See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt MLOFY10008I
MLOFY10008I "Plasmal põhineva tehnoloogilise innovatsiooni levitamine ja edendamine keskkonna kaitseks Läänemere regioonis (1.01.2010−31.12.2012)", Matti Laan, Indrek Jõgi, Märt Aints, Ants Haljaste, Peeter Paris, Jüri Raud, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
MLOFY10008I
Plasmal põhineva tehnoloogilise innovatsiooni levitamine ja edendamine keskkonna kaitseks Läänemere regioonis
Plasma based technologies for environment protection in BSR (PlasTEP)
1.01.2010
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
INTERREG Baltic Sea Region Program
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP240 Gaasid, vedelike dünaamika, plasma1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.01.2010−31.12.20122 580 124,00 EEK (164 899,98 EUR)
164 899,98 EUR

Keskkonnasaaste kontrolli all hoidmine on piiriülene nõue kõigile riikidele ja Euroopa Liidu strateegiline eesmärk. Seda peegeldab ka heitgaaside emissiooni standardite pidev karmistumine, eriti Läänemereregiooni riikides. Koos tööstuse kasvuga suureneb tema mõju keskkonnale heitgaaside ja heitvee tõttu. Kuna puutumatu loodus on just Läänemereregioonis majanduslik väga oluline, peab tööstuse korraldama ümber võimalikult keskkonnasõbralikult. Selleks loob uusi võimalusi innovatiivne plasmal põhinev filtreerimis ja veepuhastus tehnoloogia. PlasTEP projekti peamine eesmärk on mõjukate poliitikute ja majandustegelaste selge informeerimine madala-temperatuurse plasma-tehnoloogia praktilisest kasutatavusest keskkonnakaitses selleks et tekitada turu poolt juhitud tehnoloogiasiire ja suurendada rakenduste hulka. Vajalike investeeringute stimuleerimiseks tekitatakse PlasTEP projekti raames 3 temaatilist töörühma, kelle töö tulemusel konstrueeritakse osaliselt mobiilsed prototüübid mida saab demonstreerida. Need kolm töörühma keskenduvad põlemisprotsesside käigus eralduvate lämmastik- ja vääveloksiidide (NOx/SOx) eemaldamisele, tööstusprotsessides tekkivate ohtlike lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hävitamisele ja saastunud vee puhastamisele. Plasmatehnoloogia jätkusuutlikust eeltoodud rakendustes analüüsitakse interdistsiplinaarselt ja tulemuste tööstuslikuks rakendamiseks arendatakse analüüsi põhjal välja toetavad strateegiad mida seejärel levitatakse. Sihtgrupina on oluline roll nii väike- ja keskmise suurusega ettevõttetel tulemuste kasutajate ning tootjatena, ametiisikutel tehnoloogiasiirde toetajatena ning tarbijatel ja organisatsioonidel kandepinna laiendamisel. Kõigi partnerite osalusel tekitatakse Läänemere regioonis keskkonnakaitsele orienteeritud rakendusliku plasmatehnoloogia klaster eesmärgiga saavutada antud valdkonnas tehnoloogiline juhtpositsioon. Üks projekti peamistest eesmärkidest on teadmiste levitamine messidel ja konverentsidel ning esitlemine riikliku tähtsusega sündmustel mõjukatele poliitikutele ning huvigruppide esindajatele kaasamaks neid siirdeprotsessi. Teine oluline tegevus on üliõpilaste, inseneride ja teadlaste plasmatehnoloogia alane harimine töötubades, konverentsidel ja treeningkursustel. PlasTEP projekt loob aluse ka tulevasele riikideülesele ja rahvusvahelisele koostööle. Peamiste väljunditena on veel 4 prototüüpi ja suunised plasmatehnoloogia rakendamiseks keskkonna kaitseks arvestades ka majanduslikke kaalutlusi.
The pollution control of the environment is a transnational request of all countries and a strategic aim of the European Union. This is also reflected in the increasing tightening of the exhaust emission standards particularly in the Baltic Sea Region countries. The environmental impact of constantly rising industrialization also raises by exhaust air, exhaust gases and waste water. The intact nature represents an important commercial basis particularly in the BSR countries and therefore industrialization must be arranged environment-friendly. New possibilities for this will be opened by the innovative plasma-based filter and water treatment techniques. The main point of the PlasTEP project is to clearly inform the decision makers from politics and economy about the practical possibilities of the low-temperature plasma technology for environmental purposes to establish a market driven transfer process and an increasing member of applications. In order to stimulate necessary investments, 3 thematic working groups will be developed in the context of PlasTEP, in which partial mobile illustrative prototypes will be constructed and demonstrated. These working groups focus on nitrogen oxide/sulphur oxide (NOx/SOx) pollutants occurring at burning processes, polluting volatile organic compounds (VOC) appearing in polymer processing, paint shops etc. and on the treatment of polluted water. The sustainability of the considered application is analyzed interdisciplinary and support strategies of the industrial implementation will be developed and disseminated. SMEs as users and manufacturers, public authorities as proponent and purchaser as well as organizations with a multiplication character are in a substantial role. A visible technology cluster in applied plasma technology for environmental protection around the Baltic Sea will be developed with a technology leadership approach. One of the main aims is the dissemination of knowledge by fairs and conferences, presentation at national highlights to decision makers and stakeholders to include them in the transfer process. Another activity is the plasma-technological education of students, engineers and scientists by workshops, conferences and training courses. The PlasTEP project will establish the basics for future transnational and international cooperation. The main outputs are the 4 prototypes and a guideline for application with plasma technology in environment including economical considerations.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring65,0
Katse- ja arendustöö25,0