See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Horisont 2020 programm" projekt TAU19188
TAU19188 "Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas (1.02.2020−31.01.2023)", Marge Unt, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus.
TAU19188
Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas
Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe
Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe
1.02.2020
31.01.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4 Sotsioloogia100,0
PerioodSumma
01.02.2020−31.01.2023188 099,65 EUR
188 099,65 EUR

Projekt EUROSHIP pakub uue, sootundliku ning võrdleva vaate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele suunatud poliitikatele Euroopas. Projekti jaoks on kesksed sotsiaalkaitse süsteemide roll (sealhulgas miinimumpalk), töö digitaliseerumine ja sotsiaalkaitse kättesaadavuse ning sotsiaalse ja poliitilise agentsuse võimalused järgmistes gruppides: riskinoored, hoolduskoormust kandvad inimesed, kes on tööturul ebakindlas olukorras ning vanurid või puudega inimesed, kellel on pikemaajalisem hooldusvajadus. Maksimeerimaks projekti ühiskondlikku mõju töötatakse projekti raames koos Euroopa ning liikmesriikide tasandi sidusgruppidega välja ettepanekuid tõhusateks poliitikateks ning teavitatakse töö tulemustest poliitikakujundajaid. Projektis EUROSHIP kombineeritakse uuenduslikel viisidel mitmesuguseid meetodeid, andmeid ja valdkondi (majandusteadus, riigiteadused ning sotsioloogia): (1) elukaart käsitlevad intervjuud madalapalgaliste ja väheste oskustega inimestega; (2) foorumid riikliku tasandi sidusgruppidega; (3) dokumentide analüüsil ja ekspertidega läbi viidavatele pool-struktureeritud intervjuudele toetuv poliitikaanalüüs; (4) mikro-tasandi andmete kvantitatiivne võrdlev analüüs. Nende analüüside tulemuste ja nelja keskse mõiste (sotsiaalne kodakondsus, sotsiaalne säilenõtkus, suutlikkus (capability) ja agentsus) seostamine annab uudse sissevaate sellesse, kuidas sotsiaalsed õigused mahendavad elukaare jooksul kogetud riskide mõju ja mõjutavad nõrgas positsioonis olevate inimeste sotsiaalse kodakondsuse võimekust mitmetasandilise valitsemise süsteemis. See laiendab teadmiste baasi, millele toetuda Euroopa sotsiaalõiguste samba edasises rakendamises ning läbi selle suurendada sotsiaalset konvergentsi liikmesriikide vahel. Projekti konsortsium koosneb erinevate teadusvaldkondade esindajatest üheksast uurimisasutusest kaheksast riigist (DE, EE, ES, HU, IT, NO, CH, ja UK) ja ühest Euroopa tasandi MTÜ-st. Konsortsiumi iseloomustab sooline tasakaal, samuti kuulub sinna nii alustavaid kui ka juba kogenud teadlasi.
EUROSHIP will provide new, gender-sensitive, comparative knowledge about the effectiveness of changing social protection policies targeted at reducing poverty and social exclusion in Europe. Focal points will be the roles of social protection systems (including minimum income schemes), digitalisation of work and social protection delivery, and the social and political opportunities for active agency by three groups of citizens: youth at risk, precarious workers with care obligations and elderly and disabled people with long-term care needs. Through the involvement of national and European stakeholders, EUROSHIP aims to develop proposals for effective policies and inform relevant policymakers with a view to maximise the project’s impact from a societal as well as scientific perspective. EUROSHIP will combine diverse methods, data and disciplines (covering economics, political science, social policy and sociology) in innovative ways: (1) coordinated lifecourse interviews with low-skilled and low-income women and men; (2) focus forums with national stakeholders; (3) policy analyses based on document review and semi-structured expert interviews; (4) quantitative analyses of comparative micro-data. Linking the analyses of these data and four key concepts (social citizenship, social resilience, capability and active agency) will give original insights on how social rights mitigate risks across the lifecourse and affect the scope for exercising social citizenship by vulnerable persons within a multi-level governance system. This will add to the knowledge base for further implementation of the European Pillar of Social Rights, Agenda 2030/SDGs, and through this, upward social convergence between Member States. A trans-disciplinary consortium of nine research institutions from eight countries (DE, EE, ES, HU, IT, NO, CH, and the UK) and one European CSO will implement EUROSHIP.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0