See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
(Nano)ökotoksikoloogilised uuringud
(Nano)ökotoksikoloogilised uuringud, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Kaja Kasemets.
Teenus
(Nano)ökotoksikoloogilised uuringud
(Nano)ecotoxicity services

  • {{row.Name}}
Nanoosakeste keskkonnaturvalisuse uuringud, kasutades REACH regulatsiooniks olulisi standardteste: 72-h kasvuinhibitsiooni test mikrovetikatega Raphidocelis subcapitata (OECD201), kirpvähilise Daphnia magna 48-h akuutse toksilisuse test (OECD202) ja 21-päeva kroonilise toskilisuse test (OECD211) ja Lemna minor (väike lemmel, ujulehtedega veetaim) 7-päeva kasvuinhibitsiooni test (OECD221).
Nano-ecotoxicity services, using standard tests relevant to the REACH regulation: microalgae Raphidocelis subcapitata 72-h growth inhibition test (OECD201), freshwater crustacean Daphnia magna 48-h acute toxicity test (OECD 202) and 21-day reproduction test (OECD 211), and 7-day Lemna minor (common duckweed) growth inhibition test (OECD 221).
Nanoosakesed, kemikaalid, REACH, keskkonnaohutus, keskkonnohutuse standardtestid Nanoparticles, chemicals, REACH, environmental safety, standard tests
  • Töötlev tööstus
  • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
  • Tervishoid ja biotehnoloogia
Teadusasutused, ministeeriumid, kemikaalitööstus, materjalitööstus, biotsiidide ja pestitsiidide tootjad, firmad
Research institutions, ministries, chemical industry, materials industry, biocides and pesticide manufacturers, companies
kaja.kasemets@kbfi.ee
(Nano)ökotoksikoloogilistes uuringutes kasutatakse projekti 'Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)' raames hangitud baaskonfiguratsioonis ökotoksikoloogia tugistruktuuri seadmeid: termostateeritavat ja valgusreguleeritavat kliimakambrit AlgaeTronAG230 keskkonnaohutuse testide läbiviimiseks ja stereomikroskoopi Nikon SMZ1270 testorganismide visualiseerimiseks.