See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Andmekaitsetingimused


Üldtingimused
 
Eesti Teaduse Infosüsteemi (ETIS) andmeid kasutatakse teadus- ja arendusasutuste evalveerimiseks, uurimistoetuste andmiseks ning teadus- ja arendustegevuse statistika ja uuringute tegemiseks ning valdkonna poliitiliseks juhtimiseks. ETISe avalik vaade on Eesti Teadusportaal etis.ee, mille kaudu avalikustatakse ETISe avalikke andmeid (sh avaldatud CV-d, intellektuaalse omandi info, rahastatud projektid). Samuti on Teadusportaal infokanaliks, kus kajastuvad viimased teadusuudised ning kuhu on kogutud info eesootavate ürituste, teaduse rahastuvoorude jms kohta.
 
ETIS on asutatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 31 alusel ning selle põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2006. a määrusega nr 92.
 
ETISe vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium, volitatud töötleja on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Konkreetsete rahastamismeetmete osas vastutavaks töötlejaks asutus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 
ETISes töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.
 
Infosüsteemi kogutavad isikuandmed
 
Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute andmed
Akadeemiliste töötaja, teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevust administreeriva töötaja nimi, isikukood, kontaktandmed, tööhõive andmed, teaduskraadi ja teadustöö andmed.
 
Andmed esitavad isikud ise või teadus- ja arendusasutused.
Andmeid säilitatakse alaliselt, välja arvatud kontaktandmed.
 
Rahastamisega seotud isikute andmed
Rahastamise taotlusega seotud projekti juhi ja projekti täitja nimi, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed, tööhõive andmed, teaduskraadi ja teadustöö andmed.
Rahastamise aruandes projektis osalenud isiku nimi, isikood või sünniaeg, kontaktandmed, tööhõive andmed ja teadustöö projektis.
Rahastamislepingus täitmisega seotud isiku nimi, isikood või sünniaeg, kontaktandmed, tööhõive andmed, teaduskraadi ja teadustöö andmed
 
Andmed esitab rahastamise taotleja.
Andmeid säilitatakse alaliselt.
 
Teadus- ja arendustegevuse tulemustega seotud andmed
Publikatsioonide autorite nimed, väljaande toimetajate nimed ja juhendaja;
Tööstusomandi autorite nimed;
Teaduskollektsiooni eest vastutava isiku nimi ja sellega seotud isiku nimi;
Doktori- ja teadusmagistriõppe lõputöö autori ja juhendajanimi
 
Andmed esitab akadeemiline töötaja või teadus- ja arendustegevusega seotud asutus.
Andmeid säilitatakse alaliselt
 
Rahastamistaotluste ja aruannete hindamisega seotud andmed
Retsensendi, eksperdikomisjoni liikme nimi, kontaktandmed, isikood või sünniaeg, sugu, tegevusvaldkond, asukohariik, panga- või paypali konto, kui makstakse tasu, retsenseerimiseks vajalik lisainfo
 
Andmeid säilitatakse kümme aastat arvates käsunduslepingu lõppemisest
 
Küpsised
Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie).
 
Tehniliste andmetena säilitatakse:
- kasutaja arvuti või arvutivõgu IP aadress, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon,
- autentimisviis (ID-kaart, mobiil-ID, teadusasutuse kaudu autentimine) ja aeg,
- kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).
 
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Täpsemat informatsiooni küpsiste keelamiseks ja kustutamiseks leiate www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel ei ole kõik ETISe funktsioonid kasutajale kättesaadavad.
 
Vaata ETISe detailset andmekoosseisu Riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA.
ETISes kogutavate isikuandmete ristkasutus toimub Rahvastikuregistriga ja Eesti Hariduse Infosüsteemiga.
 
Andmesubjektide õigused
Isikutel, kelle isikuandmeid säilitatakse ETISes, on  
õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele. Igaühel on võimalus saada ülevaade enda kohta ETISesse kantud isikustatud andmetest, logides ETISesse sisse;
õigus määrata oma CV avalik nähtavus;
õigus muuta andmeid oma CV-s või kustutada CV (kui CV on seotud rahastamise taotlusega, siis see versioon jääb ETISesse muutmata kujul mitteavalikult alles);
õigus nõuda andmete parandamist;
õigus nõuda andmete kustutamist;
õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
õigus, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.
 
Nimetatud õiguste teostamiseks saab teha ise muudatusi ETISe portaalis või pöörduda ETISe kasutajatoe või Eesti Teadusagentuuri andmekaitsespetsialisti poole
 
Kontaktandmed
 
- ETISe kasutajatugi on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur: telefon: 7300373, e-post: etis@etag.ee.
- Eesti Teadusagentuuri andmekaitsespetsialist on Kati Uusmaa: telefon: 7317342, e-post: kati.uusmaa@etag.ee.
- Isikuandmete töötlemisega seotud kaebustega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole:
telefon: 627 4135
e-post: info@aki.ee
postiaadress: Tatari 39, Tallinn 10134