See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT19-32
IUT19-32 "Suunatud asümmeetriline katalüütiline süntees: kompleksne integreeritud käsitlus (1.01.2014−31.12.2019)", Margus Lopp, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut.
IUT19-32
Suunatud asümmeetriline katalüütiline süntees: kompleksne integreeritud käsitlus
Directed asymmetric catalytic synthesis: an integrated approach
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP390 Orgaaniline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014208 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015208 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016208 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017208 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018208 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019208 000,00 EUR
1 248 000,00 EUR

Projekt on suunatud asümmeetrilise katalüütilise sünteesi, põhiliselt organokatalüüsi ja mitmetüübilise kombineeritud katalüüsi arendamisele. Kombineeritud katalüüs võimaldab aktiveerida reaktsioonis nii substraati kui reagenti ja luua lihtsaid meetodeid keeruliste ühendite sünteesiks. Projekti fookus on nihutatud klassikalistest reaktsioonidest (aldool- ja Michaeli reaktsioon, tsükloliitumine jm) süsinik-süsinik ja süsinik-hetroaatom multikomponentsete kaskaadreaktsioonide suunas. Projekt on olemuslikult seotud biomeditsiiniga, kuna nii uusi leitud võimalusi kui ka tuntud reaktsioone kasutataks uute bioaktiivsete (viirusevastaste, bakterivastaste, TrK inhibiitorite, närvikasvufaktorite promootorite, närvisignaali modulaatorite jt) ühendite loomisel. Integreeritud lähenemine tähendab teoreetiliste arvutuste ja matemaatilise modelleerimise kasutamist kõigis uurimisstaadiumites: reaktsioonimehhanismide seletamisel, ühendite analüüsil; bioaktiivsete ühendite QSAR modelleerimisel.
Project is devoted to asymmetric catalytic synthesis using organocatalysis and multiple mode catalysis as a main tool. That enables to activate both, substrate and reagent and develop simple methods for synthesis of complex molecules. The focus of the project is shifted from classical reactions (aldol reaction, Michael addition, cycloaddition etc.) to the simultaneous multiple carbon-carbon and carbon-heteroatom bond-forming cascade or multicomponent processes. The project is essentially connected with biomedicine. The newly found and known methods are used in the design and synthesis of new biologically active compounds, such as antiviral compounds, antibiotics, TrK inhibitors, nerve growth promotors, nerve signal modulators etc. Integrated approach means a use of theoretical calculations and mathematical modeling in all stages of the research: in rationalizing the mechanism; in analysis of the chiral synthesized compounds; in QSAR modeling of new structures of bioactive compounds
Käelised molekulid on eriti olulised meditsiinis, põllumajanduses, aga ka keskkonnakaitses. Käesoleva uurimisprojekti eesmärgiks oli laiendada käeliste molekulide sünteesivõimalusi uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate loomisega. Integreeritud lähenemise probleemile tähendas erinevate käeliste meetodite nagu metall- ja organokatalüüs, röntgenstruktuuranalüüs ja spektroskoopia (VCD ja CD), kiraalne kromatograafia ja arvutuskeemia kompleksset kasutamist nii ühendite omaduste kui ka reaktsioonide mehhanismide kindlakstegemisel. Leiti, et sarnaselt vesiniksidemete katalüüsile on ühendite sünteesil võimalik kasutada ka halogeensidemete katalüüsi (prof. T.Kanger). Need reaktsioonid toimuvad tihti kaskaadina, kus järjestikku kulgevad mitmed protsessid ja luuakse uusi keemilisi ühendeid. Sellised protsessid on keskkonnasõbralikud ja efektiivsed aatomite ökonoomse kasutuse seisukohalt. Samuti leiti, et kalleid väärismetallidest katalüsaatoreid võib mõnikord asendada Ca-ühenditega, mis on odavad ja laialt levinud. . Asümmeetrilise oksüdatsiooni töögrupis (prof. M.Lopp) töötati välja uus universaalne meetod tsüklopropanoolist bioaktiivsete HDAC-i pärssivate tsükliliste peptiidide ja nende erinevate analoogide asümmeetriliseks sünteesiks. Samuti leiti, et tööstuse suurproduktidest fenoolist saab sünteesida vajalikke ravimitootmise lähteaineid, nende dearomatiseerimisel. Mõlemas grupis sünteesiti ja testiti palju uusi bioaktiivseid ühendeid. Supramolekulaarkeemias (prof. R. Aav) sünteesiti käelisi molekulaarmahutid – hemi-kukurbituriile ja kaliksareene. Näidati mitmete anioonide selektiivne komplekseerumine nendega. Sellised struktuurid võivad sobida bio-sensoritena monitoorimisel. Tööstukeemia grupp tegeles uute meetodite loomisega põlevkivi biomassi konverteerimiseks väärtuslikeks produktideks. Loodi esmane meetod dikarboksüülhape saamiseks põlevkivist, millele esitati patenditaotlus. Saadud meetod oleks põlevkivi põletamisele ja õlitootmisele kasulikuks alternatiiviks.