See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.06.1955
6202504
karin.pachel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Veetehnika õppetooli juhataja (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Külalisprofessor (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Veetehnika õppetooli hoidja (1,00)
01.09.2011–31.08.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Dotsent (1,00)
2009–31.08.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Lektor (1,00)
2007–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Erakorraline teadur (0,25)
1992–2009   
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Veebüroo juhataja 2006.a (1,00)
01.01.1974–31.12.1992   
Eesti Maaparandusprojekt, insener
 
 
Haridustee
2004–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, doktoriõpe
1973–1979   
Tallinna Tehnikaülikool,Ehitusteaduskond; Veevarustuse ja kanalisatsiooni eriala; ehitusinsener
1962–1973   
Tallinna 36. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri instituudi nõukogu liige
2016−...   
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts EVKIS volikogu
2015−...   
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts EVKIS
2015−...   
Eesti Veeühingu juhatus
2014−...   
Eesti Standardikeskuse tehniline komitee EVS/TK48 Vee- ja kanalisatsioonitehnika
2014−...   
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) reoveepuhastite kompetentsi töörühm (RVPT)
2012−...   
Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjon
1993−...   
Eesti Veeühing
2012−2016   
TTÜ Ehitusteaduskonna nõukogu
 
 
Loometöö
1. Uuenduslike puhastustehnoloogiate, tehniliste lahenduste väljatöötamine väikestele reoveepuhastitele, sh. mudakäitlus. Põhitähelepanu on pööratud aeroobsetele ja anaeroobsetele bioprotsessidele, mis on seotud fosfori ja lämmastiku eemaldamisega väikeasulate reoveest, samuti raskmetallidest ja farmaatsiajääkidest, kasutades säästvaid tehnoloogiaid ning arvestades Eesti kliima- ja muude kohalike iseärasustega.
2. Prügilate nõrgvee puhastamise tehnoloogia uurimine võimalike uuenduslike tehniliste lahenduste väljatöötamiseks.
3. Biolagunevate jäätmete ja tööstuslike kõrvalsaaduste anaeroobse lagundamise uurimine gaasi tootmiseks.
4. Sademevee äravoolu mõju hindamine ja majandamisstrateegiate, -meetodite (sh loodussõbralik sademevee käitlemine, immutamine, viibeaja pikendamine jne) väljatöötamine sademevee mõju vähendamiseks ja veekogude kaitsmiseks võimaliku reostuse eest..
 
 
Lisainfo
Ajavahemikul 1992 -2009 hõlmas minu töö Eesti Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (Eesti Keskkonnaagentuur tänaseks) järgmisi kohustusi:
1. Eesti veekeskkonna seisundi ja veekasutuse, vee- ja kanalisatsiooni- ning veetõkestusrajatiste üle riikliku arvestuse pidamine
2. vastavate riiklike andmebaaside loomine, haldamine, arendamine
3. riigi vee andmete töötlemine ja analüüs ning veekeskkonna, rajatiste seisundi ja veeseisundit mõjutava koormuse analüüs, ülevaadete koostamine, aruandlus ning avalikustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.
4. Lähtudes valgala veemajanduse tervikliku käsitluse põhimõttest Eesti alamvesikondade ja vesikondade veemajanduskavade koostamine.
5. Töö Eesti eksperdina seadusandlike aktide väljatöötamisel: Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu Määrus (EÜ) nr 166, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri
loomist
6. Euroopa Liidu vee alastest direktiividest aruandmine ja vastavatesse andmebaasidesse
andmete ning aruannete edastamine
- Nõukogu Direktiiv asulareovee puhastamise kohta (91/271/EMÜ)
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EÜ) nr 166, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit
7. rahvusvaheliste lepete ja konventsioonide (Helcom, Eurostat, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjon) kohaselt esitatavate veeandmete ja aruannete ettevalmistamine ja töö vastavates töögruppides

Õppetegevus (loengud, harjutused, projektid):
EKV0051 ja EKV0052-Kanalisatsioonivõrk ja pumplad, loeng+harjutus; projekt (eesti keeles); 2020/2021.a alates EKV5030 Väliskanalisatsioonivõrk
EKV0110 - Veekogude veekvaliteet ja veesääst, loeng+harjutus (inglise keeles)
EKV8360 (EAV8390) - Säästlik veemajandus, loeng+harjutus, (inglise keeles)
EKE0070 (EKV5070) - Geoinformaatika, loeng+harjutus (eesti keeles)
EKV0130 - Sademevee äravoolu korraldus, loeng+harjutus (eesti keeles)
EAV8370 - Veevärgi ja kanalisatsiooniteenus (inglise keeles)
EKK5020 - Sissejuhatus sisekliimatehnikasse ja veeinseneeriasse

Erialaste standardite koostamine 2012/2013 ja 2020
EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk - uustöötluse koostajate töögrupi liige ja ekspert
EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon - uustöötluse koostajate töögrupi liige

Erialaste standardite koostamine 2013/2014:
EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine - uustöötluse koostajate töögrupi liige
EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Veevärgi projekteerimine - uustöötluse EVS 921:2014 koostajate töögrupi liige


Täiendkoolituste korraldamine:
1. Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus
2. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

Õpilaste uurimistööde juhendamine teemal "Veekulu koduses majapidamises, võimalused kokkuhoiuks" ja populaarteaduslikud loengud samal teemal – 3 juhendamist ja loengut aastas.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Karin Pachel, Jaanus Otsa stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
2.2.
1998

Tööstusomand

11.03.2021
18.06.1955
6202504
karin.pachel@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Head of Water Engineering Chair (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Visiting Professor (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Acting Head of Chair (1,00)
01.09.2011–31.08.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Associate Professor (1,00)
2009–31.08.2011   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Lecturer (1,00)
2007–2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Extraordinary Researcher (0,25)
1992–2009   
Ministry of Environment, Information Centre, Head of Water Bureau since 2006 (1,00)
01.01.1974–31.12.1992   
Estonian Land Reclamation Institute, engineer
 
 
Education
2004–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering, PhD Student
1973–1979   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, water supply and sewerage engineer
1962–1973   
Tallinn 36th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of the council of the department of Civil Engineering and Architecture at TUT
2016−...   
Estonian Association of Water Supply and Wastewater Engineers Council
2015−...   
Estonian Association of Water Supply and Wastewater Engineers
2015−...   
Estonian Water Association Management Board
2014−...   
Estonian Centre for Standardisation Technical Commitee EVS/TK48 Water and Wastewater Engineering
2014−...   
Estonian Waterworks Association (EVEL) Wastewater Treatment Plants Competence Working Group
2012−...   
Water Sampling Personnel Evaluation Commission
1993−...   
Estonian Water Association
2012−2016   
Member of the council of the Faculty of Civil Engineering at TUT
 
 
Creative work
1. Elaboration of innovative treatment technologies for small WWTPs, incl. sludge. Main focus is on aerobic and anaerobic bioprocesses connected with joint phosphorous and nitrogen removal from small settlements wastewater, as well heavy metals and pharma residuals using sustainable technologies and considering Estonian climatic and other specifications.
2. Investigation of landfills leachate water treatment technology to come out with possible innovative solutions.
3. Research on anaerobic digestion of biodegradable waste and industrial co-products for gas production.
4. Estimation of the potential impact of stormwater runoff and elaboration of management strategies, methods (incl. near-natural stormwater management, infiltration at stormwater source, delayed stormwater runoff etc.) to decrease the overall stormwater volume and to protect water bodies against harmful impact of stormwater discharges.
.
 
 
Additional information
My responsibilities in Estonian Environment Information Centre of the Environment Ministry (Estonian Environment Agency today) in timeperiod between 1992 and 2009 were following:
1. Estonian water environment status and water use, water supply- and sewerage facilities, and dams national accounting
2. Respective national data register creation, management and development
3. National water data processing and analyse, water environment and water, wastewater facilities status, their impact evaluation, reporting and making public nationally and internationally
4. Compiling Estonian sub-basins and river basin districts water management plans, following integrated water resources management approach in basins
5. National expert in the working group for EC and Parliament in the development of the Regulation (EC) No 166 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register
6. National expert on reporting the implementation of Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy and Regulation (EC) No 166 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register.
7. International agreements and conventions (Helcom, Eurostat, Estonian-Russian Transboundary Waterbodies Joint Commission) - participation in the working groups and national reporting.

Courses (lectures, exercises, projects):
EKV0051 and EKV0052 - Sewerage and Pumping Stations, lecture, exercise, project (in Estonian)
EKV0110 Water Bodies Water Quality and Water Conservation, lecture, exercise (in English)
EKV8360 Sustainable Water Management, lecture, exercise (in English).
EKE0070 Geoinformatics, lecture, exercise (in Estonian).
EKV0130 - Stormwater runoff management, lecture, exercise (in Estonian)

Elaboration, revision of standards 2012/2013 and 2020:
EVS 848:2013 Sewer system outside buildings - working group member and expert
EVS 846:2013 Draining system inside buildings - working group member

Elaboration, revision of standards 2013/2014:
EVS 835:2003 Design of site water supply- working group member
EVS 847-3:2003 Municipal water supply. Design of water supply systems - new EVS 921:2014 - working group member

Supervision of students' research on the topic "Water consumption in the household, opportunities for saving" and popular science lectures on the same topic - 3 supervision and lectures per year.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Karin Pachel, Jaanus Otsa scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T220 Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
2.2.
1998

Industrial property

11.03.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 43 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUVIR454Baltic COMPASS - Poliitika ja investeeringud jätkusuutlikeks lahendusteks Läänemere regiooni põllumajandustootmises (INTERREG IVA)17.09.200916.12.2012Arvo IitalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool136 112,00 EUR
1.2.2.1.14.1.VIR17122Daugava jõe valgala veekvaliteedi ja territooriumite haavatavuse hindamine 01.03.201731.12.2018Alvina ReihanTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut13 000,00 EUR
MUULMIN11079Eesti reostuskoormuse arvutamine ning aruannete esitamine Helsingi Komisjoni PLC-Water töörühmale06.10.201130.12.2011Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool3 500,00 EUR
MUULMIN10119AEnergeetika ja põllumajanduse valdkondade Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2011. aasta inventuuri ja inventuuriaruande koostamine30.11.201015.12.2011Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool10 289,78 EUR
MUUV339Euroopa ja lähialade vee arengu stsenaariumid - EL VI Raamprogramm20.11.200620.11.2010Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool140 530,98 EUR
1.1.5.3.4.1.3.3.VA18024Fosfori säästev majandamine Baltimaades01.01.201831.03.2020Viktoria VoronovaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut43 800,00 EUR
MUULMIN10035Fosfori- ja lämmastikukoormuse uuring punkt- ja hajureostuse allikatest. Fosforväetistes kaadmiumi reostusohu hindamine.08.04.201030.09.2010Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool10 545,42 EUR
MUUVIR522GAUJA-KOIVA Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused01.07.201131.10.2013Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool64 320,23 EUR
MUUVIR16015Hajaasustusalade reostuskoormuse vähendamine - Läänemere piirkonna külad pilootobjektidena01.03.201628.02.2019Niina DulovaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool258 743,40 EUR
MUULep12035Harku järve vee kvaliteet20.02.201215.12.2014Karin PachelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool21 309,16 EUR
1.2.2.1.VEU19017Integreeritud veemajanduse ja selleks sobivate kaasaegsete vahendite arendamine Eestis - strateegilised valikud ja tulevik01.01.201931.12.2028Arvo IitalTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut452 367,00 EUR
1.2.2.1.VFP19048Jätkusuutlike  lahenduste väljatöötamine ja rakendamine bioplasti tootmiseks ning maa- ja merekeskkonna kvaliteedi säilitamiseks Euroopas.01.10.201930.09.2023Viktoria VoronovaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut300 000,00 EUR
MUUVIR459Jäätmete ja tootmise kõrvalproduktide säästlik utiliseerimine (SUSBIO)01.05.201030.04.2013Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool355 564,02 EUR
MUUAR16054Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss01.01.201631.08.2022Marika LundenTallinna Tehnikaülikool66 400,00 EUR
MUUVIR425Läänemere piirkonna 2007-2013 programmi projekt COHIBA - Ohtlike ainete kontroll Läänemere regioonis (Control of hazardous substances in the Baltic Sea region)25.10.200824.01.2012Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool116 639,01 EUR
MUUVIR18014Läänemere valgala linnade väikejõgede veekvaliteedi parandamine veekogude taastamise ja toit- ning ohtlike ainete lisandumise vältimise abil01.03.201828.02.2021Karin PachelTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut211 959,16 EUR
MUUKIK14150Mustoja valgala veekvaliteedi , reostuskoormuse ja sademevee äravoolu uuring01.11.201431.03.2016Karin PachelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool67 567,22 EUR
MUUV19016Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus15.03.201902.11.2021Alvina ReihanTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut260 030,00 EUR
MUULMIN10123Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduse analüüs25.11.201025.05.2011Arvo IitalTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool13 314,91 EUR
1.1.5.AR17141Noore Inseneri Programm03.04.201731.12.2020Karin Käär; Riina ArvistoTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 84 802,75 EUR
MUULMIN12191Oluliste looduslike ning inimtegevuse tulemusena rikutud (tugevasti muudetud või tehislike) vooluveekogude hüdromorfoloogilise aseisundi uurimine ning hüdromorfoloogilise seisundi hindamise metoodika väljatöötamine"28.11.201230.11.2013Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool33 019,17 EUR
MUULMIN11123Piiriveekogude loodusliku ja inimtekkelise koormuse arvutamine Eesti territooriumilt20.12.201130.11.2012Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium7 989,00 EUR
MUULEP17012Pinnavee kontrollseire Ojamaa põlevkivikaevanduse võimaliku mõju hindamiseks 2017. ja 2018. aastal09.02.201710.01.2019Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut11 771,20 EUR
MUULMIN8025Põhja-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire26.03.200801.02.2009Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool34 620,62 EUR
MUULMIN9032Põhja-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire 2009.a.01.04.200901.02.2010Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool31 468,37 EUR