See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)" projekt HLK04-1
HLK04-1 "Geoloogilised ja paleontoloogilised kogud TTÜ Geoloogia Instituudis: säilimise tagamine ja hoiu- ning kasutustingimuste parandamine (1.01.2004−31.12.2008)", Helje Pärnaste, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
HLK04-1
Geoloogilised ja paleontoloogilised kogud TTÜ Geoloogia Instituudis: säilimise tagamine ja hoiu- ning kasutustingimuste parandamine
Geological and palaeontological collections in the Institute of Geology, TUT: assurance of preservation, and upgrading the collection care
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004427 500,00 EEK (27 322,23 EUR)
01.01.2005−31.12.2005815 700,00 EEK (52 132,73 EUR)
01.01.2006−31.12.2006815 700,00 EEK (52 132,73 EUR)
01.01.2007−31.12.2007815 700,00 EEK (52 132,73 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 029 413,00 EEK (65 791,48 EUR)
249 511,90 EUR

Projekti eesmärgid, tähtsus kogude hoiutingimuste ja säilimise parandamisel, kogude korrastamisel, kogude korrastamisel ja vajaliku kaadri (s.h. kvalifitseeritud kuraatorid) koolitamisel, projekti vastavus programmi põhieesmärkidega: TTÜ Geoloogia Instituudi (GI) geoloogilised ja paleontoloogilised kogud on suurimad Eestis, sisaldades ligi 500 000 säilikut (fossiilid, mineraalid, kivimid, meteoriidid, puursüdamikud) peamiselt Eestist ja endise N. Liidu territooriumilt. GI kogud on formeerunud peamiselt instituudi teadustöö ja teaduskontaktide käigus, muutes kollektsioonide teadusliku sisu sihipäraseks eeskätt Baltika mandri vanema Paleosoikumi varamuks. Kogude teaduslikust väärtusest ananb tunnistust paleontoloogiliste originaalide, ning muu teadustööde alus- ja tõendmaterjalide suur hulk (üle 10000 säiliku) ning kogude järjepidev kasutamine Eesti ja välismaa teadlaste poolt. GI kogusid säilitatakse GI Tallinnas asuvates ruumides (enamus paleontoloogilist materjali) ja Särghaua välibaasis (puursüdamikud ja kivimproovid). Seni ainsa asutusena Eestis on suur osa GI teaduskogude säiliku-tasandil infot ka interneti vahendusel avalikult kasutatav (http://sarv.gi.ee). Kogudega seonduv onfo on kajastamist leidnud ka GI aruannetes (elektroonilised versioonid vt http://www.gi.ee). TTÜ Geoloogia Instituudi kogude säilimisest ja edaspidisest arendamisest lähtudes ning riikliku programmi eesmärke silmas pidades on käesoleval projektil järgmised eesmärgid: 1. Hoiutingimuste kindlustamisel: projekti algus (2004.a) on sattunud perioodi, mil GI väärtuslikke kogusid on ähvardamas tõsine oht, kuivõrd kogude senine kodu Estonia pst 7 hoone kuulub TTÜ soovil ja VV loal võõrandamisele ja kogude uus paiknemiskoht ei ole veel selgunud. GI ei ole nõustunud kogude hajutamisega ega ebasobivate hoidlatega mingis hoones. Siit tulenebki projekti üks peamine ülesanne – uute ruumide kohandamine kogude hoidlateks vastavalt kogude spetsiifikast tulenevatele nõuetele (algab kohe kui selgub GI uus asukoht – 2004 keskel?) ja paralleelselt GI välibaasis olevate hoidlate moderniseerimine (varustus, mööbel; sealoleva materjali osalist korrastamist on toetanud KIK) ning vastava püsikaadri koolitamine. 2. Säilimise tagamisel on peamiseks ülesandeks kogude inventeerimise ja revideerimise jätkamine sellise tempoga, et projekti lõpuaastaks oleks saavutatud üleavaade kollektsioonide sisust, seisundist ja väärtusest. Teine pakiline ülesanne, eriti 2004.a lõikes, on kogude ettevalmistamine kolimiseks selliselt, et välistada nende hävimisohtu sattumine. Kuna kogude säilimise tagamisel on oluliseks ka kaadri kompetentsus, kuulub projekti olulisemate eesmärkide hulka kuraatorite oskuste edasiarendamine ja erialane koolitus. 3. Kogude kasutusvõimaluste ajakohastamiseks on GI viimastel aastatel juurutanud elektroonilise infosüsteemi, mis arvestab GI geoloogiliste kogude erivajadusi ning on samas ühilduv teiste sarnaste andmebaasidega. Infosüsteemi edasiarendamine kuulub käesoleva projekti prioriteetide hulka, eriti peale seda kui kogude füüsiline ümbepaigutamine uutesse ruumidesse on lõppenud. GI-s väljatöötatud andmemudel on ja tarkvara on rahuldanud peamised geoloogiliste kogude haldamisega seonduvad ülesanded (andmete sisestamine, päringud, aruannete trükk, avalik veebipõhine kasutajaliides, seostatus rahvusvaheliste infovõrgustikega). Sama infosüsteemi juurutamist alustati 2003.a ka Eesti Loodusmuuseumis. Seetõttu nähakse ette GI aktiivset osalust rahvuskollektsioonide võrgu kujundamisel kooskõlas riikliku programmi p. 2.3. ja 2.4. ülesannetega. Riikliku programmi ning käesoleva projekti tähtsus GI kogude säilimisel tuleneb asjaolust, et seni on teaduskollektsioonide ülalpidamisega seotud kulud olnud kaetud ainult osaliselt ning sedagi peamiselt teadustöö arvelt. Käesoleva projekti finantseerimine aitaks kahtlemata ellu viia rahvusliku programmi kõiki punktides p. 2.1.-2.4. loetletud eesmärke ning tagaks GI kogude säilimise, arendamise ja kasutusvõimaluste kaasjastamise