See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Euroopa Sotsiaaluuring
Euroopa Sotsiaaluuring, Tartu Ülikool.
Kontakt Eestis: Mare Ainsaar (rahvuslik koordinaator) Euroopa Sotsiaaluuring Lossi 36, Tartu Tartu Ülikool 737 5936 Kogu ise on kõigile kastutatav otse interneti kaudu
Euroopa Sotsiaaluuring
European Social Survey in Estonia
ESS
  • {{item.DisplayName}}
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS213 Sotsiaalstruktuuride uuringud5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.
Projektid (16)
Projekt
SSHSS11196T "Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus (14.12.2011−31.08.2015)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
SSHSS10027 "Euroopa Sotsiaaluuring 2010 (15.03.2010−15.01.2011)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
SSHSS10191 "Euroopa Sotsiaaluuring Eestis õiguse ja institutsionaalse õiguskaitse organite usalduse bloki (D) andmete kvaliteedikontroll ning andmeanalüüs (15.12.2010−30.11.2011)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
MSHSS13069 "Euroopa Sotsiaaluuringu 7. vooru kognitiivsete intervjuude teostamine (22.04.2013−31.08.2013)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool.
VSHUH15131 "Euroopa Sotsiaaluuringu 8. küsitlusvooru pilootuuring (30.09.2015−4.12.2015)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut.
SSHSS10190 "Euroopa Sotsiaaluuringu läbiviimine Eestis (1.12.2010−12.01.2012)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
SSOSS08250 "Euroopa Sotsiaauuring (1.12.2008−1.12.2009)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool.
SSOSS09137 "Euroopa Sotsiaauuring. 2010 (eriblokk) (1.11.2009−15.12.2011)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
LSHUH14174 "HTM-i eriküsimused ESS ankeedis ja nende analüüs (1.09.2014−1.11.2015)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut.
MSHSS12081 "Kombineeritud meetodi eksperimendi läbiviimine ESS6 raames (1.09.2012−31.05.2013)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool.
ETF9355 "PEREPOLIITIKA, HOIAKUD JA SÜNDIMUSKÄITUMINE (1.01.2012−31.12.2015)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
MSHUH14155 "Tervishoiu tulevikuparadoks (ERA-NET NORFACE) (1.02.2015−30.08.2018)", Mare Ainsaar, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut.
MSHUH14191R "CATCH-EyoU – Kodanikuaktiivsuse kujundamine koos Euroopa noortega: poliitikad, praktikad, väljakutsed ja lahendused (1.09.2015−31.08.2018)", Veronika Kalmus, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut.
SSHUH15108 "Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest uussisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes (1.09.2015−30.04.2016)", Mai Beilmann, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut.
MMJRI10003 "Migratsiooni diversiteet ja regionaalsed erinevused Euroopas (1.10.2009−30.09.2013)", Tiiu Paas, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut.
SF0180128s08 "Demokraatliku esindatuse tüübid postkommunistlikes riikides (1.01.2008−31.12.2013)", Vello Andres Pettai, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad vaid pikaajaliste aegridade analüüsil. Seega andmekogu efektiivsus ja funktsionaalsus suureneb koos aegridade pikenemisega, mida kogutakse iga aasta järel (sisuliselt pidevalt, aga uus voor algab igal täisaastal). Erinevate voorude andmete liitmisel tekivad ühiskondade ja indiviidide vastasmõju analüüsimist võimaldavad aegread. Virtuaalne andmebaas on tehtud kõigile kasutajatele tasuta kättesaadavaks online-analüüsi võimaldavate programmide abil avalikul veebilehel. Koos andmekogu põhiandmetega (aastaks 2016 kokku 370 000 indiviidi andmed 37 riigist) avaldatakse analüüsimiseks regionaalse arengu näitajad ja metodoloogilised andmed kõigist riikidest. Alates 2012. aastast on andmeid võimalik analüüsida Euroopa statistiliste regioonide lõikes koos taustaandmetega (mitmetasandilised analüüsid). Selleks lisatakse individuaalsetele andmetele elukeskkonna andmed. Eesti kollektsioon koosneb 12 000 indiviidi ja vastava aasta metaandmestikust. Eestis on loodud andmekogu enda virtuaalne veebileht, kust saab andmeid alla laadida koos eestikeelsete abitekstidega. Samuti nõustab Eesti meeskond andmete kasutajaid Eestis ja rahvusvaheliselt Eesti andmete kasutajaid. Andmekogu koosneb järgmistest põhikomponentidest: 1. Euroopa Sotsiaaluuringu rahvusvaheline andmebaas – iga kahe aasta tagant täienev andmestik inimeste tegevuste, hoiakute ja väärtuste kohta erinevates ühiskonnaelu valdkondades. Eesti andmed moodustavad osa rahvusvahelisest andmebaasist, mida on võimalik analüüsida nii integreeritult teiste riikide andmetega kui ka eraldi riigi või ajalise perioodi lõikes. Andmete kogumisel kasutatakse küsitlusmeetodit. Aja jooksul moodustub ühiskondade muutumist kirjeldav longituudne kumulatiivne andmekogu. Iga vooru põhiandmefail koosneb kahest osast: nn põhimoodulist ja lisamoodulitest. Põhimoodul püsib ajas muutumatuna ja seal leiavad kajastamist valdkonnad nagu meediakasutus, usaldus institutsioonide vastu, rahulolu institutsioonidega, osalemine ühiskonna elus, subjektiivne heaolu, rahvuslik ja etniline identiteet, demograafiline olukord, väärtushinnangud, töö, tervis jm. Lisamoodulid valitakse igas voorus rahvusvahelise konkursi poolt ning need kajastavad kõige aktuaalsemaid teemasid teaduse ja ühiskonna arengus. 2. Metaandmed – andmekoguga seotud metodoloogilised ja tehnilised lisad (sh andmete kogumise protsessi kirjeldavad taustaandmed, riikide, ühiskondade üldised statistilised kirjeldused jm taustaandmed). Metaandmed võimaldavad mitmetasandiliste analüüside jaoks hoida kokku informatsiooni kogumise aega ning kontrollida metodoloogilisi eripärasid. 3. Meediasündmuste kollektsioon – andmekogumise perioodil toimuvate peamiste meediasündmuste kirjeldused, mida kasutatakse analüüsimaks andmete kallutatust meediasündmuste poolt ehk meedia mõju uuringutele. 4. Publikatsioonide andmebaas – ESS kodulehel on kättesaadav otsingumootoriga varustatud andmebaas ESS andmetel põhinevate publikatsioonide kohta. ESS Eesti meeskond kogub eraldi Eesti andmetel põhinevaid publikatsioone. 5. Hierarhilised riikide regionaalse arengu näitajad (alates 2012) – uuringu andmekogu ja regionaalsete andmete ühendamisel on võimalik analüüsida keskkonna ja indiviidi vahelisi mõjusid. Isikuandmetest vabad andmefailid on kõigile vabaks kasutamiseks ja alla laetavad Euroopa Sotsiaaluuringu rahvusvahelisel kodulehel. Euroopa Sotsiaaluuringu eripäraks on asjaolu, et lisaks isikuandmetest vabadele individuaalandmetele on kasutajatele kättesaadavad metaandmed, metodoloogia, teoreetilised lähenemised ja uuringu läbiviimist puudutavad detailsed individuaalsed andmed iga indiviidi kohta. Kokku on Eesti andmestiku pealt seni avaldatud 525 publikatsiooni. ESS andmestik on momendil kõige kasutajasõbralikumaks ning kollektsioon rikkalikum, võrreldes teiste NESSTAR rakendusandmestikega maailmas. 1300 Euroopa Sotsiaaluuringu kasutajat ainuüksi Eestis ja tähelepanuväärne hulk publikatsioone on kinnituseks, et teadusprojektina alguse saanud tegevus on laiema mõjuga kui ainult teadus. Maailmas on andmekogu kasutajaid üle 88 000.
The European Social Survey (ESS) is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. The data from those rounds are archived in standardised mode in NSD (Norwegian Data archive). The role of national teams is to promote the data usage and provide technical assistance. Estonia joined the ESS in 2004 and has participated since that in all the following rounds, including the currently ongoing 7th Round. The importance of the ESS in Estonia was recognized in 2010 when it was chosen t obe one of the the Estonian Research Infrastructure roadmap projects. The gate to access ESS information is www.ess.ut.ee in Estonian and Russian languages. The international web is http://www.europeansocialsurvey.org/.
Andmekogu eesmärk on kõik uued andmed teha digitaalselt kättesaadavaks laiale avalikkusele. Vt täpsemalt www.ess.ut.ee
Euroopa Sotsiaaluuringu idee tekkis 1990ndatel aastatel. Kahtlused rahvusvaheliste uuringute võrreldavuses ja üldises sotsioloogiliste uuringute metodoloogilises täpsuses viisid Euroopa Sotsiaaluuringu sünnini. Esimene rahastus leiti koostöös Euroopa Teadusnõukoguga 1990ndatel aastatel. Hiljem on Euroopa Sotsiaaluuringut finantseerinud Euroopa Komisjon ja 34 riigi erinevad institutsioonid. Nimelt leiab iga riik oma territooriumil uuringu läbiviimiseks ise vahendid. Andmekogus on enam kui 300 000 indiviidi andmed 35 riigist. Esimene andmete kogumise voor toimus 2002. aastal. Eesti liitus projektiga 2004. aastal ehk teises voorus. Uute andmete kogumist alustatakse iga kahe aasta tagant. Kaua aega juhtis Euroopa Sotsiaaluuringu rahvusvahelist projekti sir Roger Jowell, kes sai selle silmapaistva töö eest Inglismaal rüütli tiitli. Uuringut ennast pärjati esimese sotsiaal- ja humanitaarteaduste projektina 2005. aastal Euroopa Liidu Descartes teaduspreemiaga. Seni olid sellise teaduslku tunnustuse pälvinud vaid globaalsed täpis- ja loodusteaduste töörühmad. Euroopa Sotsiaaluuring kuulub Euroopa teaduse infrastruktuuri kõige olulisemate projektide nimekirja. 2008. aastal loodi Euroopa Sotsiaaluuringu meeskonna initsiatiivil ESRA (http://www.europeansurveyresearch.org/). ESRA ülesandeks on aidata kaasa võrdlevate uuringute arengule maailmas. Eesti liitus uuringuga 2004. aastal. 2016. aastal on uuringu eriteemadeks keskkond ja sotsiaalpoliitilised hoiakud. Eestis kasutab ESS uuringu andmeid üle 1300 inimese ja igal aastal publitseeritakse selle uuringu põhjal 50-60 Eesti kohta käivat artiklit, peatükki. Kasutajaid leidub nii avalikust sektorist, erasektorist, teadlaste ja üliõpilaste hulgast kui ka kodanikuühendustest. 2010. aastast kuulub ESS Eesti teaduse teekaardi projektide hulka. 2013. aastast on Eesti ESS ERIC (EL teaduse taristu) asutajariik. Euroopa Sotsiaaluuringut Eestis on rahastanud Eesti Teadusfond, haridus- ja teadusministeerium, riigikantselei, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskus, Eesti teaduse rahvusvahelistumise programm. Eestis on andmeid kogutud aastatel 2004, 2006, 2008-2009, 2010-2011, 2012, 2014. ESS koondab kõrgetasemelisi teadusandmeid ja valdkondlikke eksperte. ESS eesmärgiks on teenida oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega teadlasi, uurimis- ja arendusgruppe teadus- ja arendustegevuse, avalikus- ning ettevõtlussektoris. Vaata tulemusi Eesti kohta publikatsioonide andmebaasist www.ess.ut.ee.
Garanteerimaks parimat andmete kvaliteeti tehakse koostööd erinevate erialade spetsialistide, teiste suurte rahvusvaheliste uuringute ja erinevate institutsioonidega. Andmekogu kasutavad väga paljude erinevate organisatsioonide ja erialade esindajad: majandusteadlased, terviseteadlased, ühiskonnateadlased, meedia, MTÜ jne. Andmekogu soodustab eri riikide teadlaste koostööd. Euroopa Sotsiaaluuringu andmed on aluseks paljudele rahvusvahelistele koostööprojektidele (SERISS; NORFACE, Horisont2020 jt). Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus on soodustanud Eesti teadlaste kaasamist rahvusvahelistesse koostöövõrgustikesse. Paranevad eeldused rohkemate välisõppejõudude ja –teadlaste töötamiseks Eestis, võimaldanud Eesti doktorantidel omandada kogemusi välismaal. Tänu ESS Eesti andmetele on võimalik paljude Eesti noorteadlaste osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, projektides ja suvekoolides. Noorteadlaste rahvusvahelise koostöö eelduseks on töötamine nimetatud andmebaasiga.
ESS andmete kasutamise eeskirjad eesti keeles: http://www.yti.ut.ee/et/euroopa-sotsiaaluuring-ess/andmed
See http://www.europeansocialsurvey.org/data/conditions_of_use.html
Euroopa Sotsiaaluuring on maailmas üks nähtavamaid ja enim kasutatavaid uuringuid (kokku 88 000 registreeritud kasutajat maailmas). ESS andmete kasutajate arv Eestis oli 2016. aasta augusti seisuga 1394 inimest (allikas: Norra sotsiaalteaduste andmearhiiv). Eesti rahvastiku suurust arvesse võttes on see väga hea näitaja: kasutajate arvu poolest inimese kohta jääb Eesti alla vaid Sloveeniale (joonis). Kasutajatest olid 2015. aastal 14% teadlased või õppejõud, 5% doktorandid, 71% õppurid, 4% valitsusasutustest, 1% erasektorist, 2% mittetulundussektorist. Kasutajate seas on kõik suuremad teaduasutused ja ülikoolid Eestis, kuid ka avaliku sektori asutused ja eraettevõtted.