See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6646
ETF6646 "Üksikisiku õiguste kaitse sotsiaalkindlustusega seotud vaidluste lahendamisel: Eesti praktiline kogemus võrdluses Euroopa Liidu liikmesriikide kogemusega. (1.01.2006−31.12.2008)", Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
ETF6646
Üksikisiku õiguste kaitse sotsiaalkindlustusega seotud vaidluste lahendamisel: Eesti praktiline kogemus võrdluses Euroopa Liidu liikmesriikide kogemusega.
The Protection of an Individual’s Rights in the Social Security Disputes: Estonian Practical Experience and its Comparison with Experience in Member States of the European Union.
1.01.2006
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. Õigusteadus601 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2006−31.12.2008
Tartu Ülikool, Õigusteaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2007−31.12.2007168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2008−31.12.2008168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
32 211,48 EUR

Igasugune sotsiaalne kaitse on efektiivne ainult siis, kui üksikisikul on õigus esitada vastuväiteid sotsiaalse kaitse teostaja (sotsiaaltoetuse tagaja) vastu ning tal on võimalus oma õigusi kaitsta kas vastava haldusorgani ees või kohtus. Käesoleva uurimisprojekti eesmärgiks on analüüsida erinevate sotsiaaltoetuste garanteerimisega seotud vaidlusi, süstematiseerida neid ning teha vastavate järelduste pinnalt ettepanekuid vastavasisuliste seaduste muutmiseks ja täiendamiseks ning teha ka ettepanekuid sotsiaalse kaitse vallas üksikisiku õiguste kaitse tõhustamiseks. Käesoleval ajal on erinevate sotsiaaltoetuste tagamisega seotud vaidluste süsteem Eestis mitmetahuline. Suuremas osas lahendatakse vaidlusi pensionikomisjonide poolt, kellele õigustatud isik võib esitada avalduse ning juhul, kui tema avaldus jäetakse rahuldamata, on tal seadusega ettenähtud aja jooksul võimalus pöörduda halduskohtusse, et oma õigusi kaitsta. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse järgi lahendab nimetatud toetustega seotud vaidlusi puuetega inimeste sotsiaaltoetuste komisjon. Nimetatud komisjoni otsusega mittenõustumise korral on isikul võimalus jällegi pöörduda halduskohtusse. Vastavasisulise seadusandluse pinnapealne analüüs näitab, et reeglina on erinevate sotsiaaltoetuste tagamisega seotud vaidluste lõppinstantsiks halduskohus, kes peab otsustama selle üle, kas konkreetse toetuse maksmisel või mittemaksmisel on rikutud seaduse nõudeid. Kohtu osa sotsiaalkindlustusvaidluste lahendamisel on oluline nii üksikisiku õiguste kaitse kui ka oluliste mõistete kujundamise osas. Olulisel kohal on siin nt vaidlused toimetulekutoetuse maksmisel, kuna siin annab sotsiaalhoolekande seadus kohtutele oluliste mõistete sisustamisel (nagu nt piisav sissetulek) küllaltki olulisel määral vabad käed. Et selgusele jõuda, missugused on sotsiaalkindlustusalaste vaidluste lahendamisel olulised probleemid, on vaja detailselt analüüsida erinevate astmete kohtulahendeid. Analüüsitavate kohtulahendite ajaliseks alguserioodiks saab olema 1992.a., sest alates sellest hetkest saab Riigikohus oma volitused ning jõustuvad ka esimesed olulisemad seadused sotsiaalkindlustuse vallas. Täiendavalt kohtupraktika analüüsile on vaja uurida ka pensionikomisjonide praktikat, sest suurem osa vaidlustest, mida lahendatakse pensionikomisjonide poolt, kohtutesse ei jõua. Ainult vastavasisulise ohtupraktika ning ametiasutuste praktika analüüs võimaldab meil saada tervikpildi sellest, kas isikute õigused sotsiaalkindlustuse vallas on piisavalt tagatud ning missugused on seadusandluse puudujäägid sotsiaalkindlustuse vallas nii materiaalõiguses kui ka protsessuaalõiguses. Käesoleva uurimusprojekti teema uudsus seisneb selles, et senini ei ole Eestis läbi viidud ainsatki süstemaatilist ning teaduslikult põhjendatud uuringut, kus oleks analüüsitud sotsiaalkindlustusalast kohtupraktikat, sotsiaalkindlustusalaste vaidluste põhjuseid ning üksikisiku õiguste kaitse efektiivsust sotsiaalkindlustusalaste vaidluste lahendamisel. Käesoleva uurimistöö eesmärgid on: 1) analüüsida kohtupraktikat sotsiaalkindlustusalastes vaidlustes; 2) kohtuvaidlustes esinevate probleemide analüüsimine ja nende üldistamine; 3) suuremate keskuste (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu) pensionikomisjonide praktika analüüsimine; 4) teaduslikult põhjendatud ettepanekute tegemine sotsiaalkindlustusalaste seaduste täiendamiseks kohtupraktika alusel, samuti kodanike õiguste kaitse parandamiseks sotsiaalkindlustusalastes vaidlustes; 5) teaduslikult põhjendatud ettepanekute tegemine sotsiaaltoetuste garanteerimisel esinevate vaidluste lahendamise süsteemi ühtlustamiseks, eelkõige kohtueelse menetluse staadiumides; 6) uurimistöö tulemuste avaldamine erialakirjanduses ning saadud tulemuste kasutamine kohtunike kui ka sotsiaalkindlustusametnike koolitamisel.
The functioning social security system and the effectiveness of the different social benefits does not only depend from the facts, to whom and in what conditions the social benefits will be granted. The effectiveness of such system also depends on the fact, how can an individual protect his or her rights, in a case the benefits will not be granted or his or her other social security rights will be violated. The social protection can only be effective, if a person has a right to arise a claim against to social security institutions and he or she has a legally guaranteed right to protect his or her rights in a court or in a social security institution. The protection of individual rights in social security disputes is important, because in matters of social security a person communicates mainly with state or with local authorities. In special cases e.g. in questions of maintenance allowance the social worker is the only persons, who alone decides, whether a persons in need becomes a benefit or not. The aim of the project is to analyse the disputes which arise by granting the different social benefits, to systematise these disputes and to make on the basis of analyses proposals for amendments in different legal acts concerning the social security and legal protection of a person in social security disputes. The preliminary analysis of the Estonian legislation in this field shows, that the final institution in disputes about the social security matters is the administrative court. The role of administrative courts by solving the social security disputes is very important one, to protect an individual’s rights in social security matters and also to interpret the social security legislation. Important in this sense are e.g. disputes concerning the maintenance benefits, where the Estonian Social Welfare Act gives to the courts quite the large scale to define, what is the sufficient income. This interpretation can be different in different cases. At the same time it should noted that the social security disputes do not only involve different benefits, but such disputes may also concern the main civil liberties of a person concerned. In this sense has a court by interpreting the different social security laws, an important role to play. To find out which are the problems by solving the social security disputes it is important to analyse the court decision of different levels. The court decisions to be analysed will be taken from the period beginning 1992, because from this year the Supreme Court (Riigikohus) of Estonia starts to function and the first important legal acts in field of social security will be adopted. In addition to court decisions also analyses of decisions of the pension commissions will be needed. The main part of decisions made in pension commissions will not be solved in courts. Only the analyses of the court decisions and the practice of social security institutions can give us the true information, if the rights of an individuals in social security disputes will be followed and which are the main problems in social security laws in material and in procedural sense. The main hypotheses of the research work is, that until 1999 the social security disputes handled by the courts are quite simple, concerning the contents and the structure of the disputes. Also the number of such disputes is low. From the 1999 one can see, the number of social security disputes is increasing rapidly and also the structure of the disputes and the problems to be solved are more complicated as this was before the 1999. The aims of the project are: 1) to analyse the court cases in social security disputes; 2) to analyse the problems which are dealt with in the court cases and to summarise these problems; 3) to analyse the practise of the pension commissions in Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu; 4) the scientifically argued proposals to amend the social security legislation taking account the court practice; also proposals to modernise the protection of individuals rights in social security disputes; 5) scientifically argued proposals to unify the system of litigation of social security disputes especially pre-court procedure; 6) to publish the results of the research in different internationally recognised journals and to use the results of the research by training the judges and public servants, who are dealing with social security questions.