See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Ülikoolide arengufondid" projekt TF1119
TF1119 "Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine (1.05.2019−18.12.2020)", Grete Arro, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.
TF1119
Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine
Starting an interdisciplinary research group for developing non-formal sustainability education and conducting a pilot study
Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine
1.05.2019
18.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS240 Linna ja maa planeerimine5.9 Teised sotsiaalteadused40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused5.8 Meedia ja kommunikatsioon20,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused40,0
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.05.2019−18.12.20205 000,00 EUR
5 000,00 EUR

Keskkonnaga seotud probleemid on keerukad ning eri tasanditel läbipõimunud, mistõttu nende lahendamine valdkonnaspetsiifiliselt on väheefektiivne. Tallinna Ülikooli spetsiifikast lähtuvalt on võimalus koondada keskkonnateadliku ühiskonna arendamisse panustajad erinevatest instituutidest ning seada fookus haridus- ja kommunikatsiooniprotsessidele, mis võimaldavad täpsemalt jõuda sihtgruppideni ja tõhustada muutusi. Käitumise muutus keskkonnateadlikkuse suunas eeldab eri erialade koostööd: keskkonnaprobleemide mõtestamine ja lahenduste pakkumine (ökoloogia), keskkonnateadliku käitumise alusprotsesside mõtestamine ja uurimine (psühholoogia), tõenduspõhiste õppevahendite ja -meetodite väljatöötamine ja testimine (haridusteadus, psühholoogia), testimis- ja õppevahendite digitaalsed lahendused ning nende efektiivsuse hindamine (digitehnoloogiad) ja keskkonnaprobleemidega seotud sõnumite toimivuse testimine erinevates sihtgruppides (kommunikatsioon). Valdkondade (ökoloogia, psühholoogia, kommunikatsioon, haridusteadused, digitehnoloogiad) sünergia võimaldab mõtestada keskkonnateadlikkust ja -käitumist, leida lahendusi selle hindamiseks ja toetamiseks nii formaal- kui ka mitteformaalhariduses. Projekti laiem eesmärk on luua töörühm, mis interdistsiplinaarselt ja tõenduspõhiselt uuriks ning arendaks mitteformaalset ja formaalset keskkonnaharidust Eestis. Keskkonnaharidusliku õppe peamine eesmärk on toetada mõtlemisoskusi ja keskkonnaalaste kontseptuaalsete teadmiste arengut. Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuring (mille väljatöötamisse olid kaasatud mõned projekti liikmed) näitab, et senised lähenemised pole olnud suutelised esile kutsuma inimeste keskkonnateadlikku käitumist, oskust informatsiooni ühest kontekstist teise üle kanda ja ökosüsteemi seaduspärasusi süsteemsemalt mõista. Käesoleva projekti eesmärk on analüüsida seniseid Avastusraja keskkonna küsimusi lähtuvalt teoreetilistest teadmistest selle kohta, millistel viisidel koostatud küsimused suunavad õpilasi kõige tõhusamalt uusi sisulisi arusaamu konstrueerima. Läbi viidud analüüs annab sisendi koolituse ja juhendi loomiseks selliste Avastusradade küsimuste koostamiseks, mis suunavad õpilasi Avastusrajal saadavat infot sügavamalt töötlema, mis eelduste kohaselt toetab lisaks mõtlemise arengule ka püsivama huvi tekkimist käsitletud teemade vastu. Vastavate koolituste läbiviimiseks taotleb uurimisrühm 2020. aasta alguses avatavast Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotlusvoorust rahastust. Projekti tulem pakub uut teadmist mobiilse õuesõppe tegevustega seotud õpidisainile ja neid tegevusi toetavate tehnoloogiliste rakenduste edasiseks arendamiseks, et tagada pedagoogiliselt ja ainealaselt mõtestatud küsimused ning ülesanded õpilastele. Sellele kogemusele tuginedes saab töörühm arendada uusi projekte tõhusate keskkonnahariduse ja -kommunikatsiooni alaste sekkumiste disainimiseks ja uurimiseks. Lisaks toetab käesolev projekt „Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022“ täitmist.
Starting an interdisciplinary research group for developing non-formal sustainability education and conducting a pilot study As problems related to environment are complex and their causes and effects intertwined, it is likely that solutions for them arise rather from interdisciplinary cooperation. Based on the competencies of different institutes at Tallinn University, there is the possibility to bring together specialists - willing to contribute to the development of environmentally conscious society - into a task force and set the focus on educational- and communication processes with the aim to reach different target groups more efficiently. Enhancing behavioural chance towards environmentally conscious choices assumes the cooperation of scientists from as diverse fields as ecology, communication, education, digital techologies and psychology, creating possibilities to understand the environmental consciousness and –behaviour better and find ways to assess and enhance them both in formal- as non-formal education. Wider goal of the Project is to create the task force for studying and developing the environmental education in Estonia. The objective of environmental education should be supporting deep thinking skills in context of complex conceptual knowledge of ecology and other related areas. Recent studies (the Environmental Consciousness Study, 2018) have revealed that in studied adult sample, environmentally conscious behaviour is not yet achieved, as well as ability to flexibly transfer information from one context to another and understand the principles of ecosystem in systemic way. Specific, short-term goal of the Project is to analyse the teacher-made questions inserted in interactive digital learning environment, „Avastusrada“. In analysis we rely on theoretical knowledge about which questions direct students to construct new conceptual knowledge the best. Given analysis creates the input for training and manual for efficient problem questions that potentially facilitate deep learning and personal interest toward covered topics. For trainings we apply for means from Centre of Environmental Investments (KIK) in 2020. The result of the Project offers input for developing outdoor-learning digital tools and applications in order to ensure pedagogically and content-wise meaningful questions and tasks for students. Based on that experience, the task force will develop new projects and ideas for efficient interventions of environmental education and –communication. In addition, current Project supports the goals of „Action Plan of Environmental education and –consciousness 2019-2022“.
KirjeldusProtsent
Alusuuring33,3
Katse- ja arendustöö33,3
Rakendusuuring33,4