This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
21.06.1957
737 5366
518 4234 (5361)
vahur.oopik@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.05.2016–...   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy, Professor of Exercise Physiology (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy, Professor of Exercise Physiology (1,00)
01.02.2008–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Professor of Exercise Physiology (1,00)
07.10.2004–06.10.2007   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Dean's Office, Dean
1998–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Professor (1,00)
1998–2007   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Dean's Office, Dean (1,00)
1991–1998   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Associate Professor (1,00)
1989–1991   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Senior Reseach Fellow (1,00)
1987–1989   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Reseach Fellow (1,00)
1981–1989   
University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology, Junior Research Fellow (1,00)
 
 
Education
2008–2008   
Loughborough University, School of Sport and Exercise Sciences, continuing education
1990–1990   
University of Copenhagen, August Krogh Institute, continuing education
1989–1989   
University of Copenhagen, August Krogh institute, continuing education
1975–1979   
Tartu State University, Faculty of Exercise and Sport Sciences (cum laude)
1964–1975   
Juuru Secondary School named after Ed. Vilde
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
SpringerPlus/Biomedical and Life Sciences (ISSN 2193-1801), member of the international editorial board
2014−...   
Baltic Journal of Sport and Exercise Sciences,(ISSN 2351-6496), editor of the Sports Physiology section
2013−...   
Member of the Senat of the University of Tartu
2012−...   
LASE Journal of Sport Science (ISSN 1691-7669), member of the international editorial board
2009−...   
Centre for Ethics of the University of Tartu, member of the Council
2009−...   
Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences, co-chairman
2009−...   
Ethics Review Committee on Human Research of the University of Tartu, member
2007−...   
Sport Science (ISSN 1392-1401), member of the international editorial board
2002−...   
Estonian Centre of Behavioural and Health Sciences, member of the Council
2002−...   
University of Tartu, Council for defending MSc theses on Public Health, member
2002−...   
Estonian Centre of Behavioural and Health Sciences, head of the Nutrition and Exercise Physiology Research Group
1989−...   
Estonian Olympic Academy, foundation member
1985−...   
Estonian Physiological Society, member
2007−2009   
International cooperation network ENSSEE (European Network of Sport Science, Education and Employment), contact person in Estonia
2006−2007   
International cooperation network EAS (European Athlete as a Student), board member
2006−2008   
Estonian Olympic Committee, member of the Scientific Council
2004−2008   
Doctoral School of Behavioural and Health Sciences, member of the Council
2003−2007   
International cooperation network AEHESIS (Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science), contact person in Estonia
2001−2005   
Estonian Olympic Academy, president
2001−2009   
Acta Academiae Olympiquae Estoniae (ISBN 9985-56-019-1), member of the editorial board
1998−2007   
Dean of the Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu
1998−2007   
Chairman of the University of Tartu Council for defending MSc and PhD theses on Exercise and Sport Sciences
1998−2007   
Member of the Government of the University of Tartu
1995−2007   
Member of the Council of the University of Tartu
1993−1995   
Estonian Society of Laboratory Animal Science, foundation member
1991−1998   
Vice Dean for academic affairs of the Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu
1987−1989   
Vice Dean for educational affairs of the Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Vahur Ööpik, Three IOC honour certificates given for presentations at scientific conferences and seminars (1989-1995)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.8. Sport Sciences; SPECIFICATION: Optimization of physical and mental performance capacity in conditions of chronic heat stress
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.8. Sport Sciences; SPECIFICATION: Adaptation capacity of human organism to different exercise loads
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.8. Sport Sciences; SPECIFICATION: Food, nutrition and physical performance capacity
 
 
Additional information
PhD (Normal Physiology)
1987, Tartu State University

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.1.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
1.3.
1990
3.2.
1990
3.2.
1986
1.3.
1985
1.2.
1984
1.04.2020
21.06.1957
737 5366
518 4234 (5361)
vahur.oopik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.05.2016–...   
Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, spordifüsioloogia professor (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, spordifüsioloogia professor (1,00)
01.02.2008–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, spordifüsioloogia professor (1,00)
07.10.2004–06.10.2007   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Kehakultuuriteaduskonna dekanaat, dekaan
1998–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Professor (1,00)
1998–2007   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Kehakultuuriteaduskonna dekanaat, dekaan (1,00)
1991–1998   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Dotsent (1,00)
1989–1991   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Vanemteadur (1,00)
1987–1989   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Teadur (1,00)
1981–1989   
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2008–2008   
Loughborough Ülikool, liikumis- ja sporditeaduste osakond, enesetäiendus
1990–1990   
Kopenhaageni Ülikool, August Kroghi nim instituut, enesetäiendus
1989–1989   
Kopenhaageni Ülikool, August Kroghi nim instituut, enesetäiendus
1975–1979   
Tartu Riiklik Ülikool, kehakultuuriteaduskond (cum laude)
1964–1975   
Ed. Vilde nim. Juuru Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Ajakirja SpringerPlus/Biomedical and Life Sciences (ISSN 2193-1801) rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2014−...   
Ajakirja Baltic Journal of Sport and Exercise Sciences (ISSN 2351-6496) spordifüsioloogia sektsiooni toimetaja
2013−...   
Tartu Ülikooli senati liige
2012−...   
Ajakirja LASE Journal of Sport Science (ISSN 1691-7669), rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2009−...   
Tartu Ülikooli Eetikakeskuse nõukogu liige
2009−...   
Käitumis-, Sotsiaal- ja Terviseteaduste Doktorikooli kaasjuhataja
2009−...   
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee liige
2007−...   
Ajakirja Sport Science (ISSN 1392-1401) rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2002−...   
Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse nõukogu liige
2002−...   
Tatru Ülikooli rahvatervise alaste magistritööde kaitsmise nõukogu liige
2002−...   
Eesti Käitumis- ja Terviseteadiuste Keskuse toitumise ja spordifüsioloogia uurimisrühma juht
1989−...   
Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige
1985−...   
Eesti Füsioloogia Seltsi liige
2007−2009   
Rahvusvahelise koostöövõrgustiku ENSSEE (European Network of Sport Science, Education and Employment) Eesti kontaktisik
2006−2007   
Rahvusvahelise koostöövõrgustiku EAS (European Athlete as a Student) juhtkomitee liige
2006−2008   
Eesti Olümpiakomitee teadusnõukogu liige
2004−2008   
Käitumis- ja Terviseteaduste Doktorikooli nõukogu liige
2003−2007   
Rahvusvahelises koostöövõrgustikus AEHESIS (Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science) Eesti kontaktisik
2001−2005   
Eesti Olümpiaakadeemia president
2001−2009   
Acta Academiae Olympiquae Estoniae (ISBN 9985-56-019-1) toimetuskolleegiumi liige
1998−2007   
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekaan
1998−2007   
Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste alaste teadusmagistri- ja doktoritööde kaitsmise nõukogu esimees
1998−2007   
Tartu Ülikooli valitsuse liige
1995−2007   
Tartu Ülikooli nõukogu liige
1993−1995   
Eesti Katseloomateaduse Seltsi asutajaliige
1991−1998   
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaan
1987−1989   
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna kasvatusala prodekaan

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Vahur Ööpik, 3 ROK`i aukirja ettekannete eest teaduslikel konverentsidel ja seminaridel aastatel 1989-1995
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.8. Sporditeadus; TÄPSUSTUS: Kehalise ja vaimse töövõime optimeerimine kuumastressi tingimustes
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.8. Sporditeadus; TÄPSUSTUS: Organismi kohanemisvõime erineva iseloomuga kehaliste koormustega ja selle reguleerrimise võimalused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.8. Sporditeadus; TÄPSUSTUS: Toit, toitumine ja kehaline töövõime
 
 
Lisainfo
Bioloogiateaduste kandidaat (normaalne füsioloogia)
1987, Tartu Riiklik Ülikool (VAK)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.1.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
1.3.
1990
3.2.
1990
3.2.
1986
1.3.
1985
1.2.
1984
1.04.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 14 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUMKKSB04092EYES 2004: Social Progress Through Sports - Estonian Perspectives01.07.200431.12.2004Vahur ÖöpikUniversity of Tartu35 499,98 EUR
SFSF0181787s01Hyper- and hypokinesia: metabolic, morpho-functional and endocrine aspects of muscular activity01.01.200131.12.2005Teet SeeneUniversity of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences342 566,44 EUR
MUUSKKKK05212II Balti olümpia - ja spordiajaloo konverentsi korraldamine noortele ajaloolastele01.09.200531.12.2005Vahur ÖöpikUniversity of Tartu319,56 EUR
MUUIKKKK05192Innovative methods for monitoring of exercise training15.09.200512.02.2006Vahur ÖöpikUniversity of Tartu7 921,53 EUR
1.1.R-001Analysis of the Health Requirements Set for Persons Liable to National Defence Obligation to Perform Service Duties01.01.201415.03.2017Kersti KõivEstonian Military Academy110 000,00 EUR
MUUSKKSB04097Kehakultuuriteaduskonna teadus- ja õppemetoodiliste tööde kogumiku väljaandmine01.10.200431.12.2004Vahur ÖöpikUniversity of Tartu639,12 EUR
IUTIUT20-58Physical performance and health: adaptational and age-related aspects01.01.201431.12.2019Jaak JürimäeUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy699 600,00 EUR
MUUSKKSB07199Optimizing physical and cognitive performance in conditions of heat stress26.09.200730.09.2011Vahur ÖöpikUniversity of Tartu363 184,33 EUR
MUUSKKSB05009 / SKKKKKonverentsi "Teadus, sport ja meditsiin" ettekannete kogumiku väljaandmine01.12.200431.12.2004Vahur ÖöpikUniversity of Tartu319,56 EUR
MUUSKKSB13187Evidence-based monitoring of elite wrestlers' training01.01.201431.12.2015Vahur ÖöpikUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology4 920,80 EUR
SFSF0180041s12Muscle weakness in elderly: decelerating effect of exercise therapy on the decline of muscle function 01.01.201231.12.2013Priit KaasikUniversity of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences168 900,00 EUR
MUUSKKSB05010TÜ kehakultuuriteaduskonna raamatukogu fondile õppekirjanduse ostmine01.01.200530.04.2005Vahur ÖöpikUniversity of Tartu958,67 EUR
MUUSKKKK05211TÜ kehakultuuriteaduskonna teadus- ja õppemetoodiliste tööde XIII kogumiku väljaandmine01.10.200531.12.2005Vahur ÖöpikUniversity of Tartu639,12 EUR
MUUSKKSB14194Promotion of the area "Conscripts health standards" through educational, research and developmental activities10.12.201431.12.2016Vahur ÖöpikUniversity of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Institute of Exercise Biology; University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy18 000,00 EUR