See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Eesti kogu (ERM A)
Eesti kogu (ERM A), Eesti Rahva Muuseum.
Eesti Rahva Muuseum Muuseumi tee 2 60532 Tartu, Eesti
Eesti kogu (ERM A)
Estonian Collection (ERM A)
ERM A
  • {{item.DisplayName}}
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)
Tegemist on suurima ja rikkalikuma eesti traditsioonilist rahvakultuuri kajastava esemekoguga. Kogusse kuulub üle 100 000 eseme Eesti kõigist kihelkondadest. Suurimateks esemegruppideks on: rõivad, jalanõud, ehted, käsitööriistad, õllekannud, sööginõud, põllutööriistad, vaibad ja kodutekstiilid. Kogusse võetakse vastu välitööde, näituste ettevalmistamise või uurimisprojektide käigus kogutud esemeid. Üksikisikute ja organisatsioonide poolt pakutavaid materjale võetakse vastu ainult juhul, kui nende poolt pakutavad esemed on kooskõlas muuseumi kogumispoliitikaga. Uued esemed registreeritakse üleandja või üleandmist vahendava muuseumitöötaja poolt, puhastatakse, digiteeritakse, hoiustatakse ja kirjeldatakse.
This is the largest and best-endowed collection of items representative of traditional Estonian folk culture. The collection includes over 100,000 objects from all of Estonia’s historical parishes. The largest groups of objects are: clothing, footwear, jewellery, handicraft tools, beer jugs, tableware, agricultural implements, rugs and household textiles. The collection accepts objects acquired in field work as well as items gathered in the course of preparing exhibitions or conducting research projects. Materials offered by individuals and organizations are accepted only if the objects meet the museum’s acquisition policies. The new objects are registered by the person transferring them to the museum or by the museum employee who intermediates the transfer, and are then cleaned, digitized, deposited and described.
Säilikud (1)
TüüpHulkÜhikKirjeldusKirjeldus inglise keeles
esemed105299säilitusühik
Kogu loomine algas kohe muuseumi asutamise (1909) järel. Vanem osa sisaldab eelkõige etnograafilisi esemeid, millest suur osa on kogutud enne Teist maailmasõda toimunud ekspeditsioonide käigus. Viimastel aastakümnetel on kogu täienenud eelkõige Eesti Vabariigi, nõukogude perioodi ja kaasaja materjalidega, mis on olnud ERMi uurimis- ja näitusetegevuse põhisuundadeks. The collection began to be established immediately after the museum was founded in 1909. The older part consists above all of ethnographic artefacts, of which a large number were acquired on expeditions before World War II. In the last decade, the collection has been expanded with materials mainly from the interwar republic, the Soviet period and modern times, which are the main areas for the National Museum’s research and exhibition activity.
Kogu on uurimisallikaks erineva tasemega uurimistöödele alates üliõpilastöödest kuni monograafiliste uurimusteni. Eesti esemekogusid on käsitletud paljudes ERMi aastaraamatuartiklites (nr 1-57). 2000. aastatel sündis selle kogu põhjal koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga sari rahvakultuurist (Talulaste mänguasjad, Õlest vakad ja karbid, Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil, Ehtimine, Helmekeed, Kasetoht tarbeesemena, Tikitud soovid ja õpetussõnad jt). Kogu on peamiseks allikaks näituste koostamisel. Viimaste aastate suuremad näitused on olnud: Lähme randa (2002), Jalavarjud. Viiskudest tossudeni (2002), Palju toredaid asju (2003), Suur pesupäev (2003), Kile kotti! Tartu Plastmasstoodete kaitsetehase 1980. aastate kilekotid (2004), Viinapuuväät-maasikakiri I-II (2001-2005), Kuue samba kutse. Naisena ülikoolis (2005), Ise sõime, ise jõime, ise… (2006), Valge pluus ja must pluus (2006), Karbid ja küübid: kiri, muster, ornament (2007), Elav rahvarõivas (2007), Nõukogulik lähetus ellu – noorte suvepäevad Eesti NSVs (2007), Siga seebiks ehk traditsioonilised töövõtted (2008), Eesti uhkus. Tehtud Eestis (2008), Rahva muuseum. ERM 100 (2009), Euroopa maitsed. Räägime kartulist (2011), Ostupalavik. Tarbimiskultuur Eestis 1990.-2000. aastatel (2012), Kirglik Leopold Johannes Gahlnbäck (2013), 1944. Meri läände. Mälupildid suurest põgenemisest (2014), # Niisama linnas (2014) ja ERMi uues hoones avatud Eesti püsinäitus „Kohtumised“ (2016).
The collection is a source for works of research at different levels, from university students’ papers to monographs. The collections of Estonian artefacts have been treated in many National Museum yearbook articles (nos. 1-57). In the 2000s, a folk culture series was released in cooperation with the Estonian Folk Art and Craft Union (titles include Talulaste mänguasjad (Toys of farm children), Õlest vakad ja karbid (Straw boxes), Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil (Estonian peasantry’s overclothes in the 19th century), Ehtimine (Adornment), Helmekeed (Bead necklaces), Kasetoht tarbeesemena (Birch bark as a practical item), Tikitud soovid ja õpetussõnad (Embroidered samplers) and others). The collection is the primary source for preparing exhibitions. The largest exhibitions in recent years have been: Lähme randa (Let’s go to the beach, 2002), Jalavarjud. Viiskudest tossudeni (Footshadows. Traditional birch bark sandals to tennis shoes, 2002), Palju toredaid asju (Many fine, fun things, 2003), Suur pesupäev (Big washing Day, 2003), Kile kotti! Tartu Plastmasstoodete kaitsetehase 1980. aastate kilekotid (1980s plastic bags, 2004), Viinapuuväät-maasikakiri I-II (Vine and strawberry pattern, 2001-2005), Kuue samba kutse. Naisena ülikoolis (As a woman at university, 2005), Ise sõime, ise jõime, ise… (We did the eating, we did the drinking, 2006), Valge pluus ja must pluus (White blouse and black blouse, 2006), Karbid ja küübid: kiri, muster, ornament (Boxes, pattern, ornament, 2007), Elav rahvarõivas (Living folk costume, 2007), Nõukogulik lähetus ellu – noorte suvepäevad Eesti NSVs (Soviet-assigned placement into real life – student summer days, 2007), Siga seebiks ehk traditsioonilised töövõtted (Traditional work techniques, 2008), Eesti uhkus. Tehtud Eestis (Estonian pride: Made in Estonia, 2008), Rahva muuseum. ERM 100 (National Museum 100th anniversary, 2009), Euroopa maitsed. Räägime kartulist (Consider the Potato, 2011), Ostupalavik. Tarbimiskultuur Eestis 1990.-2000. aastatel (Shopping fever, consumer culture in Estonia in the 1990s and 2000s, 2012), Kirglik Leopold Johannes Gahlnbäck (Passionate Leopold Johannes Gahlnbäck, 2013), 1944. Meri läände. Mälupildid suurest põgenemisest (Refugees’ memories from the great flight to the West in 1944, 2014), # Niisama linnas (Everyday life in town, 2014) and the permanent exhibition on Estonia in the new National Museum building , Kohtumised (Encounters, 2016).
Kogu põhjal on koostatud hulgaliselt uurimusi ja populaarteaduslikke trükiseid, mis ei kajastu ETISes, nagu nt: I. Manninen Eesti rahvariiete ajalugu (1927, uuendatud trükk 2009), I. Manninen Die Sachkultur Estlands, I-II (1931-1933), H. Kurrik Eesti rahvarõivad (1938), Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult (1957), T. Habicht Rahvapärane arhitektuur (1977), Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel (1961) ja Eesti saun (1972, 2.tr 2008), K. Konsin Silmkoeesemed (1972) ja Kudumid (1979), A. Moora Eesti talurahva vanem toit I-II (1980, 1991, 2.tr 2007), Eesti rahvarõivad (1981), T. Võti Talutoa sisustus (1984) ja Õllekannud (1986), E. Astel Eesti vööd (1998) 1970. aastatel ilmus muuseumi kogusid tutvustavate kataloogide sari (Eesti mänguasjad, Eesti ehted, Eesti kalapüügiriistad, Trükipakud, Eesti rahvapärased vaibad, eesti talupoja toolid).
A great many research works and popular science publications have been compiled on the basis of the collection, and many are not listed in the Estonian Research Information System, such as: I. Manninen Eesti rahvariiete ajalugu (1927, History of Estonian folk costume, updated edition 2009), I. Manninen Die Sachkultur Estlands, I-II (1931-1933), H. Kurrik, Eesti rahvarõivad (Estonian folk costume, 1938), Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult (Estonian folk costume from the 19th century and early 20th century, 1957), T. Habicht Rahvapärane arhitektuur (Traditional folk architecture 1977), Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel (mid to late 19th century threshing house dwellings in south-western Estonia, 1961) and Eesti saun (Estonian saunas, 1972, 2nd edition 2008), K. Konsin, Silmkoeesemed (1972) and Kudumid (1979) – both devoted to knitted items - A. Moora, Eesti talurahva vanem toit I-II (Estonian peasant food in earlier days, 1980, 1991, 2nd edition 2007), Eesti rahvarõivad (Estonian folk costume, 1981), T. Võti Talutoa sisustus (Farm interior furnishings, 1984) and Õllekannud (Beer jugs, 1986), E. Astel, Eesti vööd (Estonian belts, 1998) In the 1970s, a series of catalogues introducing the museum's collections was published (Eesti mänguasjad (Estonian toys), Eesti ehted (Estonian jewellery), Eesti kalapüügiriistad (Estonian fishing tackle), Trükipakud (Printing blocks), Eesti rahvapärased vaibad (Traditional Estonian folk rugs), Eesti talupoja toolid (Estonian peasant chairs).