See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Postimuuseumi kogu
Postimuuseumi kogu, Eesti Rahva Muuseum.
Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, Tartu
Postimuuseumi kogu
Collection of the Postal Museum
ERM PM
  • {{item.DisplayName}}
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)
Postimuuseumi kogud on moodustunud ametkondliku üleandmise, annetuste, kingituste ja ostude teel Eesti Posti, Eesti postiajaloo ja filateelia alastest kultuuriväärtusega esemetest, trükistest, fotodest ning mitmesugusel kujul esinevatest infokandjatest. Postimuuseumi kogud koosnevad reast alamkogudest. Esemekogusse (1258 eset) kuuluvad postiga seonduvad esemed (postikotid, mööbel, telefonid, postkastid, vormiriietus, tembeldusmasinad jne). Esimesed esemed toodi 1995. aastal kingitustena, järgmistel aastatel täienes kogu jõudsalt Tartu Postkontorist, Tartu Telefonivabrikust, Kullerpostist, Eesti Postist ning sideasutustest saadud esemetega. Kogu on sisestatud andmebaasi Access 2000 failivormingus. Templite kogu (11 801 säilikut) sisaldab kalender-, eri- ja kõrvaltempleid, tähikuid, aadress-ja markeerimistempleid, väärtpitsateid, kontroll-vapp pitsateid jne. Arhiivi (12 fondi, 3154 säilikut) moodustavad Eesti Posti, Tallinna Telefonivõrgu, Tartu Postkontori, Torma Sidejaoskonna ja Postivalitsuse tööd puudutavad dokumendid. Lisaks neli isikuarhiivi ja Eesti Filatelistide Seltsi tööd kajastavad materjalid. Eesti Postimuuseumi fond sisaldab muuseumi tööd käsitlevaid dokumente, kirjutisi postiajaloo kohta ning koopiad näituselehtedest. Tallinna Sidekooli materjalidest on moodustatud omaette fond. Fotokogusse (29 673 säilikut) kuuluvad fotod, negatiivid ja slaidid Eesti territooriumil tegutsenud postiasutustest ja nende töötajatest, Postimuuseumi ja Eesti Posti üritustest, filateelianäitustest. Fotokogu põhiosa moodustavad fotod, mis on saadud 1997/1998 aasta postkontorite kaardistamise tulemusel. Fotosid on saadud ka Eesti Postilt ja ajalehe „Postisarv“ toimetuselt. Ülevaate Eesti Vabariigi postkontoritest aastatest 1918 - 1940 annab Elmar Ojastelt saadud kogu. Margikogusse (14 444 säilikut) kuuluvad Eesti, Läti ja NL margid, kavandid, proovitrükid. Margid on paigutatud kaustadesse ja varustatud Micheli kataloogi numbriga. Ümbrikute kogusse (13 fondi, 8979 säilikut) kuuluvad Eesti FDC, NSVL eestiteemalised ümbrikud, tervikasjad, eritembeldusega ümbrikud, postkaardid, NSVL markeeritud ja markeerimata ümbrikud. Postiajaloo kogusse (52 500 säilikut) kuuluvad tembeldatud kirjad (ümbrikud) ja postkaardid, mis saadetud Eestis, Eestisse ja Eestist või seotud Eesti kogukondadega välismaal. Postiajaloo kogu koosneb järgmistest alakogudest: Vambola Hurda isikukogu, Vabadussõja postiajalugu, Tartu postiajalugu, Skautlus paguluses, Amorpost Eestis, Eesti filateeliakäsiraamatu templijoonised, Välis-Eesti filatelistide kogud (Estica, Estonica), Templijäljendite kogud alates 1918. aastast. Raamatukogusse (4718 säilikut) kuuluvad põhiliselt posti- ja filateelia-alased raamatud ja ajakirjad, mis on saadud annetustena, vähesel määral ka ostetud.
The Postal Museum collections are derived from donations from official departments, other donations, gifts and purchases from Eesti Post (the country’s postal service), objects with cultural value in the field of Estonian postal history and philately, printed matter, photographs and information media presented in various formats. The Postal Museum collections consist of a number of sub-collections. The collection of items (1258 of them) include paraphernalia connected to the postal service (mailbags, furniture, telephones, mailboxes, uniforms, cancellation machines etc.) The first items were brought in as gifts in 1995, and the next year the collection swelled with items sent from Tartu Post Office, Tartu Telephone Factory, Kullerpost, Eesti Post and items sent from communication institutions. The collection is entered into the database in Access 2000 file format. The collection of seals (11,801 records) includes calendar, special and secondary seals, address and marking seals etc. The archive (12 record groups, 3154 records) are made up of documents pertaining to operations at Eesti Post, Tallinn Telephone Grid, Tartu Post Office, Torma Postal Station and the Postal Administration. In addition, there are four personal archives and materials documenting the work of the Estonian Philatelic Society. The Estonian Postal Museum record group contains documents covering the museum’s work, writings about postal history and copies of exhibition sheets. The materials from Tallinn Communication School make up a separate record group. The photographs, negatives and slides in the photograph collection (29,673 records) document the postal institutions and their employees, the Postal Museum and Eesti Post events, and philatelic exhibitions. The main part of the photograph collection is made up of photographs acquired as a result of mapping of post offices in 1997/1998. The photographs were also obtained from Eesti Post and the editorial board of the newspaper Postisarv (Posthorn). An overview of the post offices in the Republic of Estonia from 1917-1940 is provided a collection acquired from Elmar Ojaste. The stamp collection (14,444 records) include Estonian, Latvian and Soviet stamps, designs and proofs. The stamps are placed into folders and provided with Michel catalogue numbers. The envelopes collection (13 record groups, 8979 records) include Estonian first day covers, USSR Estonian-themed envelopes, envleopes with special cancellations, postcards etc. The postal history collection (52,500 records) include cancelled envelopes and postcards, which were sent within Estonia, to and from Estonia or are related to Estonian communities abroad. The postal history collection consists of the following sub-collections: Vambola Hurt’s personal collection, War of Independence postal history, Tartu postal history, the Scouting movement in exile, Amorpost (a series of romantic postcards) in Estonia, Estonian philatelic handbook cancellation drawings, collections of Estonian philatelists in exile (Estica, Estonica), collections of impressions of seals starting from 1918. The library (4718 records) is mainly made up of books and periodicals on postal and philatelic matters, acquired as donations, a few of them also purchased.
Alamkogud (7)
NimiNimi inglise keeles
Esemekogu (ERM PM E)Collection of items
Templid (ERM PM T)Seals (ERM PM T)
Arhiiv (ERM PM Ak)Archive (ERM PM Ak)
Fotokogu (ERM PM Fk)Photograph collection (ERM PM Fk)
Margid (ERM PM M)Stamps (ERM PM M)
Ümbrikud (ERM PM Ü)Envelopes (ERM PM Ü)
Postiajalugu (ERM PM PA)Postal history (ERM PM PA)
Postimuuseum asutati (taastati) 1994 aastal Eesti Posti allüksusena ja liideti 2008. aastal Eesti Rahva Muuseumiga. The Postal Museum was (re)established in 1994 as a sub-unit of Eesti Post and merged in 2008 with the Estonian National Museum.