This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.10.1958
6409304
tuuli.oder@tlu.ee
Tallinn University School of Governance, Law and Society; Head of Studies

Career

Institutions and positions
2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Head of Studies (1,00)
2007–2015   
Tallinn University, Language Centre, Head (1,00)
01.01.2002–22.06.2007   
Saue Gümnaasium, Saue Gymnasium; vice-principal (1,00)
01.01.2000–31.12.2006   
Tallinn Pedagogical University Haapsalu College; part-time lecturer, English teaching methods and didactics
01.01.1996–31.12.2007   
Estonian Business School; part-time lecturer, Business English/Introduction to Germanic Philology
01.01.1994–31.12.2002   
Teacher trainer for the Professional Development Programme for teachers of English (project of British Council and Ministry of Education )
01.01.1986–31.12.2002   
Saue Gymnasium; EFL teacher
01.01.1983–31.12.1986   
Tallinn Sec. School No. 17 named after J.Nikonov; EFL teacher
 
 
Education
2001–2007   
Tallinn University, PhD studies, PhD degree
1998–2000   
Tallinn Pedagogical University, Master's studies, MA diploma
1993–1993   
Bell College , UK (certificate of EFL teacher trainer)
1993–1993   
Vordinborg Pedagogical Institute, Denmark (in-service education)
1978–1983   
Tallinn Pedagogical Institute, Diploma, teacher of English and German ( MA level)
1971–1977   
Turba Secondary School
1966–1971   
Nissi 8-year Basic School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2015   
TLÜ tudengite teadustööde konkursi humanitaaria valdkonna esinaine
2008−2015   
TU Domain Council of Humanities (2012-2013, Head)
2008−2015   
TU Senate committes: academic affairs, economic affairs, and development committees (member)
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
Management of educational establishments (EMI-ECO, in-service training, 160 hrs)
Expert for the British Council project "Language Rich Europe" (2011-2013)
"Teacher of the Year" Award (2000) "Ignatsi Jaak" Award (2005)Minister of Science and Education, Letter of Thanks (2010). Minister of Science and Education, Letter of Thanks (2014)
memeber of IATEFL, TESOL, EALTA, ALTE, CERCLES
Üleriigiliste inglise ja saksa keele olümpiaadide TLÜ-poolne korralduskomisjoni juht (2007-2015)
Expert of English National Examination Appeal Committee (2000-...)
Juhendatud lõputööd:Anu Vananurm (2003) "Kõnelemine I ja II kooliastme inglise keele tundides" (TLÜ Haapsalu kolledž); Piret Kanne (2018) "Kooli õppekava koostamine võõrkeelte valdkonna näitel "(TLÜ, magistritöö).Oponeeritud magistritööd:Katrin Saks (2001) "Mängud keeletunnis aktiivse õppimise eeldusena" (TPÜ)Sirle Kivihall (2005) "Erialane inglise keele õppematerjal rekreatsiooni korrladuse üliõpilastele" (TLÜ)Merilyn Meristo (2008) "Students' motivation to study French philology in TLU" (TLÜ)Marjel Einulo (2011)"Kirjalike koduste tööde sooritamisega seotud probleemid ja nende lahendamise võimalustest 7. klassi inglise keele tunnis" (TLÜ)Oponeeritud doktoritööd:Ene Alas (2010) "The English Language National Examination Validity Defined by its Oral Proficiency Interview Interlocutor Behaviour"
Tallinn University award (2016 and 2019)

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H520 Germanic philology
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2021
6.3.
2021
3.1.
2020
6.3.
2020
6.3.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
2.3.
2007
3.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
2.3.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
6.6.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
6.6.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
3.4.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.2.
2001
3.2.
2000
6.7.
2000
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
15.06.2021
13.10.1958
6409304
tuuli.oder@tlu.ee
Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut, õppejuht

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, õppejuht (1,00)
2007–2015   
Tallinna Ülikool, Keelekeskus, juhataja (1,00)
01.01.2002–22.06.2007   
Saue Gümnaasium, õppealajuhataja, vanem kooliaste (1,00)
01.01.2000–31.12.2006   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Haapsalu Kolledž; töövõtulepinguline õppejõud, inglise keele õpetamise metoodika ja didaktika
01.01.1996–31.12.2007   
Estonian Business School; töövõtulepinguline õppejõud, inglise ärikeel/sissejuhatus germaani filoloogiasse
01.01.1994–31.12.2002   
Briti Nõukogu, Professional Development Programme (Briti Nõukogu ja Haridusministeeriumi ühisprojekt), inglise keele õpetajate täienduskoolitaja
01.01.1986–31.12.2002   
Saue Gümnaasium; inglise keele õpetaja/õpetaja-metoodik (1.00)
01.01.1983–31.12.1986   
J. Nikonovi nimeline Tallinna 17. Keskkool; inglise keele õpetaja
 
 
Haridustee
2001–2007   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe, doktorikraad
1998–2000   
Tallinna Pedagoogikaülikool, magistriõpe, magistrikraad
1993–1993   
(oktoober-detsember) Bell College, Ühendkuningriik (tunnistus, inglise keele õpetajate täienduskoolitaja)
1993–1993   
(mai-juuni) Vordinborgi Pedagoogiline Instituut, Taani (tunnistus, võõrkeeleõppe metoodika täienduskoolitus)
1978–1983   
Tallinna Pedagoogiline Instituut, inglise ja saksa keele õpetaja diplom (võrdsustatud magistritasemega)
1971–1977   
Turba Keskkool
1966–1971   
Nissi 8-kl. Kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2015   
TLÜ tudengite teadustööde konkursi humanitaaria valdkonna esinaine
2008−2015   
TLÜ humanitaaria valdkonnanõukogu liige (2012-2013 valdkonnanõukogu juht)
2008−2015   
TLÜ Senati õppe-, majandus- ja arenduskomisjonide liige
 
 
Loometöö
võõrkeeleõppe metoodika; germaani filoloogia; õpetaja professionaalsus.
 
 
Lisainfo
Juhtimiskoolitus koolijuhtidele, 2002-2003, EMI-ECO (160t).
Briti Nõukogu projekti "Language Rich Europe" ekspert (2011-2013)
Eesti Vabariik, Aasta Õpetaja tiitel (2000)Ignatsi Jaagu medal, teenete eest Eesti hariduselu edendamisel (2005)HTM ministri tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi õppekava uuendamisel (8.04.2010)HTM ministri tänukiri pikaajalise aktiivse tegevuse eest Eesti Vabariigi olümpiaadide korraldamisel (9.01.2014)
Kuuluvus erialastesse organisatsioonidesse: IATEFL,TESOL, EALTA, ALTE, CERCLES
Üleriigiliste inglise ja saksa keele olümpiaadide TLÜ-poolne korralduskomisjoni juht (2007-2015)
Üleriigiline inglise keele ainenõukogu (HTM, REKK) esinaine (2000-...)HTM riigieksamite (inglise keel) apellatsioonikomisjoni ekspert (2000-...)Rikliku põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavade võõrkeelte ainevaldkonna töögrupi liige, inglise keele töögrupi juht (2008-2010)Riikliku põhikooli õppekava õppeprotsesside töörühm liige (2015-...)
Juhendatud lõputööd:Anu Vananurm (2003) "Kõnelemine I ja II kooliastme inglise keele tundides" (TLÜ Haapsalu kolledž); Piret Kanne (2018) "Kooli õppekava koostamine võõrkeelte valdkonna näitel "(TLÜ, magistritöö).Oponeeritud magistritööd:Katrin Saks (2001) "Mängud keeletunnis aktiivse õppimise eeldusena" (TPÜ)Sirle Kivihall (2005) "Erialane inglise keele õppematerjal rekreatsiooni korrladuse üliõpilastele" (TLÜ)Merilyn Meristo (2008) "Students' motivation to study French philology in TLU" (TLÜ)Marjel Einulo (2011)"Kirjalike koduste tööde sooritamisega seotud probleemid ja nende lahendamise võimalustest 7. klassi inglise keele tunnis" (TLÜ)Oponeeritud doktoritööd:Ene Alas (2010) "The English Language National Examination Validity Defined by its Oral Proficiency Interview Interlocutor Behaviour"
Tallinna Ülikooli tänukiri (2016 ja 2019)

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H520 Germaani filoloogia ; TÄPSUSTUS: võõrkeeleõppe metoodika

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2021
6.3.
2021
3.1.
2020
6.3.
2020
6.3.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
2.3.
2007
3.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
2.3.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
6.6.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
6.6.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
3.4.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.2.
2001
3.2.
2000
6.7.
2000
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
15.06.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 7 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUTA33909 (No: 2032/2008)Digital Learning Environments01.09.200831.08.2011Tuuli OderTallinn University; Tallinn University, Language Centre6 625,40 EUR
MUUMÕA5514 (544293-TEMPUS-1-2013-1-A2-TEMPUS-JPCR)Foreign languages education for professional purposes01.12.201330.11.2016Tuuli OderTallinn University; Tallinn University, Language Centre19 795,00 EUR
MUUÕA/10611 (519085-LLP-2011-ES-KA2-KA2MP)ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips01.12.201131.05.2014Tuuli OderTallinn University; Tallinn University, Language Centre10 957,00 EUR
ETFETF8615Effectiveness of Induction Year Programme through measuring participants’ sense of community, self-efficacy, job satisfaction and motivation.01.01.201131.12.2012Eve EisenschmidtTallinn University, Haapsalu College 18 000,00 EUR
MUUAU/910 (No 30.2-10.2/120)Teachers' professional development and supporting01.01.201031.12.2013Leida TaltsTallinn University; Tallinn University, Haapsalu College ; Tallinn University, Institute of Educational Sciences; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences; Tallinn University, Language Centre136 611,15 EUR
1.1.7.4.1.TF2521 (Rahastatud TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku OTSUSEGA nr 7.1-17/5 7.05.2021 )ÕPPESTECH-METH Learning, teaching and integration of new technologies and approaches at the university. 01.06.202130.05.2022Larissa JõgiTallinn University, School of Educational Sciences; Tallinn University, School of Governance, Law and Society15 000,00 EUR (total financing 22 000,00 EUR)
1.1.7.4.1.TF5416 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Learning and Teaching at University. Experiences of Learning and Teaching Practices01.12.201610.12.2019Larissa JõgiTallinn University, School of Educational Sciences2 641,00 EUR