See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv, Ühiskonnateaduste instituut.
Lossi 36 Tartu 51003
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv
TÜ ESTA
  • {{item.DisplayName}}
elektroonilised andmestikud; empiirilised uurimused; sotsiaalteadused
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.
Seotud publikatsioonid (36)
Publikatsioon
1 2 >
Murakas, R.; Rämmer, A. (2010). Social Science Data Archiving and Needs of the Public Sector: the case of Estonia. IASSIST Quarterly, 34 (2), 6−8.
Murakas, R.; Rämmer, A. (2002). Empirical Research and Situation of Data Archieving in Estonia. In: Hausstein, B.; de Guchteneire, P. (Ed.). Social Science Data Archives in Eastern Europe: Results, Potentials, and Prospects of Archival Development (177−180). . E. Ferger Verlag.
Murakas, R.; Rämmer, A. (2001). Estonian Social Science Data Archives: Past and Future Perspectives. IASSIST Quarterly, 25 (2), 9−10.
Murakas, R.; Rämmer, A. (2000). ESTA vahendab infot muutuvast ühiskonnast. Riigikogu Toimetised, 1, x.
Tiikmaa, H.; Lõhmus, M. (2011). Development, Transformation and Retrogression: A Perspective on the Changes in the Estonian Electronic Media 1990-2010. x−y [ilmumas].
Lõhmus, Maarja; Johanson, Ants (2011). Eesti teel avalikõiguslikust ringhäälingust avalikõiguslikuks meediaks. Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat, 1, 58−65.
Lõhmus, Maarja; Johanson, Ants (2011). Raadiokanalid, saated, programmid 2010. Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat, 1, 73−75.
Lõhmus, M.; Tiikmaa, H.; Jõesaar, A. (2010). Duality of circumstances of Estonian public service media in reflection of the world and in positioning the Estonian society. Central European Journal of Communication, 3 (1), 95−113.
Lõhmus, M.; Tiikmaa, H.; Jõesaar, A.; Johanson, A. (2010). Eesti idenditeedi kujundamine: ringhäälingu valikute teekond. 12, 2141−2176.
Lõhmus, M.; Tiikmaa, H. (2009). From totalitarian state media to PSB: the straining and clarification of Public Service Broadcasting and consequences of genesis of private commercial sector in Broadcasting.
Kasemets, A. (2010). Kõrghariduspoliitika ja teadusuuringud on vaja lõimida. Eesti Päevaleht.
Kasemets, Aare (2010). Teadmistepõhise kõrghariduspoliitika võimalused Eestis (PRIMUS projekti tulemuste analüütiline ülevaade).
Kasemets, A. (2009). Lõhe õigusloome normide ja faktide vahel 1998-2009 mõjude hindamise ja kaasamise teabe esitamisel. Riigikogu Toimetised, 19, 104−115.
Lauristin, Marju (2011). Eestlaste kultuurisuhte muutused liikumisel siirdeühiskonnast võrguühiskonda. Aarelaid, A. (Toim.). Teise laine kultuurimuutused (27−53). . Tallinn [ilmumas].
Murakas, R.; Rämmer, A. (2009). Social Science Data Archiving and Needs of Public Sector: the Case of Estonia. <i>IASSIST/IFDO&#39;s 35th annual conference (2009), Tampere, Finland.</i>
Lõhmus, M. (2021). Introduction. In: Lõhmus, M., Nieminen, H. (Ed.). Transformation of public values. Journalism in Estonia, Finland and Russia 1900-2010 (x−x). Helsinki: Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden julkaisusarja . (Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden julkaisusarja) [ilmumas].
Lõhmus, Maarja (2021). Avalikkus ja ajakirjandus demokraatlikus ja totalitaarses süsteemis (Eesti ringhäälingu arengute näitel). Tartu Ülikooli Kirjastus [ilmumas].
Treier, Märt; Vainumetsa, Liina; Lõhmus, Maarja (2020). Estonian Public Service Broadcasting: Analyses of Morning Programmes/ Ärkamisaegne ajakirjandus: Eesti Rahvusringhäälingu hommikuprogrammide analüüs. Lõhmus, M., Vihalemm, P., Ude, I. (Toim.). Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi Aastaraamat (x −y). Eesti ärkamisaegne ajakirjandus: Eesti Rahvusringhäälingu hommikuprogrammide analüüs, Tartu Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Selts, 22.05.2015. Tartu.
Lõhmus, Maarja (2015). National Culture and Big Festivals in Estonian Public Broadcasting/ Omakultuur ja suurpeod Eesti ringhäälingus.
Lõhmus, Maarja (2015). What is culture in the global field and what are joint interests/ Eesti globaalsel kultuuriväljal: mis on ühishuvid? .Congress of EANC (Estonian American National Council) and ECCC (Estonian Central Council in Canada), Plenary presentation (keynote), Whistler, Canada, 05.08.2015. Canada, Toronto. (Plenary, keynote presentation).
Lõhmus, Maarja (2015). 250 years of Estonian Journalism and Public Sphere: Milestones 1766 - 2015. /Eesti ajakirjandus 250 aastat: verstapostid teel tänapäeva. Mölder, Maimu; Kreinin, Lea. Eesti Elu.Kotkajärve Metsaülikooli 2015, Toronto, Kanada, 23.08.-29.08.2015. Toronto, Canada. (Sissejuhatus ajakirjandusžanridesse, I - V ).
Lõhmus, Maarja; Tins, Andrus (2015). New perspectives for Public Service Broadcasting in the Global Space-Time: Expectations /Avalikõigusliku ringhäälingu uued perspektiivid globaalses aeg-ruumis. Lõhmus, M.. Public Service Broadcasting in the Global Space- Time..Public Service Broadcasting in the Global Space - Time, Tallinn, ERR 20.04.2015. Tallinn, ERR.
Lõhmus, Maarja (2015). Public Service Broadcasting in the Global Space-Time: Steps Towards Web-Media/ Avalikõiguslik ringhääling globaalses aeg-ruumis. Lõhmus, M...Public Service Media in the Global Space-Time: Toward Online (Web) Media, Tallinn, 27.04.2015. Tallinn, ERR. (vol. 2).
Lõhmus, Maarja (2015). Eesti Rahvusringhäälingu praktikad: televisiooni ja raadio žanriline, programmiline mitmekesisus 1990 - 2015. .Eesti Rahvusringhäälingu praktikad: televisiooni ja raadio žanriline, programmiline mitmekesisus 1990 - 2015, Tartu: Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut. Tartu, Tartu ülikool.
Lõhmus, Maarja (2015). Embedded Audiences and Models of Censorship. In: ECREA Audience and Reception Studies. Abstracts.Audience Research in a &#39;Post-Media&#39; Age? , University of Tartu, 24.06-25.06.2015. Tartu.
Lõhmus, Maarja (2015). Foreign and domestic co-operation in the field of journalism and media /Koostöö ajakirjanduse ja kultuurimeedia vallas. In: Noorhani, Piret (Ed.). VEMU,.Co-operation in the field of journalism and media. Toronto, University of Toronto.
Lõhmus, Maarja (2015). People in the Field of Culture: Media -Participation in Cultural Sphere. In: .Dynamics in Cultural Activities. Los Angeles, 13.01.2015. Los Angeles.
Lõhmus, Maarja (2015). Public Media Service and Public Interest: Whose Interests? In: ECREA, Third International Scientific-Expert Conference in Montenegro.Public Service Media and Public Interest. Montenegro, Union of Local Public Broadcasters of Montenegro, Bijelo Polje, 19.-21.06.2015, (Academy of Social Sciences, Local Public Broadcaster Radio Bijelo Polje, Journal Media and Communication/ Mediji i komunikacije. Bijelo Polje, Montenegro.
Lõhmus, Maarja (2014). Public media is the pillar of Europeanism that unifies all states and nations. ORF - Texte Series, 34.
Lõhmus, M., Rõõs, H. (2014). Ajakirjandusväli Eestis: kaardistame ajakirjandus- ja meediahuvid/Journalistic Field in Estonia: Mapping of Interests. <i>Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents „Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine – Max Weber 150”: Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine. Eesti Sotsiaalteaduste IX aastakonverents (ESAK), Tartu, 25.-26.04.2014.</i> Toim. Rõõs, H., Trumm, A., Murakas, R. Tartu, Tartu Ülikool: Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut , 75−75.
Lõhmus, Maarja (2014). Ajakirjanduse roll paguluses: rahvuslik identiteet ja ühistegevus/ The Role of Journalism in Exile. <i>70 aastat suurest põgenemisest 1944.: 70 aastat suurest põgenemisest 1944, Tallinn, Tallinna Ülikool, 17.09.-18.09.2014.</i> Toim. Aivar Jürgenson. Tallinn, Tallinna Ülikool,.
Lõhmus, Maarja; Kõuts, Ragne; Nieminen, Hannu; Kõnno, Andres; Aljas, Agnes (2013). Transformation of Newspapers&#39; Thematic Structure in the 20th Century: A Comparative Analysis of Estonia, Finland and Russia. Javnost-The Public, 20 (1), 89−106.
Lõhmus, M. (2013). What are the functions of journalism in different social systems? <i>International Conference on Communication Styles, 1: International Conference on Communication Styles.</i> Ed. Rewis-Letkowska, Anna. Krosno State College, 22−23.
Vihalemm, Peeter (2014). Changes in the character of book consumption in Estonia, 1979-2011. In: Marju Lauristin; Peeter Vihalemm (_EditorsAbbr). Reading in changing society (39−56).. Tartu: Tartu University Press. (Studies in reading and book culture; 2).
Lauristin, Marju (2014). Reading as lifestyle. In: Marju Lauristin, Peeter Vihalemm (_EditorsAbbr). Reading in changing society (57−86).. Tartu: Tartu University Press. (Studies in reading and book culture; 2).
Kõnno, Andres (2016). The Modelling of Communication and Its Applications in a Longitudinal Research: Examples of Estonian, Finnish and Russian Journalism in the 20th Century. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu University Press.
Sotsiaalteaduslikku kogusse on hõlmatud SPSS formaadis taaskasutatavad, algselt nõukogudeajal Eesti Raadio ja TRÜ arvutuskeskuse mainframe arvutites analüüsitud uurimuste elektroonsed andmestikud alates kuuekümnendatest aastatest. Lisaks nõukogudeaegsete uurimuste andmestikele on kogusid täiendatud ka uuemate andmestikega. Lisaks annavad ESTA kataloogid ülevaate ka nendest uurimustest, mille andmestikud on uurijate käes, samuti on ESTAsse talletatud arvukalt mitteelektroonseid materjale (aruanded, kodeerimisjuhendid, sagedustabelid jms.) Kogu põhirõhk on Ida-Euroopa kontekstis unikaalsel nõukogudeajal läbiviidud uurimuste kollektsioonil, samaaegselt püütakse kajastada ka Eestis läbiviidud uuemaid saotsiaaluuringuid.
Social science collection includes reusable Soviet period data files from Radio Estonia and Tartu University computing centers since the 1960s. In addition to Soviet time studies the data-sets include more recent data files. ESTA catalogues provide an overview about those studies still at the hands of researchers as well as stored non-electronically (reports, coding guides, frequency tables etc) Collection's main value lies is its unique Soviet period research findings and its attempt to reflect newer social studies conducted in Estonia.
Säilikud (3)
TüüpHulkÜhikKirjeldusKirjeldus inglise keeles
andmestik350andmefailUurimuste andmestikud koos kaasneva metainfo, digitaalsel kujul ankeetide jm lisamaterjalidega
mitteelektroonsed materjalid800kaustMitteelektroonsel kujul aruanded, koodiraamatud, sagedustabelid jms.
mitteelektroonsed materjalid50kastSorteerimata mitteelektroonilised uuringumaterjalid Eesti uuringukeskustest
1993. aastal moodustas rühm Tartu Ülikooli sotsiolooge, psühholooge, politolooge ja inimgeograafe initsiatiivgrupi sotsiaalteaduste andmepanga loomiseks ja Eesti sotsiaalteadlaste poolt varasemal ajal kogutud uurimismaterjalide talletamise ja kasutuselevõtu strateegia väljatöötamiseks. Kõrghariduse Tugiprogrammi (HESP) toetusel rajati 1996. aastal Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna allüksusena Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv , mille tegevuse põhieesmärgiks sai Eestis läbiviidud sotsiaaluuringuid kajastavate materjalide, nii andmekogumisvormide, kogutud andmestike (elektrooniliste andmefailide) kui nende põhjal koostatud publikatsioonide ja käsikirjaliste materjalide koondamine, korrastamine, dokumenteerimine, säilitamine ja taaskasutatavaks muutmine. Käivitusperioodil Avatud Eesti Fondi poolselt projektipõhiselt arvestatava rahastuse saanud ESTA suutis teostada suure osa Eestis kuni 90ndate aastateni läbi viidud sotsiaaluuringute andmete suurarvutitelt ülekandmise ja arhiveerimise ülesande. Selliste andmete säilimine edasiseks analüüsiks on unikaalne kogu Ida-Euroopa kontekstis. Hilisemal ajal on ESTA-l valdavalt puudunud regulaarne finantseerimine, viimasteks arvestatavateks toetajateks väikeprojektide kõrval on olnud riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ (2005-2008) ning Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond. 2015. aastast on sotsiaalteadusliku andmearhiivinduse alast tegevust soodustamas ka Horizon 2020 projekt „Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives“ (CESSDA-SaW), kus Tartu Ülikool osaleb partnerina. Samas on valdav osa ESTA tegevusest käesoleval kümnendil toimunud eelkõige ühiskondlikus korras või väikesemahuliste üksiktoetuste põhiselt. Andmekogu põhirõhk on Ida-Euroopa kontekstis unikaalsel nõukogude ajal läbiviidud uurimuste kollektsioonil, kogusse on hõlmatud taaskasutatavad, algselt Eesti Raadio ja TRÜ arvutuskeskuse mainframe arvutites analüüsitud uurimuste elektroonsed andmestikud. Lisaks nõukogudeaegsete uurimuste andmestikele on kogusid täiendatud uuemate andmestikega. Samuti on ESTAsse talletatud arvukalt sotsiaalteaduslike uuringutega seotud mitteelektroonilisi materjale (uuringuaruanded, kodeerimisjuhendid, sagedustabelid, küsimustikud, sotsiaalteadlaste arhiivimaterjalid jms.), käivitatud on nende digiteerimisprotsess.
Teaduskollektsiooni kasutajad (1)
Kasutaja tüüp%
teadustöötajad
CESSDA (Euroopa Sotsiaalteaduslike Andmearhiivide Konsortsium), TÜ ühiskonnateaduste instituut, TÜ raamatukogu, Eesti Sotsioloogide Liit
Kogude kasutamise kord on fikseeritud ESTA statuudi, talletamis- ja kasutamislepingutega.
Andmestike kasutamine on reguleeritud talletamislepingus sätestatud tingimuste alusel kasutuslepinguga. Andmestikud on tasuta kasutamiseks teaduslikel ja akadeemilistel eesmärkidel kui talletaja pole talletamislepingus teisiti sätestanud.