See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
TTÜ muuseumi kogu
TTÜ muuseumi kogu, TTÜ Muuseum.
Akadeemia tee 1, LIB 130
TTÜ muuseumi kogu
TTÜ muuseumi kogu
TTÜM
  • {{item.DisplayName}}
Ave Tarvas
museoloogia
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH260 Teaduse ajalugu 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)
Seotud publikatsioonid (14)
Publikatsioon
Peets, H. (2013). Tallinna laulukaare kõlaekraani insenertehniline mudel [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Renovatum anno 2012 (145−155).. Kanut.
Tamm, V. (2015). Karl Papello [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tehnikamaailm, 7, 64−68.
Trumm, Uno; Kangur, Paavo; Mändel, Maris (2014). Eesti betoonehituse ajalugu. Tallinn: In Nomine.
Mikkal, V. (2015). Rektoraadist ja elust : lühibiograafia [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. TTÜ kirjastus.
Jürgenson, R. (2015). TTÜ uue iseseisvusaja muutustes. II, Uutele rajajoontele [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
(2015). Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918-2015 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
(2013). Juhan Laugis : 07.03.1938 - 01.11.2011 : meenutused, artiklid, bibliograafia [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
(2014). Heino Lepikson 100 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
(2012). Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2011 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: TTÜ kirjastus.
(2014). Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2013 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: TTÜ kirjastus.
(2013). Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2012 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: TTÜ kirjastus.
(2011). Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2010 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: TTÜ kirjastus.
Pekkarinen, J. (2015). Kohtu tn 4. : Soome Tallinna saatkonna ajalugu [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Varrak.
Feldmann, M. (2011). Creat et explanat - loob ja selgitab : Tallinna Tehnikaülikooli muuseum ajakeeristes. Inseneeria, 10, 6−10.
TTÜ Muuseum kogub Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti tehnikateaduse ajaloo ning kaasajaga seonduvat materjali eesmärgiga tagada selle säilimine, kasutatavus uurimiseks ning teadmiste vahendamiseks. TTÜ on ainus tehnoloogiaülikool Eestis, seetõttu on TTÜ muuseumi kogud unikaalsed ja olulised tehnilise mõtte ja inseneeria jäädvustamisel. Kogu väärtuslikema osa moodustab ülikooli teadusloome: mudelid, leiutised, teadusaparatuur, näiteks Tallinna ja Tartu laululava mudelid ning laiemalt Eesti leiutiste ajalooga seonduv aines, näiteks Eesti ühe tuntuima leiutaja Karl Papello foto- ja arhiivimaterjalid, dr. Arnold Seppo reieluukaela fiksaatorid. Vanimad kogusse kuuluvad museaalid on pärit 19. sajandist. Suurim on muuseumikogus fotopärandi osakaal. TTÜ Muuseumi kogu on tervik, mis koosneb alakogudest.
TUT Museum collects the material related to Tallinn University of Technology, Estonian engineering and history of technology, but also modern material to ensure its survival and usability for researchers. Tallinn University of Technology is the only technical university in Estonia, therefore collections of TUT Museum are unique and important. The most valuable parts of the collection are technical and prototype models, inventions and devices created in the University. For example models of the sound screen of the song stages in Tallinn and Tartu, also materials related to the history of Estonian inventions, e.g. photographic and archival collections of Karl Papello, fixation devices for the surgical treatment of the femoral neck fractures invented by Dr. Arnold Seppo. The oldest artefacts date back to the 19th century. The greatest part of the collection consists of photographic material. The collection of TUT museum consists of subcollections.
Alamkogud (6)
NimiNimi inglise keeles
Dokumendikogu
Raamatukogu
Fotokogu
Negatiivikogu
Fonoteek
Esemekogu
Säilikud (7)
TüüpHulkÜhikKirjeldusKirjeldus inglise keeles
dokumendid2694eksemplarKogu sisaldab käsikirju ja trükiseid, sh. isikuloolisi dokumente, loengute konspekte, patente, autoritunnistusi, projekte, jooniseid, diplomeid, aukirju, tänukirju, käskkirju, korraldusi jmt.
esemed683tkKogusse kuuluvad ülikoolis õpetatud ja uuritud erialadega seotud esemed. 1. TTÜ teadusloome: ülikooli teadlaste, õppejõudude ja tudengite poolt loodud mudelid, seadmed, tootenäidised, leiutised 2. TTÜ struktuuriüksustes õppe- ja teadustöös kasutusel olnud seadmed jm. esemeline materjal 3. TTÜ kui organisatsiooniga seonduv materjal: lipud, vimplid, märgid jt. ülikooli sümboolikaga esemed, mälestusmedalid, sildid, ülikooliga seotud isikutele kuulunud esemed. 4. TTÜ tudengielu kajastav materjal (üliõpilaselu, üliõpilasorganisatsioonid). 5. TTÜga seotud organisatsioonide (TTÜ Spordiklubi, kultuurikollektiivid) materjal; 6. Tehnikaajaloo seisukohast huvipakkuv materjal, mis ei kuulu mõne teise muuseumi kogumisvaldkonda.
fotod7043tkFotokogu alla kuuluvad fotod ja albumid. Kogu sisaldab TTÜ ajalugu käsitlevaid jäädvustusi: hooned, laborid, teadlased, õppejõud, sündmused, tudengielu, samuti laiemalt Eesti tehnikaajaloo seisukohast olulist materjali, näiteks Riikliku Katsekoja koosseis ja laborid, Tallinna Tehnikumi õppejõud ja üliõpilased.
negatiivid15230tkKogu aines on sama, mis fotokogul: TTÜ koha- ja sündmusvõtted. Osa kogust on ajutiste numbritega, osaliselt läbitöötamata.
trükised1135eksemplarKogusse kuuluvad ülikoolile kingitustena laekunud raamatud, õppe- ja teadustööga seonduv, valdavalt 20. saj. esimeses pooles välja antud erialane kirjandus, teatmekirjandus, publikatsioonid. Muuseum ei kogu kaasaegset trükist, mille kogumise ja säilitamisega tegeleb TTÜ Raamatukogu. Muuseumi raamatukogu eesmärk on ülikooli ajaloo jäädvustamine ning muuseumi näitus- ja teadustegevuse toetamine.
helisalvestused40tkSisaldab erinevatel kandjatel helisalvestisi ja filme. Kogu väärtuslikuma osa moodustavad ülikooli teadlaste ja õppejõudude ettekanded ja mälestused.
digifotod163 785tkSisaldab ülikooli sündmuste, hoonete jmt kajastusi. Tegemist on loomisel oleva koguga. Kogu on süstematiseeritud ja kirjeldatud, haldamiseks on loodud register. Digiteeritud faile hoitakse serveris. Failid on jagatud teemade järgi kaustadesse. Digitaalse ainese paremaks haldamiseks ja kättesaadavuse hõlbustamiseks on arenduses digiarhiiviprojekt, kavandatav valmimisaeg 2015. aasta lõpul.
Tulmeraamatud, alates 1971, sisaldavad kokku 13 701 nimetust
Digitaalselt kirjeldatud andmestik (1)
Andmebaasi nimetusSäilikute arvURLKirjeldusKirjeldus inglise keeles
Muuseumide infosüsteem MuIS10371http://muis.ee/Foto-, dokumendi- ja negatiivikogu kohta on andmebaasi kantud esmane info, kirjeid täiendatakse jooksvalt. Jätkatakse retrospektiivse sisestusega.
TTÜM asutati 1971. aastal ning alustas tegevust Tallinnas Laial tänaval, samas hoones TTÜ õpikute raamatukoguga. Samast aastast algas muuseumikogu komplekteerimine, kogu üle hakati arvestust pidama vastuvõtuaktide ja tulmeraamatutega. Algul koguti foto - ja dokumendipärandit, esimeseks tulmeks on TPI rektori, prof. Albrecht Altma fotokollektsioon. Esemekogu loomisega alustati 1978, mil muuseumile anti üle keemilise tehnoloogia laboratooriumi seadmed. Väärtuslikum osa kogust oli eksponeeritud tolleaegse muuseumi ruumides, ülejäänud osa kogust hoiustati 16 m2 pinnal. Omandireformi käigus tagastati 1993. aastal hoone endisele omanikule ja muuseum koliti Raja tänavale kolme ruumi, kus tegutseti veel mitu aastat. Kogu selle aja jooksul oli muuseumi fond kasvanud ning jõudnud 19 000 ühikuni, millest üle 11 000 moodustasid fotod alates tsaariajast. Uues asukohas muuseumi tegevus hääbus, 2002. aastal pakiti muuseumikogu kokku ja ladustati. Muuseumi taasloomist alustati 2009. 2010 kinnitati muuseumi põhimäärus, samast ajast algas taas töö kogudega. Olemasolev kogu pakiti lahti, puhastati, paigutati hoidlasse, algas andmete sisestamine andmebaasi ja digiteerimine. Samal aastal anti muuseumilei üle mahukas ülikooli digitaalsete fotode ja fotonegatiivide kogu.
Teaduskollektsiooni kasutajad (7)
Kasutaja tüüp%
õppejõud62
kooliõpilased14
teadustöötajad5
õpetajad6
harrastusuurijad5
üliõpilased5
kraadiõppurid3
TTÜ Muuseumi kogu on avatud kasutamiseks uurimistöös, eksponeerimiseks ja reprodutseerimiseks kõigile soovijatele. Muuseumikogu kasutatakse publitseerimisel, teadus- ja tehnikaajaloo uurimisel. Lisaks leiab kogu kasutust teadust populariseerivatel ja ülikooli ajalugu tutvustavatel näitustel. Uurijad saavad andmed kogu kohta infosüsteemi MuIS vahendusel. Täiendavat informatsiooni saab e-kirja ja telefoni teel. Koguga kohapeal tutvumiseks on olemas töökoht, mille kasutamine tuleb eelnevalt kokku leppida.
Kogu kasutamist reguleerib muuseumikogu kasutamise kord.
Muuseumikogusse kuuluvate materjalide kasutamisel tuleb viidata TTÜ Muuseumile (lühend TTÜM).