See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
EFITA-EKM folkloristika osakonna teadusarhiiv
EFITA-EKM folkloristika osakonna teadusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum.
Vanemuise 42, 51003 Tartu
EFITA-EKM folkloristika osakonna teadusarhiiv
Research Archives of the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum
EFITA
  • {{item.DisplayName}}
digiteerimine; fotosäilikud; helisäilikud; käsikirjasäilikud; videosäilikud; rahvaluule
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkond
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)
Seotud publikatsioonid (63)
Publikatsioon
1 2 3 >
Baran, A. (2015). Gender in Estonian Older Phraseology. In: Szerszunowicz, Joanna; Nowowiejski Boguslaw (Ed.). Linguo-Cultural Research on Phraseology. Volume Three. (315−336). Bialystok: University of Bialystok Publishing House. (Intercontinental Dialogue on Phraseology III project Research on Phraseology in Europe and Asia; 3).
Baran, A. (2015). Mida on ühist rahvastikustatistikal ja kujundlikul keelel – “pruudipõuast” interneti näitel. Baran, A. (Toim.). Reetor 9. Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest (73−120).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (9).
Baran, A. (2017). Virumaa vanasõnad ja kõnekäänud. 66, 139−160. DOI: 10.7592/MT2017.66.baran.
(2015). Reetor 9. Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest. Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Baran, A. (2015). Internet Creativeness:: From Individuation to Social Force. In: Heimo, Anne & Hovi, Tuomas (_EditorsAbbr). Doing Folkloristics in the Digital Age. Folklore Fellows' Summer School 2015. Turku University's research station Seili, 11-18 June 2015 (5−5).Doing Folkloristics in the Digital Age. Folklore Fellows' Summer School 2015. Turku University's research station Seili, 11-18 June 2015. Turku: Turun yliopisto/University of Turku.
Baran, A. (2014). Compounds as Phraseological Units. In: Abstracts. Phraseology: Resources, Descriptive Studies ad Computational Processing. Paris, 10-12 September 2014. Paris Sorbonne Unviersity (8−9).Europhras 2014. LA PHRASEOLOGIE: RESSOURCES, DESCRIPTIONS ET TRAITEMENTS INFORMATIQUES. Phraseology: Resources, Descriptive Studies ad Computational Processing. Paris Sorbonne Unviersity. Paris, 10-12 September 2014.. Paris Sorbonne Unviersity.
Kõiva, Mare (2016). Поклонничеството в секуларизираното общество – възраждане и особености. Български фолклор, XLII (1), 64−77.
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres; Vesik, Liisa (2015). Sakraalsed paigad – rännakute ja palverändude sihtkohad. Mäetagused, 60, 49−70. DOI: 10.7592/MT2015.60.pilgrim.
Kõiva, Mare. (2015). ТРАДИЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭСТОНИИ И БОЛГАРИИ. Шатравскии, С. И.; Казмирук, М. В.. РЕЛИГИЯ И/ИЛИ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ. Материалы IV Международной научно-практической конференции Минск, 16–18 апреля 2015 г. (246−252). Minsk: РИВШ.
Kõiva, Mare (2014). Multilinguality and Code Change in Incantations. In: Through the Ages. Time, Space and Eternity (131−142). . Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator; 13).
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. (2014). The View From the Migrant’s Window. Interactions of the Estonian and Swedish Ritual Year. In: Parusheva, Dobrinka; Gergova, Lina (Ed.). The Ritual Year 8. Migrations (193−215). . Sofia: IEFSEM-BAS. (The Yearbook of the SIEF Working Group on The Ritual Year).
Kõiva, Mare (2014). Time and Space in Incantations. In: Through the Ages. Time, Space and Eternity (115−130). . Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator; 13).
Kõiva, Mare (2014). Under Foreign Stars. Australian Estonian Diaspora and Adaptation Narratives. In: Through the Ages. Time, Space and Eternity (41−58). . Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator; 13).
Voolaid, Piret (2016). Children’s Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 64, 159−180. DOI: 10.7592/FEJF2016.64.voolaid.
Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, 4 (4), 26−49. DOI: 10.7592/EJHR2016.4.4.laineste.
Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2, 69−98. DOI: 10.7592/MT2016.64.voolaid.
Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66, 115−138. DOI: 10.7592/MT2017.66.voolaid.
Voolaid, Piret (2015). Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas: Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. Keel ja Kirjandus, 12, 841−858.
Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret (2015). Proverbial Expressions in Newspapers. A Study in Estonia, Finland and Slovenia. Traditiones, 44 (3, 1), 5−32.
Voolaid, Piret (2015). New Estonian Paremiological Database: Proverbs in Graffiti. In: Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira - Portugal, 02-09 Nov 2014 (542−554). Tavira 2015: International Association of Paremiology.
Laineste, Liisi (2017). Othering in Estonian online discussions about refugees. In: Katarzyna Molek-Kozakowska, Jan Chovanec (Ed.). Discourses of Othering in European Media (259−281). DOI: dapsac.74.13lai.
Laineste, Liisi (2015). „...VÕI NAGU SELLES ANEKDOODIS”: Anekdoot veebisuhtluses. Keel ja Kirjandus, 652−666.
Laineste, Liisi; Lääne, Margus (2015). Images from two sides of the front: Estonian caricatures from WWII. In: Demski, D; Laineste, L.; Baraniecka-Olszewska, K. (_EditorsAbbr). War Matters: Constructing the Image of the Other in Central and Eastern Europe (1930-1950) (222−243). L'Harmattan.
Laineste, Liisi; Krikmann, Arvo (2015). ‘The favourite food of an Estonian is another Estonian’: A paremiological insight into national communication style. In: Chlopicki, Wladyslaw (_EditorsAbbr). Culture's Software - Communication Styles (89−108). Cambridge Scholars Publishing.
Demski, D; Laineste, L.; Baraneicka-Olszewska, K. (2015). War Matters: Constructing the Image of the Other in Central and Eastern Europe (1930 - 1950). L'Harmattan.
Meany, Michael; Clark, Tom; Laineste, Liisi (2014). Comedy, Creativity, Culture. The International Journal of Literary Humanities, 2, 1−15.
Jonuks, Tõnno; Rannamäe, Eve (2018). Animals and worldviews: a diachronic approach to tooth and bone pendants from the Mesolithic to the Medieval period in Estonia. In: Alexandra Livarda (Ed.). Bioarchaeology of Ritual and religion (162−178). Oxbow Books.
Johanson, Kristiina, Jonuks, Tõnno (2015). Superstition in the House of God? Some Estonian Case Studies of Vernacular Practices. Mirator, 16 (1), 118−140.
Kalmre, Eda (2015). Self-created love strories in girls’ romantic culture: history and evolution. In: Begonya Enguix Grau, Jordi Roca (_EditorsAbbr). Rethinking Romantic Love: Discussions, Imaginaries and Practices (241−270).. Great Britain: Cambridge Scholars Publishing.
Kalmre, Eda (2015). The meaning of photos in the context of memory and remembering. In: Demski, D; Laineste, L.; Baraneicka-Olszewska, K. (_EditorsAbbr). War Matters: Constructing Images of the Other (1930s to 1950s) (350−367).. Budapest: L'Harmattan.
Kalmre, Eda (2013). On reality, truth and ideologies in the case of Munchausen tales. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 53, 111−128.10.7592/FEJF2013.53.kalmre.
Kalmre, Eda (2012). Väikese rahva "suured lood" - rahvajuttude kaudu konstrueeritud eneseesitlusest. Keel ja Kirjandus, 5, 321−334.
Kalmre, Eda (2011). Girls' Collections and Self-Presentation Online on the Example of Love Stories in rate.ee. In: Sandor Csucs, Nora Falk, Viktoria Toth, Gabor Zaicz (_EditorsAbbr). Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Piliscaba 2010. Pars VII (66−71).. Piliscaba : Reguly Tarsasag.
Kalmre, Eda (2010). Tüdrukute materjalikogudest ja eneseesitlusest Internetis rate.ee päevikute armastusjuttude näitel. Eda Kalmre. Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist (214−245).. Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Tänapäeva folkloorist; 8).
Voolaid, Piret (2013). On Paremiological Findings in the Estonian Daily Newspaper Postimees (Newspaper Project). In: Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 6 Coloquio Interdisciplinar sobre Proverbios: 6th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Actas ICP12 Proceedings (291−303). . Tavira: International Association of Paremiology.
Voolaid, Piret (2013). Grafiti andmebaas.
Voolaid, Piret (2013). How to collect and (re)present newer paremiological forms? Academic online database of paremic graffiti. <i>Dvodevna mednarodna proreditev &quot;Več glav več ve&quot;: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakadnji rabi / &quot;Zwei köpfe wissen mehr als einer&quot;: Phraseologie un Parömiologie im Wörterbuch und im Altag / &quot;Two heads are better than one&quot;: Phraseology and Paremiology in Dictionaries and in Everyday Use: &quot;Two heads are better than one&quot;: Phraseology and Paremiology in Dictionaries and in Everyday Use. Maribor-Ljubljana, 18.-19.04.2013.</i> Ljubljana, Maribor: Institute of Slovenian Ethnology SRC SASA Ljubljana, 43−46.
Voolaid, Piret (2012). Digital Databases of the Estonian Riddles as a Source for Cross-Cultural Humour Research. <i>24th International Society of Humor Studies Conference in Krakow: Book of Abstracts: 24th Conference of International Society of Humor Studies, Poland, Krakow, 25.-29.06.2012.</i> Ed. Olejarczyk, Joanna. Krakow, 218−218.
Voolaid, Piret (2014). Varateismeliste identiteet ja väärtused Facebooki ahelpostitustes. Kõiva, Mare; Kalmre, Eda (Toim.). Maailm ja multitasking (49−76). . Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Tänapäeva folkloorist; 10).
Voolaid, Piret (2014). Uma nova base de dados paremiologica na Estonia: Proverbios em graffitis. <i>8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira-Portugal, 02-09 Nov 2014: 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP 14), Tavira, 2.-9. nov 2014.</i> Toim. Lauhakangas, Outi; Soares, Riu JB. Tavira: Associação Internacional de Paremiologia / Internacional Association of Paremiology (AIP-IAP), 56−58.
Voolaid, Piret (2014). Раннеподростковый идентитет в цепных постах в сети Фейсбук. <i>КРУГЛЫЙ СТОЛ „КРУГОВЫЕ ПИСЬМА КАК ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЖАНР: ТРАНСМИССИЯ, ТЕКСТЫ, ПРАКТИКИ“: Третий Всероссийский конгресс фольклористов, Москвa, 4 февраля 2014 года: ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ: Третий Всероссийский конгресс фольклористов, Moskva, 3.-7. veebruar 2014.</i> , 1−2.
Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (2016). Current and remembered past uses of wild food plants in Saaremaa, Estonia: changes in the context of unlearning debt. Economic Botany, 70 (3), 235−253. DOI: 10.1007/s12231-016-9355-x.
Sõukand, R. (2016). Perceived reasons for changes in the use of wild food plants in Saaremaa, Estonia. Appetite, 107, 231-241. DOI: 10.1016/j.appet.2016.08.011.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Perceiving the biodiversity of food at chest-height: use of the fleshy fruits of wild trees and shrubs in Saaremaa, Estonia. Human Ecology, 44 (2), 265−272. DOI: 10.1007/s10745-016-9818-9.
Sõukand, Renata; Pieroni, Andrea (2016). The importance of a border: medical, veterinary, and wild food ethnobotany of the Hutsuls living on the Romanian and Ukrainian sides of Bukovina. Journal of Ethnopharmacology, 85, 17−40. DOI: 10.1016/j.jep.2016.03.009.
Sõukand, R.; Pieroni, A.; Biró, M.; Dénes, A.; Doğan, Y.; Hajdari, A.; Kalle, R.; Reade, B.; Mustafa, B.; Nedelcheva, A.; Quave, C. L.; Łuczaj, Ł. (2015). An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe. Journal of Ethnopharmacology, 170, 284−296.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2015). Emic conceptualization of a ‘wild edible plant’ in Estonia in the second half of the 20th century. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 19 (69/64) (1), 15−34. DOI: 10.3176/tr.2015.1.02.
Kalle, R; Sõukand, R (2015). Eesti etnobotaanika: materjali kogumise ajalugu, meetodid ja rakendused. Akadeemia, 27 (7), 1155−1180.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia. 18th - 21st Century. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-33949-8.
Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2013). Where does the border lie: locally grown plants used for making tea for recreation and/or healing, 1970s-1990s Estonia. Journal of Ethnopharmacology, 162−174.10.1016/j.jep.2013.08.031.
Kalda, Mare (2015). Aardepärimuse tüpoloogiline tegelikkus. Keel ja Kirjandus, 556−572.
Kalda, Mare (2015). Aardejutud ja nende seos muististega. Valk, Heiki (Toim.). Muistis, koht ja pärimus (261−304). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Muinasaja teadus; 26).
Kalda, Mare (2015). Mälu, meenutamine ja muistend – mõtlemiskohad folkloori lauskmaal ja pärimuse kõrgustikel. Folkloristide kümnes talvekonverents 26. ja 27. veebruaril Taevaskojas. Mäetagused (134−137). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
Kalda, Mare (2014). Geocaching Online and Offline. On the Representation of the Game from the Estonian Perspective. <i>Narratives across space and time: transmissions and adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, June 21-27, 2009 Athens, 1: Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. 15th Congress of the ISFNR, June 21-27, 2009, Athens, Greece.</i> Ed. Polymerou-Kamilaki, Aikaterini et al. Athens: Academy of Athens, Hellenic Folkore Research Centre, 575−589. (Publications of the Hellenic Folklore Research Centre; 31).
Kalda, Mare (2014). Hidden Treasure Lore in Estonian Folk Tradition. In: Kõiva, Mare (Ed.). Folklore Studies - Mission Possible (73−90). . Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Paal, Piret (2014). Halltõbi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
Kalda, Mare (2014). A Supernatural Attack. On Similar Experiences from Different Times. <i>Perspectives in Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research, 32nd International Conference. Abstracts: Perspectives in Contemporary Legend. ISCLR, 32nd International Conference. Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, 3-8 June, 2014.</i> Ed. Janeček, P, &amp; Henken, E. &amp; Tucker, E. Prague, Czech Republic: Charles University in Prague, 22−22.
Kalda, Mare (2014). Era of Memes in Digital Culture. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 58, 217−219.
Kalda, Mare (2013). Geopeitus - 21. sajandi harrastus mängu žanriraamis ja väljaspool. Kõiva, Mare; Kalmre, Eda (Toim.). Maailm ja multitasking (221−254). . Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Tänapäeva folkloorist; 10).
Kalda, Mare (2013). Hidden Treasure Lore in Estonian Folk Tradition. In: Laineste, Liisi; Brzozowska, Dorota; Chlopicky, Wladislaw (Ed.). Estonia and Poland. Creativity and Tradition in Cultural Communication (213−230). . Tartu: EKM Teaduskirjastus.
Kalda, Mare (2013). Maailm ja multitasking. Vaade maailma digitaalsele tõelisusele. Kõiva, Mare; Kalmre, Eda (Toim.). Maailm ja multitasking (9−18). . Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Tänapäeva folkloorist; 10).
Kalda, Mare (2013). Virumaa kohajutud. Hiiemäe, Mall (Toim.). Virumaa rahvapärimus (21−34). Tartu: EKM Teaduskirjastus [ilmumas].
Kalda, Mare (2013). „See on minu paik!“ Ida-Virumaa kohajuttudest. Rüütel, Ingrid (Toim.). Ida-Virumaa rahvakultuurist (157−174). . Rakvere/Tartu: EKM Teaduskirjastus.
2016. aastal loodud teadusarhiivi eesmärk on koondada teadustöö tegemise käigus Eestist ja teistest riikidest kogutud unikaalsed andmed. EFITA: 1) kogub eelkõige kultuuri, usundi ja teadmiste arengut iseloomustavat materjali eestlastelt ja erinevatelt rahvuslikelt, kultuurilistelt, religioossetelt ja teistelt rühmadelt; 2) kogub kultuuri arengut iseloomustavat ja uurimisprofiilile vastavat materjali veebist, sotsiaalmeediast jm. FO kogud koosnevad erinevatest välitööde materjalidest, mida teadlased on kogunud oma uurimisspetsiifikast lähtuvalt. Lisaks sellele koondab ja digitaliseerib EKM FO folkloorse ainese esinemuse trükistes jm meedias, võimaldab korrastatud ja süstematiseeritud korpustele avaliku juurdepääsu ning tagab nende säilimise. Folkloristika osakond koostab kogutud andmete ning erinevate Eesti arhiivide, trükiallikate, meedialeiude jm materjali alusel alates 1998. aastast erialaspetsiifilisi avatud (silmas pidades teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust, isikuandmete kaitse seadust, kuid vahetult otsese uurimistööga seotud rühma huvidele vastavaid) andmebaase (leitavad keskkonnas www.folklore.ee/andmebaasid). Temaatilise andmestiku ajaline ulatus on 17. - 21. sajandini. Digitaalsed andmed on hoiul EKM siseserveri keskkonnas Skriptoorium, mis moodustab ühe osa EFITA kogudest. Teadusarhiiv koondab ja varundab teoreetilisteks ja rakendusuuringuteks vajalikke töömaterjale ja teavet folkloristika ja rahvausundi alal. Arhiivi loomise tingisid mitmed asjaolud: mitmes valdkonnas kogutakse ainsana Eestis vastavat ainestikku (etnobioloogia ja etnobotaanika, etnoastronoomia, rahvameditsiin, fraseoloogia ja kujundkeele vormid, religiooni materiaalsus, huumor jm); tegemist on esimese suure sotsiaalmeediast pärimuskultuuri andmeid koondava koguga; rahvusvaheliste ühisprojektidega kogutav erineb varasemast metoodika, ainestiku jm tingimuste poolest; temaatiliste korpuste digiandmestiku maht eeldab koondtöötlemist.
The aim of the scientific archive is to bring together unique data collected for research purposes from Estonia and other countries. EFITA: 1) collects material primarily from Estonia, but also other national, cultural, religious etc groups, in order to describe various processes in culture, religion and ideas; 2) collects material relevant for the research topics also from the Internet, social media, etc. Folklore collections in the Department of Folkloristics at ELM are different from fieldwork material that researchers have been collecting according to their specific research interests. It collocates and digitizes DoF collections at ELM that have been published in various media, enabling thus the formation of and access to well-arranged and systematic corpora and guaranteeing their preservation. DoF creates research-driven corpora of open data based on the collected data (material from Estonian archives, printed sources, media content etc) already since 1998, following the regulations of scientific development and data protection laws (see www.folklore.ee/andmebaasid). The material in the databases spans across 17.-21. centuries. Digital data that is also part of EFITA collections is hosted by ELM server in an online environment called Skriptoorium. The scientific archive collates and makes backup of the material used for theoretical and practical research and all information about folkloristics and folk religion. The archive was created for various reasons: first, it hosts unique data from different fields (ethnobotanics, ethnobiology, ethnoastronomy, folk medicine, phraseology and figurative language, religion and its material aspects, humour etc); secondly, it hosts the first and so far the biggest collection of internet folklore; thirdly, the internationally collected data is different from earlier collections in terms of the methods of data collection, content, etc.
Alamkogud (6)
NimiNimi inglise keeles
Käsikirjaline (ja digitaalne) materjal – 4000 lk Manuscripts and digital material - 4000 pp.
Kommentaarid sotsiaalmeediast – umbes 60000 ühikutSocial media content - 60000 units
Fotod (digitaalfotod jt) – 7000 fototPhotos (digital) - 7000 photos
Helisalvestused – 610 tundi Recordings - 610 hours
Videosalvestused – 110 tundi, 190 säilikutVideo recordings - 110 hours, 190 units
Digitaalne temaatiline teaduskorpus - üle 500 000 teksti, mis on koondatud erinevatest arhiividest ja trükistestDidital thematic research corpus - appr. 500 000 texts from different archives and publications
Digitaalselt kirjeldatud andmestik (13)
Andmebaasi nimetusSäilikute arvURLKirjeldusKirjeldus inglise keeles
Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas160000www.folklore.ee/justkui
Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas BERTA1000http://www.folklore.ee/Berta/
Eesti keerdküsimused25000http://www.folklore.ee/Keerdkys/Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 25 000 eesti keerdküsimust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
Eesti maskeerimiskombestik1000http://www.folklore.ee/Sanditajad/
Eesti mõistatused95751www.folklore.ee/moistatusedKoostanud Jaak ja Arvo Krikmann. Sisaldab päringuvõimalusi 95751 eesti mõistatuse kohta (tekst, lahend, koht, aeg, koguja jne), vahendeid päringutulemuste kihelkondlikuks kartografeerimiseks ning mitmesuguseid lisamaterjale.
Eesti piltmõistatused7200www.folklore.ee/ReebusKoostanud Piret Voolaid. Sisaldab kõiki 1996. aastani kogutud piltmõistatusi, mida kasutaja saab genereerida andmebaasist küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
Eesti liitsõnamängud5000www.folklore.ee/SonamangKoostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 5000 eesti (liit)sõnamänge, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
Eesti vanasõnad13000http://www.folklore.ee/rl/date/robotid/leht1.htmlKoostanud Arvo Krikmann. Sisaldab kõiki eesti vanasõnu. Otsija võimaldab järjestada leide tüübinumbrite või esinemissageduse järgi.
Grafiti andmebaas600www.folklore.ee/GraffitiKoostanud Piret Voolaid. Aastail 2010–2012 toimunud Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti „Creativity and tradition in cultural communication“ (“Loovus ja traditsioon kultuurikommunikatsioonis”) üks väljundeid, mis sisaldab põhiliselt Tartust, aga ka mujalt jäädvustatud paröömilist ehk vanasõnalis-fraseoloogilist grafitit.
HERBA25000http://herba.folklore.eeHERBA ehk etnobotaanika andmebaas. Koostanud Renata Sõukand ja Raivo Kalle, sisaldab vanemate käsikirjaliste kogude andmestikku, otsitav märksõnade ja botaaniliste tunnuste järgi.
Lõuna-Eesti pärimuse portaal LEPP10000http://www.folklore.ee/lepp/Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab 10000 Võrumaa ja Setumaa rahvaluuleteksti.
Netihuumor30000http://www.folklore.ee/~liisi/o2/Koostanud Liisi Laineste. Sisaldab u. 30 000 eesti netinalja 1996. aastast tänini. Võimalik on märksõnaotsing.
Lapsesuu1000www.folklore.ee/LapsesuuKoost. P. Voolaid. Sisaldab 2010 toimunud lasteaiapärimuse kogumisvõistlusele laekunud laste naljakaid ütlusi, eetilistel kaalutlustel parooliga kaitstud.
EKM folkloristika osakond (EKM FO) rajati 1947. aastal Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi juurde teadus-, kogumistöö- ja publitseerimise institutsioonina. Aastal 2000 liitus osakond Eesti Kirjandusmuuseumiga ja jätkas uues alluvuses varasema tegevusega. Alates 1998. aastast koostatakse erialaspetsiifilisi avatud andmebaase (www.folklore.ee/andmebaasid). Teadusarhiiv formeeriti 2016. aastal eesmärgiga koondada teadustöö tegemise käigus Eestist ja teistest riikidest kogutud unikaalsed andmed. Temaatilise andmestiku ajaline ulatus on 17. - 21. sajandini. Digitaalsed andmed on hoiul EKM siseserveri keskkonnas Skriptoorium, mis moodustab ühe osa EFITA kogudest.
Arendatakse koostööd teiste institutsioonidega Eestis ja väljaspool Eestit ühiste kogumisaktsioonide ja neil põhineva uurimistöö korraldamisel. 2016 toimuvad teaduslikud ekspeditsioonid koostöös partneritega Ukrainas, Valgevenes, Bulgaarias. Koostöös ERAga ja välispartneritega valmistatakse ette koolipärimuse kogumise suuraktsiooni ning koostöös Eesti-uuringute Tippkeskusega on plaanis diasporaa-kogukondade valikküsitlus. Osa küsitlustest viiakse läbi silmast silma intervjuude kõrval ka vastavate kogumismoodulite kaudu (http://www.folklore.ee/rl/fo/valitoo/). Andmebaaside materjal ja teised avatud väljundid on kasutusel Eesti haridussüsteemis (nt koolitusprogrammides ja õppematerjalides) ja leiavad rohket rakendamist erineva haridus- ja vanuselise taustaga kasutajate poolt. Värskelt kogutud andmete juures on kehtestatud kasutamiskord ja -aeg. Temaatilisi digiteeringuid loovutatakse ka asjahuvilistele. Rahvusvahelise koostöö toel on tagatud võimalus transnatsionaalsete nähtuste ja ainestiku võrdlevaks uurimiseks (TA bilateraalsed projektid, Eesti Välisministeeriumi programm, Kultuurkapital jm) eelkõige ulatusliku sotsiaalmeedia ainestiku põhjal. FO andmebaasidest olid 2015 suurema kasutajaskonnaga a) Berta (rahvakalendri andmebaas) - ca miljon päringut aastas, b) Anekdoodid - 130,039 päringut; c) Justkui, fraseoloogia andmebaas - 96,639 päringut
EFITA tegutseb Kirjandusmuuseumi põhimääruse (https://www.riigiteataja.ee/akt/113082013002) ja kogude kasutamise korra ja põhimõtete alusel.
EFITA teadusandmeid ja emaatilisi digiteeringuid loovutatakse uurijatele ja asjahuvilistele, kuid publitseerides tuleb tsiteerida ja refereerida tingimusel, et kasutatakse korrektset viitamissüsteemi ja arvestatakse delikaatse info korral autorite õigust privaatsusele. Andmebaaside materjal ja teised avatud väljundid on kasutusel Eesti haridussüsteemis ja leiavad kasutamist erineva haridus- ja vanuselise taustaga kasutajate poolt. Värskelt kogutud andmete juures on kehtestatud kasutamiskord ja –aeg (tundlike andmete korral piiratud ligipääs materjalile).