See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
17.06.1981
lianakurg@nooruse.ee
17.06.1981−14.07.2006 Peegel, Liana

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Vanemõpetaja (1,00)
01.01.2004–...   
OÜ Feralia (lastehoid, laste üritused) asutaja, juhataja
01.09.2005–31.08.2016   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Assistent (1,00)
01.01.2005–31.12.2009   
Tartu LPK Karoliine, tervishoiutöötaja (0,15)
 
 
Haridustee
01.09.2020–2022   
Eesti Maaülikool, tehnikateadused MSc
2002–2005   
Tartu Meditsiinikool, tervisekaitse spetsialisti diplom
2000–2005   
Tartu Ülikool, kasvatusteadused, bakalaureus
 
 
Loometöö
2019 Teadlaste Öö Festivali raames ettekanne ERMis „Suhkur meie toidulaual“ 28.sept. (Tartu, ERM) http://www.teadlasteöö.ee.
2019 Tartu 5. Haridusfestivali vestlusringi „Lasteaiakõlbulik haige laps ja tervislik toit lasteaias“ läbiviimine 24.okt. 2019 (Tartu, Tartu Linnavalitsus) https://haridusfestival.tartu.ee.
2017–2019 Messil Noor Meister osalemine lapsehoidja õppekava töötubadega (Tallinn, Sihtasutus Innove) https://noormeister.ee.
2020 Akrüülmaal, laste vaba aja sisutamine - maalitunnid. (Tartu, OÜ Feralia) https://feralia.ee/kingituseks-midagi-erilist.
2004–2020 OÜ Feralia asutaja ja mängujuht, laste vaba aja tegevuste organiseerimine, heategevuslike ürituste korraldamine kogukonnale (OÜ Feralia) feralia.ee.
2011–2014 Tartu LA Karoliine hoolekogu liige (Tartu, Tartu Lasteaed Karoliine) https://karoliine.tartu.ee.
2006–2007 Kirjastus Odamees. Tõlk (inglise-eesti). „Kaalulangetamisprogramm Ei mingit dieeti“

TEA Kirjastus. Tõlk (inglise-eesti). „Lapse tervise entsüklopeedia"

.
2006–2007 Tartu Ettevõtlike Daamide assotsiatsioon. Webileht „Võlupada“ sisuhaldur. (Tartu, Tartu Linnavalitsus).
 
 
Lisainfo
2014 – 2021 Lapsehoidja riikliku kutsekomisjoni liige Tartus, Tallinnas, Viljandis

2005 – 2006 Lapsehoidja eriala kohustusliku õppesisu koostamise töögrupi liige ESF meetme 1.1 projekti “Kutseõppeasutuste õppekavade arendus” raames. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Kutsehariduse osakond.

Välisvahetused:

22–28.04.2019 Erasmus + projekt „Kutseõppe õpilaste ja töötajate õpiränne“ (Projekt nr 2018-1-EE01-KA102-046940) partnerkooli Escola Técnica e Profissional do Ribatejo SA külastus Portugalis.

2017– 2019 Welfare Technology project Erasmus+ Strategic Partnership KA2 2017-1- FI-Ka202-034740 raames projektinädalad: Finland: Tredu, Tampere (1-5.10.2018); Netherlands: Summa College (26-30.11.2018). Teaching and Training activity; Workshop/Learning.

05.05-11.05.2018 Saksamaa: Erasmus+ Program project 2017-1-EE01-KA102-034707 Jena SBBS für Gesundheit und Soziales.

06.08-19.08.2017 Malta: General English EC Central Malta 30+ Inglise keele intensiivõpe.

05.03-11.03.2017 Holland: Rotterdam Albeda College. Erasmus+ mobility project Parnterkooli külastamine projekti raames.

28.11-02.12.2017. Soome: Tampere Vocational College. Program: Nordplus Junior Partnerkooli külastamine projekti raames.

17-18.06.2016 Global Forum on Nicotine 2016. Rahvusvaheline nikotiinikonverents
GFN 2016 Poolas.

15 – 19.05.2011. Soome: Tampere Univerity of Applied Sciences–vahetusõppejõud. International Week as Health and Well being of Adolecents and Yound Adults. Ettekanne: „Health and Care in Estonia: Tartu Health Care College“.

16.09.2006 – 22.09.2006 Bulgaaria: Medical College Plovdiv – vahetusõppejõud. Ettekanne „Tartu School of Health Care and curriculum of health care specialists“

Ettekanded konverentsidel:
2005 Eesti Tervisekaitse Seltsi 51.konverents 9.09.2005 ettekanne „Tartu linna koolieelsete lasteasutuste menüüde uuring“

Tegevus erialaühingutes:
Eesti Tervisekaitse Seltsi tegevliige (al.2005)
Osalemine projektides:

2020 – KuDi - Kutseõpe digitaalsemaks! 1G37-SF14-01312-KUDI. Lapsehoidjatele mõeldud õppematerjali loomine.

2019 – ka. Empowering puppetry Project. Nordplus Higher Education 2019. Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania (23-26.09.2019).

2017– 2019 Welfare Technology project Erasmus+ Strategic Partnership KA2 2017-1FI-Ka202-034740

2010– 2012 ESF meede 1.1.8 projekt „Sotsiaalhoolekande valdkonna täienduskoolituse süsteemi terviklik arendamine”–Tartu koordinaator (lapsehoidjate täiendkoolitus)

2011 ESF programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010- 2011 (projekti nr. 1.3.0401.10-0002) lektor teemakoolitustel „Tervislik toitumine töökohal“ Tartus, Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Jõhvis.

2009 – 2010 ESF meede 1.3.1. „Lapsehoidjate pilootprojekt”(projekti nr.1.3.0102.09-0044) – Tartumaa mentor

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad & tunnustused
2021, Liana Kurg, Aasta õppejõud Lapsehoidja õppekaval, tartu Tervishoiu Kõrgkool
2021, Liana Kurg, Aasta kutseõpetaja auhind Tartus 2021. Tartu Linnavalitsus
2020, Liana Kurg, Aasta õppejõud Lapsehoidja õppekaval, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2019, Liana Kurg, Aasta õppejõud Lapsehoidja õppekaval, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2017, Liana Kurg, Aasta õppejõud Lapsehoidja õppekaval, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2016, Liana Kurg, Aasta õppejõud Lapsehoidja õppekaval, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2005, Liana Kurg, Uurimus "Lapsehoiuteenuse organiseeritus Eestis ja teistes Euroopa riikides, lapsevanemate ootused alternatiivsete lapsehoiuvõimaluste ning lapsehoidjate suhtes" – II–III koht Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo poolt üliõpilastele suunatud rahvastiku– ja perepoliitika alaste uuringute konkursil 2005.a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

18.08.2022
17.06.1981
lianakurg@nooruse.ee
17.06.1981−14.07.2006 Peegel, Liana

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tartu Health Care College, Senior Teacher (1,00)
01.01.2004–...   
OÜ Feralia (child care and free time activities) founder, director
01.09.2005–31.08.2016   
Tartu Health Care College, Assistant (1,00)
01.01.2005–31.12.2009   
Tartu Karoliines Kindergarten, healt care specialist
 
 
Education
01.09.2020–2022   
Estonian University of Life Sciences, MSc
2002–2005   
Tartu Medical School, Health Care specialist
2000–2005   
University of Tartu, Educational Sciences, bachelor's degree
 
 
Creative work
2019 Researchers' Night Festival s presentation at the ERM "Sugar in our food and drinks" Sept.28 (Tartu, ERM) http://www.teadlasteöö.ee.
2019 Tartu 5th Education Festival discussion “Sick child and healty nutrition in kinderkarten” Oct.24 2019 (Tartu, Tartu Linnavalitsus) https://haridusfestival.tartu.ee.
2017-2019
Participation in the exhibition "Noor Meister" (Young Master) with workshops of the childminder curriculum (Tallinn, Sihtasutus Innove) https://noormeister.ee.
2020 Acrylic painting, children's leisure time activities - painting lessons. (Tartu, OÜ Feralia) https://feralia.ee/kingituseks-midagi-erilist.
2004-2020 From 2004 and still active
Founder of OÜ Feralia, organizating children's leisure activities and events for the community (OÜ Feralia) feralia.ee.
2011-2014 Member of the Board of Trustees of Tartu Kindergarten Karoliine (Tartu, Tartu Lasteaed Karoliine) https://karoliine.tartu.ee.
2006-2007
Translator in Publisher Odamees ( English-Estonian ) " Program - There is no diet "

Translation in Publisher TEA( English-Estonian ) " Child Health Encyclopedia "

.
2006-2007 Tartu Association of Business Ladies. Content Manager of Website "The Magic Cauldron " (Tartu, Tartu Linnavalitsus).
 
 
Additional information
2014 - 2021 Member of the National Childcare professional Commission in Tartu, Tallinn, Viljandi

2005 - 2006 Member of the workgroup of Childcare curriculum in ESF Program 1.1 "VET curriculum development" program. National Examination and Qualification Centre. Department of Vocational Education.

Foreign Exchanges:

22–28.04.2019 Erasmus + project “Mobility of Vocational Students and Workers” (Project No. 2018-1-EE01-KA102-046940) Visitation of to the Escola Técnica e Profissional do Ribatejo SA in Portugal.

2017– 2019 Welfare Technology project Erasmus + Strategic Partnership KA2 2017-1- FI-Ka202-034740 project weeks: Finland: Tredu, Tampere (1-5.10.2018); Netherlands: Summa College (26-30.11.2018). Teaching and Training activity; Workshop / Learning.

05.05-11.05.2018 Germany: Erasmus + Program project 2017-1-EE01-KA102-034707 Jena SBBS for Gesundheit und Soziales.

06.08-19.08.2017 Malta: General English EC Central Malta 30+ Intensive English language training.

05.03-11.03.2017 The Netherlands: Rotterdam Albeda College. Erasmus + mobility project Visiting a partner school within the project.

28.11-02.12.2017 Finland: Tampere Vocational College. Program: Visit to Nordplus Junior Partner School within the project.

17-18.06.2016 Global Forum on Nicotine 2016 in Poland. Rahvusvaheline nikotiinikonverents GFN 2016
15 - 19.05.2011. Finland: Tampere Univerity of Applied Sciences faculty exchange. International Week as the Health and Well Being of Adolecents and Yound Adults. Presentation: "Health Care in Estonia and Tartu Health Care College."

16.09.2006 - 22.09.2006 Bulgaria: Plovdiv Medical College - faculty exchanges. Presentation "Tartu School of Health Care and curriculum of health care specialists".

Presentations at conferences:
2005 Estonian Health Society 51th conference, presentation "Survey of Tartu preschool institutions menus"

Activities of professional associations:
Estonian Society of Health Activist (al.2005)

Participation in projects:

2020 - KuDi - Digitalization of Vocational teaching matherial 1G37-SF14-01312-KUDI. Creating teaching materials for childminders.

2019 - ka. Empowering puppetry Project. Nordplus Higher Education 2019. Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania (23-26.09.2019).

2017– 2019 Welfare Technology project Erasmus+ Strategic Partnership KA2 2017-1FI-Ka202-034740 Teaching and Training activity; Workshop/Learning


2010- 2012 ESF Program 1.1.8 project " In the field of social welfare service training system for comprehensive development " - Mentor in Tartu

2011 ESF program " Promoting Healthy Choices 2010- 2011 (project no. 1.3.0401.10-0002 ) Lecturer training topic " Healthy diet in the workplace " in Tartu , Tallinn, Rakvere, Pärnu and Jõhvi.

2009 - 2010 ESF Program 1.3.1 . " Childminders Pilot Project" ( Project nr.1.3.0102.09-0044 ) - Mentor in Tartu

Qualifications

 
 
Honours & awards
2021, Liana Kurg, Teacher of the Year in the Chidminder Curriculum, Tartu Health Care College.
2021, Liana Kurg, Vocational Teacher of the Year Award - Tartu 2021. Tartu City Government
2020, Liana Kurg, Teacher of the Year in the Chidminder Curriculum, Tartu Health Care College.
2019, Liana Kurg, Teacher of the Year in the Chidminder Curriculum, Tartu Health Care College.
2017, Liana Kurg, Teacher of the Year in the Chidminder Curriculum, Tartu Health Care College.
2016, Liana Kurg, Teacher of the Year in the Chidminder Curriculum, Tartu Health Care College.
2005, Liana Kurg, Acknowledgments: II-III place in Paul-Eerik Rummo population and family policy research competition in 2005 : The study "Child care service organization in Estonia and other European countries, parents' expectations of alternative childcare and family services".
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.6. Public Health Science
 
 

Completed projects

Publications

18.08.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine
MUU2017-1-FI01-KA202-034740Heaolutehnoloogiad01.09.201731.08.2019Taimi TaimaluTartu Tervishoiu Kõrgkool29 860,00 EUR
MUUKuDi - Kutseõpe digitaalsemaks!13.01.202003.09.2021Jaan LoogaTartu Tervishoiu Kõrgkool16 843,89 EUR (Rahastamine 19 816,34 EUR)
MUU2017-KA102-08Kutseõppe õpiränne 2017-201901.09.201731.08.2019Airin Treiman-KivesteTartu Tervishoiu Kõrgkool57 002,00 EUR
MUU2018-KA102-21Kutseõppe õpiränne 2018-202001.09.201831.08.2020Airin Treiman-KivesteTartu Tervishoiu Kõrgkool29 720,00 EUR