See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6173
ETF6173 (ETF6173) "Mikrolainekiirguse mõju kognitiivsetele funktsioonidele (1.01.2005−31.12.2008)", Jaanus Lass, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum.
ETF6173
Mikrolainekiirguse mõju kognitiivsetele funktsioonidele
Microwave effects on cognitive functions
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.9. MeditsiinitehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikumkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
01.01.2006−31.12.2006156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
01.01.2005−31.12.2005152 941,18 EEK (9 774,72 EUR)
01.01.2008−31.12.2008156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
39 685,38 EUR

Töö põhieesmärgiks on leida madala nivooga elektromagnetkiirguse mõju inimese kognitiivsetele funktsioonidele. Madala nivooga kiirgus on nõrk füüsikaline mõjur. Tööhüpoteesiks on, et nõrk mõjur ei tingi märkimisväärseid muutusi inimese närvisüsteemi kohastumuslikult olulisemates protsessides, vaid mõjutab eelkõige tunnetusprotsesside kõrgemaid tasandeid - tähelepanu, mälu ja mõtlemist. Töö käigus leitakse, milliseid kognitiivsete protsesside aspekte madala tasemega elektromagnetkiirgus enim mõjutab. Selleks uuritakse elektromagnetvälja mõju tajule, tähelepanule, mälule ning mõtlemisele. Töö eksperimentaalosas leitakse, millised elektromagnetvälja parameetrid nagu väljatugevus, sagedus, modulatsioon mõjutavad enim tunnetuslikke protsesse. Kontrollitakse ja võrreldakse eelnevates uuringutes saadud tulemusi, näiteks 7 Hz modulatsioonisageduse mõju töömälule ja informatsiooni läbitöötamise kiirusele. Modelleeritakse elektromagnetvälja väljatugevuse jaotumist aju eri osades, et lokaliseerida aju enimmõjutatud piirkondi. Matemaatilise modelleerimise abil on võimalik hinnata täpsemini kognitiivsetes protsessides osalevate aju eri osade mõjutatavust ning häälestada ja positsioneerida kiirgusallikat soovitud kognitiivse efekti maksimaalseks võimendamiseks närvisüsteemis. Töötatakse välja vastav metoodika ehk testprotseduuride süsteem mikrolainekiirguse mõju adekvaatseks hindamiseks tunnetuslikele protsessidele. Töö tulemused võimaldavad paremini analüüsida elektromagnetväljadest põjustatud terviseriske elusorganismidele ning luua alused inimese närvitalituse teadlikuks mõjutamiseks elektromagnetkiirguse abil.
The main goal of the project is to find low-level electromagnetic field effects on human cognitive functions. Low-level microwave effects is a weak physical stressor. The hyphothesis of the study is that weak stressor could not cause remarkable changes on adaptively significant functions of human nervous system but influences mostly higher levels of cognitive functions like attention, memory and performance. During the poject the following cognitive functions like perception, attention, memory and performance with and without electromagnetic field present will be studied. The experimental part of the study finds out what parameters like field strength, frequency and modulation of elecromagnetic radiation have the strongest effects on cognitive functions. During the study our previous findings will also be replicated and extended, for example 7 Hz modulated microwave effects on working memory and information processing speed. The field distribution inside the scull will be modelled in order to localise the parts of the brain that receive the highest dose of electromagnetic radiation during experiments and fine tune the location of the radiation peak to different parts of the brain in order to maximise different cognitive effects. The methodology will be developed in order to evaluate the effects of electromagnetic radiation effects on cognitive functions. The results of the study enable to analyse possible health risks of electromagnetic radiation to biological systems and finds a solution on how to influence human nervous system by electromagnetic radiation in order to make use of the studied effects.