See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
2.06.1973
5344 4001
irma.nool@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Lektor (1,00)
2015–2016   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Assistent (1,00)
2006–2011   
Terviseamet, Terviseamet, töötervishoiu büroo juhataja (1,00)
2005–2015   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Lektor (1,00)
2003–2005   
Tallinna Meditsiinikool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2006   
Tartu Ülikool, rahvatervise magister
1999–2000   
Tartu Ülikool, õendusteaduse bakalaureus
1996–1999   
Tartu Ülikool, õeteaduse diplomiõpe
1993–1996   
Tallinna Meditsiinikool, meditsiiniõde
1992–1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, raamatukogundus ja bibliograafia
1980–1991   
Kuusalu Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2022−...   
Retsensent (reviewer) eelretsenseeritud ajakirjale "Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science"
2022−...   
Retsensent (reviewer) eelretsenseeritud ajakirjale "International Journal of Nursing Knowledge"
2022−...   
Ajakirja "Annals of Community Medicine and Primary Health Care" toimetaja
2021−...   
Retsensent (reviewer) eelretsenseeritud ajakirjale "International Journal of Nursing and Health Care Science"
2021−...   
Retsensent (reviewer) eelretsenseeritud ajakirjale "International Archives of Nursing and Health Care"
2017−...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuste (RUTA) töörühma liige
2020−2020   
Rahvusvahelise interdistsiplinaarse teaduskonverentsi “Public Health & Healthcare in the Move” – Opportunities and Challenges in Research, Practice and Policy (PHHM2020) teaduskomitee liige
2011−2012   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Akrediteerimismeeskonna liige
2008−2010   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Terviseõe õppekava koordinaator
2008−2011   
Tööhügieeniku ja -ergonoomi kutsestandardi koostamise töörühma liige
2004−2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Akrediteerimismeeskonna liige
 
 
Lisainfo
Läbitud täiendusõpe:
2021. Sissevaade psühholoogiasse (39 tundi). Tartu Ülikool
2019 TÜ Eetikakeskuse eetikaalane koolitus RUTA töörühmale
2018 48th World Congress on Advanced Nursing Research
2017 5th Global Congress for Qualitative Health Research
2017 14th International Conference on Nursing Research
2015 Ümberpööratud auditoorium
2015 Ravijuhendi koostamise koolitus
2014 Rahvusvaheline nädal Tampere Ametikõrgkoolis "Family care and cultural diversity in nursing and social services"
2014 Koolitus: Üliõpilaste juhendamine arendus- ja tegevusuuringute läbiviimisel
2013 NANDA I õendusdiagnooside kasutamine
2013 SPSS - tugi õppejõu töös
2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Väljundipõhise õppekava üldväljundite ühisosa...
2009 Tallinna Ülikool (koolitus) VÕTA hindamine
2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted
2009 COHEHRE conference
2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Väljundipõhise õppekava koostamise alused ja terminoloogia mõtestamine
2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Õe, ämmaemanda ja hambatehnika õppekava...
2008 Fontes (koolitus) Ametikohtadxe hindamine asutusesisestele töögruppidele
2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool International week
2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Õenduse ÕT akrediteerimisalane koolitus
2007 Tartu Ülikool (koolitus) E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
2007 Tartu Ülikool Kliinik 2007
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) Akrediteerimise protsess
2006 Tartu Ülikool 15. aastat akadeemilist õendusharidust Eestis
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) Õendus- ja hooldusala kutseõppehariduse arendamine
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli visioon ja missioon
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) SOCRATES/ERASMUS programm ja selle põhimõtted
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) Kontaktõppejõu olulisus ja ülesanded õppepraktika juhendamisel
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooll (koolitus) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengusuunad
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Med.koolide õpetajate erialane õendus- ja hooldus. Projekt "Õendus- ja hooldusala kutseõppehariduse arendamine"
2005 Merlecons (koolitus) Probleemõppe kasutamine õppeprotsessis
2005 Tallinna Keeltekool Inglise keel IV (kõrgem kesktase)
Keeleoskus:
eesti keel - emakeel
inglise keel - kõrgem kesktase
soome keel - algtase
vene keel - kesktase

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; TÄPSUSTUS: tervisedendus
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; TÄPSUSTUS: tööohutus, kutsehaiguste ja tööõnnetuste ennetamine
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.5. Õendusteadus/õendus; CERCS VALDKOND: B710 Taastusravi ja füsioteraapia; TÄPSUSTUS: tervisedendus, kirurgilise haige õendus, õenduskoolitus, tervisedendus, kirurgilise haige õendus, õendusharidus, õendusabi kvaliteet

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
1.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.3.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.5.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
3.2.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2014
3.2.
2012
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.4.
2009
6.7.
2009
2.5.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
5.2.
2007
6.7.
2006
7.10.2022
2.06.1973
5344 4001
irma.nool@ttk.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Lecturer (1,00)
2015–2016   
Tallinn Health Care College, Assistant (1,00)
2006–2011   
Health Board, Health Board (1,00)
2005–2015   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Lecturer (1,00)
2003–2005   
Tallinn Medical School, Teacher (1,00)
 
 
Education
2003–2006   
University of Tartu, Master of Public Health
1999–2000   
University of Tartu, Bachelor of Nursing
1996–1999   
University of Tartu, diploma degree in nursing
1993–1996   
Tallinn Medical School, general nurse
1992–1993   
Tallinn University of Educational Sciences, librarianship and bibliography
1980–1991   
Kuusalu Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2022−...   
Reviewer in peer-reviewed journal "Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science"
2022−...   
Reviewer in peer-reviewed journal "International Journal of Nursing Knowledge"
2022−...   
Editor of the journal "Annals of Community Medicine and Primary Health Care"
2021−...   
Reviewer in the peer-reviewed journal "International Journal of Nursing and Health Care Science"
2021−...   
Reviewer in peer-reviewed journal "International Archives of Nursing and Health Care"
2017−...   
Member of Tallinn Applied Sciences Applied Research and Development (RUTA) Working Group
2020−2020   
International interdisciplinary scientific conference “Public Health & Healthcare in the Move” – Opportunities and Challenges in Research, Practice and Policy (PHHM2020) member of scientific committee
2011−2012   
Member of the Accreditation team of Tallinn Health Care College
2008−2010   
Coordinator of the health nursing curriculum in Tallinn Health Care College
2008−2011   
Member of the team in development of work hygienist and ergonomist occupational standard
2004−2008   
Member of the Accreditation team of Tallinn Health Care College
 
 
Additional information
Additional training:
2021. Insight into psychology (39 hours). University of Tartu
2019 UT ethics centre training about ethics for RUTA team
2018 48th World Congress on Advanced Nursing Research
2017 5th Global Congress for Qualitative Health Research
2017 14th International Conference on Nursing Research
2015 Reverse Auditorium
2015 Training: treatment guide compilation
2014 Rahvusvaheline nädal Tampere Ametikõrgkoolis "Family care and cultural diversity in nursing and social services"
2014 Training: Instructing the students on conducting development and action researches
2013 The Usage of NANDA I Nursing Diagnoses
2013 SPSS - support in the work of lecturer
2010 Tallinn Health Care College (training) Common part of general outcomes of the outcome based curriculum
2009 Tallinn University (training) assessment of RPL (Recognition of Prior Learning)
2009 Tallinn Health Care College (training) Principles of assessment and implementation of the outcome based curriculum
2009 COHEHRE conference
2009 Tallinn Health Care College (training) The basics of compilation of the outcome based curriculum and defining the terminology
2008 Tallinn Health Care College (training) Curriculum of nurse, midwife and dental technician
2008 Fontes (training) Assessment of positions for in-house working groups
2008 Tallinn Health Care College International week
2008 Tallinn Health Care College (training) Training of accreditation of Nursing Chair
2007 University of Tartu (training) Creating of an E-course in the learning environment Moodle
Tartu University Clinic 2007
2006 Tallinn Health Care College (training) Process of accreditation
2006 University of Tartu 15 years of academic nursing education in Estonia
2006 Tallinn Health Care College (training) Development of vocational education in the fields of nursing and care
2006 Tallinn Health Care College (training) Vision and mission of Tallinn Health Care College
2006 Tallinn Health Care College (training) SOCRATES/ERASMUS programme and its principles
2006 Tallinn Health Care College (training) The importance and assignments of a contact lecturer during the instruction of an internship
2006 Tallinn Health Care College (training) Development trends of Tallinn Health Care College
2006 Tallinn Health Care College (training) Professional nursing and care of the teachers of med schools. Project
"Developing vocational education in the fields of nursing and care"
2005 Merlecons (training) Use of problem-based learning in the learning process
2005 Tallinn Language School English Language IV (upper-intermediate)
Language skills:
Estonian - native language
English - upper intermediate
Finnish - beginner
Russian - intermediate

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.6. Public Health Science; SPECIFICATION: health promotion
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.5. Nursing Science; CERCS RESEARCH FIELD: B710 Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation ; SPECIFICATION: ,
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
3.2.
2022
1.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.3.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.5.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
3.2.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2014
3.2.
2012
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.4.
2009
6.7.
2009
2.5.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
5.2.
2007
6.7.
2006
7.10.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Projektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 19 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusKogurahastus
1.1.9.1-16/730 Onkoloogiliste ja reumatoloogiliste patsientide infovajaduse hindamine AS Ida-Tallinna Keskhaiglas01.09.201731.12.2021Irma Nool; Marika TammaruTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool; AS Ida-Tallinna Keskhaigla49 515,00 EUR
1.1.2132. tüüpi diabeedi korral esinevad kohanemise takistused ja seosed diabeedi tüsistustega ning diabeediõdede roll selles01.05.202230.06.2024Maarja RandväliTallinna Tervishoiu Kõrgkool30 834,00 EUR
1.; 1.1.2232. tüüpi diabeediga korral esinevad kognitiivsed häired, depressiooni sümptomid, aju raphe tuumade muutused ja seosed tüsistustega ning psühhosotsiaalsete probleemidega01.10.202201.10.2026Maarja RandväliTallinna Tervishoiu Kõrgkool35 182,00 EUR
1.; 1.1.575Energiajookide küsitlus kooli ja perearstiõdede ning kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite seas10.02.201430.05.2014Irma Nool; Laine PartsTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Meditsiinitehnilise hariduse keskus, Farmatseudi õppekava; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tervisedenduse õppekava0,00 EUR
1.; 1.1.361Gestatsioondiabeedi ja liigse rasedusaegse kaalutõusu esinemine, riskitegurid, diagnoosimine ning seos ema ja vastsündinu tervisetulemile05.01.202030.12.2022Maarja RandväliTallinna Tervishoiu Kõrgkool25 600,00 EUR
1.; 1.1.1-16/385Koduõendusteenust saavate eakate ja lähedaste kogemused toetusest ning koduõendusteenust saavate eakate lähedaste kogemused ja vajadused seoses lähedaste toetamisega01.01.201931.12.2020Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool22 467,00 EUR (Rahastamine kokku 27 127,00 EUR)
1.; 1.1.382Kroonilist haigust põdeva lapse vanemate kogemused ja vajadused ning toimetulekustrateegiad seoses lapse haigusega01.12.201831.12.2023Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool72 124,00 EUR
1.; 1.1.NPHE-2014/10365Lähisuhtevägivalla ennetamine esmatasandi õenduspraktikas15.06.201401.10.2015Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool3 000,00 EUR
1.; 1.1.1-12/23NANDA klassifikaatorite juurutamine SA Tallinna Lastehaiglas ja rakendusuuringu "Õendusloo täitmise tulemuslikkusest SA Tallinna Lastehaiglas" teostamine01.12.201501.06.2018Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool1 600,00 EUR
1.; 1.1.205Põimõppe mõju õdede teadmistele, enesetõhususele ning loova mõtlemise arendamisele isikukaitsevahendite kasutamisel COVID-19 patsiendi puhul01.06.202131.12.2024Ljudmila LinnikTallinna Tervishoiu Kõrgkool23 204,00 EUR
1.1.; 1.046Rahvatervise parendamine võrdse esmatasandi tervishoiusüsteemi kättesaadavuse edendamise kaudu17.09.200931.12.2012Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool128 700,00 EUR
1.1.1-16/80Rinnavähi sõeluuringutel mitteosalemise võimalikud põhjused Eesti naiste näitel01.03.201930.06.2021Kadi LubiTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus15 200,00 EUR
1.1.9.1-12/33Rinnavähipatsiendi elukvaliteet Eestis27.11.201331.12.2015Mare TupitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool350,00 EUR
1.1.5.3.4.1.1.1-4/14.4Simulatsioonõppe efektiivsuse mõõdiku SET-M (Simulation Effectiveness Tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel01.08.201730.05.2019Jandra RistikiviTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool8 000,00 EUR
1.1.5.3.4.1.1.1-4/14.4Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse- ja ämmaemanduse õppetooli üliõpilaste hinnang simulatsioonõppele ja kogemus seoses õpiväljundite saavutamisega eelkliinilisel praktikal01.09.201730.09.2018Jandra RistikiviTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool9 000,00 EUR
1.1.5.3.4.1.1.SFOS 2014-2020.4.01.16-0048Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused01.05.201631.08.2022Ülle ErnitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool720 350,00 EUR
1.; 1.1.1-16/124Unekvaliteet ja tervis – obstruktiivse uneapnoe eri raskusastmete skriinimine patsientidel20.04.201631.12.2018Kristi Puusepp; Irma Nool; Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool2 600,00 EUR
1.; 1.1.1-16/823Õendusdokumentatsiooni kvaliteet AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas03.09.201831.12.2021Irma NoolTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool50 424,00 EUR
1.1.1-16/44 Õendusüliõpilaste hinnang õpikeskkonnale ja juhendamisele kliinilisel õppepraktikal 2021-2029 01.04.202131.12.2029Lily ParmTallinna Tervishoiu Kõrgkool92 876,00 EUR