See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6998
ETF6998 "Maa mere ääres. Merenduslik kultuurmaastik Eestis muinas- ja keskajal (1.01.2007−31.12.2011)", Marika Mägi, Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut.
ETF6998
Maa mere ääres. Merenduslik kultuurmaastik Eestis muinas- ja keskajal
Where Land Meets the Sea. Maritime Cultural Landscapes in Prehistoric and Medieval Estonia
1.01.2007
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH340 Arheoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituutkoordinaator01.01.2007−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007178 200,00 EEK (11 389,06 EUR)
01.01.2008−31.12.2008178 200,00 EEK (11 389,06 EUR)
01.01.2009−31.12.2009171 072,00 EEK (10 933,49 EUR)
01.01.2011−31.12.201110 936,56 EUR
44 648,17 EUR

Käesolev uurimisprojekt lähtub otseselt aastatel 2003-2006 läbi viidud uurimisprojektist “Saaremaa rannaasustus muinas- ja keskajal” (ETF grand nr 5432), ning on seotud TLÜ Ajaloo Instituudi sihtfinantseeritava uurimisteemaga “Maa, meri ja rahvas: Eesti teel rauaajast keskaega. Põhja-Eesti, Lääne-Eesti ja saarte areng 600–1600 pKr”. Projekti eesmärgiks on rannikualade muistiseid ja arengut käsitlev laiemapõhjaline ning interdistsiplinaarne uurimistöö. Vaatluse alla võetakse kogu Eesti merenduslik rannamaastik perioodil 1500 eKr–1500 pKr. Projekti on kaasatud doktori- ja magistriõppe üliõpilased. Uurimistööd toetab eri alade spetsialistidest koosnev rahvusvaheline mentorite kogu. Projekt lähtub põhihüpoteesist, et sadamakohtade tekkimine ja areng ning merendusliku maastiku kasutus tervikuna on vahetult seotud tagamaa olemasoluga, viimane aga omakorda valitsevate ühiskondlike ja poliitiliste oludega. Sealjuures eeldatakse, et mõju on vastastikune ning rannikukasutus mõjutab ühtlasi ühiskonda, eelkõige selle lokaaltasandil. Konkreetsed eesmärgid võib sõnastada järgnevalt: 1.Kunagiste sadamakohtade lokaliseerimine ja defineerimine. 2.Ümbritseva kultuurmaastiku elementide analüüs, kultuurmaastiku kujunemise ja sadamakoha vahelised seosed. 3.Merenduslike tegevuste osakaalu tähtsuse hindamine kohalikus majanduses, selle seos poliitiliste oludega eri ajastutel. 4.Kultuurmaastiku järjepidevus, rannamaastiku elementide kajastumine folklooris ja kohanimedes. 5.Regionaalne võrdlus. Projekti tulemusena peaks kaitstama kaks doktoritööd, publitseeritama kaks monograafiat ja kaks artiklite kogumikku.
The Project will build on the accomplishments of the Pilot Project “Coastal Landscapes on Prehistoric and Medieval Saaremaa” (ESF grand No 5432), carried out 2003-2006, and is connected to the Target Financed project of the Institute of History of Tallinn University “Land, Sea and People: Estonia on its way from the Iron Age to the Medieval Period. North-Estonia, West-Estonia and Estonian islands 600–1600 AD”. The main aim of the Project is an extended research of coastal areas, concentrated on the development of cultural landscape and archaeological sites from these areas. The Project will concentrate on the coastal landscaped both on Saaremaa and on Estonian mainland, covering the period 1500 BC-1500 AD. Several PhD and MA students will take part of the Project. The research will be supported by international Board of Advisers, consisting of specialists of different disciplines. The main hypothesis of the Project is, that the origin and development of harbour sites, as well as the use of maritime landscape in a broader sense, is directly connected with the hinterland, while the scope and character of the hinterland is depending on the prevailing social and political environment. Our approach presumes that the influences are mutual, and the use of the coastal areas may also have had an effect on society, especially at the local level. Concrete aims of the research can be formulated as follows: 1.Localisation and definition of ancient harbour sites. 2.Analysis of surrounding landscape, the mutual influence between harbour sites and the development of cultural landscape. 3.The estimation of the importance of maritime activities in local economy, its connection with political circumstances in different periods. 4.The continuity of cultural landscape, the reflection of coastal landscape elements in local folklore and toponymics. 5.Regional comparison. The presupposed results of the Project will be two PhD degrees, two monographs and two collections of articles.