See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6110
ETF6110 "Mõistuse ja käega. Muinastehnoloogilised uuringud arheoloogias (raud ja tekstiilid)" (1.01.2005−31.12.2008); Vastutav täitja: Jüri Peets; Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 24 422 EUR.
ETF6110
Mõistuse ja käega. Muinastehnoloogilised uuringud arheoloogias (raud ja tekstiilid)
With Mind and Hand. Studies Ancient Technology in Archaeology (iron and textiles)
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituutkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.200594 117,65 EEK (6 015,21 EUR)
01.01.2006−31.12.200696 000,00 EEK (6 135,52 EUR)
01.01.2007−31.12.200796 000,00 EEK (6 135,52 EUR)
01.01.2008−31.12.200896 000,00 EEK (6 135,52 EUR)
24 421,77 EUR

Projekt "Mõistuse ja käega. Muinastehnoloogilised uuringud arheoloogias (raud, tekstiilid)" on kavan-datud kaheosalisena. Esimese osa eesmärgiks on eesti vanema metallurgiaga seotud probleemistiku uurimise jätkamine. Täiesti uudsena ja Eestis esmakordsena on kavas damaskitud terikuga relvade (odaotsad, mõõgad) metalli päritolu määramine loodusteaduslike analüüsimeetoditega. Uurimuse aluseks on kohaliku tooraine eripärade väljaselgitamine ja saadud tulemuste võrdlemine esemete analüüsil saaduga. Põhiliseks uurimismeetodiks püstitatud ülesannete lahendamisel on endiselt metallograafiline analüüs väikestest proovikogustest. Töödeldud proovis analüüsitakse selles olevate räbusulendite keemilist koostist, eriti selle mangaani- ja fosforisisaldust (mõlema elemendi sisaldus rauamaakides varieerub piirkonniti oluliselt). See teeb võimalikuks metalli päritolu määramise. Peale damaskitud terikuga esemete tuleks analüüsida analoogiliselt ka teisi esemeid (noad, kirved, kesk-aegsed tulirelvad jms). Kavas on jätkata uurimistöid muistse rauatööga seotud objektidel (Käku sepikoja-ase Saaremaal, Puiato rauasulatuskoht jt.). Projekti teise ossa on kavandatud muinastekstiilide uurimine, milles põhilise osa moodustavad vii-mastel aastatel Eesti linnade üliarvukad keskaegsed tekstiilileiud. Kohaliku ja importtoodangu erista-miseks on oluline keskaegse materjali tekstiiltehniline käsitlus ja võrdlev statistiline analüüs kalme- ja peitleidudest pärinevaga. Probleemi Eestipoolne lahendamine on oluline ja loodetavasti ka tulemuslik eelkõige seetõttu, et analoogiliste uuringutega tegeldakse praegu Soomes (Turu keskaegne tekstiilmaterjal), Rootsis, Inglismaal (Yorki viikingi- ja keskaegsed tekstiilileiud). Peale selle on põhjalikult uuritud Ribe, Haithabu, Novgorodi ja Gdański keskaegseid tekstiile ning Läti kalmeleide. Kuna tekstiil-tehniline uurimismetoodika on viimasel ajal kõikjal ühtlustunud, on analüüsitulemused võrreldavad ka absoluutväärtustes. Eesti keskaegse tekstiilmaterjali toomine teaduslikku käibesse täidaks olulise lünga Läänemere piirkonna keskaegsete linnade olme, käsitöö ja kaubanduslike suhete mõistmises. Mõlemas projekti osas kavandatu on nii uurimisaineselt kui ka metoodikalt esmakordne Eestis.
The project "With Mind and Hand. Studies of Ancient Technology in Archaeology (iron and textiles)" is designed to be bipartite. The aim of the first part is to continue the research into the problems connec-ted with ancient metallurgy in Estonia. Completely new, and the first in Estonia, will be the establis-hing of the origin of metal used in weapons with pattern-welded blades (spearheads, swords) by the methods of natural sciences. The study will be based on finding out the peculiarities of local raw materials, and comparing these results with the results of the analyses of artefacts. The main research method will still be metallographic analysis of small samples. In the prepared sample the chemical composition of slag sulendid containing in it will be analysed, particularly their content of mangan and phosphor (the content of each of these varies considerably in different regions). It will make possible to establish the origin of metal. Alongside with artefacts with pattern-welded blades, other objects (knives, axes, medieval firearms, etc.) will also be similarly analysed. I also intend to continue investigations of sites connected with ancient iron-working (the smithy site of Käku, the iron-smelting site of Puiato, etc.) The second part of the project is going to be dedicated to studies of ancient textiles, the major part of which consists of the numerous medieval textile finds recovered from Estonian towns in recent years. To distinguish local production from imported one, the textile-technical study and comparative-statistical analysis of medieval material together with textiles from graves and hoards is vital. The solution of the Estonian side of the problem is important, and hopefully also resultant, first of all because analogous studies are presently carried out in Finland (the medieval textiles of Turku), Sweden, England (the York textiles of the Viking Age and the Middle Ages). Besides, the medieval textiles of Ribe, Haithabu, Novgorod and Gdansk and grave finds of Latvia have been exhaustively investigated. Since the research methods of textile technology have been lately unified everywhere, the results of analysis are also comparable in absolute values. Bringing Estonian medieval textiles into scientific circulation will fill a substantial gap in understanding of life, habits, handicrafts and trade of the medieval towns of the Baltic region. The intended studies in both parts of the project are the first in Estonia by research subject and the methods.