See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine (RITA2)" projekt 3-6/19/138-1
3-6/19/138-1 "Riigikaitse taristu ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomise teostatavusanalüüs (15.03.2019−21.08.2019)", Kreet Solnask, AS CGI Eesti.
RITA2/066
3-6/19/138-1
Riigikaitse taristu ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomise teostatavusanalüüs
Feasibility analysis for creating spatial awareness of national defence infrastructure
15.03.2019
21.08.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine (RITA2)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.18. Sõjateadus ja -tehnoloogiaT330 Sõjandus ja militaartehnoloogia2.11 Teised tehnika- ja tehnoloogiateadused100,0
AsutusRollPeriood
AS CGI Eestikoordinaator15.03.2019−21.08.2019
PerioodSumma
15.03.2019−21.08.201913 950,00 EUR
13 950,00 EUR

Analüüsi eesmärk on kaardistada riigikaitse taristu valdkonna geoinfosüsteemide (edaspidi GIS) vajadused ning parimad vajadustel põhinevad lahendused. Selgitada lahenduste loomise parim viis, eeldatav ressursikulu (sh ajakulu, rahalised vahendid, IT-arendused, personal, struktuurimuudatused jne), tingimused ning kitsaskohad. Tuvastada infosüsteemi liidestamise vajadus ja võimalused nii Kaitseministeeriumi valitsemisala siseste kui ka riiklike infosüsteemide ja registritega. Hinnata tööprotsesside optimeerimise võimalust ja vajadust.
The purpose of the analysis is to map current problems and GIS needs of national defence infrastructure department and provide solutions for these problems.
Mitme asutuse funktsioonide, süsteemide ja ülesannete ühendamise tõttu puudub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses (RKIK) ühtne lähenemine ruumiandmete kogumisele, haldamisele ja analüüsimisele. Ruumiandmete kasutamise lahendus hõlmab praegu hulga vähese sidususega ning eraldiseisvaid komponente. Analüüsi eesmärk oli kaardistada taristu valdkonna ruumiandmete loomise ja kasutamisega seotud vajadusi ning pakkuda välja parim lahendus iga büroo vajaduste täitmiseks. Analüüsi käigus keskenduti viiele valdkonnale - Kinnisvara käsutamine, Planeerimine, Keskkond, Projekteerimine ja Ehitus ning Taristu korrashoid. Analüüsi käigus käsitleti mainitud valdkondade ruumiandmetega seotud tööprotsesse. Tööprotsessidest lähtuvalt analüüsiti vajadust luua ühtne ruumiline seisukorrateadlikkus. Analüüsi käigus jõuti arusaamani, et praegune lahendus ei ole piisav, sest see ei võimalda ruumiandmeid valdkondade üleselt ühtselt koguda ja hallata. Andmed on killustatult erinevatest väikestes andmebaasides või faili kujul kohalikel ketastel. Andmeid ei hallata ega kasutata ühtsete reeglite alusel. Praegune lahendus pärsib tervikliku ülevaate saamist, aruannete ja analüüside koostamist ning loodavate andmete ristkasutust. Tagajärjeks on ebapiisavale informatsioonile toetudes langetatud otsused, juhtidele ja teistele osapooltele antava sisendi kvaliteedi langus ning tööprotsesside venimine tulenevalt vajaliku sisendi kogumise ajamahukusest. Ruumilise seisukorrateadlikkuse loomine on otstarbekas, sest see võimaldaks RKIKi Taristu osakonna tööprotsesse kiiremaks muuta ning tööprotsesside tulemite kvaliteeti tõsta. Analüüsi käigus selgunud kitsaskohtade lahendamiseks ja ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomiseks leidsime, et optimaalseim on kasutada ESRI tarkvara. Analüüsis on kirjeldatud üht võimalikku varianti ESRI komponentide baasil RKIKi GIS taristu arhitektuuri üles ehitamiseks. Pakutud lahendus loob igale büroole võimaluse ruumiandmeid luua ning loodud ruumiandmeid büroode vahel ristkasutada. Lahendus võimaldab büroodel ühes kaardirakenduses saada terviklik ülevaade tööks vajalikest andmetest ning teistele valitsusala asutustele oma töö tulemeid välja kuvada.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0