See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Fotokogu
Fotokogu, Eesti Rahva Muuseum.
Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, Tartu
Fotokogu
Photographic collections
ERM Fk
  • {{item.DisplayName}}
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)
Kogu sisaldab pilte ajaloolistest sündmustest ja isikutest, elatusaladest ja kommetest, linna- ja loodusvaateid jne. Temaatilise mitmekesisuse juures on fotokogus hulgaliselt Tartu linna elu kajastavaid fotosid. Lisaks fotodele leidub kogus postkaarte, samuti muuseumi algusaastatel kogutud trükipilte ning kustuvatest fotodest tehtud ümberpildistusi. Kogus leidub hulgaliselt materjali ka ERMi enda tegevuse kohta: üritused, näitused ning välitööd. Fotod on muuseumisse jõudnud kas kingitusena, ostuna või ERMi fotograafi ja teiste muuseumitöötajate pildistusena. Kõikide fotode puhul on teada tulmelegend, st kuidas need on muuseumisse saabunud. Kogus on umbes 285 000 fotot.
The collection contains of pictures of historical events and persons, livelihoods and customs, city and nature views etc. The collection is thematically diverse and includes many photographs documenting life in the city of Tartu. In addition to the photographs, there are a number of postcards as well as printed images gathered in the museum’s early years and photographic copies made from fading photographs. The collection contains abundant material about the National Museum's own activity: events, exhibitions and field work. The photographs have arrived at the museum in the form of gifts, purchases or photographs taken by the National Museum photographer and other museum staff. In the case of all photographs, the back-story of how they arrived at the museum is known. The collection consists of about 285,000 photographs.
Fotokogu loomise alguseks võib lugeda 1912. aastat, mil muuseumisse laekunud fotosid hakati arvele võtma ja kirjeldama. Algselt Pildikogu nime kandvasse kogusse kanti esimestel kogumismatkadel kogutud ja pildistatud päevapildid, postkaardid ja etnograafilised joonised (viimased anti hiljem üle vastavasse kogusse). Vanimad fotod kogus pärinevad u. 1850. aastast. Kogule lisavad väärtust mitmete kutseliste fotograafide (näit. R. Sachkeri, J. Pääsukese, J. Rieti, C. O. Bulla, J. Bockmani, V. Salmre jpt.) originaalfotod negatiividega. The photograph collection can be considered to date to 1912, when the photographs that had been received by the museum began to be registered and described. Originally called the “Picture Collection”, it consisted of the early photographs of daily life taken and collected on the first expeditions as well as ethnographic drawings (the latter were latter transferred to the corresponding collection). The oldest photos are from ca 1850. Adding value to the collection are a number of original photos with negatives taken by many professional photographers (e.g. R. Sachker, J. Pääsuke, J. Riet, C. O. Bulla, J. Bockman, V. Salmre and many others).
Fotokogu on allikaks kõigi ERMi trükiste ja näituste koostamisel, kuid on toimunud ka ainult fotonäitusi: Need vanad perekonnapildid (1997); PILTpostkaart (1998): Dialoog. Fotograaf Jakob Bockmanni pärand (2000); Tartu linn Göte Aski fotodel (2001); Kaukaasia – eestlaseks jääda (2001); Kolhoosi elu Oisu piirkonnas Järvamaal (2002); Eric Soovere. Põgenemine Läände (2003); Johannes Pääsuke. Mees kahe kaameraga (2003); Tartu ja Turu puumajad – Supilinn ja Raunistula muutuvas ajas (2004); Välitöödelt põhjarahvaste juurde (2004); Tuhande sammuga (2009); Meie siin maal (2009). Visuaalsete jäädvustuste loomine ja tõlgendamine on tänapäeval muutunud massiliseks ja igapäevaseks ning muuseumikogude aspektist olulist materjali loovad uurijate ja fotoprofessionaalide kõrval ka tavainimesed. Fotomaterjali kogumisel tuleb seetõttu senisest enam tähelepanu pöörata ka igapäevaelu fotopraktikatele ning nn omafotograafiale. Üheks näiteks sellest on ERMis tegevust alustanud Pildisaatjate võrk ja veebikeskkond Pildiait. Teisalt aitavad sellist materjali edaspidi koguda osalusaktsioonid, sh konkursid ja kaastööüleskutsed, mis lähtuvad kogude poliitikas sõnastatud temaatilistest eelistustest ja vajadustest ning on seotud ka ERMis toimuva uurimistöö ja näitusetegevusega. ERMi fotokogu pakub ainest ka Eesti fotograafia ajaloo uurijatele, sisaldades näiteid kutseliste fotograafide loomingust ja fototehnikatest.
The photograph collection is a source for compiling all of the National Museum’s publications and exhibitions, but there have also been exhibitions devoted to photos alone: Need vanad perekonnapildid (Those old family pictures, 1997); PILTpostkaart (Picture postcard, 1998): Dialoog. Fotograaf Jakob Bockmanni pärand (Dialogue. The legacy of photographer Jakob Bockmann, 2000); Tartu linn Göte Aski fotodel (The city of Tartu in Göte Ask’s photos, 2001); Kaukaasia – eestlaseks jääda (Caucasus – remaining Estonian, 2001); Kolhoosi elu Oisu piirkonnas Järvamaal (Life on a kolkhoz in the Oisu region of Järva County, 2002); Eric Soovere. Põgenemine Läände (Fleeing to the West, 2003); Johannes Pääsuke. Mees kahe kaameraga (Man with Two Cameras, 2003); Tartu ja Turu puumajad – Supilinn ja Raunistula muutuvas ajas (Tartu and Turku’s wooden houses – two neighbourhoods in changing times, 2004); Välitöödelt põhjarahvaste juurde (Visiting northern peoples on field work, 2004); Tuhande sammuga (With a thousand steps, 2009); Meie siin maal (People of this land, 2009). Creating visual documents and interpreting them has become a mass, quotidian activity and besides professionals and scholars, ordinary people also generate important material for the museum collections. For this reason more attention must be devoted also to everyday photographic practices and DIY photography. One example of this is the website Pildiait and the Photo Correspondents’ Network launched at the National Museum. Furthermore, participatory actions help gather such material, including competitions and calls for submissions, which are based on thematic preferences and needs articulated in collections policy and are related to research and exhibition activity going on at the National Museum. The National Museum photograph collection also offers material for researchers studying the history of Estonian photography, containing examples of the work and photographic techniques of professional photographers.