See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
25.09.1954
5036542
503 6542 (6320)
kulno.turk@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2021–28.02.2022   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, emeriitprofessor (0,50)
01.01.2017–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, turunduse ja finantsjuhtimise magistriõppekava programmijuht
01.09.2016–28.02.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, ärijuhtimise magistriõppe programmijuht
01.09.2016–28.02.2021   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, personalijuhtimise professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, ärijuhtimise magistriõppe programmijuht
01.01.2016–31.08.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, personalijuhtimise professor (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, personalijuhtimise professor (1,00)
16.10.2011–31.12.2011   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, instituudi juhataja kohusetäitja
01.09.2011–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, personalijuhtimise professor (1,00)
01.09.2011–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, ärijuhtimise magistriõppe programmijuht
01.02.2009–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, juhtimise dotsent (1,00)
01.02.2009–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, ärijuhtimise magistrikava programmijuht
01.09.2008–31.01.2009   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, ärijuhtimise magistrikava programmijuht
01.03.2006–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, ärijuhtimise eriala magistriõppe programmijuht
01.02.2004–31.01.2009   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, juhtimise dotsent (1,00)
1977–2004   
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Juhtimise ja turunduse instituut, Dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.1979–01.07.1983   
1979-1983 aspirant, majandusteaduskond, Tartu Ülikool
01.09.1973–22.06.1977   
1973- 1977 üliõpilane, majandusteaduskond, Tartu Ülikool
01.09.1970–22.06.1973   
1970-1973 Tartu 1. Hugo Treffneri nim. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi ekspertkomisjoni liige.
2016−...   
Turunduse ja finantsjuhtimise magistriõppekava programmijuht. TuFi vastuvõtu korraldamine Tartus, Tallinnas ja Pärnus.
2014−...   
Tartu Ülikool Pärnu Kolledž nõukogu liige
1999−...   
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna TuFi, MBA, SJ, ETJ, MM magistritööde kaitsmiskomisjonide esimees ja liige
2010−2021   
SA Kutsekoda Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu liige. Rektorite nõukogu esindaja.
2007−2017   
Ärijuhtimise magistriõppe (MBA) programmijuht Juhtimine ja turundus; Finantsjuhtimine; Teenuste disain ja juhtimine; Kaubandusettevõtte juhtimine; Avaliku sektori ökonoomika erialadel. Vastuvõtu korraldamine Tartus, Pärnus, Tallinnas.
1992−2017   
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna nõukogu liige
1992−2017   
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktoritööde kaitsmise nõukogu liige
 
 
Loometöö
1. Personalijuhtimise teoreetiliste käsitluste analüüs, uuringute läbi viimine paljudes Eesti organisatsioonides ja tulemuste publitseerimine: kokku 82 peamist teaduslikku publikatsiooni. Peamisteks uurimisteemadeks on personali värbamine ja valik, töötajate töösoorituse hindamine ja töötasustamine (sh tulemustasustamine) ning personali arendamine. Personalijuhtimise alaste teadusuuringutega alustasin 1980ndatel, mil uurisin personali kujundamise ja liikumise ning spetsialistide vajadusega seonduvaid küsimusi kaubanduses ning kaitsesin nimetatud teemal väitekirja. 1990ndatel koostasin ja avaldasin viis personalijuhtimise alast õpikut, mis olid esimesed eestikeelsed. Töötajate töösoorituse hindamise ja töötasustamise uuringutes olen käsitletud ettevõtete ning asutuste juhtide, spetsialistide ja tööliste (teenindajate) töösooritust. Olen välja töötanud ettevõtete ja asutuste personali valiku, hindamise, töötasustamise ja arendamise uurimise metoodika, sh kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimisinstrumendid. Põhjalikumad uuringud Eesti haridusinstitutsioonides ning Põhja-Ameerika ülikoolides. Olen koostööd teinud EBS, EMÜ, TTÜ jt. Eesti ülikoolide teadlastega ning personalijuhtimise alaste institutsioonidega (PARE, konsultatsiooni- ja personalifirmad). Rahvusvaheline koostöö on toimunud professor Richard Herdlein’iga (USA, State University of New York College) jt.
Mahukas uuringu lõpetasime 2011 aasta lõpus teemal Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid, mis kulmineerus 420 leheküljelise monograafia avaldamisega koostöös majandusteaduskonna ja haridusinstituudi teadlastega (olin vastutav täitja ja TÜ poolne koordinaator). Uuringu raames viisime läbi 372 üldharidus- ja kutsekooli juhtide, õpetajate, õpilaste jt küsitlus (ligi 11 000 küsitletavat).
Finance-Estonia tellimusel viisin vastutava täitjana 2014. aastal läbi Eesti finantssektori personali seisundi, tulevikuvajaduste ja arendamise alase uuringu ning töötasime välja ettepanekud Eesti finantssektori spetsialistide koolitamiseks ja arendamiseks (koostöös Mark Kantšukovi ja Kurmet Kivipõlluga).
Skype tellimusel viisin vastutava täitjana 2015.a. läbi uuringu naiste tööhõive seisundi ja seda kujundavate tegurite kohta Eesti IKT sektoris ning selgitasime välja peamised barjäärid, miks Eestis antud valdkonnas naised vähe esindatud on (koostöös Eneli Kindsiko ja Mark Kantšukoviga). Samuti käivitasime meedias avaliku arutelu naiste rolli suurendamise olulisusest IKT sektoris.
Personalijuhtimise valdkonnas olen avaldatud 6 personalijuhtimise alast õpikut kõrgkoolidele..
2. Eestvedamise teoreetiliste käsitluste analüüs, uuringute läbi viimine paljudes Eesti organisatsioonides ja tulemuste publitseerimine: kokku 27 peamist teaduslikku publikatsiooni. Peamisteks uurimisteemadeks on juhtimisstiilid ja konfliktide juhtimine. Uurimuste käigus töötasin välja vastavad teoreetilised ja metoodilised alused organisatsioonilise eestvedamise uurimiseks. Viisin läbi üle tuhande juhtide ja spetsialistide juhtimisstiili ja konfliktide lahendamise stiili määratleva testi ning paljude intervjuude tegemisel ettevõtete omanike, juhtide ja spetsialistidega.
Kaasaegsete organisatsioonide eestvedamise üheks uurimisteemaks on virtuaalsed meeskonnad ning nende juhtimise eripärad. Uuringutes keskendusime vahendatud kommunikatsiooni eripärade välja selgitamisele teenindusorganisatsioonides, sh virtuaaltöö kogemustega ja multikultuurse personaliga rahvusvahelistes ettevõtetes (koostöös Gerda Mihhailovaga).
Viimsel aastal olen valmistanud ette teadusuuringut teemal „Jaotunud eestvedamine ja õpetajate osalemine üldhariduskoolide eestvedamisel“, mis võimaldab koolijuhtide ja õpetajate (juhtimis)võimekusi tulemusrikkamalt rakendada. Uuringu metoodika põhineb Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni (ESHA) ja Euroopa Haridusvaldkonna Ametühingute Komitee (ETUCE) jaotunud eestvedamise metoodikal, mille oleme kohandanud Eesti oludele (koostöös Kurmet Kivipõlluga). Uuring võimaldab Eestil ühineda jaotunud eestvedamise rahvusvahelise projektiga Euroopas.
Eestvedamise valdkonnas olen osalenud aktiivselt eesti keelse terminoloogia välja töötamisel ja ühtlustamisel ning koostanud kaks eestikeelset õpikut..
3. Töösoorituse juhtimise teoreetiliste käsitluste analüüs, uuringute läbi viimine ja tulemuste publitseerimine: kokku 19 peamist teaduslikku publikatsiooni. Organisatsioonide ja töötajate töösoorituse juhtimise teemal olen teinud koostööd Eesti Regionaalarengu Sihtasutusega, TTÜ-ga, maavalitsuste ja maakondlike äriinfokeskustega ning Eesti Arengufondiga (sh Eesti Arengufondile tehtud uuringu raames). Olen osalenud ettevõtluse arengu sõlmprobleemide analüüsimisel ning keskmiste ja väikeettevõtete infosüsteemi andmebaasi välja töötamisel Eestis. Teadus- ja innovatsioonipoliitika uuringu raames selgitasin välja Eesti ülikoolide töösoorituse juhtimise eripärad ning töötasin välja soovitused akadeemiliste töötajate töösoorituse arendamiseks. Viisin läbi viis küsitlust ning paarkümmend (fookusgrupi) intervjuud kolmes ülikoolis (koostöös TÜ, TTÜ, EBS ja EMÜ teadlastega).
Töösoorituse juhtimise raames olen aktiivselt osalenud erialase terminoloogia väljatöötamisel ning selle teemaga seonduvalt olen koostanud kaks õpikut ülikoolidele (koostöös Aino Siimoniga)..
 
 
Lisainfo
...

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrandide lemmikõppejõud
2019, Kulno Türk, Aasta e-kursuse Juhtimine tiitel (koostöös Krista Jaakson, Maaja Vadi, Toomas Haldma, Veronika Krassavina, Eneli Kindsiko, Maret Ahonen).
2018, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna parim programmijuht
2016, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrantide lemmikõppejõud
2014, Kulno Türk, Kulno Türk, Tartu Ülikooli väike medal
2009, Kulno Türk, Kulno Türk, Aumärk, Tartu Ülikool
2008, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrandide lemmikõppejõud
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S190 Ettevõtete juhtimine; TÄPSUSTUS: Peamised uurimisvaldkonnad: 1. Personalijuhtimine (inimressursi juhtimine); 2. Eestvedamine; 3. Töösoorituse juhtimine.
 
 
Lisainfo
Mtk, töö-ökonoomika
Püsiva kaubanduskaadri kujundamise sotsiaal majanduslikud alused.
Tartu Ülikool, 1985; kaitstud Leningradi Finants-majandus Instituudis 1985.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
3.4.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
6.6.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
2.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
3.1.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
6.4.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
2.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
2.4.
2003
2.4.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
2.4.
2001
2.4.
2001
2.4.
2001
3.3.
2001
3.1.
1998
14.02.2021
25.09.1954
5036542
503 6542 (6320)
kulno.turk@ut.ee
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=vLGjKrgAAAAJ

Career

Institutions and positions
01.03.2021–28.02.2022   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Professor emeritus (0,50)
01.01.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Programme Director
01.09.2016–28.02.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Programme Director MBA Business Administration
01.09.2016–28.02.2021   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Professor of Human Resource Management (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Programme Director MBA Business Administration
01.01.2016–31.08.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, Professor of Human Resource Management (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office, Professor of Human Resource Management (1,00)
16.10.2011–31.12.2011   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Acting Head of Institute
01.09.2011–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Professor of Human Resource Management (1,00)
01.09.2011–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office, Programme Director
01.02.2009–31.08.2011   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Associate Professor in Management (1,00)
01.02.2009–31.08.2011   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office, Programme Director for Master�s Curriculum of Business Administration
01.09.2008–31.01.2009   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Programme Director
01.03.2006–31.08.2008   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Programme Director
01.02.2004–31.01.2009   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration, Associate Professor (1,00)
1977–2004   
University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Management and Marketing, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
01.09.1979–01.07.1983   
1979-1983 Ph.D. student, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia.
01.09.1973–22.06.1977   
1973- 1977 BA, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia.
01.09.1970–22.06.1973   
1970-1973 Tartu 1. Hugo Treffner High School, Estonia.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the expert committee of the Estonian language textbooks program
2016−...   
Programme leader of the Master of Business Administration study programmes: Marketing nad Financial management.
2014−...   
The member of the council of Pärnu College, University of Tartu
1999−...   
The leader and member of the TuFi, MBA, EMBA, MM projects Defence.
2010−2021   
Estonian Qualifications Authority. Member of Occupational Qualification Councils: Commercial Service and other business activities
2007−2017   
Programme leader of the Master of Business Administration study programmes: Management and marketing; Financial management; Service design and management; Public sector economy and management in Tartu, Pärnu and Tallinn (to 2012).
1992−2017   
The member of the council of Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu
1992−2017   
The member of the PhD thesis Defence Committee.
 
 
Creative work
1. Analysis of the theoretical treatments of HRM, conducting research in numerous Estonian organisations and publishing results – total of 82 major scientific publications (in publications where the undersigned is a co-author, the contribution has been mainly in developing the research methodology, concept, theory and presenting the results and conclusions). Main research topics have been personnel recruiting and selection, performance appraisal and remuneration (including PFP) and personnel development.
Research in HRM was started as early as the 1980s, when scientific research was conducted and a candidate dissertation was defended on the topic of the issues with trade personnel design and labour turnover, and questions related to the needs of specialists. The topic of HRM was studied further in the 1990s, when five textbooks on HRM were compiled and published in Estonian for the first time. The HRM was further developed from the aspect of leadership, which was developed into a separate research area. The staff PA and remuneration (PFP) research of managers, specialists and workers of private and public organisations. The methodologies of conducting research in recruitment and selection, PA, remuneration and development of the organisations personnel. Both qualitative and quantitative research methods are used in conducting research. Thorough research has been conducted in Estonian educational institutions and comparative data includes performance research of the academic staff of universities and teachers of general education schools from USA and Europe. Collaboration has been completed with the scientists of Estonian universities and HRM institutions. International collaboration has been performed with scientists from the USA State University of New York College at Buffalo (prof. Richard Herdlein) and others.
Extensive research on the Performance of general education schools and its factors was finalised at the end of 2011 and this collaboration resulted in the publication of a 420 page monograph. In the framework of this research a survey of 372 Estonian general primary, secondary and vocational schools was carried out. In order to pinpoint the issues and problems around the performance appraisal and remuneration of teachers, interview questionnaires and case studies were developed (collaboration with Reelika Irs). A teacher’s performance appraisal and remuneration model and suggestions for effective management of schools were designed based on the above-mentioned results.
In 2014 we conducted a survey on behalf of Finance-Estonia to clarify the state, future needs and development of the personnel of Estonian financial sector. We made proposals for the training and development of Estonian financial sector specialists (collaboration with Mark Kantšukov and Kurmet Kivipõld). As a part of the study, interviews and surveys were conducted with the representatives of the three largest Estonian universities providing financial education and with the managers of 12 of the most significant financial institutions of Estonia. On the basis of this study, suggestions for the improvement of courses on finance- and accounting-related subjects can be developed.
In 2015 we conducted a survey on behalf of Skype in order to clarify the state of the female participation in the ICT sector labour market (collaboration with Eneli Kindsiko and Mark Kantšukov). We aimed to pinpoint the main barriers of why females are still heavily underrepresented in ICT related fields. We were searching answers to the question, what should be done in order to increase the female participation in ICT sector? The research included surveys among secondary schools and university students studying ICT programs and in-depth interviews with female leaders working in ICT companies. Through wide media coverage we initiated a public debate over the importance of increasing the share of females among the ICT workforce.
In the field of HRM, I have actively participated in developing and harmonising terminology and in compiling university text books in Estonian (I have published six university text books on HRM).
.
2. Analysis of the theoretical treatments of leadership, conducting research in numerous Estonian organisations and publishing results – total of 27 major scientific publications. Main research topics have been leadership styles and conflict management.
Within the research, I developed respective theoretical and methodological criteria for studying organisational leadership and conducted tests to determine the leadership and conflict management styles of over a thousand managers and specialists and participated in doing about thirty interviews with the enterprise owners, managers and specialists.
One of the research topics is virtual teams and the special characteristics of their leadership styles at organisations. In research, the main emphasis is on the special characteristics of mediated communication in Estonian service organisations, including the international organisations that employ multicultural staff and have experience in virtual work. Within this research, I have participated in developing the model for differentiating types of virtual work (collaboration with Gerda Mihhailova). In virtual work, performance management should be applied more frequently than it was before, which, in turn, requires updating the information and communication technologies.
During the past year, the undersigned has been making preparations for a new research study proposal titled “Distributed leadership and teachers’ participation in the leadership of the general educational schools”. The aim of the research is to identify options for developing the leadership in Estonian schools and explaining the factors that have an influence upon school leadership. The main idea behind school leadership is to increase and enhance the capabilities of headmasters and teachers in school development. The research is broadly based on the methodology used by the European School Heads Association (ESHA) and the European Trade Union Committee for Education (ETUCE). Via the development and validation of a questionnaire this methodology has been adapted to Estonian circumstances. In order to research and examine distributed leadership, a web-based questionnaire has been developed and a pilot research project has been carried out in 12 Estonian general educational schools. Research into distributed leadership enables Estonia to join in the international school leadership research program in Europe. International collaboration has been undertaken and would be continue with the ESHA and ETUCE.
In the field of leadership, I have actively participated in developing and harmonising terminology and in compiling university text books in Estonian (I have published two university text books on leadership)..
Analysis of the theoretical treatments of performance management, conducting research in numerous Estonian organisations and publishing results – total of 19 major scientific publications.
On the topic of PM of organisations, collaboration has been done with the Foundation for Estonian Regional Development, Tallinn University of Technology, the Estonian Business School, county governments and county business information centres and the Estonian Development Fund. Participation in determining and analysing the main issues of business development and in developing and introducing the information database of average and small scale enterprises in Estonia (international cooperation project SmeLink). During the survey of research and innovation policy we evaluated the performance management models and developed recommendations for the development of these models.
I have thoroughly researched the PA and remuneration of academic staff in the universities. The aim of the researches was to identify options for developing the PM of the academic staff and explaining the factors that have an influence on performance, based on the example of Estonian universities. The analysis includes a review on how the PM system of universities has developed in this century, ascertaining special features with respect to the economic crisis. Methods included three questionnaire based surveys of AS, interviews with nine academic leaders and seven focus group interviews. Collaboration has been done with the Tallinn University of Technology, the Estonian Business School, the Estonian University of Life Sciences and HRM institutions. There has been international collaboration with scientists of the USA State University of New York College at Buffalo and New Zealand Unitec Business School.
We found out more about PM in the universities and its interaction with other elements of performance – the effectiveness of teaching and research are studied. A detailed performance appraisal system enables academic staff to achieve higher results specifically during periods of restructuring and change at universities, but also causes a negative impact on the quality and motivation of academic staff. It is necessary to develop PM to be applied in conjunction with other management instruments (qualitative management, personnel management).
In the area of PM, I have actively participated in developing and harmonising terminology and compiling the Management text books (2004. 2005) in Estonian..
 
 
Additional information
...

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrandide lemmikõppejõud
2019, Kulno Türk, Aasta e-kursuse Juhtimine tiitel (koostöös Krista Jaakson, Maaja Vadi, Toomas Haldma, Veronika Krassavina, Eneli Kindsiko, Maret Ahonen).
2018, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna parim programmijuht
2016, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrantide lemmikõppejõud
2014, Kulno Türk, Kulno Türk, Tartu Ülikooli väike medal
2009, Kulno Türk, Kulno Türk, Aumärk, Tartu Ülikool
2008, Kulno Türk, Kulno Türk, TÜ majandusteaduskonna magistrandide lemmikõppejõud
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS CLASSIFICATION: S190 Management of enterprises ; SPECIFICATION: 1. Human Resources Management 2. Leadreship 3. Performance Management
 
 
Additional information
Ph.D, Economics
University of Tartu, 1985

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
3.4.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
6.6.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
2.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
3.1.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
6.4.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
2.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
2.4.
2003
2.4.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
2.4.
2001
2.4.
2001
2.4.
2001
3.3.
2001
3.1.
1998
14.02.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULMJJV14081Eesti finantssektori inimvara seisund, tulevikuvajadused ja arendamine20.05.201401.12.2014Kulno TürkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut4 166,66 EUR
MUULMJJV10162Eesti juhtimisvaldkonna uuring 201021.10.201011.04.2011Maaja VadiTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut18 062,97 EUR
SFSF0180037s08Innovatsioonisüsteemi rajasõltuvust arvestava mudeli loomine ja rakendusmehhanismi väljatöötamine väikeriigi näitel01.01.200831.12.2013Urmas VarblaneTartu Ülikool, Majandusteaduskond984 741,41 EUR
MUULMJMJ15056Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris02.03.201501.07.2015Kulno TürkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond7 500,00 EUR
MUURektori arengufond Tartu Ülikooli juhtimisuuring10.02.202030.08.2020Krista JaaksonTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond9 600,00 EUR
MUUSMJJV11063T (1.2.0103.11-0005)Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi seirevaldkond 301.01.201131.08.2015Maaja VadiTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond136 237,60 EUR
ETFETF7018TEENINDUSORGANISATSIOONID ORGANISATSIOONIKÄITUMISE VAATENURGAST: MÕNED TEGURID JA ARENGUSUUNAD01.01.200731.12.2010Maaja VadiTartu Ülikool, Majandusteaduskond44 648,17 EUR
2.1.1.LSVMJ20173Töö efektiivsuse hindamise digitaalse küsimustiku välja töötamine10.02.202004.05.2020Kulno TürkTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond3 000,00 EUR
2.1.1.LSVMJ18501Uuring Elektrilevi OÜ partnersuhete strateegia koostamiseks sisendi andmiseks01.11.201831.01.2019Krista JaaksonTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond16 500,00 EUR
MUUSMJMJ08236Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid.01.01.200815.08.2011Hasso Kukemelk; Toomas Haldma; Kulno TürkTartu Ülikool97 833,40 EUR