenenudVaask, Sirje2005Meditsiiniuudised6.6.Estonian Health Insurance Fund
Comparison of the micro-nutrica nutritional analysis program and the Russian food composition database using data from the Baltic nutrition surveysVaask, S.; Pomerleau, J.; Pudule, I.; Grinberga, D.; Abaravicius, A.; Robertson, A.; McKee, M2004European Journal of Clinical Nutrition1.1.Tallinn University of Technology
NorBaGreen uuring: tervisliku toitumise indikaatoritena käsitletavate toidurühmade tarbimine EestisVaask, Sirje2004Eesti Arst1.3.Tallinn University of Technology