See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0182537As03
SF0182537As03 "Piirpindadel ja kondenseeritud faasides toimuvad protsessid ning nende rakendamine keskkonnatehnoloogiates" (1.01.2003−31.12.2007); Vastutav täitja: Toomas Tenno; Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 281 275 EUR.
SF0182537As03
Piirpindadel ja kondenseeritud faasides toimuvad protsessid ning nende rakendamine keskkonnatehnoloogiates
Processes at interfaces and in condensed phases and their application in environmental technologies
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP352 Pinna- ja piirpindade keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP305 Keskkonnakeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.20061 217 000,00 EEK (77 780,48 EUR)
01.01.2007−31.12.20071 372 000,00 EEK (87 686,78 EUR)
01.01.2003−31.12.2003446 000,00 EEK (28 504,60 EUR)
01.01.2004−31.12.2004602 000,00 EEK (38 474,81 EUR)
01.01.2005−31.12.2005764 000,00 EEK (48 828,50 EUR)
281 275,17 EUR

Teema hõlmab piirpindadel ja kondenseeritud faasides toimuvate protsesside baasuuringuid ning tulemuste rakendamist efektiivsete keskkonnatehnoloogiate väljatöötamisel. Uuritakse erinevate raskmetallide sorptsiooni turbal ja tehissorbentidel eesmärgiga töötada välja tehnoloogia raskmetallide eraldamiseks reoveest ja prügila nõrgveest. Multielementse sorptsiooni seaduspärasuste selgitamiseks modelleeritakse metallide koossorptsiooni uuritavatel sorbentidel. Käesoleva teema raames jätkatakse saastatud vee ja pinnase puhastustehnoloogiate edasiarendamist nende efektiivsuse suurendamise eesmärgil ja uurimistulemuste rakendamist tööstusliku reovee, reoveesette ning saastunud pinnase käitlemisel. Uuritakse erinevate adsorbentide kasutusvõimalusi õliga saastatud pinnase puhastamisel ning adsorbendi kasutamist komposteerimis-protsessi kiirendamisel, komposteeritava materjali desodoreerimisel ja komposteerimisel esinevate lämmastikukadude vähendamisel. Teema raames on plaanis välja töötada mitmeid sensoreid, mida saaks kasutada keskkonnamonitooringus, sealhulgas biokeemilise hapnikutarbe (BHT) ja fenoolsete ühendite määramiseks. Võetakse kasutusele uued biokatalüütiliselt aktiivsed materjalid biosensorite konstrueerimisel. Uuritakse elektrokeemilistes sensorites kulgevaid protsesse ja töötatakse välja neid iseloomustavad matemaatilised mudelid, mida kasutatakse erinevate sensorite kalibreerimiseks.
The target financed project proposed deals with processes at interfaces and condensed phases. The results of the basic research will be applied in the development of effective environmental technologies. The adsorption of heavy metals on peat and artificial sorbents will be studied, with the aim to elaborate a technology for the removal of heavy metals from industrial wastewater and landfill leachate. The co-sorption of metals on various sorbents will be modelled in order to elucidate the characteristics of multielement adsorption. In the frame of this project we continue to develop advanced purification technologies for contaminated waters and soils in order to increase their efficiency and for the purpose to apply the results of these studies in wastewater treatment, in wastewater sludge handling and in the remediation of contaminated soils. The applicability of various adsorbents in the purification of oil-contaminated soils, in the acceleration of composting processes, in the deodoration of composting material and in the reduction of nitrogen losses in composting process will be also investigated.