See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7738
ETF7738 "Funktsionaalne mitmekesisus arbuskulaarset mükoriisat moodustavatel seentel (1.01.2009−31.12.2012)", Maarja Öpik, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7738
Funktsionaalne mitmekesisus arbuskulaarset mükoriisat moodustavatel seentel
Functional diversity of arbuscular mycorhizal fungi
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009211 092,00 EEK (13 491,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010211 092,00 EEK (13 491,24 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 491,60 EUR
01.01.2012−31.12.201213 491,60 EUR
53 965,68 EUR

Olemasolevad napid andmed sümbiootiliste seente koosluste funktsionaalsete tunnuste kohta takistavad maismaaökosüsteemide toimimise mõistmist, kuna neis ökosüsteemides on mükoriissete seente roll märkimisväärselt suur. Antud projekti eesmärgiks on hinnata looduslikult koosesinevate arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente funktsionaalset mitmekesisust, mõõtes seente kasvudünaamikat ning seente mõju taimede kasvule ja biomassi allokatsioonile. Uurimuse fookuses on mudelsüsteemina salumets, kust on eelnevalt meie töörühma poolt hästi kirjeldatud AM seente mitmekesisus, taimkate ning abiootilised tingimused, samuti taimede horisontaalse vegetatiivse liikuvuse mustrid, ning on isoleeritud AM seente kultuurid. Uurimuse eesmärgid on: 1. Kirjeldada AM seente autökoloogia, funktsionaalsed tunnused ning funktsonaalsed rühmad (mudelökosüsteemi piires). 2. Hinnata taimede horisonaalse kasvu sõltuvust AM seente funktsionaalsetest rühmadest. 3. Hinnata kuivõrd taimede kasv sõltub nende koloniseeritusest erinevate AM seente funktsionaalsete rühmade poolt. Praegused andmed AM seenekoosluste funktsionaalse struktuuri ning nende seente funktsionaalsete rühmade kohta on napid. Antud projekt kavatseb parandada arusaamist nendes valdkondades, pakkudes uudset informatsiooni, mis saadakse kasutades nii traditsioonilisi kui väga innovaatilisi meetodeid. Nendeks on kasvuhoonekatsed kasutades taime- ja seeneliikide kombinatsioone, AM seente mullal põhinevad ning karvjuurte-kultuurid, reaalajas PCR-il ning PLFA mõõtmistel põhinev AM seente kvantifitseerimine, pürosekveneerimine seente määramiseks, cDNA-AFLP geeniekspressiooni mustrite kirjeldamiseks. Metoodiline teostus saavutatakse asutusesisese, Eesti piires toimuva ning rahvusvahelise koostöö kombinatsioonina. Saadud uudsed teadmised parandavad arusaamist seenekoosluste ning ökosüsteemide toimimise kohta. Olemasolevad ning saadavad seenekultuurid võivad leida kasutust inokulumi tootmisel kasutamaks neid põllumajanduses, aianduses, maastikuplaneerimisel ning ökosüsteemide taastamisel.
Limited knowledge of functional traits of symbiotic fungal communities is hampering the advance in understanding of ecosystem functioning in terrestrial habitats where the roles of mycorrhizal fungi are substantial. This proposal aims to assess the functional diversity of naturally coexisting arbuscular mycorrhizal (AM) fungal taxa in terms of fungal growth dynamics and effects on plant biomass and its allocation. We focus on a model system of a boreo-nemoral forest, where AM fungal diversity, vegetation and abiotic conditions, and plant horizontal mobility patterns have been formerly well described and AM fungi have been isolated by our group. The objectives are: 1. Describe autecology, functional traits and functional groups of AM fungi (within the model ecosystem). 2. Assess the relationship between horizontal growth of plants and functional groups of AM fungi. 3. Assess biomass production of plants as a function of colonisation of different functional groups of AM fungi. There is limited data on the functional structure of AM fungal communities and their functional groups. The project intends to provide to filling these gaps by providing novel information and understanding acquired by combination of established and highly novel methodologies. These include greenhouse experimentation using combinations of plant and fungal species, soil- based and monoxenic culturing of AM fungi, real-time PCR and PLFA based quantification of AM fungi, pyrosequencing for fungal identification, cDNA-AFLP for gene expression profiling. The methodological implementation will be achieved by in-house, national and international collaboration. The acquired knowledge will advance the understanding of functioning of fungal communities as well as ecosystems; the present and newly obtained fungal cultures may find use in inoculum development for agriculture, ornamental plant production, landscaping and ecosystem restoration.