See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number näitab koostöö olulisust


27.04.2022       Priit Tuvike

Ilmunud on Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus vabanumber, mille väga erinevatel teemadel artiklite ühiseks läbivaks mõtteks kujunes koostöö olulisus õppija toetamisel ja üksteise jõustamisel.

Koostööd käsitletakse ajakirja vabanumbris nii otseses kui ka kaudses tähenduses. Otsest koostööd puudutab näiteks Pille Häidkindi, Kristi Vindi ja Carolina Šumani artikkel, milles tuleb juttu koolitustest ja nõustamistest, toetamaks lasteaiaõpetajaid kaasava hariduse edendamisel lasteaiarühmas.

Samas peegeldub vabanumbri artiklites ka koostöövajadus üliõpilaste toetamisel e-portfoolio koostamisel (autorid Liana Roos, Karmen Trasberg, Diana Eller ja Karmen Kalk), õppejõudude ja üliõpilaste arusaamade ühtlustamisel õppimist toetavast tagasisidest (autorid Pihel Hunt ja Mari Karm), neuromüütide leviku takistamisel (autorid Katrin Poom-Valickis, Kati Aus, Elina Malleus-Kotšegarov) või noorte kaasprofessorite jõustamisel neoliberaalse ülikooli mõõdikute süsteemis toime tulemiseks (autorid Kadri Steinbach, Ragne Kõuts-Klemm ja Marvi Remmik).

Lisaks avaldub koostöö olulisus kaudsemalt artiklites, mis kõnelevad koolikiusamise ennetamisest (autorid Mai Beilman, Kadri Soo ja Dagmar Kutsar) või suhtlus- ja enesemääratluspädevusest (autorid Elina Malleus-Kotšegarov, Marlyn Jurman ja Kristiina Treial). Traditsiooniliselt lõpetab ajakirjanumbri raamatututvustus, mis sedapuhku tuleb emeriitprofessor Jaan Kõrgesaarelt.

Koostöö on tähtsal kohal haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035 ning vajalik oskus haridusvaldkonna igal astmel. Nõnda tutvustavad vabanumbri artiklid koostöökohti nii lasteaias, üldhariduskoolis kui ka ülikoolis. Seejuures on oluline, et artiklites kirjeldatud soovitused leiaksid haridusasutustes rakendust, mistõttu julgustavad ajakirja toimetajad lugejaid astuma autoritega dialoogi ja jagama oma mõtteid. Tänu teadlaste ja haridustöötajate koostööle saabki haridusvaldkonda aina paremini mõista ja arendada.

Vabanumbri toimetajad on Tartu Ülikooli alushariduse kaasprofessor Merle Taimalu, Tartu Ülikooli didaktika lektor Liina Lepp ja Tallinna Ülikooli alushariduse dotsent Maire Tuul. Järgmine EHA erinumber ilmub 2022. aasta novembris, teemaks mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETIS-e klassifikatsioon 1.2), mida annavad koostöös välja Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Ajakiri ilmub Tartu Ülikooli kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems. Ajakirja veebiväljaande ja info kaastöölistele leiab aadressilt eha.ut.ee.

Lisateave:

Merle Taimalu, Tartu Ülikooli alushariduse kaasprofessor, merle.taimalu@ut.ee

Liina Lepp, Tartu Ülikooli didaktika lektor, liina.lepp@ut.ee

Maire Tuul, Tallinna Ülikooli alushariduse dotsent, maire.tuul@tlu.ee