See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7939
ETF7939 "Liigeskontraktuuri kliinilis-biomehaanilised aspektid osteoartroosiga haigetel" (1.01.2009−31.12.2012); Vastutav täitja: Helena Gapeyeva; Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 47 121 EUR.
ETF7939
Liigeskontraktuuri kliinilis-biomehaanilised aspektid osteoartroosiga haigetel
Clinical and biomechanical aspects of joint contracture in patients with osteoarthritis
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB725 Diagnostika 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)34,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB470 Füsioloogia 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)33,0
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidB710 Taastusravi ja füsioteraapia3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)33,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 780,40 EUR
01.01.2012−31.12.201211 780,40 EUR
47 121,20 EUR

Osteoartroos (OA) on üks ülemaailmselt levinuimaid rahvatervise probleeme, mis kutsub esile inaktiivsust ja invaliidsust. OA-ga haigetel areneb tihti nn. funktsionaalselt oluline kontraktuur, mis kujutab endast ulatuslikku liigese liikuvusulatuse vähenemist, olles funktsionaalset piirangut põhjustav faktor. Liigeskontraktuurid võivad põhjustada keha survetsentri muutusi ning keha tasakaalu häireid. Halvenenud kehatasakaal on üks olulisemaid kukkumise riskifaktoreid. Ka lihasnõrkus muudab patsiendi keha tasakaalu ja kõnnimustrit. Keha tasakaalu parameetreid on liigeskontraktuuriga OA haigetel vähe uuritud. Planeeritava uuringu eesmärgiks on analüüsida lihas- ja liigesfunktsiooni kliinilis-biomehaaniliilisi aspekte liigeskontraktuuri korral OA-ga haigetel. Ühekordses uuringus, mis viiakse läbi Tartu Ülikooli traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus (kliiniline uuring) ja kinesioloogia ja biomehaanika laboris (motoorse võimekuse uuring) osalevad põlve- ja puusaliigese OA-ga haiged ja õlaliigse periartriidi sündroomiga haiged funktsionaalselt olulise kontraktuuriga ja ilma kontraktuurita (kokku n=180). Haigeid võrreldakse samas vanuses tervetest inimestest moodustatud kontrollrühmadega (n=40). Vaatlustalustel teostatakse kliiniline uuring ja hinnatakse õla-, põlve- ja puusaliigese aktiivset liikuvust (goniomeetrite abil), õla-, põlve- ja puusaliigeseid ümbritsevate lihaste toonuse (müomeetriga Myoton 3), jõudu (isokineetilise dünamomeetriga Kin Com) ja bioelektrilise aktiivsuse näitajad (EMG ME600 abil) ja keha staatilise tasakaalu näitajaid avatud ja suletud silmadega seismisel kahel kahel dünamograafilisel platvormil (Kistler). Uuringu projekti raames plaanitakse koostööd Itaalia vastavate institutsioonidega. Kavandatud kompleksuuringu abil saadakse täiendavat teavet motoorsete funktsioonide mitmetes olulistes näitajates (lihasjõud, neuromuskulaarne koordinatsioon, sensomotoorne reaktsioon, keha tasakaal), samuti nende soolistest iseärasustest OA-ga haigetel olulise liigeskontraktuuriga, võrreldes haigetega ilma kontraktuurita ja samaealiste ja -sooliste tervete inimestega. Uurimistöö tulemused kavatsetakse publitseerida juhtivates ajakirjades ja ette kanda ESMAC ja ISPRM rahvusvahelistel kongressidel. Uuringu tulemusi saavad kasutada taastusravi, traumatoloogia ja ortopeedia spetsialistid, füsioterapeudid, samuti füsioloogid.
The osteoarthritis (OA) is the most widespread world problem of human health, causing physical inactivity and disability. In OA patients the functionally significant contracture is developed frequently and evoked more severe limitation of range of motion and joint function. Joint contractures can cause the changes in the centre of pressure and impairments of body balance. Limited body balance is one of significant risk factors in falls. Muscle strength decrease evokes changes in patient’s body balance and gait. There have been few investigations to study the body balance characteristics in OA patients with joint contractures. The aim of the study is to analyse the clinical and biomechanical aspects of muscular and joint function in OA patients with joint contracture. In one-time study, which is performed at the Clinic of Traumatology and Orthopaedics, (clinical study) and at Laboratory of Kinesiology and Biomechanics, Institute of Exercise Biology and Physiotherapy (neuromuscular performance tests), University of Tartu, patients with knee and hip joint OA and patients with shoulder periarthritis syndrome with functionally significant contractures and without are participated (total n=180). Patients’ data are compared with age- and gender-matched healthy persons without contractures (n=40). The clinical survey and estimation of the active ROM of shoulder, knee and hip joint (by goniometers), the tone characteristics (using myometer Myoton 3) and the strength (by isokinetic dynamometer Kin Com) and bioelectrical activity (using EMG ME600) of muscles participating in motion of shoulder, knee and hip joint; as well as the static body balance characteristics during standing on two force plates (Kistler) with eyes opened and eyes closed are performed. It is planned to establish collaboration with Itaalia institutions in the field of project. The study provides additional information in regard to clinical evaluation and motor functions (muscle strength, neuromuscular coordination, sensorimotor reactions, body balance) as well as to gender peculiarities in OA patients with significant contracture as compared to patients without contracture and with age- and gender-matched healthy controls. Study results are planned to be published in international journals and to be presented at international congresses (ESMAC, ISPRM). Study results can be used by specialists in rehabilitation, traumatology and orthopaedics, as well as by physiotherapists and physiologists.