See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv, Eesti Keele Instituut.
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv
Archive of Estonian Dialects and Finno-Ugric Languages
EMSUKA
  • {{item.DisplayName}}
eesti keele murded; Estonian dialects; soome-ugri keeled; Finno-Ugric languages; käsikirjad; manuscripts; helisalvestised; sound recordings
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus
Seotud publikatsioonid (193)
Publikatsioon
1 2 3 4 5 >
Viikberg, Jüri (2008). Eesti keele kogud. Parmasto, Erast; Viikberg, Jüri (_EditorsAbbr). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid (95−112).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kalvik, Mari-Liis (2010). Murre mitmes kuues. Oma Keel, 1, 63−69.
Tärk, Tiina (2010). Kohanimearhiiv eesti keele instituudis. Oma Keel, 1, 70−74.
Kallasmaa, Marja (2010). Manija. Keel ja Kirjandus, LIII (11), 836−839.
Kallasmaa, Marja (2010). Hiiumaa kohanimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Oja, Vilja; Tärk, Tiina; Viikberg, Jüri (Toim.) (2009). Eesti murrete sõnaraamat. V köide, 21. vihik (laulus-liivüstükk). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Metsmägi, Iris (2010). Dialect materials in the Estonian Etymological Dictionary. Slavia Centralis, III (1), 196−204.
Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli (2010). Eesti etümoloogiasõnaraamatust. Keel ja Kirjandus, LIII (6), 430−436.
Teras, Pire (2010). Quantity in Leivu. Linguistica Uralica, 46 (1), 1−16.10.3176/lu.2010.1.01.
Mets, Mari (2010). Suhtlusvõrgustikud reaalajas : võru kõnekeele varieerumine kahes Võrumaa külas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Mets, Mari (2010). Suhtlusvõrgustikud reaalajas: võru kõnekeele varieerumine kahes Võrumaa külas. (Doktoritöö). Tartu: Tartu Ülikool.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Tärk, Tiina (Toim.) (2011). Eesti murrete sõnaraamat. V köide, 22. vihik (likahama-loom). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
(2009). rend ja laud. Kisklauast söögilauaks. Rend and laud. From a Split Log to a Dining Table. 2009 (10), 779−784.
Oja, Vilja (2011). Ostseefinnisch tüttV, titt und tita. Linguistica Uralica, XLVII (3), 182−190.10.3176/lu.2011.3.02.
Oja, Vilja (2011). Eesti nukunimetused. Emakeele Seltsi aastaraamat, 56, 134−147.
Neetar, Helmi (2011). Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik. Emakeele Seltsi aastaraamat, 56, 127−133. DOI: 10.3176/esa56.06.
Laansalu, Tiina (2011). Asustusnimed Kiili vallas. Emakeele Seltsi aastaraamat, 56, 109−126.
Uiboaed, K. (2010). <i>Ühendverbid eesti murretes</i>. Keel ja Kirjandus, 1, 17−36.
Alas, Marit (2012). Pöide valla kohanimede muutumine. Keel ja Kirjandus, 5, 360−372.
Juhkam, Evi (2012). Keeleline ülevaade. Neetar, Helmi (Toim.). Harju-Madise murrak (419−522). . Tallinn [ilmumas].
Juhkam, Evi (2012). Murdetekstid. Kalvik, Mari-Liis; Neetar, Helmi (Toim.). Harju-Madise murrak (23−418). . Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja (2012). On the Etymology of the Estonian Place Names Kirna and Kernu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3, 189−194.
Kallasmaa, Marja (2012). Probleeme samastamisega: Saltovere ja Kowrevere. Emakeele Seltsi aastaraamat, 57, 2011, 60−65. DOI: 10.3176/esa57.04.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina; Viikberg, Jüri (toim.) (2012). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 23. vihik (looma-lõpetama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Laansalu, Tiina (2012). Specific developments in Kiili place names. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 173−187.
Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik (2012). Eesti etümoloogiasõnaraamat [Estonian etymological dictionary]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Oja, Vilja (2012). Puppenbezeichnungen in den ostseefinnischen Sprachen. 48, 2, 81−98. DOI: 10.3176/lu.2012.2.01.
Oja, Vilja (2012). Takud ja paklad. 57, 117−130. DOI: 10.3176/esa57.07.
Päll, Peeter (2012). Observations on the geographical distribution of toponymic endings in Estonia. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 155−172.
Saar, Evar (2012). Lümanda, Lümandu ja Lümatu. Keel ja Kirjandus, 1, 48−53.
(2012). vagel – kas etümoloogiline umbsõlm? vagel – a tricky etymological knot? 2012 (3), 202−211.
Viikberg, Jüri (2012). Die Schuster und seine Leisten. Über die Terminologie der estnischen Schusterarbeit. Eberhard Winkler, Hans-Hermann Bartens, Cornelius Hasselblatt. Lapponicae investigationes et uralicae. Festschrift zum 65. Geburtstag von Lars-Gunnas Larsson. (249−256).. Wiesbaden: Harrassowitz . (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; 82).
Viikberg, Jüri (2012). Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras. Argus, Reili; Hussar, Annika; Rüütmaa, Tiina (_EditorsAbbr). Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks. (203−218).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised; 14).
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina, Viikberg, Jüri (toim.) (2013). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 24. vihik (lõpetis-maaglema). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Laande, Alli; Todesk, Triin (2013). Mulgi sõnastik. Abja-Paluoja, Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.
Oja, Vilja; Metsmägi, Iris (2013). Laensõnade tähendussuhetest. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 181−194.10.5128/ERYa9.12.
Oja, Vilja; Soosaar, Sven-Erik (2013). Eesti &#39;põrgu&#39;. Emakeele Seltsi aastaraamat, 58, 148−167. DOI: 10.3176/ESA58.07.
Uiboaed, Kristel; Hasselblatt, Cornelius; Lindström, Liina; Muischnek, Kadri; Nerbonne, John (2013). Variation of Verbal Constructions in Estonian Dialects. 28 (1), 42−62. DOI: 10.1093/llc/fqs053.
Viikberg, Jüri (2013). Soome ja soomlased eesti meeles ja murdekeeles. Tiina Söderman (_EditorsAbbr). Keelemees Raimo Raag 60. 20.08.2013 (129−139).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Eesti Keele Instituudi toimetised; 15).
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2014). Eesti murrete sõnaraamat. V köide. 25. osa (maagudama-matkama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Uiboaed, Kristel (2013). Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (1), 185−204.
Uiboaed, Kristel (2013). Verbiühendid eesti murretes. (Doktoritöö). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Laansalu, Tiina (2014). Kohanimede eriarengutest Kose kihelkonna asustusnimede põhjal. 59, 127−138.
Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Kallasmaa, Marja (2014). Saksa juurtega asulanimed Eestis. 2, 125−133.
Alas, Marit (2014). The Changing of Place Names in Haljala Parish on North-Coast of Estonia. 100.
Laansalu, Tiina; Alas, Marit (2013). Intercultural influences in contemporary Estonian settlement names. In: Oliviu Felecan (_EditorsAbbr). Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare, May 9–11, 2013. (339−346).. Cluj–Napoca: Mega, Argonaut.
Mäemets, Merike; Viljak, Silja (2013). Rannu lugemik : murdetekstid. Rannu: Rannu Maanaiste Selts &quot;Laine&quot;.
Sedrik, Meeli (2014). Veel ühest kannikesesinisest. 59, 229−243.
Metsmägi, Iris (2014). Eesti norg-tüve etümoloogiast. Mati ERelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (162−170). . Tallinn. DOI: 10.3176/esa59.08.
Oja, Vilja (2014). Mõnest nahatöötlust märkivast murdesõnast. 59, 193−205.
Oja, Vilja (2014). The loanword mei(j)u in Finnic languages. L (3), 161−171.
Oja, Vilja (2014). Tähendussuhetest eesti murretes. 684−699.
Oja, Vilja (2014). Motivational analysis of some colour names. In: Anderson, Wendy; Biggam, Carole P.; Hough Carole A. and Kay, Christian J. (Ed.). Colour Studies: A Broad Spectrum (93−108). . [ilmumas].
Oja, Vilja; Metsmägi, Iris (2014). From a dialect dictionary to an etymological one. In: Abel, Andrea; Vettori, Chiara; Ralli, Natascia (Ed.). Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, 15-19 July 2014 (201 −210).. Bolzano/Bozen: EURAC.
Viikberg, Jüri (2014). Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas. 10, 749−762.
Viikberg, Jüri (2014). Jootraha. 4, 291−297.
Viikberg, Jüri (2014). Pilguheit saksa laensõnadele eesti keeles. Oma Keel, 1, 3−11.
Viikberg, Jüri (2013). Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatika taustal. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (3), 205−231. DOI: 10.12697/jeful.2013.4.3.11.
Faster, Mariko (2014). Kaks Hargla kihelkonna vetenime. Emakeele Seltsi aastaraamat 59 (28−45). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.10.3176/esa59.02.
Saarlo, Liina (2014). Kodavere kihelkonna laulikutest. [Singers of runosongs of Kodavere parish]. Oras, Janika; Salve, Kristi (Toim.). Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud (86−111). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Monumenta Estoniae Antiquae I. Eesti vanad rahvalaulud / Estonum carmina popularia: Vana Kannel).
Saarlo, Liina (2014). Kodavere regilaulude kogumislugu. Oras, Janika; Salve, Kristi (Toim.). Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud (62−85).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Monumenta Estoniae Antiquae I. Eesti vanad rahvalaulud / Estonum carmina popularia: Vana Kannel.).
Saarlo, Liina; Tuvi, Edna (2014). Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud. [Old Psaltery XI. Runosongs from Kodavere parish]. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
(2014). Kodavere rahvalaulude murdelisest taustast. Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud (41−61).. Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Niit, Ellen (keeletoimetaja) (2013). Mulgi sõnastik. Abja-Paluoja, Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.
Lindström, Liina, Uiboaed, Kristel, Vihman, Virve-Anneli (2014). Varieerumine tarvis/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses. x.
Uiboaed, Kristel; Lindström, Liina (2014). Murrete lauseehitus ja selle uurimine. Oma Keel, 1, 12−21.
Pajusalu, Karl (2013). Eesti keeleuuendus ja murded. Emakeele Seltsi aastaraamat, 58, 168−185. DOI: 10.3176/esa58.08.
Viikberg, Jüri (2015). Patukustutuskirjast, armulaualeivast ja laadast. aablat, oblaat, laat. Keel ja Kirjandus, 1, 41−48.
Viikberg, Jüri (2015). Rahvakeele sõnastikud lugemislaual. Keel ja Kirjandus, 6, 435−443.
Viikberg, Jüri (2015). Vandiraiujad, ubamulgid, mehkad ja setud – ühed eestlased kõik. Oma Keel, 1, 32−36.
Laansalu, Tiina (2015). Kose kihelkonna põliste asustusnimede vanus ja päritolu. Emakeele Seltsi aastaraamat, 60, 101−126.
Oja, Vilja (2015). Maage ja selle päritolu. Emakeele Seltsi aastaraamat, 60, 161−170.
Habicht, Külli; Piiroja, Piret; Tragel, Ilona (2015). Eesti võtma-tuleviku lugu. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (19−50). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. DOI: 10.3176/esa60.02.
Metsmägi, Iris (2015). Sõna korts päritolust. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (148−160). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. DOI: 10.3176/esa60.07.
Plado, Helen (2015). des- ja mata-konverbi kasutusest eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat, 195−218. DOI: 10.3176/esa60.10.
Oja, Vilja (2014). Areal relations of IE loanwords in Finnic dialects. 5 (2), 71−89. DOI: DOI:dx.doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.04.
Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Oja, Vilja (2014). Different loan sources as a reason for variability in some Estonian dialect words. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5 (2), 51−70.10.12697/jeful.2014.5.2.03.
Oja, Vilja (2014). Nädalapäevad eesti ja lähisugukeelte murretes. Võro Instituudi toimõndusõq, 28, 11−33.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2015). Eesti murrete sõnaraamat. 26. osa (matma-mussis). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Kendla, Mari (2014). Eestikeelsed kalanimetused: teaduslikud versus rahvapärased. Mäetagused, 57, 53−68.
Habicht, Külli; Tragel, Ilona (2014). Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid. Keel ja Kirjandus, 11, 826−844.
Kallasmaa, Marja (2015). Erinevus ja eristamatus. Keel ja Kirjandus, 5, 351−354.
Kallasmaa, Marja (2015). Kohanimed. Põllo, Helgi (Toim.). Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene (829−836).. Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital.
Kokla, Järvi; Sedrik, Meeli (2015). Hiiu keel. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene (837−850).. Kärdla: Hiiumaa Teabekapital.
Mets, Mari; Haak, Anu; Triin, Iva; Juhkason, Grethe; Kalmus, Mervi; Norvik, Miina; Pajusalu, Karl; Teras, Pire; Tuisk, Tuuli; Vaba, Lembit (2014). Lõunaeesti keelesaarte tekstid. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Laansalu, Tiina (2014). Dry Rivers and Secret Rivers. <i>25th International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014. Glasgow. Abstracts.</i> Glasgow: University of Glasgow, 88.
Metsmägi, Iris (2016). Kaks nooremat laensõna. Keel ja Kirjandus, 59 (1), 45−50.
Kendla, Mari; Viikberg, Jüri (2015). Protoeurooplaste keelepärandist. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61 (1), 135−154.
Oja, Vilja (2016). Colors as Naming Motives for &#39;yolk&#39; in Finno-Ugric languages. In: Paulsen, Geda; Brindle, Jonathan; Uusküla, Mari (Ed.). Colour language and color categorization. (234−255). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2016). Eesti kohanimeraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2016). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 26. vihik (mehine-muska). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Pall, Valdek; Niit, Ellen (2016). Idamurde sõnastik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kokla, Järvi (2016). Hiiu keele raamand. Kärdla: MTÜ Hiiu Öko.
Oja, Vilja (2015). Kõõrdsilmsust väljendav kõõr-tüveline sõnapere. Keel ja Kirjandus, LVII (12), 869−877.
Alas, Marit (2015). An overview of the place name systems of two coastal areas in Estonia. In: Oliviu Felecan (Ed.). Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming” Conventional / Unconventional in Onomastics (415−427). Cluj–Napoca : Editura Mega, Editura Argonaut.
Sedrik, Meeli (2016). <p>Juuksed, naise uhkuse kroon. <em>Krunn</em></p>. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61 (2015), 187−206.
Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel (2019). On the use of perfect and pluperfect in Estonian dialects: frequency and language contacts. In: Sofia Björklöf &amp; Santra Jantunen (Ed.). Multilingual Finnic – Language contact and change (155-−193). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia). DOI: 10.33341/uh.85035.
Laansalu, Tiina (2016). Dry Rivers and Secret Rivers as Mappers of Karst Phenomena. In: Carole Hough, Daria Izdebska (Ed.). ‘Names and Their Environment’ Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014 (239−243). Glasgow : University of Glasgow.
Alas, Marit (2016). The Changes in Place Names on the Northern Coast of Estonia. In: Carole Hough, Daria Izdebska (Ed.). ‘Names and Their Environment’ Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014 (51−58). Glasgow : University of Glasgow.
Soosaar, Sven-Erik (2016). Agape vastete kujunemisest eesti piiblitõlgetes. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61 (1), 233−252.
Oja, Vilja (2016). Moodustusviisi ja tähenduse vahekorrast eesti värvinimetustes. Mäetagused, 64, 99−114. DOI: 10.7592/MT2016.64.oja.
Viikberg, Jüri (2016). Alamsaksa laensõnad eesti keeles (veebisõnaraamat). Eesti Keele Instituut. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-05AF1L.
Metsmägi, Iris; Oja, Vilja (2016). Diachronic Analysis of Word Formation as Basic Studies for Etymologisation. <i>Lexicography and Linguistic Diversity. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6 – 10 September, 2016.: XVII EURALEX International Congress, 6 – 10 September, 2016..</i> Ed. Margalitadze, Tinatin; Meladze, George. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 591−596.
Oja, Vilja (2016). Etymological Studies Based on a Conceptual Framework. <i>Lexicography and Linguistic Diversity. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6 – 10 September, 2016.: XVII EURALEX International Congress, 6 – 10 September, 2016, Georgia, Tbilisi..</i> Ed. Margalitadze, Tinatin; Meladze, George. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 608−613.
Adler, Elna; Grünberg, Silja; Leppik, Merle; Hallap, Valmen (2013). Vadja keele sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Ernits, Enn (2009). Dmitri Tsvetkov. Vadja keele grammatika. Linguistica Uralica, 45 (1), 49−53.
Oja, Vilja (2017). Ema ja isa rahvakeelsed nimetused. Emakeele Seltsi aastaraamat, 62, 146−166.10.3176/esa62.05.
Oja, Vilja (2017). üpris – oma või laen? Keel ja Kirjandus, LX (5), 381−386.
Oja, Vilja (2016). Etymological studies based on a conceptual framework. In: Book of Abstracts (80−80).XVII EURALEX Interna Ɵ onal Congress, 6 – 10 September, 2016, Tbilisi, Georgia. Tbilisi: Tbilisi State University .
Metsmägi, Iris (2016). Tüve roobas ~ rööbas päritolust. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (155−166). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.10.3176/esa61.07.
Sedrik, Meeli (2017). Paa(-paa), pibi, poppa ja (h)äbä. Emakeele Seltsi aastaraamat, 62 (2016), 223−243.10.3176/esa62.09.
Sedrik, Meeli (2017). Laste- ja hoidjakeele sõnade päritolust. Oma Keel, 1, 11−16.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2016). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 27. vihik (muskama-mütsakas). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Ermus, Liis; Kalvik, Mari-Liis; Laansalu, Tiina (2019). The Archive of the Estonian Dialects and Finno-Ugric Languages at the Institute of the Estonian Language. In: Sofia Björklöf, Santra Jantunen (Ed.). Plurilingual Finnic. Change of Finnic languages in a multilinguistic environment (351−366). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia; 14). DOI: 10.33341/uh.85041.
Käsi, Inge (2016). Seto sõnastik. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-05B4FL.
Kokla, Paul (2015). Hiiu sõnaraamat (veebiversioon). DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-05B51L.
Kokla, Paul (2015). Hiiu sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-05B51L.
Kallasmaa, Marja (2016). Kohanimede uurimine ja &quot;Eesti kohanimeraamat&quot;. Oma Keel (100−108).
Veismann, Ann; Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona (2017). Eesti taeva tähendused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (1), 323−347. DOI: 10.12697/jeful.2017.8.1.17.
Laande, Alli; Todesk, Triin (2013). Mulgi sõnastik (veebiversioon). DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-06336L.
Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel (2016). Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil. Keel ja Kirjandus, 2, 92−113.
Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel (2015). Mineviku liitaegade kasutusest eesti murretes keelekontaktide valguses. Võro Instituudi toimõndusõq, 29, 39−70.
Juhkam, Evi (Autor); Kalvik, Mari-Liis (Toimetaja); Viikberg, Jüri (Toimetaja) (2017). Loode-Eesti murdelood. Risti ja Harju-Madise. Tallinn: EKSA.
Lindström, Liina (2017). Partitive subjects in Estonian dialects. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (2), 191−231. DOI: 10.12697/jeful.2017.8.2.07.
Lindström, Liina; Lippus, Pärtel; Tuisk, Tuuli (2019). The online database of the University of Tartu Archives of Estonian Dialects and Kindred Languages and the Corpus of Estonian Dialects. In: Sofia Björklöf, Santra Jantunen (Ed.). Multilingual Finnic – Language contact and change (327−350). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia).
Pilvik, Maarja-Liisa (2017). Deverbal -mine action nominals in the Estonian Dialect Corpus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8, 2, 295−326. DOI: 10.12697/jeful.2017.8.2.10.
Pilvik, Maarja-Liisa (2016). olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes. Keel ja Kirjandus, 6, 429−446.
Soosaar, Sven-Erik (2017). Eesti keele kultuursõnavara arengujooni – eesti keel kui piirikeel. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2018). Eesti kohanimeraamat. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-07004L.
Kallasmaa, Marja; Uibo, Udo; Päll, Peeter (2017). Eesti perekonnanimeraamatust. Keel ja Kirjandus, 12, 926−938.
Ernits, Enn (2018). Linnusenimede Agelinde ja Kedipiv päritolust. Keel ja Kirjandus, 4, 314−323.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2018). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 29. vihik (nisuke-nälpsama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Laansalu, Tiina (2018). Nimesiire ja selle käsitus eesti toponomastikas. Keel ja Kirjandus, 10, 747−763.
Kallasmaa, Marja; Laansalu, Tiina; Päll, Peeter; Uibo, Udo (2018). The Dictionary of Estonian Surnames: What is an Estonian surname? <i>International Scientific Conference Onomastic Investigations. Riga 10-12 May, 2018. Abstracts.</i> Ed. Sanda Rapa, Anta Trumpa. Riga: Latvijas Universitāte, 59−60.
Faster, Mariko (2018). Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid. Emakeele Seltsi aastaraamat (31−76). Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts.10.3176/esa63.02.
Metsmägi, Iris (2017). Rahanimetus robi. Emakeele Seltsi aastaraamat, 63 (1), 103−115. DOI: 10.3176/esa63.04.
Oja, Vilja (2018). Eesti murdesõna ving. Emakeele Seltsi aastaraamat, 63, 116−126.3176/esa63.05 .
Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa (2018). Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia. Keel ja Kirjandus, 8-9, 643−662.
Sedrik, Meeli (2018). Murdelugusid Ristilt ja Harju-Madiselt. Keel ja Kirjandus, 4, 334−337.
Tender, Tõnu (2018). Mõnest kriminaalse taustaga (slängi)sõnast eesti kirjakeeles. Keel ja Kirjandus, 10, 781−794.
Lindström, Liina, Pilvik, Maarja-Liisa, Plado, Helen (2018). Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? Mäetagused, 70, 91−126. DOI: 10.7592/MT2018.70.lindstrom_pilvik_plado.
Saar, Evar (2017). Udsali ja Adsele. Emakeele Seltsi aastaraamat, 62, 207−222.10.3176/esa62.08.
Kallasmaa, Marja (2017). Audru asustusnimed. Jää-ajast siia ja edasi ehk killukesi Audrust (16−28). Audru: Pajo AS.
Pajusalu, Karl (Autor); Hennoste, Tiit (Autor); Niit, Ellen (Autor); Päll, Peeter (Autor); Viikberg, Jüri (Autor); Hennoste, Tiit (Toimetaja) (2018). Eesti murded ja kohanimed. 3., kohendatud ja täiendatud trükk. Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts.
Balodis, Uldis (2018). Non-modal phonation associated with stød vowels in Livonian. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9 (2), 165.10.12697/jeful.2018.9.2.08.
Norvik, Piret; Kendra, Heli; Oja, Vilja (2019). Kuusalu rannakeele sõnaraamat. Tallinn: EKSA.
Laansalu, Tiina (2019). Transferred Place Names in Central Harjumaa. Linguistica Uralica, 55 (2), 109−125. DOI: 10.3176/lu.2019.2.02.
Balodis, Uldis; Pajusalu, Karl (2019). Southern Finnic jää, jägi, jegä, jej, etc. &#39;ice&#39;. In: Santeri Junttila, Juha Kuokkala (Ed.). Petri Kallio Rocks. Liber semisaecularis 7.2.2019 (54−58). Helsinki: Kallion etymologiaseura.
Oja, Vilja; Metsmägi, Iris (2018). Genuine word or loanword: Ambiguous interpretation of some lexical groups. In: D. Kardelytė-Grinevičienė, J. Jaroslavienė, A. Aleksaitė, A. Girdzijauskaitė. (Ed.). 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Lithuania, Vilnius, 23–27 July, 2018. Abstracts (71−71).9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Lithuania, Vilnius, 23–27 July, 2018. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language.
Viikberg, Jüri (2019). Murdekiiker. Eesti murdenäiteid kõnes ja kirjas. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-07C67L.
Villalva, Alina; Blank, Wiebke; Corino, Elisa; Galleron, Ioana; Luther, Yvonne; Mederake, Nathalie; Metsmägi, Iris; Oja, Vilja; Tsolakidis, Simeon; Vazquez, Ignacio; Williams, Geoffrey (2019). Daisies in some European languages: a survey of lexical knowledge. In: Villalva, Alina; Williams, Geoffrey (Ed.). The landscape of lexicography (201−280). Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro. (Dicionarística Portuguesa; VI).
Metsmägi, Iris; Oja, Vilja (2019). Words denoting ‘hill’ in Estonian dictionaries. In: Villalva, Alina; Williams, Geoffrey (Ed.). The landscape of lexicography (99−120). Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro. (Dicionarística Portuguesa; VI).
Oja, Vilja (2019). Words for ‘red’ in Estonian. In: Villalva, Alina; Williams, Geoffrey (Ed.). The landscape of lexicography (287−302). Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro. (Dicionarística Portuguesa; VI).
Laansalu, Tiina (2019). Segadus eksitussõnadega / Murrete eksitussõnu. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 511, 9.
Sedrik, Meeli (Autor); Urbala, Ester (Produtsent) (2019). Õitsiline. (Video). Eesti Keele Instituudi keelekillud. Tallinn: ERR.
Kõiva, Mare. (2019). Eesti loitsud I. Arstimissõnad I. Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Sedrik, Meeli; Uibo, Udo (2019). Trips, traps, trull, sina oled kull. Keel ja Kirjandus, 6, 480−492.
Kallasmaa, Marja; Raudsepp, Tõnu; Kesküla, Kalle (2019). Saaremaa rannasõnastik. Nasva: Saaremaa Merekultuuri Selts.
Haak, Anu; Juhkam, Evi; Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina; Lonn, Varje; Neetar, Helmi; Niit, Ellen; Norvik, Piret; Oja, Vilja; Pall, Valdek; Ross, Eevi; Sepp, Aldi; Tirkkonen, Mari-Epp; Viikberg, Jüri (toim) (2020). Eesti murrete sõnaraamat (a-pari) (veebiversioon). DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-0848DL.
Metsmägi, Iris (2020). Sõnade tiide, tiidakil ja toru päritolust. Emakeele Seltsi aastaraamat, 65 (1), 91−105. DOI: 10.3176/esa65.04.
Kendla, Mari (2020). Emakeele Seltsis sündinud sõnaraamat. Emakeele Seltsi aastaraamat, 65 (2019), 277−287.
Laansalu, Tiina (2020). Nimesiire kui kohanimede taaskasutus. Oma Keel, 40, 1, 30−37.
Viikberg, Jüri (2020). Rootsi ja rootslased eesti keeles ning meeles. Rogier Blokland &amp; Riita-Liisa Valijärvi (Toim.). Där Östersjön är Västersjön. Festskrift till Virve och Raimo Raag. Seal, kus Läänemeri on Idameri. Pühendusteos Virve ja Raimo Raagile. (207−216). Uppsala: Uppsala universitet.
Uibo, Udo; Sedrik, Meeli (2020). See viies viik. Rogier Blokland och Riitta-Liisa Valijärvi (Toim.). Där Östersjön är Västersjön. Seal, kus Läänemeri on Idameri. Festskrift till Virve och Raimo Raag. Pühendusteos Virve ja Raimo Raagile. (183−190). Uppsala universitet.
Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri (2020). Eesti murded ja kohanimed. 3., kohendatud ja täiendatud trükk. Tartu: EKSA.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2020). Eesti murrete sõnaraamat. VII köide, 31. vihik (osatlema-pari). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Keem, Hella (Autor); Käsi, Inge (Koostaja) (2020). Leivakünast ahjuluuani. Leivavalmistamisest ja sellega seotud esemetest. Tallinn: Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus.
Saar, Eva; Hagu, Paul; Käsi, Inge; Leivo, Maeve; Pook, Hanna; Pajusalu, Karl (2020). Seto eripäraste sõnade sõnaraamat. Tartu-Tallinn: EKSA.
Viikberg, Jüri (2020). Eesti murrete grammatika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kendla, Mari (Toimetaja) (2020). Keem, Hella (Autor); Käsi, Inge (Koostaja). Leivakünast ahjuluuani. Leivavalmistamisest ja sellega seotud esemetest. Tallinn: Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus.
Laansalu, Tiina (2020). Kesk-Harjumaa kohanimede kujunemine ja nimesiire. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kendla, Mari (2020). Hõissa, vastlad! Postimees : Arvamus ja Kultuur, 542, 8.
Pilvik, Maarja-Liisa (2019). Assessing the productivity of the Estonian deverbal suffix -mine in five registers of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 32, 75−103.
Faster, Mariko (2020). Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Pook, Hanna (2019). The pronoun kes ‘who’ and its referent’s animacy in Estonian dialects. SKY Journal of Linguistics, 32, 105−144.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; Laansalu, Tiina (toim) (2019). Eesti murrete sõnaraamat. VI köide, 30. vihik (nälv-osatama). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari (2019). Kuuskümmend tuhat murdesõna. Postimees : Arvamus ja Kultuur, 530, 6.
Viikberg, Jüri; Habicht, Külli (2020). Mälestussammas tartu kirjakeelele. Keel ja Kirjandus, 4, 351−355.
Viikberg, Jüri (Autor); Kaljujärv, Rasmus (Esitaja); Vilbre, René (Režissöör); Urbala, Ester (Toimetaja); Veiler, Laura-Liisa (Produtsent) (2020). Metsatäis puid, veel rohkem nimesid. (Video). Eesti Keele Instituudi keelekillud. Tallinn: ERR.
Viikberg, Jüri (2020). Jalkineet kielikontakteissa. (37). Folklore and written traditions of the Finno-Ugric peoples V. Abstracts of the 8th day of Agricola conference. Narva: University of Tartu Narva College.
Laansalu, Tiina (Autor); Võigemast, Evelin (Esitaja); Vilbre, René (Režissöör); Urbala, Ester (Toimetaja); Veiler, Laura-Liisa (Produtsent) (2020). Näkk. (Video). Eesti Keele Instituudi keelekillud. Tallinn: ERR.
Laansalu, Tiina (2020). &quot;Ära mine närvi&quot;. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 558, 4.
Laansalu, Tiina; Päll, Peeter; Tender, Tõnu (2020). Katse kirjeldada artefaktinimesid. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11 (1), 147−162. DOI: 10.12697/jeful.2020.11.1.07.
Laansalu, Tiina (2020). Heal emal mitu nime. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 554, 9.
Oja, Vilja (2020). Üks väega sõna. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 553, 8.
Oja, Vilja (2020). Üks muinane jutt ehk muinasjutt. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 563, 4.
Kalvik, Mari-Liis (2020). Tahaksin pihlapuu rüppe. (Keelekool). Postimees : Arvamus ja Kultuur, 569, 6.
Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli (Autorid); Kaljujärv, Rasmus (Esitaja); Vilbre, René (Režissöör); Urbala, Ester (Toimetaja); Veiler, Laura-Liisa (Produtsent) (2020). Loodus. (Video). Eesti Keele Instituudi keelekillud. Tallinn: ERR.
Puss, Fred (2020). Muuga või Kersna? Eesti rööpsete perekonnanimede teke ja kadu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11 (1), 43−85. DOI: 10.12697/jeful.2020.11.1.03.
Kallasmaa, Marja; Puss, Fred (2020). Üks laenuline perekonnanime tüüp: nimed lõpuga -mees. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11 (1), 23−42. DOI: 10.12697/jeful.2020.11.1.02.
Salve, Kristi; Saarlo, Liina; Oras, Janika (2019). Vana Kannel XIII. Laiuse regilaulud. Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Kõiva, Ottilie; Oras, Janika (2012). Vana Kannel X. Paide ja Anna regilaulud. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
Mirov, Ruth; Labi, Kanni; Rüütel, Ingrid (koostajad). Labi, Kanni; Oras, Janika (toimetajad) (2018). Vana Kannel XII. Vaivara ja Narva regilaulud. Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Projektid (35)
Projekt
1 2 >
HLK04-26 (HLK04-26) "Eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiivi digitaliseerimine ja väljapanek Internetti (1.01.2004−31.12.2008)", Meelis Mihkla, Eesti Keele Instituut.
EKKM11-219 (EKKM11-219) "Alamsaksa laensõnad eesti keeles (1.01.2011−31.12.2013)", Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituut.
TAP23-1 "Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi väljaehitamine (10.06.2011−31.05.2012)", Kadri Tamm, Eesti Keele Instituut.
TAP41-1 "Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi II etapi väljaehitamine (1.09.2012−30.09.2013)", Kristiina Laurits, Eesti Keele Instituut.
EKKM09-125 "Eesti kohanimeraamat (1.01.2009−31.12.2013)", Peeter Päll, Eesti Keele Instituut.
SF0050037s10 (SF0050037s10) "SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL (1.01.2010−31.12.2014)", Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituut.
ETF9367 "Eesti tüvevara diakroonilised ja areaalsed seosed (1.01.2012−31.12.2015)", Vilja Oja, Eesti Keele Instituut.
EKKM09-174 (EKKM09-174) "Eesti kohanimeraamatu Kagu-Eesti osa (1.01.2009−31.12.2013)", Evar Saar, Võru Instituut.
ETF8168 "Areaalne või universaalne: põhivärvinimed Läänemere, Kesk-Euroopa ja Vahemere areaalis (1.01.2010−31.12.2013)", Mari Uusküla, Eesti Keele Instituut.
TAP54-1 "Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi -ja kollektsioonide säilitustingimuste ning arhiivimaterjalide teaduskasutuse tingimuste parandamine ja arendamine (1.01.2014−30.06.2015)", Kai Oro, Eesti Keele Instituut.
EKKM14-358 "Eesti kohanimede etümoloogilise sõnaraamatu toimetamine (1.01.2014−31.12.2015)", Peeter Päll, Eesti Keele Instituut.
EKKM14-356 "Eesti murrete grammatika (1.01.2014−31.12.2017)", Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituut.
EKKM14-319 "Eesti murrete ja sugulaskeelte andmebaas II (1.01.2014−31.12.2018)", Liina Lindström, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
PUT90 "Eesti murrete süntaks (1.01.2013−31.12.2016)", Liina Lindström, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM14-353 "Lõunaeesti ja saarte murdesõnaraamatud (1.01.2014−31.12.2018)", Eva Saar, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM12-269 (EKKM12-269) "Eesti-võru sõnaraamatu väljaandmine (1.01.2012−31.12.2013)", Mariko Faster, Võru Instituut.
EKKM14-381 (EKKM14-381) "Eesti-võru sõnaraamatu veebiversioon (1.01.2014−31.12.2015)", Mariko Faster, Võru Instituut.
EKKM13-290 (EKKM13-290) "Lõunaeesti murdetekstide sõnastikud (1.01.2013−31.12.2013)", Mari Mets, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKKM09-126 "Lõunaeesti murdetekstide sõnastikud (1.01.2009−31.12.2012)", Mari Mets, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKKM14-389 "Müüdilise pärimuse monumentaal-väljaanded (1.01.2014−31.12.2018)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM14-327 "Eesti regilaulude andmebaas ja akadeemilised publikatsioonid (1.01.2014−31.12.2018)", Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM09-83 (EKKM09-83) "Eesti regilaulude avaldamine (1.01.2009−31.12.2013)", Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum.
SHVHV16145T (TK145) "Eesti-uuringute tippkeskus (TK145) (1.03.2016−1.03.2023)", Liina Lukas, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut.
TK145 "Eesti-uuringute Tippkeskus (1.01.2015−1.03.2023)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
"Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegi sedelite indekseerimistöö (1.01.2016−31.12.2016)", Tiina Laansalu, Eesti Keele Instituut.
SLTAT17057T "Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing (1.09.2016−31.12.2020)", Kadri Vider, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, arvutiteaduse instituut.
AR17088 "Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing (1.01.2017−31.12.2020)", Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut.
EKKM16-431 "Eesti perekonnanimeraamat (1.01.2016−31.12.2018)", Peeter Päll, Eesti Keele Instituut.
EKKM17-459 "Eesti keele ajaloo tervikkäsitlus II (1.01.2017−31.12.2018)", Karl Pajusalu, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM17-464 "Eesti perekonnanimeraamat (perenimepärimus) (1.01.2017−31.12.2018)", Valdo Valper, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM14-376 "Kagu-Eesti vanad isikunimed (1.01.2014−31.12.2018)", Evar Saar, Võru Instituut.
EKKM17-447 "Eesti perekonnanimeraamat (Kagu-Eesti osa) (1.01.2017−31.12.2018)", Mariko Faster, Võru Instituut.
EKT69 "Eesti Keeleressursside Keskus (1.01.2015−31.12.2017)", Kadri Vider, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, arvutiteaduse instituut.
PUTJD842 "Protoeuroopa substraat lõunaläänemeresoome keelte sõnavaras (1.01.2019−31.03.2021)", Sven-Erik Soosaar, Eesti Keele Instituut.
SHVEE19058 "Isuri keele õppegrammatika täiendamine, toimetamine ja tõlkimine (1.01.2019−31.12.2020)", Eva Saar, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Eesti Keele Instituudi keelekogud paiknevad eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA), mille olulisemateks alamkogudeks on eesti murdearhiiv ning eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiiv. Murdearhiiv sisaldab alates 1922. aastast Emakeele Seltsi ja EKI (KKI) teadlaste ja vabatahtlike kogujate poolt kogutud materjale nii sedelkogude (kokku 5 580 100 sedelit) kui vihikkogude (178 000 lk) näol. Tähtsamad sedelkogud on J. W. Wiedemanni sõnastiku järgi kogutud murrakusõnastike kartoteek, kohanimekartoteek, A. Saareste eestvedamisel kogutud mõisteline sõnavarakogu, murdekorrespondentide kogutud sõnavarakogu, tähestikuline koondkartoteek. Murdearhiiv on EKI ja Emakeele Seltsi ühisomand. Sedelkogude ja kartoteekide hulka kuuluvad ka Eesti Kirjakeele Arhiiv (4,3 miljonit sedelit), terminoloogiakartoteek (576 000 sedelit), soome-ugri keelte kartoteek (300 000 sedelit), eütmoloogiline kartoteek (50 000 kaarti). Heliarhiiv sisaldab peamiselt EKI (KKI) kogujate poolt tehtud salvestisi kõigist Eesti murretest ja murrakutest (2900 tundi), välis-eesti keelekasutusest (Gruusia, Venemaa, Kanada, USA, Läti, Soome, Ukraina, kokku 280 tundi), 15 soome-ugri keelest (1140 tundi). Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivi põhifunktsioon on meie murrete ja lähisugukeelte uurimisbaasi tõhustamine, kogu keeleala esindava murdeainese kokkukoondamine ja läbitöötamine ning eesti kirjakeele ja keelekorralduse edendamine.
The language collections of the Institute of the Estonian Language are located in the archive of the Estonian and Finno-Ugric languages (EMSUKA). Two main subcollections are the archive of Estonian dialects (5,5 million slips and 178 000 pages, co-owned by IEL and Mother Tongue Society) and archive of recordings of Estonian dialects and Finno-Ugric languages (4360 hours of original recordings). Other card collections also stored in IEL are the archive of the literary language (4,3 million slips), collection of terminology (576 000 slips), Votic, Ingrian and Finnish words (altogether 300 000 slips), etymological data (50 000 cards). The main function of the archive is to support the scientific research of Estonian dialects and Finno-Ugric languages, to gather and work through the dialectal materials from all over Estonia.
Alamkogud (6)
NimiNimi inglise keeles
Eesti murdearhiivArchive of Estonian dialects
HeliarhiivArchives of recordings of Estonian dialects and Finno-Ugric languages
Soome-ugri keelte arhiivArchive of Finno-Ugric languages
Etümoloogiline kartoteekEtymological catalogue
Kirjakeele arhiivArchive of the literary language
Terminoloogia koondkartoteekCollection of terminology
Säilikud (4)
TüüpHulkÜhikKirjeldusKirjeldus inglise keeles
sedelkogu 10 787 500sedelEesti murrete arhiivi, kirjakeelearhiivi, soome-ugri keelte arhiivi, etümoloogilise kartoteegi ja terminoloogia koondkartoteegi sedelidSlip collections of Archive of Estonian dialects, archive of literary language, archive of Finno-Ugric languages, etymological catalogue and collection of terminology
vihikkogu178000lehekülgEmakeele Seltsi ja Eesti Keele Instituudi murdeülevaated, murdetekstide litereeringud, murdeekspeditsioonide päevikud, korrespondentide tekstid, soome-ugri keelte alased tööd jm käsikirjaline materjal.Dialect overviews, transcriptions of dialect recordings, diaries of dialect collecting expeditions, texts from dialect correspondents, works on finno-ugric languages and miscellaneous material.
helisalvestused4369tundEesti murrete salvestisi 2907 tundi, väliseesti keele salvestusi 260 tundi, kõnekeele salvestusi 62 tundi, sugulaskeelte salvestisi 1140 tundi.Recordings of Estonian dialects 2907 hours, recordings of émigré Estonian 260 hours, recordings of common spoken language 62 hours, recordings of other finno-ugric languages 1140 hours
fotod1337eksemplarMurdekogumisekspeditsioonide fotodPhotos from dialect collecting expeditions
Digitaalselt kirjeldatud andmestik (7)
Andmebaasi nimetusSäilikute arvURLKirjeldusKirjeldus inglise keeles
Kohanimekartoteek660000http://heli.eki.ee/kohanimed/Eesti Keele Instituudi murdearhiivi kohanimekartoteegi sedelid, mis on rühmitatud kihelkondade ja kollektsioonide kaupa. Võimalik teha otsingut kohanimede järgi (indekseerimine otsingumootori jaoks käib).Place name archive of Institute of Estonian Language grouped by parishes and by collections. It is possible to search place names (indexing work for search engine in progress).
Mõisteline kartoteek165489http://http://heli.eki.ee/moisteline/Andrus Saareste eestvedamisel kogutud sõnavarakogu, korraldatud mõistepiirkondade kaupa.Dialectal corpora arranged by conceptual areas. Collected mostly by A. Saareste.
Kohanimekogujate ja keelejuhtide andmebaas7057http://www.eki.ee/~indrek/kogujad_ja_keelejuhid/Kohanimekogujate ja keelejuhtide tabelTable of place name collectors and speakers
Emakeele Seltsi helilindid162http://www.eki.ee/~indrek/esh/Emakeele Seltsi helilintide tabelandmebaasData base of recordings of Mother Tongue Society
Soome-ugri keelte rahvaluulelindid196http://www.eki.ee/~indrek/rlh/soome-ugri keelte rahvaluulesalvestiste tabelandmebaasData base of recordings of Finno-Ugric folklore
Lindikataloog (ei uuendata)3500http://www.eki.ee/murded/fonoteek/index.php?leht=5&tabel=1Eesti murrete ja väliseesti keelekasutuse salvestiste kataloog, liigendatud kihelkondade ja väliseesti osas Riikide järgiCatalogue of recordings of Estonian dialects and diaspora, organised by parishes among dialect recordings, by countries among diaspora recordings
EMSUKA veebiandmebaashttp://emsuka.eki.eeKõiki EMSUKA põhikogusid kajastav andmebaas. Säilikute metaandmestik, osaliselt lisatud digiteeritud failid. Täieneb aja jooksul.Database containing all EMSUKA's basic collections. Contains metadata, digitised files added where available. More information will be added in time.
1947. a asutati EKI eelkäija Keele ja Kirjanduse Instituut, selle murdearhiivi deponeeriti senised Emakeele Seltsi ja Tartu ülikooli murdekogud (a-st 1922-46), sh omaaegse Eesti Kirjanduse Seltsi, J. Jõgeveri ja A. Saareste sõnavarakogud, Wiedemanni sõnaraamatu alusel kogutud murrakusõnastikud jt, kokku 1 058 000 sõnasedelit ja 33 340 lk käsikirju. Aastail 1947-2006 on EKI murdesõnavara- ning kohanimekogud märgatavalt kasvanud, 2006. aasta seisuga oli murdearhiivis kokku 5 580 100 sõnasedelit ja 138 450 lk vihikkogusid. Nii mahukaid eesti murrete kogusid mujal maailmas pole. Heliarhiiv rajati 1956. aastal, kui sai alguse eesti murrete ja teiste soome-ugri keelte süstemaatiline helilindistamine. Etümoloogilist kartoteeki hakati koostama tolleaegses KKI soome-ugri keelte sektoris 1970. aastal. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu loomiseks vajalikku kirjakeele arhiivi hakati looma 1955. aastal ja 2006. a lõpul sisaldas see 4,3 miljonit sedelit. Sõnakogu kasutati õigekeelsus- ja kakskeelsete sõnaraamatute koostamisel ja eesti keele sõnavara ja grammatika probleemide uurimisel. Terminoloogia koondkartoteeki kuulub oskussõnavara kartoteek (u 550 000 sedelit) ja 1980. a-il alustatud keelekorralduskartoteek (üle 25 000 sedeli), sedelkogude täiendamine lõpetati 2003.
Teaduskollektsiooni kasutajad (5)
Kasutaja tüüp%
teadustöötajad60
välisteadlased10
harrastusuurijad20
üliõpilased5
õppejõud5
EKI murdearhiivi näol on tegemist keskse koguga Eestis, mida kasutavad nii EKI enda murde- ja kohanimeuurijad kui ka uurijad teistest teadusasutustest, harrastusuurijad ning üliõpilased. Külalisuurijaid käib aastas 20 ringis, enamasti külastatakse kollektsiooni mingi teemaga seoses korduvalt. Helimaterjale vahendatakse aastas 10-15 korda, enamasti küsitakse mingi konkreetse keelejuhi või piirkonna salvestisi. Vihikkogud ja heliarhiiv on suuremalt jaolt digiteeritud, materjalid on osaliselt kasutatavad läbi veebiandmebaasi, võimalik on tellida digikoopiaid. Kohanimekartoteek ja mõisteline kartoteek on ligipääsetavad ka interneti vahendusel. Murdekartoteegi põhjal koostatakse igal aastal ilmuvat "Eesti murrete sõnaraamatut", kartoteeki kasutatakse ka teiste Eestis ilmuvate murde- ja murrakusõnaraamatute ning murdeülevaadete koostamisel. Igal aastal ilmub EKI teadlaste sulest vähemalt viis EMSUKA kogudel põhinevat publikatsiooni. Koostööd tehakse teiste Eesti teadusasutustega, arhiivide ja muuseumidega. Helifaile ja murdelitereeringuid kasutatakse koostöös Tartu Ülikooliga ühises murdekorpuses. EKI on ka Eesti Keeleressursside Keskuse partner.
The archive of Estonian dialects is the main dialectal collection in Estonia. It is used by IEL own dialectologists as well as from other Estonian academic institutions, hobbyist researchers and students. Usually there are about 20 guest researchers per year, most of them visit collections repeatedly. Recordings are mediated about 10-15 times a year, requests are mostly for specific speakers or dialect areas. Most of the manuscripts and recordings have been digitized, it is possible to use them via the web data base or order digital copies for use. Toponymical and conceptual archives are usable on internet. The archive of Estonian dialects is used to compile the dictionary of Estonian dialects as well as most of the other dialect dictionaries and overviews published in Estonia. At least five publications are published by IEL scientists based on EMSUKA every year. Collection is used in collaboration with other scientific institutions, archives and museums. Dialect recordings and transcriptions are used to compile a dialect corpora in cooperation with University of Tartu. IEL is also a partner of the Center of Estonian Language Resources.
Kasutamiskord http://emsuka.eki.ee