See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5845
ETF5845 "Muutuvad kollektiivsed identiteedid Eesti liikumisel globaalsesse ruumi (1.01.2004−31.12.2007)", Triin Vihalemm, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
ETF5845
Muutuvad kollektiivsed identiteedid Eesti liikumisel globaalsesse ruumi
CHANGING COLLECTIVE IDENTITIES IN THE CONTEXT OF ESTONIAN MOVEMENT INTO THE GLOBAL SPACE
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007155 040,00 EEK (9 908,86 EUR)
01.01.2006−31.12.2006155 040,00 EEK (9 908,86 EUR)
01.01.2004−31.12.2004160 000,00 EEK (10 225,86 EUR)
01.01.2005−31.12.2005151 956,47 EEK (9 711,79 EUR)
39 755,37 EUR

Taotletava projekti sisuline eesmärk on analüüsida, kuidas kujundab Eesti sisenemine avatud, läänelikku poliitilisse, majanduslik-tehnoloogilisse ja kultuuriruumi Eesti elanikkonna eri rühmade kollektiivseid identiteete. Projekti ambitsioon on analüüsida siirdeühiskonna ja hilismodernse ühiskonna lõimumisprotsesse, kultuurilist vastamõju kollektiivsete identiteetide ümberkujunemise vaatevinklist. Üks olulisi küsimusi on etno-territoriaalsete identiteetide kujunemine, kuna Euroopa Liidu laienedes on ette näha uut huvilainet etniliste suhete, etnokultuurilise identiteedi arengute suhtes. Teine küsimustering puudutab sotsiaalse ruumi ja identiteedi seoseid ja kollektiivsete identiteetide ajalis-ruumiliste viiteraamide võimalikku muutumist Eesti EUsse astumise järel. Kolmas küsimustering fokusseerub identiteetidele teadmusühiskonnas, täpsemalt kontekstis kus uue tehnoloogia poolt kasvanud teadmiste hulk hakkab kasvavalt mõjutama inimeste eluvalikuid. Üheks analüüsitavaks juhtumiks saab olema Geenivaramu Projekt. Projekti täitmiseks kasutatakse riigistatistika teisest analüüsi ja TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooniosakonna sihtfinantseeritava projekti "XXI sajandi meediaühiskonna kujunemine Eestis" käigus toimunud esindusliku küsitluse andmestiku teisest analüüsi. Originaaluuringuna viiakse projekti raames läbi kvalitatiivuuring, analüüsimaks süvendatult identiteedi kujunemisprotsesse ning erinevate identiteedimustrite seotust suhtumisega ühiskondlikesse ja tehnoloogilistesse muutustesse jt sotsiaalsete hoiakutega. Metodoloogiline pluss on kvalitatiivse ja kvanitatiivse andmestiku seostamise võimalus: kvalitatiivuuringu suunatud valim on võimalik koostada kvantitatiivse andmeanalüüsi tulemustele tuginedes. Projekti teine, mitte vähem oluline eesmärk on võimaldada osalust meeskondlikus uurimistöös kahele doktorandile ja ühele magistrandile, kelle töö temaatika on lähedane antud grandiprojekti sisule.
The main goal of the research project is to analyse how the collective identities of the different groups within the Estonian population will be transformed when Estonia enters the more open Western political, economic-technological and cultural space. The objective is to analyse the interconnections of the transformation society and late modern society, their cultural interaction from the point of view of changing collective identities. One of the major themes for research is the formation of ethno-territorial identities, as in the context of the approaching enlargement of the European Union, a new surge of interest in ethnic relation and development in ethno-cultural identities can be foreseen. Another issue touches upon the relationship between social space and identity and the possible change of time-spatial frames of references of the collective identities after Estonia joins EU. Thirdly, the project will focus on the challenges to personal identities in the knowledge society, more precisely in the context where the growth of knowledge provided via new technologies will increasingly affect the life-choices of individuals. One of the cases analysed will be the Estonian Genome Project. For the realisation of the project, secondary analysis of the data of the representative survey of the research project "Formation of the Estonian media society of the 21st century" will be performed, as well as secondary analysis of national statistics. In the framework of the project, qualitative study will be conducted, for deeper analysis of the process of identity formation and of the relationship between different identity patterns and the perception of social and technological changes, and other social attitudes. The methodological advantage of the project is the possibilityb to connect quantitative and qualitative data sets: to find the representatives of target groups based on the results of the quantitative research. The other, equally important goal of the project is to provide a possibility for participation in a collective research for two doctoral and one master student whose research interests correspond closely to the content of the project.