See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Ainete kõrglahutus-massispektromeetriline analüüs
Ainete kõrglahutus-massispektromeetriline analüüs, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, Ivari Kaljurand.
Teenus
Ainete kõrglahutus-massispektromeetriline analüüs
High-resolution mass spectrometric analysis

  • {{row.Name}}
Proovis leiduvate orgaaniliste ühendite täpse molekulmassi ja -valemi määramine massivahemikus 15 kuni 1000+ Da. Nende molekulvalemil baseeruv andmeanalüüs, küllastamatuse astme leidmine. Proov võib olla tahke/mittelahustuv, vedel/lahustuv või gaasiline. Proovi analüüs viiakse tavaliselt läbi ilma eelneva fraktsioneerimiseta. Proovi sisestus- ja ioniseerumismeetoditena saab kasutada laserdesorptsioon-ionisatsiooni (LDI, MALDI), atmosfäärirõhu-ionisatsiooni (ESI, APCI) ja elektronionisatsiooni (EI, CI). Pakutav andmetöötlus ja –analüüs (mittetäielik loetelu): 1) Identifitseeritud ühendite molekulvalemi põhjal saab leida nende kordsete sidemete ja tsüklite ekvivalentarvu (DBE), identifitseerida selle baasil happelised ja aluselised ühendid. 2) On võimalik viia läbi põhjalik ühendite elementide aatomite arvu ning arvude suhete (nt. H/C vs O/C) sõltuvuse analüüs (van Krevelen), klassifitseerida ühendeid keemilise koostise ja aatomsuhete põhjal. 3) Kendricki massianalüüsi abil on võimalik tuua välja ühendite homoloogilised seeriad. On võimalik proovi eelnev lahutamine fraktsioonideks (kromatograafia, vaakum- ja krüosepareerimine, ekstraheerimine, hapete ja alustega töötlemine jne). Analüüside kiirmetoodikad on kvalitatiivsed. On võimalik arendada identifitseeritud ühendite kvantitatiivse analüüsi metoodikad tellija laboris asuvale aparatuurile. Võimalikud proovid: sünteesiproduktid, fossiil- ja biokütuste fraktsioonid, tööstus-, keskkonna- ja bioloogilised proovid, polümeermaterjalid, jt.
Identification of exact molecular mass and formula for organic compounds of samples in mass range from 15 to 1000+ Da. Data analysis based on molecular formula of compounds, determination of degree of unsaturation. Sample can be solid/non-soluble, liquid/soluble or gaseous. Analysis of sample is usually carried out without prior fractionation. For sample introduction and ionization can be used laser desorption-ionization (LDI, MALDI), atmospheric pressure ionization (ESI, APCI) and electron ionization (EI, CI). Data treatment and analysis (non-exhaustive list): 1) Calculation of double bond and ring equivalent (DBE) for identified compounds, identification of acidic and basic compounds. 2) In-depth analysis of sample components in terms of distribution by number of element atoms, atomic ratios (van Krevelen), classification based on chemical constitution and atomic ratios. 3) Kendrick mass analysis for identification of homologous series. Possibility for sample fractionation (chromatography, vacuum- and cryoseparation, extraction, reactions with acids and bases, etc). Samples: synthesis products, fractions of fossil and bio-fuels, industrial, environmental and biological samples, polymeric materials, etc.
analüüs; analysis; keemiline analüüs; kütuste analüüs; analysis of fuels; mass spektromeetria; mass spectrometry
  • Töötlev tööstus
  • Energia
  • Mäetööstus
  • Veevarustus ja jäätmekäitlus
  • Tervishoid ja biotehnoloogia
  • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
Töötlev tööstus; Energia; Mäetööstus; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Tervishoid ja biotehnoloogia; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; ADAPTER; AKKI
Production; Energy; Water and waste; Mining; Health and biotechnology; Agriculture and forestry; ADAPTER; AKKI
+372 7375274, ivari.kaljurand@ut.ee