See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5772
ETF5772 "Piimalehmade produktiivea geneetiline ja majanduslik hindamine" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Olev Saveli; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 49 662 EUR.
ETF5772
Piimalehmade produktiivea geneetiline ja majanduslik hindamine
Genetic and economic evaluation of longevity of dairy cows
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007196 800,00 EEK (12 577,81 EUR)
01.01.2006−31.12.2006192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2004−31.12.2004200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2005−31.12.2005188 235,29 EEK (12 030,43 EUR)
49 661,61 EUR

Projekti eesmärgiks on arendada välja aretuskontseptsioon eesti veiste produktiivea suurendamiseks ja selle indikaatortunnuste, nende hulgas välimikutunnused, vastupidavus, lüpsikiirus, udara tervis (somaatiliste rakkude arv) ja sigivustunnuste (poegimisvahemik, intervall poegimise ja esmaseemenduse vahel, seemenduste arv jne.) parandamiseks, määratledes aretuseesmärgid, hinnates nimetatud tunnuste majanduslikud väärtused ja saadud informatsiooni alusel näidata aretusprogrammi selektsiooniedu suurendamise teed. Projekti eesmärkide saavutamiseks on kavas eesti veisetõugude produktiivea variatsiooniallikate analüüs; geneetiliste ja keskkonna faktorite osakaalu uurimine produktiivea muutlikkusele; aretuseesmärgi määratlemine, agregaatgenotüübi koostamine ja tunnuste majanduslike kaalude leidmine; produktiivea fenotüübiliste ja geneetiliste korrelatsioonide uurimine kehaehituse, udara funktsiooni ja sigimisnäitajatega; tunnuste geneetiliste ja fenotüübiliste parameetrite hindamine; selektsiooniindeksi tuletamine; aretusprogrammi täiendamine: uute tunnuste lülitamine informatsiooni kogumise ja hindamise süsteemi (sigimisrütmi parameetrid ning sünni- ja sünnituskergus, piimalehmade lüpsikiirus) ja olemasoleva infosüsteemi parandamine, seemendusstrateegia korrigeerimine produktiivea kasumi suurendamise eesmärgil. Hinnatakse kõigi tunnuste selektsiooniedu nii tunnuse ühikutes kui majanduslikus väärtuses, selektsiooniedu valiku tulemusena pullide ja pulliemade osas, soo ja iga tunnuse osakaal üldises selektsiooniedus, selektsiooniedu pärast igat selektsioonietappi, eraldi pullide ja pulliemade osas ning kokku, selektsiooni täpsus ja indeksi variatsioon pullidel ja pulliemadel igas vanuseklassis, iga vanuseklassi selekteeritud pullide ja pulliemade arv ja inbriidingu määr. Projekti tulemused on aluseks produktiivea aretusväärtuse hindamise juurutamisele. Suhtelise majandusliku väärtuse tasemed määravad geneetilise progressi optimaalse taseme arvestades tuleviku majanduslikke tootmistingimusi, absoluutväärtused on aga aluseks aretusprogrammi abil genereeritava kasumi hindamisel.¿¿¿¿¿
The objective of the project is to develop concepts for breeding for longevity and its indicator traits such as type traits, stayability, milking speed, udder health and reproduction traits (calving interval, calving to first insemination interval and number of inseminations etc) by defining breeding goals, to evaluate economic values for named above traits and enhance response to selection of breeding program.It is not quite clear which approach is the most beneficial for decreasing reasons for involuntary culling and thus improving longevity - using the actual determinants of longevity as selection criteria, i.e. traits like mastitis, conception rate et cetera, or using indicator traits such as type traits, stayability, or longevity analysis using failure time analysis. Project research activities will be focused at the longevity data analysis of Estonian cattle breeds, estimation of the effects of genetic and environmental factors on longevity measures, breeding goal definition including named above traits by setting up the aggregate genotype and deriving economic values of aggregate genotype traits, phenotypic and genetic correlation of longevity traits with conformation, reproduction and udder functional traits, derivation of genetic and phenotypic parameters of aggregate genotype and index traits, information index derivation, breeding programme optimisation, the organisation of routinely information on potential breeding animals and mate strategies to accomplish optimal lifetime profit. Selection response per unit time for all traits, selection response due to selection among sires and due to selection among dams, contribution of each sex and each trait to the total selection response, selection response after each stage, separate for sires, dams and total, accuracy of selection and index variance for sires and dams in each age class, the number of selected sires and dams from each age class and the rate of inbreeding will be estimated. Economic value of trait expresses to what extent the economic efficiency of production is improved at the moment of expression of one unit of genetic superiority for every single trait. Relative levels of economic values of traits give optimum levels of genetic improvement according to the future production circumstances; absolute levels are important for an accurate calculation of economic revenues of breeding programme.¿¿¿¿¿